Opprette biblioteksfiltre

Hvis du angir filternavn for hver folio i Folio Producer Organizer, vises filteralternativene på en rullegardinmeny i visningsprogrambiblioteket.

Hvis du for eksempel oppretter forskjellige utgaver av den samme folioen for forskjellige språk, kan du la kundene vise folioer for kun ett språk og skjule folioene for andre språk. Du kan også opprette filtre som kun viser folioene i en angitt tidsperiode, for eksempel 2011-utgaver eller 2012-utgaver.

Du kan kun opprette ett nivå med filtre. Kundene dine kan imidlertid velge flere alternativer i rullegardinlisten. Kundene kan for eksempel vise franske og tyske folioer og skjule engelske og spanske.

Filtre støttes bra på iPad.

I dette programmet er det bare folioene Grunnleggende og Informasjon som vises.

  1. Opprett folioer med v22-visningsprogramversjonen eller nyere.

  2. I Folio Producer Organizer velger du folioen og angir et filternavn i tekstboksen Library Filter (Biblioteksfilter).

    Kontroller at du bruker de samme filternavnene for folioer som tilhører en bestemt kategori. Hvis du for eksempel oppretter filtrene Tyske og tyske for forskjellige folioer, vises de som forskjellige alternativer i biblioteket.

  3. Bruk DPS App Builder for å opprette et visningsprogram. Test filtrene i biblioteket for å kontrollere at de fungerer på riktig måte.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?