Opprette DPS-programmer for iPad og iPhone

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Bygge apper for iOS.

Bruk DPS App Builder til å opprette egendefinerte visningsprogrammer for iPad eller for både iPad og iPhone. Hvis du angir gyldige filer og gyldig informasjon, genererer DPS App Builder både et utviklingsprogram og et distribusjonsprogram. Utviklingsprogrammet er beregnet for testing. Hvis programmet fungerer som det skal, sender du distribusjonsfilen, i ZIP-format, til Apple Store.

Informasjonen du oppgir, for eksempel sertifikater og passord, lagres ikke på Adobe-serveren. Det er bare programfilene som lagres på Adobe-serveren.

Det du trenger for å opprette iOS-visningsprogrammer med DPS App Builder

Systemkrav:

 • Mac OSX 10.7 eller nyere

 • Internett-tilkobling

 • DPS App Builder

 • En gyldig Adobe ID som er tilordnet til DPS App Builder-rollen ved hjelp av Account Administration-verktøyet (Professional eller Enterprise)

Opprette et egendefinert visningsprogram

 1. Skaff de nødvendige filene og den nødvendige informasjonen. Se Sjekklister for egendefinerte visningsprogrammer.

 2. Last ned og installer DPS App Builder. DPS App Builder installeres når du oppdaterer DPS Desktop-verktøyene.

 3. Start DPS App Builder, og logg deg på med en gyldig Adobe ID.

  Adobe ID-en du bruker for å logge deg på DPS App Builder, kan være forskjellig fra Adobe ID-en du bruker for å angi tittel-ID-en i programdetaljpanelet.

  Ved hjelp av Account Administration-verktøyet kan du eller administratoren tildele rollen DPS App Builder til en Adobe ID. Se Account Administration-verktøyet.

 4. Klikk Ny, velg iOS, og velg deretter iPad eller iPad og iPhone (du kan ikke velge bare iPhone). Klikk på Next (Neste).

 5. Angi filene og informasjonen som kreves.

Merk:

(Professional/Enterprise) Hvis du oppretter et program for én folio, kan du velge folioen i Folio Builder-panelet og velge Create App (Opprett program) på panelmenyen. Forsikre deg om at kontoen du bruker til å opprette folioen, inneholder både program- og DPS App Builder-rollen.

App Details panel (Programdetaljpanelet)

I programdetaljpanelet kan du angi navnene på visningsprogrammene dine og konto-ID-informasjonen.

App Name (Programnavn)

Angi et navn på visningsprogram som vises under programikonet på iPad. Som en generell regel bør du bruke 13 tegn eller færre for å unngå at navnet trunkeres.

Merk:

Vil du teste programnavnet ditt på iPad, åpner du et webområde i iPad Safari, velger Add to Home Screen (Legg til på startskjerm) på Safari-menyen og skriver deretter inn det ønskede navnet til visningsprogrammet. Hvis disse navnene er trunkert, bruker du et kortere navn.

App Version (Programversjon)

Angi den nyeste versjonen av visningsprogrammet.

DPS App Builder inkluderer en tidligere versjon som en sikkerhetskopi. Med v28-versjonen kan du opprette et v27-visningsprogram som støtter iOS 5 og iPad 1. V28-visningsprogrammet støtter iOS 7-funksjoner, men ikke iOS 5.

App Type (Programtype)

Spesifiser visningsprogramtypen (se Typer egendefinerte visningsprogrammer). Typen konto avgjør hvilke alternativer som er tilgjengelige.

Multi Folio (Flere folioer)

Et visningsprogram for flere folioer inneholder et bibliotek som lar brukere laste ned innhold som ligger på Adobe Distribution Service.

Built-in Single Edition App (Innebygd Single Edition-program)

Et program for én folio inneholder innebygd innhold. Når du velger dette alternativet, vises alternativet Exported Folio. Angi ZIP-filen som er opprettet med Eksporter-alternativet i Folio Producer Organizer. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis iPhone er valgt.

Multi Folio with Entitlement (Flere folioer med rettigheter)

(Kun Enterprise): Opprett et visningsprogram som bruker en egendefinert rettighetsserver for å bestemme hvilke kunder som kan laste ned innhold. Hvis du velger dette alternativet, bruker du din egen abonnementstjeneste. Hør med Apple. Programmer med bare Entitlement kan ikke aktiveres for Newsstand.

Multi Folio with iTunes Subscription (Flere folioer med iTunes-abonnement)

Opprett et visningsprogram som bruker abonnementsmodellen til Apple App Store.

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription (Flere folioer med rettigheter og iOS-abonnement)

(Kun Enterprise): Opprett et visningsprogram som bruker en egendefinert rettighetsserver for å bestemme hvilke kunder som kan laste ned innhold. Kunder kan abonnere ved hjelp av abonnementstjenesten din eller via Apples App Store.

Adobe Content Viewer

Opprett en versjon av Adobe Content Viewer i stedet for å laste det ned fra App Store. Se Opprette en egendefinert versjon av Adobe Content Viewer for iPad.

Title (Library View) (Tittel (biblioteksvisning))

Skriv inn navnet som skal vises øverst i visningsprogrambiblioteket. For å få best resultater bør du ikke bruke flere enn 35 tegn.

Tittel-ID

Velg riktig Adobe ID for appen. Velg den samme Adobe ID-en du bruker til å opprette folioer for denne bestemte appen. Tittel-ID-en for programmet kan være forskjellig fra Adobe ID-en som brukes for å logge seg på DPS App Builder.

