Samle artikler i en folio

Alle artikler du oppretter eller importerer til en folio i Folio Builder-panelet, vises i folioen. I tillegg kan du legge til artikler i en folio på to andre måter.

Del

Velg folioen og velg Del på panelmenyen i Folio Builder-panelet. Alle du deler folioen med, kan legge til artikler i folioen. Deretter kan du bruke Kopier til å kopiere artikler fra den delte folioen til en annen folio, selv om folioen bruker en annen konto. Se Dele folioer.

Kopier til

Velg artikkelen og velg Kopier til på panelmenyen i Folio Builder-panelet. Kopier deretter artikkelen til en annen folio. Alle metadataene overføres. Du kan redigere og oppdatere kildefilene for en kopiert artikkel på samme måte som du kan med en artikkel du oppretter. Du kan også kopiere en artikkel ved hjelp av Folio Producer Editor. Se Kopiere en artikkel til en annen folio.

Hvis du må overføre en folio fra én konto til en annen, bruker du Kopier-kommandoen i Folio Producer. Se delen Kopiere folioer i Opprette folioer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet