Opprette visningsprogrammer for privat distribusjon

Hvis du har en Enterprise-versjon av Digital Publishing Suite, kan du opprette programmer for iPad og iPhone bare til intern distribusjon. Et Enterprise-signert visningsprogram distribueres innad i firmaet i stedet for at det lastes ned fra Apples App Store.

Det kreves et abonnement på Apples iOS Developer Enterprise Program for å opprette et Enterprise-signert visningsprogram. Med et Apple Enterprise-abonnement fjernes grensen på 100 enheter for utviklingsprogrammer. 

 1. Logg deg på Apple iOS Dev Center ved hjelp av en Enterprise-ID, og opprett Enterprise .p12-sertifikat og mobileprovision-filer.

 2. I webklienten Folio Producer kan du ved hjelp av innstillingene Gratis og Offentlig publisere folioer som du kan bruke i det interne programmet.

 3. Angi detaljer i panelene for grunnleggende informasjon og velkomstbilde i DPS App Builder.

 4. Angi .p12-sertifikatet for utvikling og distribusjon, passord, mobilprovision og informasjon om push-varslinger i sertifikatdelen i DPS App Builder. (Hvis du vil aktivere push-varslinger, kan ikke mobileprovision-filen ha en jokertegnpakke-ID.)

  Distribusjonsdetaljene brukes ikke for interne programmer og skal ikke sendes inn til Apple Store.

 5. Velg alternativet virksomhetssignert ID, og angi planlagt program-ID.

  Den planlagte program-ID-en er vanligvis i formatet "com.publisher.publication".

 6. Bygg appen, og last ned Viewer (.ipa)-filen for utvikling.

 7. Distribuer IPA-filen på e-post eller server. Forklar brukerne at de må installere appen.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing (Distribuere iOS-visningsprogrammer for bedrifter med Digital Publishing).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din