Optional URL Scheme (Valgfritt URL-format)

Angi det egendefinerte URL-formatet som starter visningsprogrammet i Safari og andre programmer. For å sikre en unik URL-adresse anbefaler Apple at du bruker omvendt domene-formatet (com.utgiver.publikasjon). Bruker du sosial deling i kombinasjon med Twitter, får du best resultater ved å bruke 32 tegn eller færre.

Anta for eksempel at du angir "com.sportspub.kajakk" som URL-format. Hvis du bygger inn en "com.sportspub.kajakk://"-kobling på websiden, åpnes visningsprogrammet når koblingen klikkes i den mobile webleseren. Se Apples webområde for utviklere hvis du vil ha mer informasjon.

Exported Folio (Eksportert folio)

Hvis du velger programtypen Built-in Single Edition App (Innebygd Single Edition-program), angir du ZIP-filen som skal bygges inn i visningsprogrammet. Hvis du vil opprette en ZIP-fil, bruker du Eksporter-alternativet i Folio Producer Organizer. Se Eksporter folioer for visningsprogrammer for én folio. (I stedet for å bruke den eksporterte ZIP-filen kan du velge folioen i Folio Builder-panelet og velge Create App (Opprett program).)

Optional Privacy Policy URL( Valgfri nettadresse til retningslinjene for personvern)

Hvis du angir en nettadresse til retningslinjene for personvern, vises "Privacy Policy" (Retningslinjer for personvern) på menyen for bibliotekinnstillinger. Hvis en bruker trykker på Privacy Policy (Retningslinjer for personvern), vises nettsiden i en nettleser fra programmet.

Optional Welcome Screen (Valgfri velkomstskjerm)

(Kun Enterprise) Velkomstskjermen er en gjennomsiktig webvisning som viser det HTML-innholdet du velger. HTML-innholdet vises første gang kundene starter programmet etter installasjonen, eller første gang de starter programmet etter en oppdatering. Du kan for eksempel bruke velkomstskjermen til å oppmuntre leserne til å opprette en konto, godta vilkår for bruk, utforske en forhåndsvisningsutgave og gjøre seg kjent med programmet. Velkomstskjermen har full tilgang til JavaScript-API-et for biblioteket/butikken, og du har full kontroll over opplevelsen.

Angi ZIP-filen som inneholder HTML-filene. Hvis programmet støtter både iPad og iPhone, skal HTML-filene vise innhold som fungerer på begge enhetene. Hvis du vil ha instruksjoner om eksempler på HTML-filer, kan du se artikkelen om velkomstskjermer i DPS Developer Center.

Avanserte alternativer

Enable PDF Zooming (Aktiver PDF-zooming)

Velg dette alternativet for å la brukerne dine knipe og zoome på ikke-interaktive sider. Husk å velge alternativet for PDF-bildeformatet når du oppretter folioen din.

Enable Favorites (Aktivere favoritter)

Velg dette alternativet for å la brukerne bokmerke favorittartiklene sine i appen. Hvis funksjonen er aktivert, vises et Favoritter-ikon oppe til høyre i navigasjonslinjen i visningsprogrammet. Favoritter er ennå ikke tilgjengelige i visningsprogrammet for iPhone.

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Aktiver automatisk skjuling av foliorullefelt)

Som standard vises et rullefelt på 6 piksler til høyre for artiklene i en folio. Hvis du velger dette alternativet, vises rullefeltet bare når brukeren ruller i artikkelen.

Always Open Background Downloaded Issue (Åpne alltid utgaver som er lastet ned i bakgrunnen)

Når dette alternativet er valgt, åpnes alle folioer som har blitt lastet ned i bakgrunnen siden forrige økt, når programmet startes. Hvis dette alternativet ikke er valgt, åpnes den sist viste folioen der du slapp. Dette alternativet er spesielt nyttig for daglige og ukentlige tidsskrifter.

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Aktiver navigasjon med aktive soner til venstre og høyre)

Hvis du velger dette alternativet, vises usynlige aktive soner på venstre og høyre side av hver artikkel (eller side hvis artikkelen bare ruller horisontalt). Når aktive soner trykker, hoppes det til neste eller forrige artikkel. Aktive soner er spesielt nyttig i fullskjermoverlegg, for eksempel lysbildefremvisninger. Aktive soner aktiveres for både iPad- og iPhone-visningsprogrammer.

Hvis det vises en knapp i den aktive sonen, utløses knappen hvis du klikker på området. Hvis det vises andre overlegg i den aktive sonen, utløses den når du klikker på området.

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Aktiver visning av foliovisningskontroller med aktiv sone nederst på siden)

Hvis du velger dette alternativet, vises navigasjonsfeltene når man trykker i den aktive sonen både øverst og nederst på siden. Navigasjonsfeltene vises ikke hvis du trykker et sted utenfor de aktive sonene. Aktive soner aktiveres for både iPad- og iPhone-visningsprogrammer.

Knapper har høyere prioritet enn de aktive sonene for foliovisning, de aktive sonene for foliovisning har høyere prioritet enn de aktive sonene til høyre og venstre, og de aktive sonene for foliovisning har høyere prioritet enn alle overlegg som ikke er knapper.

Hide Top Navigation Bar in Folio View (Skjul øverste navigasjonsfelt i foliovisningen)

Hvis du velger dette alternativet, vises bare det nederste navigasjonsfeltet når en bruker trykker på en artikkel. Dermed kan utgivere lage et egendefinert navigasjonsfelt på alle artikkelsidene i folioen.

Enable Auto Folio Archiving (Aktiver automatisk arkivering av folioer)

Velg dette alternativet for å aktivere automatisk arkivering av folioer når kunden laster ned det maksimalt tillatte antallet folioer. Angi om arkiveringen skal slås på som standard. Kundene kan bruke enhetsinnstillingene til å slå automatisk arkivering av og på. Du må også spesifisere det maksimale antallet nedlastede folioer (mellom 6 og 90) for visningsprogrammet. Når grensen nås, arkiveres de minst nylig oppdaterte folioene automatisk. Kundene kan ikke endre det maksimale antallet. Kundene kan laste ned alle arkiverte folioer på nytt.

Enable Caching of Library Information (Aktiver bufring av bibliotekinformasjon)

Velg dette alternativet for å hurtigbufre folioinformasjon, for eksempel prisen på en folio. Hvis du velger dette alternativet, forbedres ytelsen for programmer med store biblioteker fordi visningsprogrammet ikke kontrollerer Apple-serveren hver gang biblioteket lastes inn. Hvis du velger dette alternativet, kan det imidlertid føre til at folioinformasjonen blir utdatert. Hvis du for eksempel velger dette alternativet og endrer kostnaden på handelsfolioer, vil biblioteket vise villedende informasjon. Dette alternativet er for øyeblikket bare tilgjengelig for abonnementsprogrammer.

Hide Sign In Button in Library (Skjul Logg på-knapp i biblioteket) (bare Enterprise)

Som standard vises Logg på-knappen øverst til venstre i biblioteket i abonnementsprogrammer med egendefinerte rettigheter. Du kan skjule Logg på-knappen hvis det egendefinerte biblioteket ditt har en annen påloggingsmetode.

Hide Folio Update Prompt (Skjul ledetekst for oppdatering av folio)

Hvis dette alternativet er valgt, blir foliooppdateringen lastet ned og tatt i bruk uten å spørre brukeren om å godta eller overse oppdateringen når brukeren trykker forsidebildet i biblioteket. Dette alternativet er f.eks. ekstra nyttig i salgsapper hvor medlemmer av salgsteamet må ha sist oppdaterte innhold.

Hvis du kobler til via Wi-Fi, er det obligatorisk å oppdatere en folio for å vise den. Oppdatering av folioen er valgfritt ved tilkobling via telefon. Hvis brukeren ikke er koblet til, kan han eller hun fortsette å bruke den gamle folioversjonen. Det vises nå en oppdateringsmelding hvis folioen oppdateres mens brukeren viser folioen.

Hide Subscribe Button in Library (Skjul Abonner-knapp i biblioteket) (bare Enterprise)

Som standard vises Abonner-knappen øverst til venstre i biblioteket i abonnementsprogrammer. Du kan skjule Abonner-knappen.

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch (Last ned siste navngitte folio automatisk ved første oppstart)

Hvis det er merket av for dette alternativet, lastes den nyeste folioen ned automatisk når programmet startes. Bruk Account Administration-verktøyet til å gjøre nyligste salgsfolioen gratis for førstegangsnedlastere. Dette alternativet fungerer bare for applikasjoner som har salgsinnhold.

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download (Åpne siste navngitte folio automatisk etter nedlasting)

Hvis det er merket av for Auto-download latest entitled folio on first launch (Last ned siste navngitte folio automatisk ved første oppstart", er dette valget for automatisk åpning valgt som standard, slik at førstegangslesere kan laste ned appen og begynne å lese den nyeste folioen umiddelbart. Hvis du deaktiverer valget for automatisk åpning, ser brukerne at folioen lastes ned i biblioteket, men folioen åpnes ikke før de trykker på omslagsbildet. På denne måten kan utgivere legge inn en melding i banneret, slik at førstegangsbrukere vet at de mottar en gratis folio.

Enable Rate the App Dialog (Aktiver dialogboksen for rangering av programmer)

Velger du dette alternativet, vises det en dialogboks der kundene dine kan rangere programmet når de har startet det et gitt antall ganger. Hvis du for eksempel setter verdien for visning av denne dialogboksen til 5, blir brukere spurt om å rangere programmet den femte gangen de starter det. Hvis de velger å bli minnet på det senere, blir de spurt om å rangere programmet neste gang de starter det.

Angi den nisifrede program-ID-en for programmet ditt. For å få tak i denne ID-en logger du deg på itunesconnect.apple.com, klikker Manage Your Applications (Administrer programmene dine) og klikker deretter programmet ditt. Kopier den nisifrede Apple-ID-strengen (ikke pakke-ID-en (Bundle ID)).

Show Analytics Opt-in Dialog (Vis dialogboksen for aktivering av datainnsamling)

Hvis du velger dette alternativet, kan kundene dine deaktivere datainnsamling. De kan bruke bibliotekinnstillingene i visningsprogrammet til å aktivere når som helst. Dette alternativet er spesielt nyttig for geografiske områder der du er forpliktet til å tillate brukere å deaktivere datainnsamling.

Hvis du vil redigere standardtekst som vises, velger du Use Customized Strings (Bruk tilpassede strenger), og laster ned og redigere verdiene for Dialogbokstittel for Analytics-registrering og Dialogbokstekst for Analytics-registrering.

Use Legacy Store APIs (Bruk foreldede butikk-API-er) (bare Enterprise)

Velg dette alternativet hvis du har en gammel egendefinert butikkonfigurasjon som du ønsker å bruke. Hvis du velger dette alternativet, kan du ikke angi et egendefinert bibliotek.

Supported Languages (Støttede språk)

iTunes viser språkene som visningsprogrammet er tilgjengelig på. Grensesnittet for visningsprogrammet er oversatt til flere språk, men det er sannsynlig at folioinnholdet ikke er det. Velg minst ett språk som visningsprogrammet skal vises på.

Use Customized Strings (Bruk tilpassede strenger)

Du kan tilpasse alle tekststrengene i visningsprogrammet på alle støttede språk. Du kan for eksempel tilpasse knappetekst i biblioteket og tekst i dialogbokser. Se Tilpasse grensesnittekst i DPS iOS-apper.

Entitlement Details (rettighetsdetaljer) (kun Enterprise)

Disse alternativene vises hvis du velger et av rettighetsalternativene for Viewer Type (visningsprogramtype).

Merk:

Kontakt din Adobe-representant hvis du ønsker mer detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer en egendefinert rettighetsserver.

Service URL (tjeneste-URL)

Angi URL-en i formatet http://[:]/contextroot/api/, for eksempel http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Tjeneste-URL-en og URL-en for godkjenningstjeneste må samsvare med integrerings-ID-en, men verdien til integrerings-ID-en brukes hvis de er forskjellige. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se API-dokumentasjonen for direkte rettighet, eller du kan kontakte din Adobe-representant.

Service Auth URL (URL for godkjenningstjeneste)

Angi den samme informasjonen som ble brukt for tjeneste-URL-en.

Integrator ID (integrerings-ID)

Integrerings-ID-en får du fra Adobe når rettighetskontoen din er lagret på våre servere. Du kan bruke den samme integrerings-ID-en for flere programmer. API-en inneholder "appId" og "appVersion" på hver metode, slik at implementeringen din kan finne ut hvilket program som ber om rettighetsinformasjon

Kontakt Adobe-representanten din hvis du vil ha informasjon om integrerings-ID-en.

Optional Create Account URL (Valgfri URL-adresse for oppretting av konto)

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å registrere et abonnement via utgiveren, ikke via Apples abonnementsprosess. Denne URL-adressen brukes når brukere trykker på en Abonner-knapp med en kobling til rettighetstjenesten din.

Forgot Password URL (URL for glemt passord)

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å hente et glemt passord.

Optional Existing Subscription URL (Valgfri URL for eksisterende abonnement)

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å oppgi et eksisterende abonnement på trykte utgaver når de registrerer et digitalt abonnement. La dette feltet stå tomt for å deaktivere knappen med en kobling for abonnement på trykte utgaver i visningsprogrammet.

Send App ID and Version (send program-ID og -versjon)

Dette alternativet gjør at visningsprogrammets program-ID og -versjon kan sendes i rettighetsrelaterte API-kall. Vi anbefaler at du velger dette alternativet.

Entitlement Banner Enabled (Rettighetsbanner aktivert)

Velg dette alternativet hvis du vil vise et abonnementsbanner i full bredde i biblioteket i visningsprogrammet i stedet for abonnementsbildet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vises kun abonnementsbildet i biblioteket. Hvis du bruker et banner i stedet for abonnementsbildet, bør du vurdere å inkludere lenker til abonnementsalternativene i HTML-innholdet.

Banner Page URL (URL for ekstern bannerside)

Angi URL-adressen som viser abonnementsbanneret hvis brukeren er koblet til Internett. Dette banneret i full bredde vises i den øvre delen av visningsprogrambiblioteket – over abonnementsbildet og de tilgjengelige folioene. Du kan angi forskjellige URL-adresser for enheter med standardoppløsning og HD-enheter

Offline Banner Assets (objekter for frakoblet banner)

Velg ZIP-filen som inneholder objektene som skal brukes som banner hvis brukeren ikke er koblet til Internett. ZIP-filen må inneholde én enkelt HTML-fil, én eller flere bildefiler og valgfrie CSS-filer. ZIP-filen kan ikke inneholde undermapper. Alt innhold må være på samme nivå. Du kan angi forskjellige ZIP-filer for målenheter med standardoppløsning og HD-målenheter.

Banner Height (Bannerhøyde)

Angi høyden på banneret som vises i visningsprogrambiblioteket, som en fast størrelse eller en prosent av bibliotekområdet. Du kan angi en verdi mellom 1 og 1280, men den viste bannerhøyden kan ikke være over 40 % av bibliotekområdet.

Subscription Details (abonnementsdetaljer)

Disse alternativene vises hvis du velger et av abonnementsalternativene for Viewer Type (visningsprogramtype).

Subscription Tiles (Abonnementsruter)

Angi bakgrunnsbilder som beskriver Apple-abonnementsalternativene. Hvis du vil ha liggende ruter som vises når enheten roterer sidelengs, angir du et bilde på 964 x 184 piksler for iPad SD og et bilde på 1928 x 368 piksler for iPad HD. For stående ruter angir du et bilde på 708 x 250 og 1416 x 500 piksler for de forskjellige iPad-størrelsene.

Et trykk på en hvilken som helst del av bildet viser iOS-abonnementsalternativene. Disse alternativene er avhengige av kjøpsinformasjon for abonnementet i programmet som du spesifiserer i iTunes Connect.

Merk: Hvis du angir et rettighetsbanner, vises det i stedet for – ikke i tillegg til – abonnementsrutene. Grunnet en feil i DPS App Builder, er det imidlertid likevel nødvendig å spesifisere abonnementsbildene selv om de ikke brukes i programmet.

Optional Library Subscription Tile URL (valgfri URL for abonnementsbilde i bibliotek)

Angi en URL-adresse som vises i et nettleservindu i programmet når kunden trykker på abonnementsbildet. Denne nettsiden kan inneholde informasjon som ikke nødvendigvis har noe med abonnementer å gjøre.

Optional Remote Custom Dialog URL (Valgfri URL for ekstern kundedialogboks)

Denne URL-en lastes når kunden fullfører abonnementsprosessen. Du kan for eksempel be om brukerinformasjon eller gi detaljert informasjon om produktene.

Subscription Type (Abonnementstype)/Abonnementsprodukter

Velg Paid (Betalt) hvis du har et program med et betalt abonnement. Har du abonnementsprodukter, klikker du på plussikonet for å angi minst én produkt-ID for Apple iTunes Connect og tilhørende varighet. Disse alternativene vises når kunder trykker på abonnementsbildet eller Abonner-knappen.

Velg Free (Gratis) hvis du oppretter et Newsstand-program med Apples alternativ for gratisabonnementer. Angi produkt-ID-en for gratisabonnementet du registrerte i iTunes Connect.

Merk:

Delt hemmelig informasjon er obligatorisk for abonnementsprogrammer. Bruk iTunes Connect for å opprette eller vise den delte hemmeligheten. Bruk Account Administrator-verktøyet for å angi de delte hemmelige tegnene for programkontoen. Deretter logger du deg på Folio Producer Organizer for å utløse den delte hemmelige oppdateringen.

Panelet Icons and Splash Screens (ikoner og velkomstbilder)

Bruk dette panelet til å angi programikoner og velkomstbilder som skal vises i iTunes og på iPad.

Merk:

I stedet for å angi én ikonfil om gangen, velger du filene i et Finder-vindu og drar dem til panelet Icons and Splash Screens (Ikoner og velkomstskjermer).

App icons (App-ikoner)

Ikonene du angir, brukes på iPad-startsiden ved installasjon, og på enhetens App Store når de vises fra iPad. Angi ikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format for iPad SD-enheter. Angi ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144 og 152 x 152 piksler i PNG-format for iPad HD-enheter. Angi ikoner på 29 x 29, 57 x 57, 58 x 58, 87 x 87, 114 x 114, 120 x 120 og 180 x 180 piksler for iPhone. Apple runder automatisk av hjørnene. Ikke skaler opp mindre illustrasjoner. Bruk 72 ppt, RGB, adskilte PNG-filer av høy kvalitet.

Merk:

Bildefilnavnene må alltid inneholde filtypen .png.

Splash Screens (Velkomstbilder)

Når visningsprogrammet startes, vises et velkomstbilde (også kalt et startbilde) i ca. tre sekunder. Hvis du vil bruke velkomstbilder, bruker du sammenslåtte PNG-bilder av høy kvalitet med 72 ppt og i RGB-format i disse størrelsene. Hvis du vil redusere filstørrelsen, bruker du Save for Web & Devices (Lagre for nett og enheter) i Photoshop for å lagre 8-biters PNG-filer.

 • bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler for iPad SD

 • bilder på 2048 x 1536 og 1536 x 2048 piksler for iPad HD

 • bilde på 320 x 480 piksler for iPhone SD

 • Et bilde på 640 x 960 piksler for iPhone HD, et bilde på 640 x 1136 piksler for iPhone 5, et bilde på 750 x 1334 piksler for iPhone 6, og et bilde på 1242 x 2208 piksler for iPhone 6 Plus.

For å få best resultater gjør du velkomstbildet forskjellig fra forsiden. Hvis forsiden og velkomstbildet er identiske, kan brukere tro at programmet er fryst når de starter det første gang. Noen utgivere legger "Laster . . ." til i velkomstbildene.

Enable shine effect on app icon (Aktiver glanseffekt for programikon)

Angi om du vil at programikonene skal inkludere glanseffekten, som ser ut et skinnende lys i øvre del av ikonet.

Glans av (venstre) og på (høyre)

Optional Fonts ZIP for HTML

Hvis du bruker skrifter i tekst i HTML-stakker eller webvisningsoverlegg, kan du inkludere dem i .folio-filen eller visningsprogrammet. Hvis du velger å inkludere dem i visningsprogrammet, komprimerer du skriftene i en ZIP-mappe. ZIP-filen kan ikke inneholde undermapper. Alt innhold må være på samme nivå.

Newsstand

Hvis du aktiverer Newsstand, vises visningsprogrammet i Newsstand-mappen på iPad-er der iOS5 er installert. Hvis du vil aktivere Newsstand, må du opprette et visningsprogram med iTunes-abonnement – enten kun iTunes-abonnement eller Entitlement med iTunes-abonnement, men ikke bare Entitlement. I tillegg må du aktivere pushvarslinger.

Enable Newsstand (Aktiver Newsstand)

Velg dette alternativet for å la visningsprogrammet vises i Newsstand-mappen.

Magazine/Newspaper (Magasin/avis)

Avgjør om Newsstand skal klassifisere visningsprogrammet som magasin eller avis.

Binding Edge (Heftekant)

Velg et alternativ for å bestemme dekorasjonen på Newsstand-ikonet når en kunde dobbeltklikker Hjem-knappen for å vise de aktive programmene. Hvis du for eksempel velger Venstre kant, vises en heftekant på venstre side og dekorasjonen på høyre side.

Newsstand Icon (Newsstand-ikon)

Spesifiser et PNG-ikon som vises i Newsstand-mappen. Bruk en adskilt PNG-fil på 72 ppi, RGB og av høy kvalitet ved 384 x 512 piksler for iPad SD, og 768 x 1024 for iPad HD. Dette ikonet brukes som det første forsidebildet i Newsstand. Dette ikonet erstattes av forsidebildet i stående format for folioen som ble publisert sist.

