Opprette foliogjengivelser

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Metoder for å redigere innhold.

Flere versjoner av samme folio utformet for ulike enheter, kalles gjengivelser. Hvis du oppretter flere foliogjengivelser, blir bare gjengivelsen som er best egnet til visningsprogrammets størrelse, tilgjengelig.

Gjengivelser er spesielt nyttige av tre grunner:

  • For å opprette iPhone-innhold som ikke vises med letterbox. Du kan for eksempel opprette en gjengivelse på 480 x 320 som fungerer på iPhone 3/4-enheter og en gjengivelse på 1136 x 640 som fyller visningsområdet på iPhone 5 og senere enheter.
  • For å opprette en folio bare for webvisningsprogram. Se Tilpasse webvisningsprogrammet.
  • For å opprette folioer for Android-enheter som krever mindre skalering og letterboxing, eller som målretter seg mot forskjellige enhetsstørrelser.  

Gjengivelser er bare tilgjengelige for programmer med flere folioer. Hvis du oppretter et program med én folio, støttes ikke foliogjengivelser. I stedet kan du opprette multigjengivelsesartikler.

Hvis du bruker det samme folionavnet for flere folioer, bindes de sammen som et sett med gjengivelser. Mens folionavnene må være de samme for de forskjellige gjengivelsene, må størrelsene være forskjellige (unntatt en gjengivelse bare for webvisningsprogram). Hvis foliogjengivelsene tilhører et salgsprogram, anbefaler vi i tillegg at du bruker den samme produkt-ID-en for alle gjengivelser (men bruk forskjellige produkt-ID-er for ulike sett med gjengivelser). Publiseringsdatoene må være identiske for gjengivelser i et abonnementsprogram. Velg datoen i kalenderwidgeten.

Merk:

Når du oppretter foliogjengivelser for et abonnementsvisningsprogram, velger du den samme Publikasjonsdato-innstillingen for hver gjengivelse fra kalenderkontrollprogrammet.

Opprette flere foliogjengivelser som har samme innstillinger for Folionavn og forskjellige innstillinger for Størrelse

Når en bruker benytter Distribution Service, ser vedkommende bare den gjengivelsen som passer best for mobilenheten.

For iPad-enheter anbefales det å opprette en folio på 1024 x 768 med artikler i PDF-bildeformat. Et annet alternativ er å opprette gjengivelser. Hvis du laster opp én foliogjengivelse med størrelsesinnstillingen 2048 x 1536 og en annen folio med en innstilling på 1024 x 768, laster HD iPad-modellen med folioen på 2048 x 1536, mens SD-modellene laster ned den minste gjengivelsen. iPad-visningsprogrammer laster bare ned folioer med et størrelsesforhold på 4:3. Visningsprogrammer for iPhone laster bare ned folioer med et størrelsesforhold på 3:2 (eller 16:9 for gjengivelser på 1136 x 640). Hvis du oppretter et visningsprogram som støtter både iPad og iPhone, bør du opprette flere gjengivelser for å sikre best mulig resultat. Se Opprette DPS-innhold for forskjellige iPad-modeller og Opprette innhold for iPhone.

Hvis du vil ha mer informasjon om Android-visningsprogrammer, kan du se Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer.

Merk:

For å sikre best mulig resultat bør du bruke de samme metadatainnstillingene for foliogjengivelsene som for folioen, inkludert folionavn, publikasjonsnavn, folionummer og publiseringsdato. Når du publiserer gjengivelsene, bruker du den samme produkt-ID-en. Hvis du skal aktivere Sosial deling, må du kontrollere at du bruker de samme verdiene for Artikkelnavn.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?