Lydoverlegg

Støttede lydfiler som plasseres i InDesign, spilles av når du trykker på dem i visningsprogrammet. Hvis du vil spille av lyd i et DPS-visningsprogram på en enhet, bruker du MP3-filer. Lydfiler med AAC/MP4-koding støttes også for folioer som bare kan vises i webvisningsprogrammer.

Du kan angi at en lydfil skal spilles av når brukere trykker i visningsområdet, eller ved å opprette egne knapper med lydhandlinger. Du kan simulere et kontrollerskall ved å opprette en enkel effekt som veksler mellom en avspillings- og pauseknapp. Du kan også opprette en mer avansert effekt som viser lydfremdriften.

Du kan angi at en URL-adresse skal strømme lydfiler fra et http:-nettsted. 

Beste praksis for lydfiler

 • Du kan angi at en lydfil skal spilles av når brukere trykker i visningsområdet, eller ved å opprette egne knapper med lydhandlingen. Alternativene Spill av, Pause og Stopp støttes. Fortsett og Stopp alt støttes ikke.
 • Du kan angi at en URL-adresse skal strømme lydfiler bare fra et http:-nettsted. 
 • Avspillingen av lydklipp stopper når brukere går til en annen artikkel, mens de fortsatt spilles av når brukere går til en ny side i artikkelen. Hvis du vil stoppe lydklippet (eller videoen) når du blar til en ny side, kan du spille av en dummy-mediefil automatisk for å omgå problemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Johannes Henselers artikkel Stoppe en video når du går til neste side i en artikkel.

Opprette lydoverlegg

 1. Velg Fil > Plasser, og plasser MP3-lydfilen i dokumentet.

 2. Velg det plasserte objektet, åpne Media-panelet (Vindu > Interaktiv > Media), og angi om ønskelig en plakat.

  Du kan også opprette et plakatbilde enkelt ved å plassere et ikke-aktivt objekt (for eksempel en gjennomsiktig avspillingsknapp) over lydobjektet.

 3. Velg lydobjektet og angi ett av følgende alternativer i Overlays/Folio Overlays-panelet.

  URL-adresse eller fil

  Angi en URL-adresse for å strømme et lydklipp, eller klikk på mappen og angi en lydfil hvis du ikke allerede har plassert den ved hjelp av Fil > Plasser. Når du angir en URL-adresse for strømming, støttes alle alternativene i overlegget, inkludert Autoavspilling og Kontrollerfiler.

  Strømming av lyd støtter URL-adresser for http, ikke https.

  Hvis du både plasserer en lydfil og angir en URL-adresse for strømming, har den første handlingen forrang. Hvis du for eksempel først angir en URL-adresse og deretter plasserer et lydklipp, bruker overleggene URL-adressen og ikke den innebygde lyden.

  Lydkontrollerfiler

  Klikk mappeikonet, og angi mappen som inneholder avspillings- og pauseknappene for lydfiler.

  Hvis du vil vise et kontrollerskall med avspillings- og pauseknapper mens lydklippet spilles av, oppretter du et sett .png-filer i en mappe. Hvert av disse bildene må enten ha et _pause- eller _play-suffiks. Du kan opprette ett par med _play og _pause-knapper, eller du kan opprette flere _play og _pause-knapper som representerer progressive tilstander for en statuslinje.

  AudioAsset001_play.png AudioAsset002_play.png AudioAsset003_play.png AudioAsset004_play.png AudioAsset005_play.png AudioAsset001_pause.png AudioAsset002_pause.png AudioAsset003_pause.png AudioAsset004_pause.png AudioAsset005_pause.png
  I dette eksemplet vises knappen AudioAsset003_play.png når lyden er spilt halvveis. Knappen AudioAsset003_pause vises når du klikker for å sette avspillingen på pause.

  Vis første bilde først

  Hvis dette alternativet er valgt, viser lydrammen den første _play.png-filen i den angitte objektmappen for lydkontroller, og rammen endrer størrelse etter behov.

  Autoavspilling

  Velg dette alternativet for å spille av lydfilen når siden er lastet inn på mobilenheten. Du kan også angi en forsinkelse på et gitt antall sekunder. Autoavspilling støttes ikke av visningsprogrammer for Android.

  Spill i bakgrunnen på tvers av folioen

  Velg dette alternativet for å spille av lydfilen i bakgrunnen mens brukere blar gjennom artikler. Brukere kan sette lydklippet på pause eller fortsette avspillingen ved å trykke lydikonet i det øverste navigasjonsfeltet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på iPad eller iPhone.

  I den tidligere versjonen av DPS stopper bakgrunnslyden når brukerne avslutter folioen. I DPS 2015 stopper ikke bakgrunnslyden helt eller midlertidig når brukerne avslutter appen. I stedet benytter brukerne iOS-systemkontrollene til å stoppe lyden midlertidig.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?