Bokmerker, notater, utheving og understreking i Adobe Digital Editions

Legg til bokmerker, notater og utheving av deler av teksten i dokumenter åpnet i Adobe Digital Editions.

Du kan legge til bokmerker og notater samt utheve tekst i dokumenter i Adobe Digital Editions.

Merk:

Understreking støttes ikke i Adobe Digital Editions.

Bruke bokmerker

Gjør ett av følgende for å legge til et bokmerke:

 • Velg Legg til bokmerke fra Lese-menyen. 
 • Klikk på Legg til bokmerke.
 • Bruk tastatursnarveiene Ctrl+B (på Windows) og Cmd+B (på Mac).

Gjør det følgende for å gå til et bokmerke:

 1. Klikk på Vis/skjul navigasjonsrute i verktøylinjen øverst for å vise navigasjonsruten.
 2. Klikk på Bokmerker i navigasjonsruten.
 3. Klikk på bokmerket for å gå til en gitt bokmerket side.

Hvis du vil fjerne et bokmerke, gjør du ett av følgende:

 • Hvis du er på en bokmerket side klikker du på ikonet Fjern bokmerke øverst på skjermen.
 • For å fjerne et bokmerke på en annen side, klikker du på Vis/skjul navigasjonsrute for å vise navigasjonsruten. Bokmerker vises i navigasjonsruten. Hvis du vil slette et bokmerke, merker du bokmerket og trykker Slett. Du kan også velge et bokmerke i navigasjonsruten, klikke på ikonet Innstillinger og velge Slett valgte.
Slette et bokmerke
Slette et bokmerke

For å gi et bokmerke nytt navn velger du bokmerket i navigasjonsruten (som vist i skjermbildet ovenfor), klikker på ikonet Innstillinger og velger Gi nytt navn.

Skriv inn et navn på bokmerket.

Jobbe med uthevinger

For å utheve tekst velger du teksten og høyreklikker for å velge Uthev fra popup-menyen.

Gjør det følgende for å gå til uthevet tekst:

 1. Klikk på Vis/skjul navigasjonsrute i verktøylinjen øverst for å vise navigasjonsruten.
 2. Klikk på Bokmerker i navigasjonsruten.
 3. Klikk på uthevingen for å gå til en gitt uthevet tekst.

Gjør ett av følgende for å fjerne uthevinger:

 • Klikk på Vis/skjul navigasjonsrute og velg fanen Bokmerker. Velg uthevingen i navigasjonsruten og trykk på Slett på tastaturet.Du kan også velge en utheving i navigasjonsruten, klikke på ikonet Innstillinger og velge Slett valgte.
 • Dobbeltklikk på den uthevede teksten for å åpne dialogen for Notatalterativer. Klikk på Innstillinger-ikonet og velg Slett utheving.
Slette uthevinger
Slette uthevinger

For å gi en utheving nytt navn, velger du den i navigasjonsruten, klikker på ikonet for Innstillinger og velger Gi nytt navn. Skriv inn et navn på uthevingen.

Jobbe med notater eller kommentarer

For å legge til et notat til en tekst velger du teksten, høyreklikker for å velge Legg til notat til tekst fra popup-menyen, og skriv deretter inn dine notater eller kommentarer i det gule notatet som dukker opp.

For å vise din liste over notater og gå til et bestemt notat, gjør det følgende:

 1. Klikk på Vis/skjul navigasjonsrute.
 2. Klikk på fanen Bokmerker i navigasjonsruten.
 3. Klikk på notatet for å gå til et gitt notat.

Du fjerner notater ved å gjøre ett av følgende:

 • Klikk på Vis/skjul navigasjonsrute og velg fanen Bokmerker. Velg notatet i navigasjonsruten og trykk på Slett på tastaturet.Du kan også velge et notat i navigasjonsruten, klikke på ikonet Innstillinger og velge Slett valgte.
 • I dialogen for notatalternativer klikker du på Innstillinger-ikonet og velg Fjern utheving.

For å gi et notat nytt navn, velger du det i navigasjonsruten, klikker på ikonet for Innstillinger og velger Gi nytt navn. Skriv inn et navn på notatet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?