Sjekklister for egendefinerte visningsprogrammer

Hvis du har alle filene og all informasjonen du trenger, er det enkelt å opprette et egendefinert visningsprogram med DPS App Builder. Bruk sjekklisten for å kontrollere at du har de nødvendige filene.

Sjekkliste for visningsprogram for én folio (kun iPad)

Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et iPad-visningsprogram for én folio.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter sertifikatene og bildene som kreves for å sende et egendefinert visningsprogram til Apple App Store, kan du laste ned den trinnvise publiseringshåndboken via kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite eller DPS App Builder.

Generelt

 • Adobe ID-en som brukes for programmet.

 • Creative Cloud-medlemskapskonto eller Single Edition-serienummer (bare Single Edition)

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

 • Distribution P12-sertifikat (og -passord)

 • Distribution mobileprovision-fil

 • Developer P12-sertifikat (og -passord)

 • Developer mobileprovision-fil

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

 • SD-programikoner: ikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.

 • HD-programikoner: ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144 og 152 x 152 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.

 • SD-velkomstbilder: bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler i PNG-format.

Sjekkliste for visningsprogram for flere folioer (iPad og iPhone)

Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for iPad.

Folioer

 • Adobe ID-en som brukes for programmet.

 • Minst én gratis folio som ble publisert som offentlig med programmets Adobe ID.

 • Kjøp fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter kjøpet fra programmet og publiserer folioen.

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

 • Distribution P12-sertifikat (og -passord)

 • Distribution mobileprovision-fil

 • Developer P12-sertifikat (og -passord)

 • Developer mobileprovision-fil

 • Production push P12-sertifikat og passord (valgfritt)

 • Developer push P12-sertifikat og passord (valgfritt)

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

 • SD-iPad-programikoner: ikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.
 • SD-iPhone-programikoner: ikoner på 29 x 29 og 57 x 57 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.
 • HD-iPad-programikoner: ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144 og 152 x 152 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.
 • HD-iPhone-programikoner: ikoner på 58 x 58, 87 x 87, 114 x 114, 120 x 120 og 180 x 180 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.
 • SD-velkomstbilder for iPad: bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler i PNG-format.
 • HD-velkomstbilder for iPad: bilder på 2048 x 1536 og 1536 x 2048 piksler i PNG-format. Bruk 8-biters PNG-format for å redusere filstørrelsen.
 • Velkomstbilder for iPhone: bilder på 320 x 480, 640 x 960, 640 x 1136, 750 x 1334 og 1242 x 2208 piksler i PNG-format.

Sjekkliste for abonnementsvisningsprogram (iPad og iPhone)

Bestemte filer og bestemt informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for iPad.

Hvis du oppretter et visningsprogram med egendefinert berettigelse, eller hvis du vil opprette et egendefinert lager eller bibliotek, kan du se i de aktuelle artiklene i DPS-utviklersenteret for å finne mer om krav.

Folioer

 • Adobe ID-en som brukes for programmet.

 • Minst én gratis folio er publisert som en offentlig folio

 • Kjøp fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter kjøpet fra programmet og publiserer folioen.

 • Kjøp fra programmet for alle abonnementsvarigheter. Hvis du oppretter et gratis abonnementsprogram, må du opprette et kjøp fra programmet for gratisabonnementet.

 • Delt hemmelighet knyttet til programmets Adobe ID (se Account Administration-verktøy).

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

 • Distribution P12-sertifikat (og -passord)

 • Distribution mobileprovision-fil

 • Developer P12-sertifikat (og -passord)

 • Developer mobileprovision-fil

 • Production push P12-sertifikat og passord (obligatorisk for Newsstand)

 • Developer push P12-sertifikat og passord (obligatorisk for Newsstand)

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

 • SD-iPad-programikoner: ikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.

 • SD-iPhone-programikoner: ikoner på 29 x 29 og 57 x 57 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.

 • HD-iPad-programikoner: ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.

 • HD-iPhone-programikoner: ikoner på 58 x 58, 87 x 87, 114 x 114, 120 x 120 og 180 x 180 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.

 • SD-velkomstbilder: bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler i PNG-format.

 • HD-velkomstbilder: bilder på 2048 x 1536 og 1536 x 2048 piksler i PNG-format. Bruk 8-biters PNG-format for å redusere filstørrelsen.
 • Velkomstbilder for iPhone: bilder på 320 x 480, 640 x 960, 640 x 1136, 750 x 1334 og 1242 x 2208 piksler i PNG-format.
 • SD Newsstand-ikon: ikon på 384 x 512 piksler i PNG-format (obligatorisk for Newsstand).

 • HD Newsstand-ikon: ikon på 768 x 1024 piksler i PNG-format (obligatorisk for Newsstand)

 • SD-abonnementsruter: bilder på 964 x 184 og 708 x 250 piksler i PNG-format.

 • HD-abonnementsruter: bilder på 1928 x 368 og 1416 x 500 piksler i PNG-format.

 • Egendefinerte navigasjonsikoner (valgfritt, bare Enterprise): bilder på 30 x 30 (SD) og 60 x 60 (HD) piksler i PNG-format med gjennomsiktig bakgrunn. Operativsystemet erstatter fargen med en systemfarge for eventuelle ikke-gjennomsiktige piksler.

Sjekkliste for visningsprogram for flere folioer (Windows Store)

Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for Windows Store. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter disse filene, kan du se Bygge DPS-apper for Windows Store.

Folioer

 • Adobe ID-en som brukes for programmet.
 • Fakturering fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter fakturering fra programmet og publiserer folioen.
 • Delt hemmelighet knyttet til programmets Adobe ID (se Account Administration-verktøy).

Informasjon som kreves for å sende appen

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

 • PNG-bilde på 310 x 310 piksler, som brukes for programmet på startskjermen, i butikken og i søkeresultater
 • PNG-bilde på 310 x 150 piksler, som brukes for programmet på startskjermen
 • Gjennomsiktig PNG-bilde på 620 x 300 piksler for velkomstbildet for programmet

Sjekkliste for opprinnelig visningsprogram for flere folioer (Android)

Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for Google Play Store. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter disse filene, kan du se Publiseringsprosess for Android-enheter.

Folioer

 • Adobe ID-en som brukes for programmet.
 • Fakturering fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter fakturering fra programmet og publiserer folioen.
 • Delt hemmelighet knyttet til programmets Adobe ID (se Account Administration-verktøy).

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

 • Gyldig .p12-sertifikat (og passord) eller .keystore-fil og (og informasjon om passord/alias)

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

 • Et hvilket som helst programikon i PNG-format (det skaleres til 96 x 96)

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?