Logg for nye produktmerknader

Verktøyene for Digital Publishing Suite oppdateres regelmessig. Hvis du vil vise en liste over korrigerte feil, kan du se Produktmerknader for korrigerte DPS-feil.

Versjon 32

Hvis du vil se en beskrivelse av de nye funksjonene i det gjeldende verktøysettet, kan du se Nytt i denne versjonen.

Versjon 31

Push-varslinger

Planlagte push-varslinger

Varslingsalternativet på instrumentpanelet for DPS lar deg nå planlegge og sende varsler om bakgrunnsnedlasting i tillegg til å sende tekstvarsler. Du kan planlegge standard push-varslinger som utløser bakgrunnsnedlastinger av den bestemte folioen i Newsstand-programmer (eller som viser røde skiltikoner i ikke-Newsstand-programmer).

Push-varslingstjeneste

Instrumentpanelet for DPS tilbyr nå en fullstendig, planlagt arbeidsflyt for publisering og kommunikasjon til leserne dine om nytt innhold. Støtte for å planlegge en folio som skal publiseres har vært tilgjengelig i flere versjoner.

Når du sender en tekstvarsling, kan du aktivere den slik at appen starter og åpner en bestemt artikkel i en folio når noen klikker på tekstvarslingen.  

Administrasjon av sertifikater

Sertifikater for push-varslinger administreres nå i push-varslingstjenesten i DPS-kontrollpanelet, og dette gjør det enklere å oppdatere push-sertifikater og få meldinger når sertifikatene dine utløper.

Bruk DPS App Builder til å angi at appen din er aktivert for push-varslinger og om du bruker push-tjeneste fra Adobe eller en tredjepart. Bruk push-varslingstjenesten til å angi push-sertifikater og -passord. Push-sertifikater lagres på en server, ikke i selve appen.

Merk følgende:

 • Når push-sertifikatene utløper eller det er mindre enn 30 dager til de utløper, vises et varsel når du logger på push-varslingstjenesten.
 • Push-sertifikater for eksisterende apper overføres automatisk fra DPS App Builder til Folio Producer.
 • Kontroller at sertifikatene er overført ordentlig til push-varslingstjenesten (DPS-kontrollpanelet > Varslinger). I enkelte tilfeller, f.eks. når du bruker forskjellige kontoer for produksjon og utvikling av sertifikater, kan det hende at sertifikatene ikke overføres slik de skal.

Opprettelse

 

Importere alternative layout

Det nye sidecar.xml-formatet lar deg importere artikler fra InDesign-dokumenter med vekslende layout.

Det finnes nå to forskjellige metoder for å bruke sidecar.xml-filer til å importere artikler. Klassisk arbeidsflyt for sidecar.xml støttes fremdeles, og sidecar.xml-formatet og arbeidsflyten forblir uendret. Det nye sidecar-xml-formatet inkluderer bestemte stinavn til InDesign-dokumenter. Velg alternativet "Importer ved hjelp av sidecar.xml" når du importerer artikler for å importere den nye sidecar.xml-filen.

CRM-integrasjon

Du kan bruke det nye Bibliotek/Lagre API for å knytte forbrukerdata om DPS-innhold til tredjeparts CRM som f.eks. Salesforce.com. Disse API er bare tilgjengelig for Enterprise-kunder,

Du kan f.eks. samle data om artikler vist fra appen under et salgsbesøk, inkludert vist innhold, kalkulert tidsbruk, interaktivitet som er brukt og annen analyseinformasjon, og laste opp slike data sammen med egendefinerte notater om et salgsprospekt direkte til en oppføring av salgsmulighet. Bruke kraftig analysekapasitet med CRM-systemer for å korrelere innholdsforbruk med salgs- og omsetningseffekt.

iOS-visningsprogram

Folio-presentasjon i Bibliotek

Hvis iPad-appen din tilbyr abonnement, ønsker du sannsynligvis å fremheve det nyeste innholdet og vise kjøpsalternativer tydelig. For å hjelpe deg med dette har nye v31-abonnementsapper for iPad nytt standardbibliotek med nytt utseende slik at du kan markedsføre innholdet.

Den nyeste folioen vil ha en fremtredende presentasjon for å oppfordre lesere til å finne det nyeste innholdet tilgjengelig for kjøp eller abonnement. Hvis gratis forhåndsvisning av innholdet tilbys, fremheves dette også.