Med dette panelet kan du tilpasse navigasjonsverktøylinjen som vises nederst i biblioteket i det egendefinerte visningsprogrammet ditt.

Hide Library Button (Skjul Bibliotek-knapp)

Hvis navigasjonsverktøylinjen vises og det trykkes på Bibliotek-knappen i det nederste navigasjonsfeltet, skjer det samme som når du trykker på Bibliotek-knappen i navigasjonsfeltet øverst til venstre. Du kan skjule Bibliotek-knappen for å unngå denne overflødige funksjonaliteten, men bare hvis det nederste navigasjonsfeltet er aktivert.

Show Navigation Toolbar (Vis navigasjonsverktøylinjen)

Velg dette alternativet hvis du vil vise navigasjonsverktøylinjen nederst i visningsprogrammet.

Angi om navigasjonsverktøylinjen skal vises i alle visningene, inkludert biblioteket og foliovisningen, eller om den skal skjules når folioene vises.

Hvis du vil inkludere et egendefinert bibliotek og skjule navigasjonsverktøylinjen, velger du Bruk egendefinert bibliotek og angir filen og innstillingene, og deretter velger du alternativet for å skjule navigasjonsverktøylinjen.

Hide Viewer Icon (Skjul visningsprogramikonet)

Hvis navigasjonsverktøylinjen er valgt, kan du skjule visningsprogramikonet som vises som standard. Når du klikker på visningsprogramikonet, vil sist viste folio komme opp.

Hide Buy Buttons (Skjul kjøpeknapper)

Velg dette alternativet hvis du vil at folioer skal være tilgjengelige bare for kjøp gjennom et abonnement og ikke gjennom enkeltkjøp, eller hvis du ønsker å bruke en egendefinert butikk som primært salgspunkt. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vises kun folioer brukeren har rettigheter til, i biblioteket.

Hvis skjul kjøpsknapper er valgt, viser biblioteket et rutenett med folioer i stedet for å vise den nyeste folioen.

Hide Sign In Button (Skjul påloggingsknappen)

Hvis du velger dette alternativet, vises ikke påloggingsknappen øverst i venstre hjørne av skjermen når det trykkes på et kundeikon.

Hide Free Folios (Skjul gratis folioer)

Velg dette alternativet for å skjule gratis folioer i biblioteket ditt. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du vil bruke den egendefinerte serveren din for å gi kunder rettigheter til bestemte folioer basert på påloggingskontoinformasjonen deres.

Les mer om å begrense folioer på Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (bruke begrenset distribusjon med Digital Publishing Suite).

Lock App Orientation (Lås programorientering)

Hvis du velger Portrett eller Landskap, forblir programmet i denne orienteringen på en iPad. Denne innstillingen påvirker alle visninger, inkludert bibliotekvisningen og foliovisningen, også dersom folioen har begge orienteringene.

Customize and Preview the Toolbar and Custom Icons (Tilpasse og forhåndsvise verktøylinjen og egendefinerte ikoner)

Bruk denne delen for å angi egendefinerte ikoner for navigasjonsverktøylinjen i standardbiblioteket eller angi et egendefinert HTML-bibliotek.

Use Custom Viewer Library (Bruke et egendefinert visningsprogrambibliotek)

Når du klikker bibliotekikonet i delen for navigasjonsverktøylinjen i DPS App Builder, vises alternativet Use Custom Viewer Library (Bruk et egendefinert visningsprogrambibliotek). Hvis du klikker på ikonet for alternativet, kan du angi ZIP-filen med HTML-koden din. Når du angi et egendefinert bibliotek, vises det et husikon på den øverste navigasjonslinjen i stedet for et bibliotekikon.

Vær oppmerksom på at dette alternativet ikke vises hvis Use Legacy Store APIs (Bruk foreldede butikk-API-er) er valgt på programdetaljsiden. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et egendefinert bibliotek, kan du se Opprette et egendefinert bibliotek (Enterprise).

Custom Icons (Egendefinerte ikoner)

Klikk på plussikonet til høyre i panelet for å opprette en egendefinert knapp (også kalt et "egendefinert spor") for navigasjonsverktøylinjen. Du kan også velge ikonene Bibliotek eller Visningsprogram for å bytte ut standardikonene for Bibliotek og Visningsprogram med standardikoner.

Du kan ta med så mange som 8 navigasjonsikoner for iPad (6 egendefinerte pluss ikonene for Bibliotek og Visningsprogram) og 2 for iPhone (1 egendefinert pluss Bibliotek).

For hvert ikon spesifiserer du PNG-filer på 30 x 30 og 60 x 60 piksler med en gjennomsiktig bakgrunn. Bruk en hvilken som helst farge for forgrunnsbildet. iOS anvender en systemfarge (vanligvis lyseblå) til ikke-gjennomsiktige piksler og endrer utseendet på ikonet for å angi om det er valgt.

Når brukerne trykker på et egendefinert ikon, vil en nettleser i programmet vise innholdet i den angitte HTML-filen, for eksempel en butikk, nyhetsfeed eller hjelpeside. Kundene kan trykke på en lukkeknapp for å gå tilbake til bibliotekvisningen.

Icon Label (Ikonetikett)

Angi teksten som vises under ikonet, for eksempel "Butikk" eller "Hjelp".

Hvis programmet inneholder flere språk i brukergrensesnittet, kan du redigere XML-filen du laster ned når du velger alternativet Use Customized Strings (Bruk egendefinerte strenger) i delen Programdetaljer. Du kan også bruke XML-filen til å endre etikettene for bibliotek og visningsprogram. Se beskrivelsen Use Customized Strings (Bruk tilpassede strenger) tidligere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Type

Velg WebView for å vise innholdet i en HTML-fil du angir. Velg Navigering bare hvis du publiserer en Woodwing-basert app der du kan bruke metadataene for valg til å hoppe til en forside, innholdsfortegnelse eller hjelpeartikkel. Angi navnet i formålsfeltet.

Navto Link Name (Navto-lenkenavn)

Med dette alternativet kan du bruke goto://-formatet til å opprette artikkelkoblinger som åpner HTML-innhold knyttet til det egendefinerte ikonet. Hvis koblingsnavnet for eksempel er "Store", åpnes webvisningsprogrammet Store når du oppretter en knapp med handlingen goto://ApplicationViewState/Store. Se Opprette goto-koblinger til egendefinerte ikoner.

Icon HTML Resources ZIP (Ikon for ZIP-fil for HTML-ressurser)

Angi en ZIP-fil som inneholder objektene som skal brukes for webvisningen som vises når brukerne trykker på verktøylinjeknappen. ZIP-filen må inneholde én enkelt HTML-fil og eventuelle nødvendige bilde- og CSS-filer. ZIP-filen kan ikke inneholde undermapper. Alt innhold må være på samme nivå.

Lock Orientation (Lås orientering)

Hvis du vil at webvisningen som vises når brukere trykker verktøylinjeknappen, bare skal vise én orientering, velger du horisontal eller vertikal.

Hide Title Bar (Skjul tittelfelt)

Velg dette alternativet for å skjule tittelfeltet som vises øverst i visningsprogrambiblioteket når HTML-innholdet for det egendefinerte ikonet vises.

Show Navigation Controls (Vis navigasjonskontroller)

Vis navigasjonskontroller som for eksempel Tilbake- og Oppdater-knapp for websiden. Disse alternativene vises i tittelfeltet over HTML-innholdet.

Auto Launch (Automatisk oppstart)

En av de egendefinerte verktøylinjeknappene kan settes til Automatisk oppstart. Når automatisk oppstart er aktivert, vises HTML-siden automatisk når du åpner visningsprogrambiblioteket.

Merk:

Klikk på plussikonet til høyre i navigasjonsverktøylinjepanelet for å ta med opptil åtte knapper for iPad-programmer. Du kan også erstatte standardknappene Bibliotek og Visningsprogram. Klikk på knappene i forhåndsvisningslinjen for å veksle mellom knappene.

Sosial deling

Innstillingene for sosial deling angir om kunder kan dele artikler fra programmet ditt via Facebook, Twitter, e-post eller kopier-og-lim-inn. Sosial deling er tilgjengelig for iPad- og iPhone-visningsprogrammer. Denne funksjonen er imidlertid ikke tilgjengelig for visningsprogrammer for én utgave eller Android-visningsprogrammer. Hvis du vil lære mer om arbeidsflyten for sosial deling, kan du se Bruke sosial deling.

Enable Sharing (Aktiver deling)

Hvis du velger Enable Sharing (Aktiver deling), viser aktivitetsarket alle gyldige delingsalternativer på iOS 7-enheter. For øyeblikket kan du ikke slå av delingsalternativer for iOS7.

For iOS 6-enheter er ikke menyen for sosial deling lenger tilgjengelig i noen apper som er bygd etter 11. februar 2014 på grunn av nye restriksjoner knyttet til referansen til annonse-ID i Facebook SDK. Alternativene under "iOS 6-spesifikke innstillinger" er ikke lenger relevante.

Publication URL (v28 only) (Publikasjons-URL-adresse (bare v28))

For v28-programmer angir du URL-adressen som inneholder informasjon om publikasjonen din. Koblingen til publikasjons-URL-adressen vises når kunder deler en beskyttet artikkel. For v29-programmer er ikke publikasjons-URL-adressen nødvendig lenger. Når beskyttede artikler deles, inneholder koblingen nå hele URL-adressen til artikkelen, og en betalingsmurmelding vises.

Sertifikater og Push

Apple krever at alle programmer signeres av et gyldig sertifikat og klargjøres før de kan kjøres på iPad. Du angir Mobileprovision-filene under Klargjøring. Du angir sertifikatene når du laster ned de genererte visningsprogrammene.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter sertifikater og Mobileprovision-filer, kan du se publiseringshåndboken for iPad i PDF-format, som er tilgjengelig på kontrollpanelet eller via hjelpemenyen i DPS App Builder.

Enterprise Signed Viewer App (Enterprise-signert visningsprogram)

Velg dette alternativet bare hvis du vil bruke et klargjøringssertifikat for virksomheter for et visningsprogram som bare skal distribueres i organisasjonen din. Angi en program-ID og Mobileprovision-filen for virksomheten. Du kan også aktivere push-varslinger i et Enterprise-signert program. mobileprovision-filen må ha en pakke-ID eller Bundle ID (uten jokertegn). Se Opprette et Enterprise-signert iPad-visningsprogram.

Developer Mobileprovision

Mobileprovision-filen bestemmer hvilke iPad-er som kan installere og bruke visningsprogrammet. Mobileprovision-filen for utviklingsprogrammet inneholder en liste over iPad-ID-er kalt UDID-er.

Distribution Mobileprovision

Mobileprovision-filen bestemmer hvilke iPad-er som kan installere og bruke visningsprogrammet.

Sideloadable Developer Build

Velg dette alternativet slik at du kan legge til .folio-filer manuelt i visningsprogrammet for utvikling via iTunes. Du kan bare bruke .folio-filer, og ikke .zip-filer opprettet ved hjelp av Eksporter-knappen i Folio Producer Organizer.

Enable Push Notifications (Aktivere Push-varslinger)

Velg dette alternativet for å aktivere Adobe Push-varslinger. Hvis du velger dette alternativet, vises det et rødt merke på visningsprogramikonet som indikerer antall tilgjengelige folioer, eller så aktiverer Newsstand en Push-varsling. Dette alternativet er obligatorisk når Newsstand er aktivert.

Hvis du vil konfigurere Push-varslinger, bruker du nettstedet Apple Developer til å konfigurere App-ID-en din, opprette nye mobileprovision-filer og opprette push-sertifikater for produksjon og utvikling. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om å opprette push-sertifikater, kan du se publiseringshåndboken for iPad i PDF-format, som kan lastes ned via hjelpemenyen i DPS App Builder.

Push-sertifikater lagres på en server, og inkluderes ikke i selve appen. Bruke portalen for push-varslinger på DPS-kontrollpanelet (https://digitalpublishing.acrobat.com) for å angi push-sertifikater.

Se Push-varslinger for mer informasjon.

Use Adobe Push Server (Bruk Adobes Push-server)

Hvis du opphever valget av alternativet Use Adobe Push (bare Enterprise), kan du angi en tredjepartsserver for push-varslinger. Angi serveren i feltet Push URL (Push-URL-adresse). Angi eventuelle andre serverforespørsler som kreves av serveren din, i feltet Custom Push Parameters (Egendefinerte Push-parametere). Hvis du vil ha informasjon om de grunnleggende kravene til konfigurasjon av Push-serveren din, kan du se Push-varslinger.

Build -detaljer

Hvis du logget på ved hjelp av en Adobe ID levert for Omniture-sporing, vises det innstillinger for sporing av brukerdata på siden for bygging av detaljer. Disse dataene fylles ut automatisk. Hvis du har en virksomhetskonto og disse alternativene ikke vises, kontakter du en Adobe-representant.

Når du har angitt informasjon eller filer for alle obligatoriske felt, klikker du Submit Build og deretter Finish.

Hvor lang tid det tar å opprette utviklings- og distribusjonsprogrammene, avhenger av hvor opptatt serveren er.

Laste ned og teste visningsprogrammer

Det kreves sertifikater for to forskjellige visningsprogrammer – et utviklingsprogram og et distribusjonsprogram. Utviklingsprogrammet er beregnet for testing, mens distribusjonsprogrammet er programmet du sender til Apple når du har testet og godkjent utviklingsprogrammet.

 1. Velg visningsprogrammet på administrasjonssiden der versjonene av de egendefinerte visningsprogrammene vises.

 2. Klikk Developer Viewer (.ipa) for å laste ned utviklingsprogrammet.

 3. Angi p12-sertifikatet og -passordet for utvikler, og klikk deretter Download And Sign.

  Developer P12 Certificate

  .p12-filen lagrer privatnøkkelinformasjon for sertifikatet. Når du skal opprette .p12-sertifikatet, må du bruke Apples webområde for utviklere til å opprette og laste ned et sertifikat, og deretter bruke Keychain Access-verktøyet til å eksportere privatnøkkelen for sertifikatet som et .p12-sertifikat.

  Developer P12 Password

  Når du oppretter .p12-sertifikatet, blir du bedt om å opprette et passord. Tomme passord virker ikke. Hvis du har brukt et tomt passord, oppretter du .p12-sertifikatet på nytt med et virkelig passord.

 4. Last ned utviklingsprogrammet (.ipa) i iTunes-biblioteket, og følg instruksjonene i filen "iPad Publishing Companion Guide.pdf" for å teste programmet.

 5. Hvis utviklingsprogrammet fungerer som det skal, går du tilbake til siden Manage (Administrer) i DPS App Builder og klikker Distribution Viewer (.zip) (Distribusjonsvisningsprogram). Angi informasjon for distribusjonssertifikatet, og klikk Download And Sign.

Sende og administrere visningsprogrammet

Når du har lastet ned og testet det egendefinerte visningsprogrammet, sender du distribusjonsvisningsprogrammet (.zip) til Apple.

Sende utviklingsprogrammet

Hvis utviklerprogrammet fungerer som det skal, sender du distribusjonsprogrammet, i ZIP-format, til Apple Store. Du finner detaljerte instruksjoner i PDF-en "iPad Publishing Companion Guide".

Oppdatere et program

Hvis du må opprette forskjellige ikoner eller gjøre endringer, velger du programikonet på hovedsiden, og klikker deretter Rediger. Informasjonen og valgene beholdes. Gjør de nødvendige endringene, og send deretter builden på nytt. Programmet oppdateres.

Hvis du vil sende en ny versjon av programmet ditt til Apple, kan du redigere et eksisterende program eller opprette et nytt. Hvis du oppretter en ny versjon av programmet, bruker du mobileprovision-filene basert på samme program-ID som programmet du har bygd tidligere. Versjonsinformasjonen oppdateres automatisk.

Hvis du vil endre typen visningsprogram, for eksempel konvertering av et program med flere folioer til en flerfolio med program for iTunes-abonnement, kan du ikke redigere det eksisterende programmet. Opprett i stedet et nytt program ved å bruke de samme mobileprovision-filene.

Slette en build

Hvis du ikke lenger trenger utvikler- og distribusjonsprogrammene, velger du visningsprogrammet på hovedsiden, og klikker deretter Slett. Du kan opprette en ny build når som helst – du bruker bare mobileprovision-filene basert på samme program-ID som ble brukt for programmet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din