Fjerne mappesnarveien til Creative Cloud-filer fra navigasjonspanelet | Windows

Problem

Når du installerer Creative Cloud skrivebordsappen, opprettes automatisk en mappe kalt Creative Cloud filer i systemet, og en snarvei til denne mappen festes til navigasjonspanelet i Windows.

Noen ganger ønsker du kanskje å fjerne denne snarveien fra Navigasjon-panelet. Selv om snarveien kan fjernes, vises den igjen når Creative Cloud-appen oppdateres eller installeres på nytt.

Mappesnarvei til Creative Cloud-filer på navigasjonspanelet

Løsning

Følg fremgangsmåten nedenfor for å gjøre registerendringer som fjerner mappesnarveien til Creative Cloud-filer fra navigasjonspanelet og forhindrer at snarveien vises igjen.

Merk:

Mappen Creative Cloud-filer brukes til å synkronisere eller laste opp ressurser til Creative Cloud, og denne snarveien er ment å gjøre det enklere å gå til denne mappen. Vi anbefaler at du bare løsner snarveien hvis du ikke bruker filsynkroniseringsfunksjonen.

  1. Last ned PinCCF.zip og pakk ut innholdet på skrivebordet.

  2. Finn og dobbeltklikk på unPinCCF.reg i den utpakkede mappen.

    Merk:

    Hvis du vil gjenopprette mappesnarveien til Creative Cloud-filer i navigasjonspanelet, går du til og dobbeltklikker på rePinCCF.reg i den utpakkede mappen og følger fremgangsmåten nedenfor.

  3. En melding som bekrefter at du vil legge til unPinCCF.reg i registret, vises. Klikk på Ja.

  4. Du mottar en bekreftelsesmelding når registeret er oppdatert. Klikk på OK.

  5. Start systemet på nytt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din