Forbedringer i nedlasting

Alle nedlastinger som er satt på pause, gjenopptas når en app starter eller returnerer fra bakgrunnen. Hvis det oppstår en feil under nedlasting, settes den aktuelle nedlastingen på pause igjen.

Nedlastingstråder optimaliseres når en app kjører i bakgrunnen.

Påkrevde oppdateringer av folio

Alternativet Skjul ledetekst om oppdatering er nå tilgjengelig når du bruker DPS App Builder for å opprette iOS-apper. Hvis dette alternativet er valgt, blir foliooppdateringen lastet ned og tatt i bruk uten å spørre brukeren om å godta eller overse oppdateringen når brukeren trykker forsidebildet i biblioteket. Dette alternativet er f.eks. ekstra nyttig i salgsapper hvor medlemmer av salgsteamet må ha sist oppdaterte innhold.

Hvis du kobler til via Wi-Fi, er det obligatorisk å oppdatere en folio for å vise den. Oppdatering av folioen er valgfritt ved tilkobling via telefon. Hvis brukeren ikke er koblet til, kan han eller hun fortsette å bruke den gamle folioversjonen. Det vises nå en oppdateringsmelding hvis folioen oppdateres mens brukeren viser folioen.

(Standard for Android- og Windows-apper er at oppdatering av folio er nødvendig, og oppdatering av folioer starter når brukere klikker forsidebildet.)

Flere endringer i iOS-fremviser

 • For å forhindre brukere fra å logge av ved et uhell, vises Logg av-knappen nå i utstyrsmenyen i biblioteket i stedet for øverst til venstre.
 • Ytelse ved bakgrunnsnedlasting skal være forbedret takket være forbedret segmentering og atferd ved prøving på nytt.

Android-visningsprogram

 • Egendefinert bibliotek
 • Forbedret lydstøtte
 • Folio med dobbel orientering
 • Den nettbaserte DPS App Builder inkluderer nå muligheten til å gjemme bibliotekbanneret hvis leseren har logget på med direkte rettigheter. Se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android hvis du vil ha mer informasjon.
 • DPS App Builder har nå en innstilling som gjør det mulig å låse biblioteket i liggende retning.
 • Ytelsen er forbedret ved progressiv nedlasting av en folio.
 • Store flertilstandsobjekter blinker ikke lenger når de vises for første gang på skjermen.
 • Videoer settes på pause når et telefonanrop inntreffer.
 • Direkte rettighetsservere som implementerer det gamle v1 API-et
 • getFolioInfo()-API i egendefinerte butikker
 • Lese-API
 • HTML-visningsportinnstillinger i weboverlegg, HTML-artikler og egendefinert bibliotek
 • Bevegelser i weboverlegg, HTML-artikler og egendefinert bibliotek
 • Relative navto://-hyperkoblinger
 • Hyperkoblinger til ankere i HTML-innhold
 • Rensing av folioer som ble lastet ned med det gamle Android-visningsprogrammet når visningsprogrammet oppdateres til det opprinnelige Android-visningsprogrammet

Windows-visningsprogram

 • Windows Store inkluderer nå mulighet for kjøp i appen slik at brukere kan kjøpe enkeltfolioer inne i en app. På grunn av begrensninger i Windows Store kan du bare angi én pris for alle kjøp i appen. Windows Store tilbyr ikke abonnement for øyeblikket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se DPS-publiseringsstøtte for Windows Store-apper.
 • I tillegg til enkle nedlastingsdata, inkluderer Windows-appen nå støtte for kjøpsanalyser for folio.
 • Windows-visningsprogram inneholder nå innledende støtte for egendefinerte biblioteks-API.  
 • Lyd i bakgrunnen
 • Hyperkoblinger åpner innhold i en nettleser i programmet
 • onAppear- og onDisappear-hendelser i HTML-artikler
 • Direkte rettighetsservere som implementerer det gamle v1 API-et
 • Valgfri spørring av lesere om å aktivere innsamling av analysedata
 • Søke etter folioer i Adobe Content Viewer-biblioteket etter tittel, folionummer og publikasjonsnavn (ikke tilgjengelig i egendefinerte apper)

Webvisningsprogram

 • Når brukere bytter mellom stående og liggende layout i en folio med dobbel orientering, bufrer webfremviseren den nyligste orienteringen. Dermed vil brukere se den nyeste orienteringen når de blar til neste artikkel eller går tilbake til den publikasjonen i webfremviseren.
 • Forbedringer av ytelse og opplevelse ble lagt til webfremviseren, inkludert en mer utholdende leseropplevelse hvor webfremviserens grensesnittkontroller over og under sideinnholdet ikke lastes på nytt når brukeren blar til en annen artikkel.

Annen

 • YouTube-videoer som er innebygd i en webvisning, spilles av på riktig måte.
 • Hvis du aktiverer sikkert innhold (bare Enterprise), kan du bruke en innstilling i Account Administration-verktøyet for å angi oppdateringsnivå hver gang Adobe gir ut en oppdateringsfil.

Versjon 30

Disse funksjonene ble lagt til for versjonen v30 (mars 2014).

iOS-visningsprogramfunksjoner

Relative navto-koblinger. Du kan bruke navto-kommandoen for å hoppe til den neste/forrige eller den første/siste artikkelen. En knapp med handlingen navto://relative/first hopper til den første artikkelen i folioen. Gyldige formater inkluderer first, last, next, previous og current. Du kan også hoppe til en bestemt artikkel i forhold til posisjonen i folioen, for eksempel dem femte artikkelen. Relative navto-koblinger støttes i iOS- og Windows Store-visningsprogrammer, men støttes ennå ikke i det opprinnelige Android-visningsprogrammet, skrivebordsvisningsprogrammet eller webvisningsprogrammet. Relativ navto-kobling krever en v30-programversjon, men det fungerer med et hvilket som helst folioformat.

JS-API-støtte for relativ navto-kobling (bare iOS). Ved å opprette et overlegg for webinnhold eller HTML-artikkel som får tilgang til API-en for lesing, kan du spørre på folioen for å finne informasjon, for eksempel hvor mange artikler det er i folioen og hvor mange sider det er i artikkelen. Du kan deretter vise denne informasjonen eller bruke den på en annen måte i overlegget eller i HTML-artikkelen.

Direktekobling med parametere (bare Enterprise, bare iOS). Oppdateringen av v30 forbedrer v29-funksjonen for oppfanging av direktekoblingsparametere. I v29-versjonen støttet direktekoblinger bare egendefinerte spor (for eksempel en egendefinert butikk) som mål. I v30-visningsprogrammer er nå koblingsparameterne tilgjengelige via JS-API-er-uansett direktekoblingsmål. Du kan nå for eksempel opprette en kobling som åpner en bestemt folio og artikkel i et program, og som tilbyr en abonnementsrabatt. Når du direktekobler til programmer, kan du motta informasjon tilbake fra visningsprogrammet via JavaScript-API-er. Denne funksjonen støtter kobling til artikler ved hjelp av navto-formatet, skriving til det lokale lageret og innstilling av en verdi i programmet som er tilgjengelig via JS-API.

Informasjonsskjermbilde (bare iOS). I iOS-visningsprogrammer kan du aktivere et gjennomsiktig webvisningsprogram fra hvor som helst i programmet som kan gå til API-en for lesing eller API-en for bibliotek og butikk, inkludert biblioteket, den egendefinerte butikken, et banner eller en artikkel. Du kan bestemme tilstanden til leserrettigheter og andre virkemåter for å vise ønsket innhold i det gjennomsiktige webvisningsprogrammet. Du kan starte informasjonsskjermbildet på programnivå (for eksempel et egendefinert biblioteks- eller rettighetsbanner) eller på folionivå (HTML-artikkel eller webinnholdsoverlegg). HTML-filene som brukes i informasjonsskjermbildet, må ligge på en server utenfor programmet, og ikke lagret i programmet. Brukere må være koblet til Internett for å kunne vise informasjonsskjermbildet.

Sikre folioer (bare Enterprise, bare iOS). Et nytt alternativ "Enable Secure Content" er nå tilgjengelig når du bruker verktøyet Account Administration til å konfigurere en programrolle for en Enterprise-konto. Velg bare dette alternativet hvis du har konfidensiell eller sensitiv informasjon i programmet. Sosial deling, webvisningsprogram og nedlastinger i bakgrunnen er ikke tilgjengelige i en sikker konto. Folioer i en sikker konto er ikke tilgjengelige via Folio Producer-tjenesten (acrobat.com). Folioer er bare tilgjengelige når de er publisert i Adobe Distribution Service. Hvis du vil forhåndsvise folioer i en sikker konto, kan du bruke Preview on Device for å vise dem i Adobe Content Viewer, eller du kan bygge et egendefinert program og vise publiserte folioer. Folioer er bare sikre hvis Enable Secure Content er valgt for et v30-program, og hvis v30-folioer er publisert når "Encrypt Folio" er valgt. Folioer som leveres til et program ved hjelp av funksjonen for sikkert innhold, beskyttes når enheten låses eller slås av. Folioene blir tilgjengelige etter at enheten er låst opp ved hjelp av et passord. Dette er standard iOS-funksjonalitet som tilbys av operativsystemet.

Støtte for kalender-API (bare iOS). Støtte for tillegging av hendelser i kalenderen er nå tatt med i JavaScript-API-er. Du kan for eksempel tillate brukere å trykke på en kobling for å legge til en kommende hendelse i kalenderprogrammet deres (bare hendelser som ikke er regelmessige). Du kan også tillate at elementer som en liste over oppskriftsingredienser, skal legges til i brukerens program for påminnelser.

Aldri mer "Vis mer" i visningsprogrambibliotek. På iPad kan lesere nå bla fortløpende gjennom innhold i biblioteket. Brukerne trenger ikke lenger trykke på Vis mer-knappen nederst i biblioteket for å vise flere folioer.

Forbedringer ved pålogging / abonnement (Enterprise). Du kan nå åpne dialogboksen for pålogging og dialogboksen for abonnement i egendefinerte visninger i det opprinnelige visningsprogrammet. Med denne endringen kan du bruke den opprinnelige abonnements- eller påloggingsdialogboksen for å vise kjøpsalternativer, i stedet for å måtte opprette dine egne. Den opprinnelige påloggingsdialogboksen er tilgjengelig i biblioteket og i butikk-API-en. Den opprinnelige abonnementsdialogboksen er tilgjengelig både i API-en for bibliotek og butikk og i API-en for lesing.

Forbedringer i informasjon om rettigheter (Enterprise). Adobe vil begynne å bruke en intern skybasert tjeneste for å tilby informasjon om proxy-rettigheter. Enterprise-utgivere som tilbyr direkte rettigheter, vil fremdeles kunne tilby både autentisering og rettigheter, men Adobe-tjenesten vil kunne bufre rettigheter på vegne av utgivere.

Flere forbedringer i iOS-visningsprogram

 • Alternativet for reklame-ID for iOS-visningsprogrammer er nå tilgjengelig i et annet format, som ikke vises i binærappen hvis ikke publiseringsprogrammet spesifikt refererer til det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nye API-er for forbrukermarkedsføring.
 • Påloggingselementet vises ikke i dialogboksen for iPhone-innstillinger hvis det er merket av for alternativet for å skjule påloggingsknapp i biblioteket i DPS App Builder.
 • Innstillinger-knappen (girikon) vises ikke lenger i biblioteket for iPhone-visningsprogrammet hvis ingen innstillingsalternativer finnes (for eksempel ingen salgsfolioer og ingen pålogging).

Opprinnelig Android-visningsprogram

 • Det er nå støtte for overlegg for panorering og zoom.
 • Grunnleggende lydoverlegg støttes nå. Støtte for kontrollerfiler og bakgrunnslyd er ennå ikke tilgjengelig.
 • Innbinding ved høyre kant.
 • HTML-bannere.
 • Fullstendig støtte for bildesekvenser, inkludert muligheten til å sveipe for å bla gjennom bilder og neste bildesekvensoverlegg i andre overlegg.
 • Rullbare rammer for vektor.
 • ChinaCache i tilpassede visningsprogrammer (men ikke i Adobe Content Viewer).
 • Opprinnelig Adobe Content Viewer husker nå legitimasjon, noe som gjør at det ikke er nødvendig å logge på gjentatte ganger. HTML-artikler støttes nå fullstendig.
 • Egendefinerte biblioteker støttes nå (bare Enterprise). I den nettbaserte utgaven av DPS App Builder, kan du angi en ZIP-fil som inneholder HTML-filene som erstatter standardbiblioteket.
 • Støtte for avansert gjengivelse. Når du bruker den nettbaserte versjonen av DPS App Builder til å opprette et opprinnelig Android-program, kan du angi hvilke foliogjengivelser som skal vises på Android-nettbrett, og hvilke gjengivelser som skal vises på Android-telefoner.

Windows-visningsprogram

 • Støtter alle overlegg unntatt panoramaer.
 • Avbryter nedlastinger som pågår.
 • Forbedret progressiv nedlasting. Når brukeren går til en artikkel som ennå ikke er lastet ned, begynner nedlastingen av den artikkelen.
 • Windows-visningsprogrammet støtter nå oppdateringer av redigerte folioer bare fra artikler.
 • I Adobe Content Viewer for Windows vises Adobe ID-en som brukes til å logge på, i biblioteket.

