Behandle artikler

Oppdater, kopier og endre navn på artikler med Folio Builder-panelmenyen.

Folio Builder-panelmenyen

Endre artikkelegenskaper

Artikkelegenskapene du angir, bestemmer hvordan artikkelen vises i visningsprogrammet. Du kan endre artikkelegenskapene ved hjelp av alternativet Artikkelegenskaper i Folio Builder-panelet eller Folio Producer Editor. Du kan også bruke sidecar.xml file til å bruke artikkelmetadata på alle artikler i en folio, enten når du importerer artiklene eller senere.

Artikkelegenskaper

A. Beskrivelse B. Del C. Tittel D. Skrevet av 

 1. Velg en artikkel i Folio Builder-panelet.

 2. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Artikkelegenskaper.

 3. Angi disse alternativene, og klikk OK.

  Tittel

  Angi artikkeltittelen slik den skal vises i visningsprogrammet. Tittelverdien er forskjellig fra artikkelnavnet som vises i Folio Builder-panelet. Artikkelnavnet brukes for å opprette koblinger mellom artikler. Tittelen vises i innholdsfortegnelsen og i navigasjonsvisninger i folioer. Tittelen kan inneholde maksimalt 60 tegn.

  Skrevet av

  Angi navnet til forfatteren. Skrevet av kan inneholde maksimalt 40 tegn.

  Del

  Hvilken del av tidsskriftet artikkelen tilhører, for eksempel Anmeldelser, Featureartikler eller Redaksjonelt. Delen vises i innholdsfortegnelsen og i navigasjonsvisninger i folioer. Del kan inneholde maksimalt 35 tegn.

  Beskrivelse

  Beskriv artikkelen. Beskrivelsen vises når folioen vises i bla-gjennom-modus. Beskrivelsen vises i innholdsfortegnelsen og i navigasjonsvisninger i folioer. Beskrivelsen kan inneholde maksimalt 120 tegn.

  Reklame

  Velg dette alternativet for å merke artikkelen som reklame (dette er for analyseformål).

  Skjul fra innholdsfortegnelse

  Velg dette alternativet for å hindre at artikkelen vises når brukere trykker på innholdsfortegnelsesknappen på navigasjonslinjen i visningsprogrammet.

  Jevn rulling

  Angi om hver artikkel skal rulle fortløpende eller tilpasses siden, i kolonnen Jevn rulling. Jevn rulling fungerer bare vertikalt for å dra opp og ned. Dokumentet kan ikke inneholde flere sider. Du kan bruke jevn rulling bare på liggende layout, bare på portrett, eller i begge layoutretninger. Se Artikler med jevn rulling.

  Bare dra horisontalt

  Når du velger Bare dra horisontalt for en artikkel, blar brukerne gjennom artikkelen ved å dra mot venstre og høyre i stedet for opp og ned. Dette alternativet het tidligere Adskill. Se Dra artikler horisontalt.

  Forhåndsvisning av innholdsfortegnelse

  Når brukere trykker på innholdsfortegnelsesknappen i navigasjonsfeltet i visningsprogrammet, vises det et innholdsfortegnelsesikon på 70 x 70 piksler ved siden av hver artikkel. Det genereres automatisk et standard innholdsfortegnelsesikon på bakgrunn av den første siden i artikkelen. Vil du bruke et annet ikon, klikker du mappeikonet og velger en PNG-fil. Bruk PNG-filer med 70 x 70-piksler. Hvis du vi bruke bilder som er større enn 70 x 70, legger du dem til i artikkelmappene og importerer dem.

  Innholdsfortegnelsen i visningsprogrammer

 4. Hvis du vil endre noen artikkelegenskaper som ikke finnes i dialogboksen Artikkelegenskaper, bruker du Folio Producer Editor. Velg Folio Producer på panelmenyen for å åpne Folio Producer Organizer. Velg folioen og deretter Åpne. Deretter velger du artikkelen og redigerer disse egenskapene. Se Folio Producer Editor.

  Rekkefølge

  Skriv inn tall for å endre rekkefølgen på artiklene.

  Låst

  Lås en artikkel for å hindre at den oppdateres.

  Download Priority (nedlastingsprioritet)

  Når kunder laster ned det egendefinerte visningsprogrammet, kan de vise filen mens den lastes ned. Artiklene lastes ned i rekkefølgen første til siste med mindre du endrer nedlastingsprioriteten.

  Nøkkelord

  Nøkkelordene vises i Bla gjennom-modus i visningsprogrammet. Nøkkelord kan inneholde maksimalt 75 tegn.

  Artikkeltilgang

  Dette alternativet bestemmer om en artikkel er tilgjengelig i webisningsprogrammet når artikkelen deles, og hvis Enable Article Preview (Aktiver forhåndsvisning av artikkel) er aktivert. Hvis versjonen av foliovisningsprogrammet er versjon 26 eller senere og artiklene i denne folioen er oppdatert i Folio Builder-panelet, kan du velge Free (Gratis), Metered (Målt) eller Protected (Beskyttet). Hvis versjonen av foliovisningsprogrammet er versjon 25 eller tidligere, kan du velge Metered (Målt) eller Protected (Beskyttet).

