Rapportveiledning for DPS Analytics

Rapportveiledningen for Adobe SiteCatalyst Digital Publishing beskriver rapportdataene og angir hvordan du får tilgang til viktige rapporter for digitale publikasjoner.

Denne informasjonen er beregnet på digitale utgivere og forbrukermarkedsføringsteam som er kjent med Adobe SiteCatalyst. Den er ikke ment som en erstatning for produktopplæring, men skal primært supplere generell SiteCatalyst-informasjon og veilede i Digital Publishing-data. Vær oppmerksom på at du må være Digital Publishing Suite Professional- eller Enterprise-bruker og ha et SiteCatalyst-abonnement.

SiteCatalyst-rapporter for Digital Publishing

Adobe Digital Publishing-løsningen er konfigurert på forhånd for å måle en kundes samhandling med og bruk av digitalt innhold.

Datainnsamlingen fungerer på følgende måte:

Digital Publishing Suite-visningsprogrammet inneholder forhåndsbygde analyser som sender data til Adobe-systemene når brukerne samhandler. Dataene som sendes fra visningsprogrammet, angis i rapportene i SiteCatalyst. Dataoverføringen skjer regelmessig hvis en kunde ser den digitale publikasjonen på en enhet som er tilkoblet Internett. Hvis enheten er frakoblet, innhenter Adobe analysedataene og sender dem samlet når enheten kobles til Internett igjen.

Adobes datainnsamlingsservere formaterer og organiserer dataene i samlinger som kalles rapportgrupper. Digitale utgivere bruker SiteCatalyst for å få tilgang til innsamlede data og generere rapporter, slik at de kan analysere kundesamhandlinger og relatere disse til annen nettaktivitet som kjøp eller abonnementer.

Du kan bruke måledataene i Digital Publishing-løsningen ved å gjøre følgende:

 1. Kontakt SiteCatalyst-administratoren i organisasjonen og be om nødvendige tillatelser for å få tilgang til data fra de digitale publikasjonene. SiteCatalyst er en webapplikasjon som gir tilgang til Adobes datainnsamlingsplattform, der du kan generere rapporter for å analysere leseraktivitet knyttet til det digitale innholdet ditt. Du kan også opprette kontrollpaneler med nøkkelrapporter slik at viktig informasjon er lett tilgjengelig.
 2. Logg på SiteCatalyst og åpne ønsket rapport. Se i brukerhåndboken for SiteCatalyst hvis du vil ha mer informasjon.
 3. Konfigurer rapporten etter behov for å vise de ønskede dataene. Se i brukerhåndboken for SiteCatalyst hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgang til SiteCatalyst-rapporter

Når Adobe samler inn data fra den digitale publikasjonen, kan du generere SiteCatalyst-rapporter for å vise og analysere kundesamhandling.

 1. Åpne en nettleser og gå til my.omniture.com. Du kan også gå til www.omniture.com og klikke på Client Login.

 2. Angi følgende informasjon i de aktuelle feltene og klikk deretter på Login.

  Company: Bedriftsnavnet slik det er definert i Adobe Online Marketing Suite. Hvis du ikke er sikker på hva dette er, kan du kontakte organisasjonens SiteCatalyst-administrator.

  Username: Brukernavnet ditt for SiteCatalyst.

  Password: Passordet ditt for SiteCatalyst.

  Velg Adobe Online Marketing Suite / SiteCatalyst 14 fra rullegardinmenyen.

 3. Klikk på SiteCatalyst på hjemmesiden til Online Marketing Suite.

 4. Velg aktuell rapportkategori i navigasjonen på venstre side.

 5. Velg rapporten du vil generere, fra rullegardinlisten. Hvis du vil ha en beskrivelse av rapportene i Digital Publishing-løsningen, kan du se Digital Publishing Reports (Rapporter for Digital Publishing).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?