Bedriftskunder med serialiserte produkter som oppdateres etter 15. oktober 2018, vil se at produktene starter som prøveversjoner fordi vår nye lisensmodell ikke støtter eldre serialisert lisensiering. For å kunne bruke de nyeste produktene må du migrere til navngitt brukerlisensiering.  Du kan fremdeles installere de eldre produktene ved hjelp av serialisering så lenge kontrakten tillater det. 

Hvis du vil vite hvordan du deaktiverer oppdateringer, ser du «Deaktivere oppdateringer og Apper-panelet for Creative Cloud-produkter

Sluttbruker

Ikke oppdater eventuelle tilleggsprodukter uten å snakke med systemadministratoren først.  Systemadministratoren må avgjøre om du bør tilbakestilles til forrige versjon eller oppdateres til en navngitt lisensiert bruker. 

En konsolladministrator (systemadministrator)

Du har tre alternativer for å gjenopprette tilgangen til applikasjoner. Kunder i utdanningsektoren kan også støte på dette problemet med Enhetslisensiering. Vår nye lisensieringsteknologi støtter ikke serialisert eller enhetsbasert lisensiering.  Til slutt må alle systemer oppdateres til våre nyere lisensieringsløsninger.

Migrer til navngitt brukerlisensiering

Navngitt brukerlisensiering bruker en lisens når en bruker logger på.  Lisenser er tilknyttet den enkelte brukeren og kan lisensiere opptil to maskiner.  Alle funksjoner er tilgjengelige med en navngitt brukerlisens.

Brukere må legges til på One Console under en produktrettighet og deretter logge på Creative Cloud-skrivebordsappen for å lisensiere de nyeste produktene.   

Hvis du vil vite hvordan du bytter fra serialisert lisensiering, ser du «Bruk og verifiser serielle lisenser | Creative Cloud Enterprise

Tilbakestille til eldre produkter med serialisert lisensiering

Vi er i ferd med å avvikle serialisert lisensiering, men det kan fortsatt brukes så lenge kontrakten tillater det.  De fleste kunder må ha migrert til navngitt brukerlisensiering innen 30. november 2018.  Serialisert lisensiering vil ikke fungere med Creative Cloud-produkter utgitt etter 15. oktober 2018.  Du kan deaktivere oppdateringer og Apper-panelet i Creative Cloud-skrivebordsappen (CCDA) for å unngå at sluttbrukere oppdaterer før du implementerer en nyere lisensmodell.  Hvis du vil vite hvordan du deaktiverer oppdateringer, ser du «Deaktivere oppdateringer og Apper-panelet for Creative Cloud

Når produktet er oppdatert, må du avinstallere det eksisterende produktet og installere en pakke som inneholder den eldre produktversjonen med serialisert lisensiering.

Viktig: Når du kjører AdobeSerialization-programmet for å bruke serialisert lisensiering på nytt, lisensieres IKKE de nyeste produktene.  Den nye lisensmodellen støtter IKKE serialisering.  Du må gå tilbake til en eldre versjon av produktene.

Hvis du vil vite hvordan du avinstallerer eldre produkter i et administrert miljø, ser du «Avinstallere Creative Cloud-produkter

Originale installasjonsfiler

Hvis du har den eldre pakken som inneholder den serialiserte lisensen, kan den brukes til å installere produktet på nytt.  Deaktiver oppdateringer manuelt etter at du har installert originalpakken.  Hvis du vil vite hvordan du deaktiverer oppdateringer, ser du «Deaktivere oppdateringer og Apper-panelet for Creative Cloud-produkter

Nye installasjonsfiler

Du kan opprette en serialisert pakke med de eldre produktversjonene.  Du må laste ned Creative Cloud Packager og bygge en serialisert pakke.

Hvis du vil vite hvordan du oppretter en pakke i Creative Cloud Packager, ser du «Opprette pakker

Når du oppretter pakken:

  • Serienumre må hentes fra Lisenswebsiden.
  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype. 
  • Deaktiver Creative Cloud-skrivebordsappen ved å fjerne den fra skjermen Pakkedetaljer.
UncheckCCD
  • Deaktiver oppdateringer ved å klikke på Endre på skjermbildet Pakkedetaljer. Deretter velger du Adobe Update Manager er deaktivert…på skjermbildet Avanserte konfigurasjoner og klikker på Lagre.
DisableUpdates
  • Merk av for alternativet Vis arkiverte versjoner på skjermbildet Programmer og oppdateringer.  Bla ned til Arkiverte programmer, og velg ønsket tidligere versjon av produktet. 
ArchivedVersions

Når du har bygget pakken, kan du installere den manuelt eller trykke på programmet ved hjelp av et systemadministrasjonsverktøy.

Tilbakestille til eldre produkter med Enhetslisensiering

En erstatning for Enhetslisensiering utgis neste år. Du kan ikke oppdatere til den nyeste versjonen med Enhetslisensiering.   

Når produktet er oppdatert, må du avinstallere det eksisterende produktet og installere en pakke som inneholder den eldre produktversjonen med enhetslisensieringen.

Viktig: Når du kjører AdobeSerialization-programmet for å bruke serialisert lisensiering på nytt, lisensieres IKKE de nyeste produktene.  Den nye lisensmodellen støtter IKKE enhetslisensiering.  Du må gå tilbake til en eldre versjon av produktene.

Hvis du vil vite hvordan du avinstallerer eldre produkter i et administrert miljø, ser du «Avinstallere Creative Cloud-produkter

Originale installasjonsfiler

Hvis du har den eldre pakken som inneholder enhetslisensen, kan den brukes til å installere produktet på nytt.  Deaktiver oppdateringer manuelt etter at du har installert originalpakken.  Hvis du vil vite hvordan du deaktiverer oppdateringer, ser du «Deaktivere oppdateringer og Apper-panelet for Creative Cloud-produkter

Nye installasjonsfiler

Du kan opprette en enhetslisenspakke med de eldre produktversjonene.  Du må laste ned Creative Cloud Packager og bygge en enhetslisenspakke.

Hvis du vil vite hvordan du oppretter en pakke i Creative Cloud Packager, ser du «Opprette pakker

Når du oppretter pakken:

  • Logg på som Creative Cloud for utdanning
  • Velg Enhetslisens under Lisenstype.
  • Deaktiver Creative Cloud-skrivebordsappen ved å fjerne den fra skjermen Pakkedetaljer.
  • Deaktiver oppdateringer ved å klikke på Endre på skjermbildet Pakkedetaljer. Deretter velger du Adobe Update Manager er deaktivert…på skjermbildet Avanserte konfigurasjoner og klikker på Lagre.
  • Merk av for alternativet Vis arkiverte versjoner på skjermbildet Programmer og oppdateringer.  Bla ned til Arkiverte programmer, og velg ønsket tidligere versjon av produktet.

Når du har bygget pakken, kan du installere den manuelt eller trykke på programmet ved hjelp av et systemadministrasjonsverktøy.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet