Opprette visningsprogrammer for privat distribusjon

Hvis du har en Enterprise-versjon av Digital Publishing Suite, kan du opprette programmer for iPad og iPhone bare til intern distribusjon. Et Enterprise-signert visningsprogram distribueres innad i firmaet i stedet for at det lastes ned fra Apples App Store.

Det kreves et abonnement på Apples iOS Developer Enterprise Program for å opprette et Enterprise-signert visningsprogram. Med et Apple Enterprise-abonnement fjernes grensen på 100 enheter for utviklingsprogrammer. 

 1. Logg deg på Apple iOS Dev Center ved hjelp av en Enterprise-ID, og opprett Enterprise .p12-sertifikat og mobileprovision-filer.

 2. I webklienten Folio Producer kan du ved hjelp av innstillingene Gratis og Offentlig publisere folioer som du kan bruke i det interne programmet.

 3. Angi detaljer i panelene for grunnleggende informasjon og velkomstbilde i DPS App Builder.

 4. Angi .p12-sertifikatet for utvikling og distribusjon, passord, mobilprovision og informasjon om push-varslinger i sertifikatdelen i DPS App Builder. (Hvis du vil aktivere push-varslinger, kan ikke mobileprovision-filen ha en jokertegnpakke-ID.)

  Distribusjonsdetaljene brukes ikke for interne programmer og skal ikke sendes inn til Apple Store.

 5. Velg alternativet virksomhetssignert ID, og angi planlagt program-ID.

  Den planlagte program-ID-en er vanligvis i formatet "com.publisher.publication".

 6. Bygg appen, og last ned Viewer (.ipa)-filen for utvikling.

 7. Distribuer IPA-filen på e-post eller server. Forklar brukerne at de må installere appen.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing (Distribuere iOS-visningsprogrammer for bedrifter med Digital Publishing).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet