Account Administration-verktøyet

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Kontoadministrasjon.

Med Account Administration-verktøyet kan en administrator innen virksomheten opprette og klargjøre kontoer. Du kan tildele tre forskjellige roller til kontoer, som alle er basert på Adobe-ID-er.

Du finner bakgrunnsinformasjon om Adobe ID-er i Using Adobe IDs for digital publishing (Bruke Adobe ID-er til digital publisering).

Hvis du vil ha en oversikt over DPS-publiseringskontoer og viktige oppgave, se Veiledning for å komme i gang med Adobe DPS (PDF).

Account Administration-verktøyet

A. Fullmaktskontoer som er tildelt Program-roller B. Fullmaktskonto uten tildelt rolle (anbefales ikke) 

Forstå DPS-kontoer

Når du tegner et abonnement på Digital Publishing Suite, blir én konto i virksomheten tilordnet Administrator-rollen. Dette er hovedkontoen. Hovedkontoen vises ikke i Account Administration-verktøyet. Du kan ikke fjerne eller redigere hovedkontoen. Du kan ikke bruke hovedkontoen som en programkonto. Bruk heller en annen Adobe-ID for publisering av folioer.

Når du bruker hovedkontoen til å logge deg på Account Administration-verktøyet, kan du tildele fullmaktsroller til andre kontoer. En fullmaktsrolle er direkte knyttet til hovedkontoen. Hver fullmaktskonto krever en egen e-postadresse. Du kan tildele fullmaktsroller basert på en eksisterende Adobe-ID som ikke enda er verifisert til å fungere med DPS, eller du kan opprette en ny Adobe-ID med fullmakt basert på en eksisterende e-postkonto. Du kan imidlertid ikke opprette en konto med fullmakt fra en Adobe-ID som allerede er verifisert til å fungere med DPS.

Når en Adobe-ID (og den tilknyttede e-postadressen) brukes til en fullmaktskonto, er det vanskelig å løse Adobe-ID-en fra fullmaktskontoen.

Merk:

Vær forsiktig med å bruke personlige e-postadresser til fullmaktskontoer. Når du bruker en Adobe-ID som fullmaktskonto, kan den Adobe-ID-en kun brukes til digital publisering i din virksomhet. Hvis Adobe-ID-en fjernes, deaktiveres alle DPS-funksjoner.

En Adobe-ID som ikke er tildelt en spesifikk konto i virksomheten, kalles en designerkonto. Designerkontoer kan opprettes her: https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Hvis du vil endre en e-postkonto som er knyttet til en Adobe-ID, kan du se Changing the email associated with Adobe ID (Endre e-posten som er knyttet til Adobe-ID-en).

Typer fullmaktsroller

Etter at du har lagt en fullmaktskonto til virksomheten, kan du tildele maksimalt tre roller til den kontoen.

Administrator

Hovedkontoen tildeles Administrator-rollen, men du kan tildele Administrator-rollen til andre kontoer. En konto som tildeles en Administrator-rolle, kan bruke Account Administration-verktøyet.

Program

Med en programrolle kan du knytte et egendefinert visningsprogram til publiserte folioer. Bruk en ny Adobe-ID for hvert egendefinerte visningsprogram du oppretter. Unngå å bruke personlige Adobe-ID-er. Hvis du for eksempel publiserer flere tidsskrifter om matlaging, kan du opprette én Adobe-ID for grilling (dps.grill@dagenskokk.com), én for indisk mat (dps.indisk@dagenskokk.com) og så videre.

Bruk Program-kontoen for å opprette og publisere folioer og se analysedata. Når du angir program-ID-en i DPS App Builder, viser det egendefinerte visningsprogrammet som du oppretter, folioene som publiseres med denne kontoen.

DPS App Builder

Med en DPS App Builder-konto kan du logge deg på DPS App Builder og opprette egendefinerte visningsprogrammer. Du kan bruke den samme Adobe-ID-en for både Program-kontoen og DPS App Builder-kontoen, eller du kan opprette en DPS App Builder-konto som lar deg opprette programmer ved hjelp av én eller flere Program-kontoer.

Beste praksis for kontoadministrering

Du får best resultater hvis du oppretter dedikerte e-postadresser til fullmaktskontoer ved hjelp av et virksomhetsdomene. Du kan for eksempel bruke følgende kontoer for en virksomhet som gir ut tidsskrifter om matlaging:

 • Program-kontoer: dps.grill@dagenskokk.com, dps.indisk@dagenskokk.com og dps.fransk@dagenskokk.com

 • DPS App Builder-konto: dps.builder@cooktoday.com

 • Administrator-konto: dps.admin@dagenskokk.com

 • Fullmaktskonto uten rolle: dps.karinordmann@dagenskokk.com

I dette eksempelet brukes én DPS App Builder-konto for å logge seg på og publisere alle de tre visningsprogrammene for tidsskrifter. Du kan også tildele både en Program-rolle og en DPS App Builder-rolle til den samme kontoen.

I dette eksempelet ble det opprettet en egen fullmaktskonto for Kari Nordmann. Kari bruker denne kontoen til å publisere beskyttet informasjon for virksomheten. Kari skal bare bruke denne kontoen til å opprette innhold for denne bestemte utgiveren.

Admin-verktøyet må ikke brukes til å opprette eller tildele Adobe-ID-er for individuelle designere til virksomhetens konto med mindre du vil begrense de kontoene til å kunne bruke DPS-verktøy kun for din virksomhet. Individuelle designere kan opprette gyldige Adobe-ID-er med DPS-kontrollpanelet (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Fullmaktskontoer påvirkes direkte av hovedkontoen. Hvis en hovedkonto stenges, stenges også alle fullmaktskontoene.

Innhold som er lastet ned fra en fullmaktskonto, belastes mot hovedkontoen. Alt innhold som publiseres med fullmaktskontoer, belastes som nedlastninger mot hovedkontoen.

Overføre folioer fra andre Adobe-ID-er

Hvis du bygger folioer ved hjelp av én Adobe-ID før du abonnerer på DPS, er det ikke sikkert at du kan tilordne en programrolle til den forrige Adobe-ID-en. Du må tilordne programrollen til en ny fullmaktskonto og opprette nye folioer. Du kan legge til artikler i de nye folioene på to måter.

 • Hvis du strukturerte kildefilene slik at de kan importere og konfigurere filen sidecar.xml, kan du enkelt bygge folioen på nytt. Se Mappestruktur for å importere artikler.
 • Bruk delingskommandoen til å dele folioen fra den gamle Adobe-ID-en til den nye Adobe-ID-en. Bruk deretter kopieringskommandoen i Folio Producer Organizer til å kopiere den delte folioen til den nye kontoen. Hvis du deler fra en annen datamaskin, pakker du og overfører kildefilene og kobler til artiklene på nytt.

Bruke Account Administration-verktøyet for å tildele roller

 1. Klikk Account Administration.

  Hvis alternativet Account Administration ikke kan velges, har ikke kontoen du logget deg på med, administratorrettigheter. Hvis du logger på med ID-en for den primære kontoen din og ikke lenger har tilgang til Account Administration-verktøyet, må du kontakte en Adobe-representant eller Gold-støtte (numre for teknisk støtte vises når du logger på DPS Dashboard). Når den primære kontoen er aktivert, kan den brukeren logge seg på og aktivere flere administratorkontoer.

 2. Klikk Add New Users i Account Administration-panelet.

 3. Gjør én av følgende i dialogboksen New Users:

  • For en eksisterende Adobe-ID som ikke er verifisert til å fungere med DPS enda, angir du Adobe-ID-en for brukeren du vil endre, og deretter klikker du Send. Hvis Adobe-ID-en er verifisert til å fungere med DPS, kan den ikke legges til.

  • Hvis du skal opprette en ny Adobe-ID, må du først opprette en gyldig e-postkonto. Ikke logg deg på en DPS-tjeneste. Klikk på Create A New Adobe ID (Opprett en ny Adobe-ID), angi informasjonen, og klikk på Create Account (Opprett konto). Det sendes en melding til e-postkontoen. Klikk på koblingen i meldingen for å angi et passord og verifisere kontoen.

 4. I Account Administration-panelet velger du brukeren og klikker Configure User.

 5. Angi rolletypen du vil tildele kontoen – Program-kontoer, DPS App Builder-kontoer eller kontoadministrator – under Add Roles (Legg til roller). Klikk Enable (Aktiver), og fyll ut den nødvendige informasjonen.

  Tildele en Program-konto til en Adobe-ID

Innstillinger for programkonto

Når du redigerer konfigurasjonen av en programkonto, kan du angi innstillinger som påvirker programvirkemåte som sosial deling og analyse.

Butikkinnstillinger

Når du redigerer Program-kontoen, kan du angi delt hemmelig informasjon. Delt hemmelig informasjon er obligatorisk i iOS for abonnementsvisningsapper og for alle Google Play- og Windows Store-visningsprogrammer som har salgsfolioer.

Apple kaller denne informasjonskoden en “delt hemmelighet”, mens Google kaller den en “offentlig nøkkel”, og Microsoft kaller den et “hovedpakkeidentitetsnavn”. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skaffer en delt hemmelighet, kan du se i publiseringsveiledningen som hører til plattformen.

Bruk den samme delte hemmelige informasjonen for alle apper innenfor hver plattform. Ikke endre den delte hemmeligheten.

Merk:

Når du har angitt den delte hemmelige informasjonen, logger du på DPS-kontrollpanelet med den programkontoen. Når du logger på kontrollpanelet, godkjennes den delte hemmeligheten.

Under Store Settings (Butikkinnstillinger) kan du også angi program-URL-adressen for iTunes. Denne URL-adressen brukes i arbeidsflyten for sosial deling for å la abonnenter laste ned programmet hvis det ikke er installert. Det er viktig å angi denne URL-adressen slik at delingsmottakere kan trykke på en kobling for å laste ned eller åpne programmet.

Du kan hente program-URL-adressen for iTunes selv om Apple ennå ikke har godkjent programmet. Klikk på programmet i iTunes Connect og bruk koblingen View in App Store (Vis i App Store), eller høyreklikk og velg Copy Link Address (Kopier koblingsadresse).

Innstillinger for enhetsvisningsprogram

Seksjonen for enhetsvisningsprogram bestemmer virkemåten til programmer på enheter som iPad.

Aktiver berettigelse for første utgivelse

Velg dette alternativet for å gjøre den sist publiserte folioen tilgjengelig for brukere som laster ned iPad-programmet for første gang. Dette alternativet fungerer bare for applikasjoner der man kan kjøpe i selve applikasjonen. Hvis det er merket av for dette alternativet, får brukeren tilgang til folioen som er publisert med den nyeste publiseringsdatoen.

Hvis brukere fjerner kampanjesalgsfolioen, kan de laste den ned på nytt. Hvis kunder avinstallerer og installerer programmet på nytt, har de bare tilgang til den opprinnelige kampanjefolioen, ikke til den siste publiserte folioen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se Første folioen gratis og digitale "blow-in"-funksjoner.

Når du sender programmet til Apple, anbefaler vi at du tar med minst to salgsfolioer, slik at Apple kan teste kjøp fra program.

Aktiver forhåndsvisning av artikkel

Velg alternativet Enable Article Preview for å la brukerne forhåndsvise alle salgsfolioer som inneholder artikler merket som Free (Gratis) (bruk Folio Producer Editor til å merke folioer som Free (Gratis)). Når brukerne trykker på forsidebildet til en salgsfolio som har gratis artikler i biblioteket, vises det en forhåndsvisningsknapp i forhåndsvisningsruten under knappene for kjøp og abonnement (hvis tilgjengelig). Når brukere trykker på forhåndsvisning, lastes alle artiklene som er merket som gratis, ned, sammen med forhåndsvisningsbilder av beskyttet artikkel. Når brukere går inn i navigasjonsmodus eller sveiper for å vise beskyttede artikler, dekker en betalingsmurrute mesteparten av hver beskyttede artikkel.

For øyeblikket gjelder funksjonen Free Article Preview (Gratis forhåndsvisning av artikkel) bare for iPad, fungerer bare i salgsfolioer, og støtter ikke folioer som inneholder seksjoner.

Når det gjelder nedlastingstellinger for utgiver, belastes gratisartikler i henhold til antall nedlastinger, basert på antall gratisartikler som lastes ned, og det totale antallet artikler i salgsfolioen. Hvis en salgsfolio inneholder totalt 20 artikler med 5 gratis forhåndsvisningsartikler, telles 1 nedlastning når 4 brukere forhåndsviser folioen.

Med innstillingen Paywall Threshold (Grense for betalingsmur) under Device Viewer (Enhetsvisning) kan kundene laste ned og vise det angitte antallet artikler markert som "Metered" (Målt) ved forhåndsvisning av artikler i en detaljistfolio. Bruk Folio Producer Editor til å markere artikler som Metered (Målt). Når en bruker når grensen som er angitt i betalingsmurterskelen, vises det en betalingsmurmelding når de går til enten Metered- (Målt) eller Protected-artikler (Beskyttet). Terskelen du angir for programmet, brukes med hver folio. Hvis du setter terskelen til 3, kan brukere forhåndsvise tre målte artikler i hver folio, og en betalingsmur vises når de navigerer til den fjerde målte artikkelen.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, se artikkelen i DPS-utviklersenteret om Gratis forhåndsvisning av artikkel.

Innstillinger i Content Viewer for Web

Valgene i Content Viewer for Web virker inn på artikler som vises når brukere viser artikler ved hjelp av Content Viewer for Web (også kalt “webvisningsprogrammet”) på en datamaskin.

Programnavn

Programnavnet du angir, vises i tittelfeltet når en delt artikkel vises i et webvisningsprogram.

Merk:

Du bør også angi program-URL-adressen for iTunes under Store Settings (Butikkinnstillinger), slik at abonnenter blir bedt om å laste ned programmet hvis det ikke er installert.

Aktiver Content Viewer for Web

Velg dette valget for å la brukerne vise artiklene i Content Viewer for Web (også kalt "webvisningsprogrammet") på en datamaskin. Når du skal gjøre artikler i forhandlerfolioer tilgjengelige i webvisningsprogrammet, må du bruke Folio Producer Editor til å angi artikler som Gratis eller Målt. Hvis du aktiverer webvisningsprogrammet, telles artikkelvisninger mot nedlastingsfullføringene slik det er beskrevet i Nedlastingstellinger for sosiale medier.

Du må angi alternativet Aktiver Content Viewer for Web for at funksjonen for sosial deling skal fungere.

Merk:

Enable Content Viewer for Web (Aktiver innholdsvisningsprogram for web) er deaktivert i prøvekontoer.

URL-adresse for vert

Angi bare en URL-adresse for vert hvis du vil innebygge det delte innholdet for webvisningsprogram i en iframe på webområdet. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se artikkelen om Innebygd webvisningsprogram.

URL-adresse for omdirigering

Hvis den delte artikkelen ikke blir funnet, brukes URL-adressen for omdirigering som du angir. Opprett en webside med informasjon om programmet.

Aktiver grense for fullførelse

Dette alternativet er nyttig for å sette en grense for det totale antallet artikler som kan vises i webvisningsprogrammet. Når denne grensen nås, blir alle brukere som prøver å vise en delt artikkel i webvisningsprogrammet på datamaskinen, omdirigert til URL-adressen for nådd fullførelsesgrense som du har angitt. Opprett en webside med informasjon om programmet.

