Adobe Creative Suite 6 og Adobe Creative Cloud inkluderer en mekanisme for automatisk oppdatering som er en del av Adobe Application Manager og Adobe Creative Cloud-programmet. Som standard bruker denne oppdateringsmekanismen en Internett-forbindelse til å se etter tilgjengelige oppdateringer av installerte CS6- eller Creative Cloud-programmer på Adobes servere. I enkelte situasjoner vil systemadministratorer deaktivere disse forbindelsene. Du kan deaktivere denne forbindelsen ved implementering med funksjoner i Creative Cloud Packager.

Dette dokumentet forklarer hvordan du deaktiverer forbindelsene etter implementering eller når du bruker andre implementeringsmetoder.

Deaktivering på hele maskinen

For å deaktivere tilgang til oppdateringer for alle brukere på en gitt maskin kan administratorer opprette en adminpreferansefil. (Filen deaktiverer tilgang til oppdateringer både fra Hjelp > Oppdateringer-menyen, samt automatiske sjekker etter oppdateringer.)Opprett en klartekstfil med navn AdobeUpdaterAdminPrefs.dat med følgende innhold:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<Suppressed>1</Suppressed>
		
	</Preferences>

Plasser filen på følgende sted:

Mac OS <Startup Disk>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
Windows 7.0 og nyere (32-biters)  C:\Program files\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
Windows 7.0 og nyere (64-biters)  C:\Program files(x86)\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Merk: Dette vil også forhindre at administratorer kan se etter oppdateringer og installere oppdateringer via oppdateringssjekken. Dette gjøres enkelt ved å gi AdobeUpdaterAdminPrefs.dat-filen nytt navn, kjøre oppdateringssjekken og installasjonen med Adobe Application Manager, for deretter å gi filen sitt opprinnelige navn tilbake.

Med den systemomfattende deaktiveringen på plass, kan administratorer installere oppdateringer ved å laste dem ned fra Adobes side for produktoppdateringer.

Deaktivering av brukerkonto

Merk: Denne metoden deaktiverer kun automatisk oppdateringssjekk og -varsling. Brukere kan fremdeles starte kontroller for og installasjoner av oppdateringer manuelt via Oppdateringer-kommandoen på Hjelp-menyen i ethvert Adobe Creative Suite 6- og Creative Cloud-program. Dersom det er nødvendig å hindre brukere i å anrope oppdateringssjekker og -installasjoner, brukes den systemomfattende metoden som beskrives ovenfor.

Deaktivering av oppdateringer basert på brukerkontoer variere basert på om handlingen finner sted på installasjonstidspunktet eller etter installasjon og bruk av produktet. I begge tilfeller opprettes en klartekstfil med navn AdobeUpdaterPrefs.dat med innhold som varierer basert på situasjonen som følger:

På installasjonstidspunktet

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<IsScheduledTaskAdded>0</IsScheduledTaskAdded>
		
	<IsScheduledTaskNeeded>0</IsScheduledTaskNeeded>
		
	</Preferences>

Etter installasjon og bruk av produktet

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<Automatic>3</Automatic>
		
	</Preferences>

I begge tilfeller nevnt ovenfor, plasseres filen på følgende sted, hvor den overskriver den eksisterende filen:

Mac OS /Users/<user name>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdaterPrefs.dat 
Windows 7.0 og nyere   C:\Users\<user name>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat
Windows XP  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat 

 

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet