Opprette et egendefinert bibliotek (Enterprise)

Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du bruke DPS App Builder til å erstatte standardvisningsbiblioteket med et egendefinert bibliotek som du oppretter. Du kan opprette egendefinerte biblioteker og butikker for iOS-apper. Når det gjelder opprinnelige Android-apper, kan du opprette et egendefinert bibliotek som erstatter standardbiblioteket.

Egendefinerte butikker og biblioteker (på engelsk)

  1. Opprett ZIP-filen med HTML-koden du vil bruke til det egendefinerte biblioteket. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter HTML-filene, kan du se Implementere separat biblioteks- og butikkfunksjonalitet (på engelsk).

  2. Opprett eller rediger et visningsprogram for rettigheter i DPS App Builder.

  3. Gjør ett av følgende:

    • (iOS) Klikk bibliotekikonet i det svarte feltet under Customize and Test the Toolbar and Custom Icons (Tilpass og test verktøylinjen og egendefinerte ikoner) i delen for navigasjonsverktøylinjen i DPS App Builder.
    • (Android) Klikk bibliotekikonet i bibliotekdelen for den nettbaserte utgaven av DPS App Builder, og angi ZIP-filen som inneholder HTML-koden.
  4. Klikk på ikonet ved siden av Bruk et egendefinert visningsprogrambibliotek, og angi ZIP-filen med HTML-koden du opprettet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte biblioteker og butikker, kan du se Egendefinerte butikker og biblioteker (på engelsk).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din