Bygge opprinnelige DPS-apper for Android-enheter

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Bygge apper for Android.

Bruk webbaserte DPS App Builder til å opprette DPS-apper for Android-enheter.

Med tidligere versjoner av DPS kunne du opprette gamle (AIR-baserte) Android-apper. Oppretting eller redigering av gamle Android-apper støttes ikke lenger.

Støttede funksjoner i det opprinnelige Android-visningsprogrammet

Den opprinnelige Android-fremviseren støtter de fleste DPS-funksjoner som støttes i iOS. Her er noen viktige funksjoner i Android-visningsprogrammet:

 • Android-telefoner og -nettbrett (4.0.3 eller nyere)
 • Kniping og zooming i artikler i PDF-, PNG- eller JPEG-bildeformat
 • Skalering av folioer for tilpassing på skjermen (alle artikkelformater)
 • Kjøp av enkelt utgave i Google Play

Hvis du vil vise et diagram for sammenligning av funksjoner, kan du se DPS-støttet funksjonsliste.

Filer som er nødvendige for å bygge opprinnelig Android-visningsprogram

 • Appikon i PNG-format. Vi anbefaler en PNG-fil på 96 x 96.
 • Gyldig sertifikat. Sertifikatet kan enten være et .p12-sertifikat eller en .keystore-fil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et gyldig .p12-sertifikat, kan du se DPS-publiseringsprosess for Android-enheter.

Bygge en opprinnelig app for Android-visningsprogram

Bruk den webbaserte DPS App Builder for å bygge en opprinnelig Android DPS-app.

Den webbaserte DPS App Builder kan ikke signere .apk-filen. Bruk i stedet verktøyet for DPS-programsignering for å signere programmet som kan sendes til butikken, som beskrevet senere i dette dokumentet.

 1. Ved hjelp av en Adobe ID med en DPS App Builder-rolle kan du logge på den webbaserte DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 2. Klikk på plussikonet for å bygge en ny app.

 3. Velg Android fra Platform-menyen (Plattform) og klikk på Neste.

 4. Følg ledetekstene for å bygge programmet.

Generelle innstillinger

I Generelt-ruten angir du disse innstillingene.

Programnavn. Angi navnet på appen. Dette navnet vises under appikonet og i butikkgrensesnittet.

Bunt-ID. Angi en bunt-ID ved hjelp av det omvendt DNS-format, for eksempel com.publisher.publication. Unngå å bruke streker eller andre spesialtegn.

Hvis du oppdaterer en eksisterende Android-app, bruker du den samme bunt-ID-en som er angitt tidligere i DPS App Builder.

URL-adresse til retningslinjene for personvern. (Valgfritt) Angi URL-adressen til en webside som beskriver retningslinjene for personvern.

Overstyr appversjonsnummeret. Dette alternativet er nødvendig hvis du oppdaterer en app, og du brukte DPS App Builder eller et annet verktøy til å opprette en eksisterende app. Velg dette alternativet, og angi et nyere versjonsnummer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter appversjonsnummeret, kan du se Angi versjonsnumre i webbasert DPS App Builder

Programkonto/passord. Velg programkontoen (også kalt "tittel-ID") som brukes til å publisere folioene som vil vises i appbiblioteket.

Appdetaljer (Enterprise-konto)

Objekter

Appikon. Angi en PNG-bildefil. Hvis du angir en PNG-størrelse som er mindre eller større enn 96 x 96, skaleres innholdet opp eller ned etter behov.

Bibliotekbanner. Hvis du logger på ved hjelp av en Enterprise-konto, er alternativet Bibliotekbanner tilgjengelig. Du kan laste opp en .zip-fil som inneholder HTML-filene som brukes for bibliotekbanneret. Kilde-HTML-filen må kalles "index.html." Banneret justerer høyden til full bredde på enheten. Du kan bruke CSS-medieklasser i HTML til å angi at forskjellige bilder skal vises på forskjellige enhetsstørrelser.

Hvis du ikke lenger vil at banneret skal vises når brukere har logget på, merker du av for Hide banner when the reader is signed in. Dette alternativet er spesielt nyttig for bannere med kampanjeabonnementer.

Bibliotek

Bibliotek. Hvis du logger på med en Enterprise-konto, kan du angi ZIP-filen som inneholder HTML-koden som brukes for det egendefinerte biblioteket. Kilde-HTML-filen må kalles "index.html." Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et egendefinert bibliotek (Enterprise).

Lås biblioteket i liggende retning. Velg dette alternativet hvis du vil vise biblioteket i liggende retning, selv om brukeren roterer enheten.

Konfigurer støtte for avansert gjengivelse. Velg dette alternativet hvis du vil begrense hvilke foliostørrelser som skal være tilgjengelige på Android-telefoner, og hvilke foliostørrelser som skal være tilgjengelige på Android-nettbrett. Foliostørrelsene som vises i rullegardinlisten, inkluderer alle folioene som er publisert som offentlige på programkontoen du angav. Google betrakter enheter med 600 ppt eller mindre som telefoner.

Bare foliostørrelser du velger, er tilgjengelige for den enhetstypen. Hvis du ikke velger en foliostørrelse for en av enhetstypene, vil ikke folioer med denne størrelsen vises i Android-appen på denne enhetstypen. Hvis du velger flere foliostørrelser for en enhetstype og konfigurerer gjengivelser, velger visningsprogrammet bare den gjengivelsen som nærmest tilsvarer enhetsdimensjonene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer.

Direkte rettighet (bare Enterprise)

Velg bare Aktiver direkte rettighet hvis appen din bruker direkte rettighet (bare Enterprise). Ellers klikker du på Neste.

Integrerings-ID. Integrerings-ID-en får du fra Adobe når rettighetskontoen din er lagret på våre servere. Dette alternativet er bare tilgjengelig for DPS Enterprise-kunder. Kontakt Adobe-representanten din hvis du vil ha informasjon om integrerings-ID-en.

Opprett URL-adresse for konto. Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å registrere et abonnement via utgiveren. Denne URL-adressen brukes når brukere trykker på en “Opprett konto”-knapp i Logg på-dialogboksen.

Glemt URL-adresse for konto. Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å hente et glemt passord.

Kjøp fra app

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer fakturering fra app for Android-enheter, kan du se DPS-publiseringsprosess for Android-enheter.

Slette og redigere apper

Hvis du vil fjerne en app, velger du den og klikker på papirkurvikonet.

Hvis du vil redigere en forekomst av en app, velger du den, klikker på appredigeringsikonet og følger ledetekstene. Appen bygges på nytt ved hjelp av den nyeste fremviserversjonen.

Oppdatere og erstatte en eksisterende AIR-basert Android-app

Hvis du oppretter en ny versjon for en eksisterende AIR-basert Android-app, må du være oppmerksom på følgende:

 • Tidligere appinnstillinger og nedlastinger beholdes ikke.
 • Folioer som lastes ned i det AIR-baserte visningsprogrammet, fjernes ikke når appen oppdateres. Disse filene forblir på brukerens enhet.

Bruke verktøyet for DPS-appsignering for å signere .apk-filen

Når du er ferdig, laster du ned apk-filen for hver butikk du ønsker å sende appen til. Før du sender appen, bruker du verktøyet for å signere apk-filen.

Hvis du vil signere appen, trenger du enten en .p12-sertifikatfil eller en .keystore-fil.

 1. I den webbaserte DPS App Builder klikker du på koblingen for usignert app under Nedlastinger for å laste ned .apk-filen på maskinen.

  Denne .apk-filen er ikke signert. Før du sender den til butikken, må du signere .apk-filen.

 2. Last ned og installer signeringsverktøyet for DPS-app. Dette verktøyet er tilgjengelig for nedlasting på hovedsiden for den webbaserte DPS App Builder. Klikk på personikonet øverst i høyre hjørne, og velg Download Signing Tool (Last ned signeringsverktøy) på menyen.

 3. Start verktøyet for DPS-appsignering, og følg ledetekstene for å signere appen.

  Hvis du angir et .p12-sertifikat, angir du passordet. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et .p12-sertifikate, kan du se DPS-publiseringsprosess for Android-enheter.)

  Hvis du angir en .keystore-fil, angir du keystore-passordet, det private nøkkelaliaset og det private nøkkelpassordet.

 4. Send .apk-filen til den riktige butikken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se DPS-publiseringsprosess for Android-enheter.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet