Forstå forskjellige typer DPS-apper

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Oversikt over Experience Manager Mobile.

Alle som har installert InDesign CS6 eller nyere, kan opprette en folio og dele den med andre. Hvis du vil opprette et egendefinert visningsprogram og sende det til en støttet markedsplass som Apple App Store, Google Play eller Windows Store, trenger du et Professional- eller Enterprise-abonnement på Digital Publishing Suite.

Les mer om Digital Publishing Suite-abonnementer på www.adobe.com/products/digitalpublishingsuite/.

Ulike typer egendefinerte visningsprogrammer

Adobe Content Viewer gir deg mulighet til å forhåndsvise folioer og dele dem med enkeltpersoner. Hvis du vil gjøre folioene dine tilgjengelige i en butikk, bruker du DPS App Builder for å opprette et egendefinert visningsprogram.

Adobe anbefaler

Visningsprogram for én folio

I visningsprogrammer for én folio, er folioen innebygd i visningsprogrammet. Visningsprogrammet har ikke bibliotek.

Hvis du vil opprette et program for én folio ved hjelp av et Professional- og Enterprise-abonnement, kan du også eksportere en ZIP-fil ved hjelp av Folio Producer Organizer og angi denne ZIP-filen i DPS App Builder.

Vær oppmerksom på at et program for én folio ikke støtter bokmerker eller sosial deling. Et program for én folio kan ikke vises i Newsstand. Du kan opprette et visningsprogram for én folio for iPad-enheter, men ikke for iPhone-, Android- eller Windows-enheter.

Visningsprogrammer for én folio har ikke bibliotek.

Visningsprogram for flere folioer

Når du oppretter et visningsprogram for flere folioer, bruker du DPS App Builder for å opprette et visningsprogram som i praksis fungerer som en beholder. Visningsprogrammet du sender, har ikke noe innhold. Du bruker organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet til å publisere folioer til Adobe Distribution Service. Ved hjelp av visningsprogrambiblioteket kan kundene laste ned folioer de har tilgang til.

Når du oppretter visningsprogrammer med flere folioer, må du passe på å gi hvert program en unik Adobe-ID. Se Bruke Adobe ID-er til digital publisering.

Biblioteket i visningsprogrammet for flere folioer gir kundene mulighet til å laste ned, vise og kjøpe folioer.

Folioene du oppretter for visningsprogrammer med flere folioer, kan være enten gratis eller betal. Publiserte folioer som er satt til Gratis og offentlig, vises automatisk med en nedlastingsknapp i kundens visningsprogrambibliotek.

Alle publiserte folioer som er satt til Salg og Offentlig, må være knyttet til et kjøp fra program du har konfigurert i iTunes Connect eller Google Play. Når du publiserer folioen, bruker du samme produkt-ID som når du konfigurerer kjøpet fra programmet. Betalfolioer blir vist med en kjøpeknapp i kundens visningsprogrambibliotek. Kundene kan kjøpe folioen ved å trykke på Kjøp.

Abonnementsvisningsprogram for flere folioer

Et visningsprogram med abonnementer inkluderer en påloggingsknapp og et bibliotekalternativ som gir kundene mulighet til å velge abonnementstype. De kan for eksempel velge et abonnement på 3 måneder, 6 måneder eller 1 år. Når de logger seg på, vil visningsprogrammet kontrollere hvilke folioer som er tilgjengelige for nedlasting i butikken.

Du kan konfigurere et abonnement som fungerer med Apple App Store. Hvis du er Enterprise-kunde, kan du i tillegg konfigurere en egendefinert rettighetsserver og gi kundene valget mellom å abonnere via butikken eller via tjenesten din.

Biblioteket i et abonnementsvisningsprogram

Enterprise-signert visningsprogram

Enterprise-brukere kan opprette iPad-programmer for utelukkende intern bruk. I stedet for at de lastes ned fra Apple Store, blir de Enterprise-signerte iPad-visningsprogrammene distribuert innad i firmaet. Se Opprette et Enterprise-signert iPad-visningsprogram.

Typer programdistribusjon

Bruk metodene nedenfor for å distribuere DPS-innholdet ditt.

Via offentlig programbutikk

Opprett et program, og send det til Apple App Store, Google Play Store eller Windows Store.

Via offentlig programbutikk med begrenset distribusjon (bare Enterprise)

Opprett og send et abonnementsprogram til Apple-, Google- eller Windows-butikken. Bruk en egendefinert rettighetsserver for å bestemme hvilke folioer brukerne kan laste ned og vise basert på påloggingskontoen. Se Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (bruke begrenset distribusjon med Digital Publishing Suite).

Via privat server (kun Enterprise)

Opprett et internt program, og legg det bak en brannmur. Se Opprette et Enterprise-signert iPad-visningsprogram.

Om rettigheter og fullførelse

Rettighet er tillatelsen til å laste ned et element. Fullførelse er prosessen med å gjøre innhold tilgjengelig for nedlasting for kundene. Butikken (f.eks. Apple App Store eller Google Play Store) er stedet der visningsprogrammene kan lastes ned. Du bruker DPS App Builder for å opprette egendefinerte programmer for butikken. Distribution Service er stedet der folioene kan lastes ned. Du bruker Folio Producer-verktøyet for å publisere folioer til Adobe Distribution Service.

Programmer med én folio lastes ned i sin helhet fra App Store. Når kundene laster ned et program med flere folioer og åpner biblioteket, vil visningsprogrammet kontrollere hvilke folioer som er tilgjengelige for nedlasting i Adobe Distribution Service.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?