«Versalsensitive stasjoner støttes ikke» eller lignende installasjonsfeil | macOS

Problem

Når du prøver å installere et Adobe-produkt, får du meldingen «Versalsensitive stasjoner støttes ikke» i panelet Installeringsalternativer. Eller du får en feilmelding som følger:

  • Filsystem med oppsettvolum støttes ikke.
  • Denne programvaren kan ikke installeres fordi filsystemet med OS-volum ikke støttes.
  • OS-versjon som ikke støttes.
  • Ikke-støttet filsystem på systemdisken.

Løsning

Installer produktet på en HFS + eller HFSJ-stasjon som ikke er versalsensitiv.

Tilleggsinformasjon

For å finne ut om stasjonen bruker et støttet filsystem (som Mac OS Extended [Journaled]), åpner du Diskverktøy-programmet i mappen Programmer/Verktøy. Grafikken nedenfor viser hvor du kan finne informasjon om stasjonsformat. Klikk på stasjonen og notatet ang. formattypen. 

Du kan ikke installere Adobe-produkter på et volum som bruker et versalsensitivt filsystem, for eksempel HSFX (HFS +) eller UFS. Denne begrensningen gjelder både oppstartstasjonen og stasjonen som programvaren er installert på.

Merk:

Kontakt Apple Support for å formatere stasjonen og fjerne versalsensitiviteten, og prøv deretter å installere Adobe-appen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din