Feilsøke avinstallasjonsproblemer | CS5.5- og CS5-produkter

Avinstallasjonsprogrammet for Adobe Creative Suite 5 og CS5.5 viser tre paneler, eller skjermer, mens det arbeider: 

 • Alternativer
 • Fremdrift
 • Fullført

Avinstalleringsalternativpanelet

 1. Velg komponentene du vil avinstallere.
 2. Avgjør om du vil deaktivere produktet:

  • Velg Deaktiver hvis du vil returnere aktiveringsdataene dine til Adobe og fjerne produktets serienummer fra harddisken. Du må være koblet til Internett for å kunne deaktivere.

  • Fjern avmerkingen ved Deaktiver hvis du vil beholde aktiveringsdataene og serienummeret på datamaskinen.
 3. Velg Fjern innstillinger hvis du vil fjerne dem.
 4. Klikk på Avinstaller.
Avinstalleringsalternativpanelet

Merk: Dersom du trenger hjelp med eventuelle feilmeldinger som vises før du klikker Avinstaller, kan du analysere PDApp.log-filen som installasjons-/avinstallasjonsprogrammet oppretter. Se Feilsøke installasjonen av CS5 og CS5.5 ved hjelp av installasjonsloggene (cpsid_84451).

Avinstalleringsfremdrift

Etter at du klikke Avinstaller vises fremdriftsindikatoren for avinstalleringen. Deaktiveringen behandles.

Lukke prosesser i konflikt i Windows

 1. Høyreklikk på oppgavefeltet og velg Oppgavebehandling.
 2. Høyreklikk oppgavelinjen og velg en prosess som skaper konflikt. Klikk Avslutt prosess.
 3. Gjenta dette for alle forekomster av prosessene.

Lukke prosesser i konflikt i Mac OS

 1. Trykk Command + Option + Esc.
 2. I vinduet Tving avslutning av programmer velger du programmet som er i konflikt og klikker Tving avslutning.
 3. Gjenta dette for alle programmer som skaper konflikter.

Avinstalleringsfullføring og -feil

Hvis installasjonen fullfører, viser panelet Fullført en takkemelding.

Hvis avinstallasjonen mislykkes, viser panelet Fullført meldingen "Det var problemer i avinstallasjonen". Dette betyr at alle eller noen av komponentene ikke avinstallerte som de skulle.Klikk Feilsøking for å vise eventuelle feilmeldinger eller -koder.

 
Det var problemer i avinstallasjonene.

Du kan feilsøke avinstallasjonsfeil ved å prøve følgende, i rekkefølge.

 1. Søk etter feil i kunnskapsbasen dersom du ikke allerede har gjort det.

  Bruk ekstra informasjon som vises under feilmeldingen for å søke etter en løsning i Adobes kunnskapsbase.

  a. Marker informasjonen om feilen og trykk på Ctrl+C (Windows) eller Command+C (Mac OS) for å kopiere den.

  b. Besøk Adobes support-webområde og velg produktet ditt fra menyen Velg produkt i Supportsenter.

  c. Lim inn feilteksten i feltet Søk i kunnskapsbasen og klikk Søk.

  Merk: Utelat filbaner og katalognøkler fra søkestrengen.

   
 2. Kjør Adobe Support Advisor.

  Adobe Support Advisor er en AIR-applikasjon som hjelper deg med å identifisere og løse installasjonsproblemer. Klikk Kundestøtte-koblingen i vinduet Avinstalleringsstatus eller klikk Adobe Support Advisor hvis du vil bruke det.Du kan la vinduet Avinstalleringsstatus være åpent mens du kjører programmet. Hvis du vil vite mer, kan du se Bruke Adobe Support Advisor (ASA)(kb405816).

   
 3. Identifiser feil i installasjonsloggene.

  Adobe Creative Suite 5-installereren registrerer alle feil og handlinger i to loggfiler. Du kan bruke loggene for å søke etter løsninger i Adobes kunnskapsbase. Se Feilsøke installasjonen av CS5 og CS5.5 ved hjelp av installasjonsloggene (cpsid_84451).

   
 4. Utfør generelle feilsøkingstrinn.

  Følg trinnene i Generell avinstallasjonsfeilsøking | Adobe Creative Suite 5- og CS5.5-produkter (cpsid_82944).

   
 5. Kontakt Adobes tekniske støtteavdeling

  Hvis du fortsatt ikke kan installere Adobe Creative Suite 5-produktet, kontakter du Adobes kundestøtte. Hvis du kjørte Adobe Support Advisor og lastet opp støttepakken din, kan Adobes støtteavdeling bruke ASA-tokennummeret til å få rask tilgang til feilinformasjonen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?