  • Når en artikkel er merket som Protected (Beskyttet), er den ikke tilgjengelig for visning i webvisningsprogrammet eller i en detaljistfolio der forhåndsvisning av artikler er aktivert.
  • Når en artikkel er merket som Metered (Målt), lastes artikkelen opp til en server for visning i webvisningsprogrammet. Kunder kan vise målte artikler i webvisningsprogrammet eller i en detaljistfolio der forhåndsvisning av artikler er aktivert, med mindre de har nådd grensen for betalingsmur angitt av utgiveren.
  • Når en artikkel er merket som Free (Gratis – bare for versjon 26 og senere), er artikkelen tilgjengelig for forhåndsvisning i webvisningsprogrammet og i en detaljistfolio der forhåndsvisning av artikler er aktivert. Visning av gratisartikler telles ikke mot grensen for betalingsmur.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke sosial deling og Metoder for å tilby gratis innhold.

  Tillat tilgang til rettighetsinformasjon

  Du kan lage en HTML-artikkel som refererer til Reading API-et. (I Overlays-panelet kalles dette alternativet Allow API Access (Tillat API-tilgang).) Dette alternativet er også tilgjengelig for Webinnholdsoverlegg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke HTML og JavaScript for å utvide DPS.

  Seksjon

  Hvis du deler inn en folio i seksjoner som Sport, Forretninger og Mote, angir du et seksjonsnavn for hver artikkel i folioen. Seksjon kan inneholde maksimalt 60 tegn. Se Opprette seksjoner.

Redigere og oppdatere en artikkel

Når du oppretter en artikkel eller en artikkellayout, blir innholdet i InDesign-dokumentet lastet opp til arbeidsområdet på serveren. Når du redigerer og lagrer et dokument som er en del av en artikkel, lagres endringene kun lokalt til du oppdaterer artikkelen. Du kan velge og oppdatere flere artikler.

 1. Dobbeltklikk en layout i Folio Builder-panelet og gjør endringer for å redigere et dokument. Du kan åpne dokumentet på en hvilken som helst måte.

  Du trenger ikke være logget på eller koblet til for å redigere et artikkeldokument.

 2. Etter at du har redigert og lagret dokumentet, logger du deg på Folio Builder-panelet og velger artikkelen som inneholder dokumentet du redigerte.

  Hvis du har redigert kildefilene for flere artikler, kan du holde nede Skift eller Ctrl/Kommando for å velge flere artikler som skal oppdateres.

 3. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Oppdater.

Begge layoutene oppdateres når du oppdaterer en artikkel. Hvis du vil at den oppdaterte artikkelen skal være tilgjengelig i et utgitt visningsprogram, bruker du Folio Producer Organizer for å oppdatere folioen.

Merk:

Hvis du bruker det samme kildedokumentet i flere folioer, må du huske å oppdatere artikkelen i hver folio.

Kopiere en artikkel til en annen folio

Når du har opprettet en artikkel som er basert på et dokument, trenger du ikke opprette en artikkel til hvis du vil ta artikkelen med i en annen folio. Du kan i stedet kopiere artikkelen fra én folio og til en annen.

 1. Åpne folioen med artikkelen i Folio Builder-panelet og velg artikkelen.

 2. Gå til Folio Builder-panelet og velg Kopier til.

 3. Velg målfolioen og klikk deretter OK i dialogboksen Kopier til.

Du kan også bruke Folio Producer-verktøyet til å kopiere artikler til og fra folioer. I tillegg kan du bruke Kopier-kommandoen på organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet til å kopiere en hel folio.

Endre artikkelnavnet

Når du endrer navn på en artikkel, risikerer du å ødelegge koblingene til artikkelen med det nye navnet.

 1. Velg en artikkel i Folio Builder-panelet.

 2. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Endre navn, og skriv deretter inn et annet navn.

Slette en artikkel

Når du sletter en artikkel, fjerner du den fra folioen og fra arbeidsområdet på serveren. InDesign-kildedokumentene slettes imidlertid ikke.

 1. Velg en artikkel i Folio Builder-panelet.

 2. Klikk søppelknappen, og klikk deretter Slett.

Endre rekkefølgen på artikler

Hvis du vil endre rekkefølgen på artikler, drar og slipper du dem i Folio Builder-panelet eller bruker Folio Producer Editor for å endre artikkelrekkefølgen. Se Folio Producer Editor.

Du kan også bruke filen sidecar.xml til å omorganisere artikler og oppdatere metadata. Se Opprette en metadata-sidecar-fil for import av artikler.

Hvis du flytter kildedokumentene for en artikkel til et nytt sted eller overfører dem til en annen datamaskin, kan du koble kildefilene til artikkellayoutene på nytt i Folio Builder-panelet.

 1. Hvis du overfører filene til en annen datamaskin, må du passe på å korrigere brutte koblinger. Pass også på at interaktive overlegg peker til riktig fil eller mappe.

  Hvis overlegget ikke lenger peker til riktig sted, vises feilmeldingen "Ugyldig objektplassering" når du oppretter artikkelen.

 2. Velg alternativet for ny tilkobling på panelmenyen i Folio Builder-panelet.

 3. Angi filplasseringene for å koble til én eller begge layoutene på nytt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?