Feil 1321 eller 1309 ved installasjon av CS5.5, CS5 eller CS4 | Windows

Problem: Feil 1321 eller 1309 ved installasjon av et CS5.5-, CS5- eller CS4-produkt

Når du installerer et Adobe Creative Suite 4-, 5- eller 5.5-produkt; Adobe Acrobat; eller Adobe Reader, vises feil 1321 eller feil 1309 i installasjonsloggfilen. Det vises sammen med en melding som følgende:

 • Feil 1321: Installasjonsprogrammet har ikke tilgangsrettigheter til å endre denne filen C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
 • Feil 1309: Feil ved forsøk på å åpne kildefilenC:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Systemfeilkode: 2

Viktig: Banen ...\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg som brukes ovenfor er et eksempel.Den spesifikke banen og filen nevnt i loggen din kan være forskjellig.

Løsning

Adobe Creative Suite-installasjonsprogrammet forsøker å skrive flere filer til systemet. Feilen 1321 eller 1309 oppstår når installasjonsprogram ikke kan skrive en feil grunnet et tillatelsesproblem eller en systemfeil.For å løse feil 1321 eller 1309 må du oppdatere rettighetene til filens overordnede mappe, eller kilden ført opp i feilmeldingen. Den overordnede mappen er mappen som inneholder filen på slutten av katalogstrengen.Oppdater brukerrettigheter i Windows XP Professional

Viktig: Før du starter, må du sørge for at du kan se skjulte filer i operativsystemet, og at enkel fildeling er aktivert. Se Vis skjulte filer og mapper og Slå på og av enkel fildeling på Microsofts støttenettsted.

 1. I Windows Explorer går du til den overordnede mappen ført opp i feilmeldingen 1321 eller 1309 i loggfilen din.

  I banen c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg er for eksempel den overordnede mappen FlashPlayerTrust. Den overordnede mappen i feilmeldingen din kan være forskjellig.
 2. Høyreklikk på den overordnede mappen, og velg deretter Egenskaper.
 3. Velg kategorien Sikkerhet i vinduet Egenskaper.
 4. Velg Administratorer (1) i Gruppe- eller Brukernavn. I Tillatelser for administratorer sørger du deretter for at Fullstendig kontroll er angitt til Tillatt (2).

 5. Velg System (1) i Gruppe- eller Brukernavn. I Tillatelser for system sørger du deretter for at Fullstendig kontroll er angitt til Tillat (2).

 6. Still inn Sikkerhets-fanen (1), klikk på Avansert (2).

 7. I vinduet Avanserte sikkerhetsinnstillinger sørger du for at du er i Tillatelser-fanen.

 8. Velg Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter (1), og klikk OK (2).

 9. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.

 10. Slå på igjen enkel fildeling (se Slå på og av enkel fildeling på Microsofts støttenettsted), og installer deretter Adobe-produktet på nytt.

 1. Tekst for trinn
 2. Tekst for trinn
 3. Tekst for trinn
 4. Tekst for trinn
 5. Tekst for trinn

Oppdater brukerrettigheter i Windows XP Home

 1. Slå av datamaskinen, vent i 5 sekunder, og slå på datamaskinen igjen.
 2. Trykk på F8-tasten så snart Windows-logoen vises. Bruk piltastene og velg Sikkermodus med nettverk og trykk Enter.
 3. Følg instruksjonene i Oppdater brukerrettigheter i Windows XP Professional. Etter trinn 9 i den prosedyren, starter du datamaskinen på nytt før du installerer programvaren din på nytt.

Oppdater brukerrettigheter i Windows Vista, Windows 7

Viktig: Før du starter må du sørge for at du kan se skjulte filer i operativsystemet. Se Vis skjulte filer på Microsofts støttenettsted.

 1. I Windows Explorer går du til den overordnede mappen ført opp i feilmeldingen 1321 eller 1309 i loggfilen din. 

  I banen c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg er for eksempel den overordnede mappen FlashPlayerTrust.Den overordnede mappen i feilmeldingen din kan være forskjellig.
 2. Høyreklikk på den overordnede mappen, og velg deretter Egenskaper.
 3. Velg kategorien Sikkerhet (1) i vinduet Egenskaper, og klikk deretter på Avansert (2).

 4. Velg fanen Eier (1) i vinduet Avanserte sikkerhetsinnstillinger, og klikk på Rediger (2).

 5. I området Bytt eier til velger du gruppen Administratorer (1), og deretter velger du alternativet Erstatt eier av underbeholdere og -objekter (2).. Klikk på OK (3).

  Merk:

  Hvis en sikkerhetsadvarsel eller vindu vises, klikker du Ja for å fortsette.

 6. Klikk OK for å lukke vinduet Avanserte sikkerhetsinnstillinger og klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.

 7. Gjenta trinn 1 til 3.

 8. Velg fanen Tillatelser (1) i vinduet Avanserte sikkerhetsinnstillinger, og klikk på Rediger (2).

 9. Verifiser at Tillatelse-kolonnen for System og Administratorer er satt til Fullstendig kontroll. Gjør følgende dersom tillatelser ikke er satt til Fullstendig kontroll:

  1. Fravelg Inkluder arvelige tillatelser fra dette objektets overordnede og klikk på Bruk.

   Merk:

   Det er sannsynlig at det vil komme opp et par vinduer for å bekrefte den handlingen. Kopier tillatelsene og godta eventuelle sikkerhetsadvarsler.

  2. Klikk Rediger.

  3. Velg Fullstendig kontroll og klikk OK.

  4. Velg Erstatt alle eksisterende arvelige tillatelser på alle etterkommere med arvelige tillatelser fra dette objektet (1), og klikk deretter på OK (2).

 10. Klikk OK for å lukke vinduet Avanserte sikkerhetsinnstillinger og OK igjen for å lukke vinduet Egenskaper.

 11. Installer Adobe-produktet ditt på nytt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din