Aktiver betalingsmur

Du kan konfigurere en betalingsmur for forhandlerfolioartikler i webvisningsprogrammet. I Folio Producer Editor kan du merke en artikkel som Free (Gratis), Metered (Målt) eller Protected (Beskyttet). For forhandlerfolioer kan brukere ikke vise beskyttede artikler i webvisningsprogrammet, og de kan vise målte artikler til de har nådd terskelen for betalingsmuren. Når brukere når grensen for målte artikler, vises en betalingsmurside med en melding og en kobling som du har angitt. Brukere kan vise gratis artikler selv om de har nådd grensen for betalingsmuren. Terskelen du angir for programmet, brukes med hver folio. Hvis du setter terskelen til 3, kan brukere lese tre målte artikler i hver folio, og en betalingsmur vises når de navigerer til den fjerde målte artikkelen.

Hvis du ikke angir en betalingsmur, er artikler som er merket som Gratis eller Målt, tilgjengelige for visning i webvisningsprogrammet uten en grense for betalingsmur.

Merk:

Hvis en folio er publisert som Gratis, kan brukere vise alle artikler som er merket som Beskyttet eller Målt.

URL-adresse for betalingsmurknapp

Angi URL-adressen der du kan gi brukere informasjon om å laste ned og kjøpe programmet. Enkelte utgivere oppretter en webside med informasjon om programmet, og andre angir iTunes-URL-adressen til programmet.

Paywall Text

Angi en kort melding som vises på betalingsveggsiden. Du kan for eksempel skrive at maksimalt antall artikler er blitt vist, og at brukere kan klikke koblingen for å finne ut mer om programmet.

Aktivere sikkert innhold (bare Enterprise)

Når du velger "Enable Secure Content" og publiserer salgsfolioer med alternativet "Encrypt Folio" merket, blir innholdet i disse folioene sikret i skyen og på iOS-enheter.

Bruk bare dette alternativet hvis du har konfidensiell eller sensitiv informasjon i programmet. Sosial deling, webvisningsprogram og nedlastinger i bakgrunnen er ikke tilgjengelige i en sikker konto. Bruk bare dette alternativet for et program med direkte berettigelse og salgsfolioer publisert som v30 eller senere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikre innhold i DPS-konto.

Angi analyseinformasjon

Når du redigerer Program-kontoen, kan du angi informasjon for å konfigurere en Omniture-analysekonto. Brukerdata for innholdet samles automatisk inn og er tilgjengelig for Professional- og Enterprise-kunder. Konfigurasjonen av analyseintegrasjonen er litt annerledes for Professional-kunder enn for Enterprise-kunder.

Professional

Det er frivillig å angi data i analysefeltet. Professional-kunder som allerede er SiteCatalyst-kunder, kan få alle analysedataene sendt til en dedikert rapportgruppe under SiteCatalyst-kontoen. Hvis du ikke har en SiteCatalyst-konto, legger du ikke inn rapportdata. Analysedataene samles i en intern Adobe-konto.

Enterprise

Bedriftskontoer blir bedt om å oppgi et unikt rapportgruppenavn og kan etter ønske oppgi bedriftens navn hvis de allerede har en SiteCatalyst-konto. Hvis du har en SiteCatalyst-konto, kan du bruke det eksakte bedriftsnavnet som du bruker for SiteCatalyst, slik at rapportgruppen kobles til den aktuelle bedriften.

Merk:

Når du angir en rapportgruppe, må du IKKE bruke noen av disse reserverte prefiksene: adp.ln, adp.da eller adp.sj.

Når du sender inn SiteCatalyst-informasjonen, kan det ta opptil fem virkedager å konfigurere Omniture-datainnsamling for programmet ditt. Se Omniture-analyser.

Velge å motta status for fullføringsgruppe

Når du klikker Kontoinnstillinger øverst i vinduet Kontoadministrasjon, kan du velge å motta e-postmeldinger som gir deg informasjon om statusen for fullføringsgruppene.

Angi en e-postadresse for å bli varslet om statusen for fullføringsgruppene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Motta statusoppdateringer for fullføringsgrupper.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?