Funksjoner for push-varsling

En nyutformet push-varslingstjeneste med forbedrede funksjoner er nå tilgjengelig. Denne nye portalen for push-varsling tilbyr følgende funksjoner:

 • Planlegg tekstvarslinger med et alternativ for å avbryte usendte varslinger.
 • Vis historikken for tekstvarslinger. Du kan sende varslinger og vise statusen til gjeldende/planlagte varslinger.
 • Send direktekoblinger i tekstvarslinger. Du kan for eksempel tilby en kobling som åpner programbiblioteket. (Dette alternativet krever versjon v30 av visningsprogrammet.)
 • Bruk SiteCatalyst-analyse for å evaluere tekstvarslingsdata.
 • Når du sender iOS-tekstvarslinger, kan du angi om trykking på tekstvarslingen skal starte den egendefinerte butikken eller et annet tilpasset spor, eller starte en webside du angir.

Folio Producer-tjenester

 • Forbedring av analyse. I SiteCatalyst-analyse finnes det nå fullstendig sporing av nedlastinger i bakgrunnen fra når push mottas til folioen er lastet ned.
 • AEM-/DPS-arbeidsflyt. Media Publisher er en modul for Adobe Experience Manager (AEM) som tillater at systemet publiserer DPS-innhold. Når AEM og modulen er konfigurert og bruker de riktige malene, kan du opprette HTML-artikler og publisere DPS-folioer. Du kan laste opp artikler direkte til Adobe Folio Producer-tjenesten, og du kan sørge for at artikler er synkronisert med de siste endringene. Hvis du vil ha mer informasjon om AEM-arbeidsflyten, kan du se de relaterte artiklene i DPS Developer Center.

Folio-formatspesifikasjon er nå tilgjengelig

Folio-formatspesifikasjonen er nå tilgjengelig. Kommersielle utgivere kan utvide innholdet gjennom en rekke markedsplasser som godtar spesifikasjonen for .folio-filformatet. Publisering til .folio som et universelt godtatt filformat for digital publisering, vil gjøre at utgivere av tidsskrifter kan produsere digitalt innhold mer effektivt for mobile enheter ved å eliminere behovet for å opprette og publisere interaktivt, digitalt innhold i flere, individuelle proprietære filformater som støttes av alle unike markedsplasser. Newsstand og markedsplasser som godtar lisensen for spesifikasjonen for .folio-filformat kan opprette sine egne opprinnelige visningsprogrammer som kan vise digitale tidsskrifter i .folio-filformatet.

Side for nedlasting av Folio-formatspesifikasjon

  Versjon 29

  Disse funksjonene ble lagt til for v29-visningsprogrammer.

  Støtte for opprinnelig Android-visningsprogram

  Du kan nå bruke den webbaserte DPS App Builder til å opprette opprinnelige Android-visningsprogrammer. Den webbaserte DPS App Builder kjører både på Mac OS og i Windows. For øyeblikket kan du fremdeles bruke den eksisterende skrivebordsversjonen av DPS App Builder for å opprette gamle AIR-baserte Android-apper.

  To versjoner av Adobe Content Viewer er tilgjengelige i Google Play Store og Amazon Appstore. Programmet "Adobe Content Viewer (gammelt)" er fremdeles tilgjengelig for testing av innhold i det gamle AIR-baserte Android-visningsprogrammet. Med det nye programmet "Adobe Content Viewer for Android" kan du teste innhold for opprinnelige Android-visningsprogrammer.  

  Det nye opprinnelige Android-visningsprogrammet støtter både nettbrett og telefoner som kjører Android 4.0.3 eller senere. Hvis du vil ha en liste over støttede funksjoner og begrensninger, kan du se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android-enheter. Hvis du vil vise et sammenligningsdiagram, kan du se DPS-støttet funksjonsliste.

  Forbedringer i Windows-visningsprogram

  Adobe Content Viewer er nå tilgjengelig i Windows Store. Dette programmet krever Windows 8.1. Vær oppmerksom på at det ennå ikke er mulig å opprette egendefinerte Windows-programmer i DPS App Builder. Det er nå støtte for overlegg for gjengivelser og panorering og zooming i Windows-visningsprogrammet. Se Bygge DPS-apper for Windows Store.

  Strømme lyd og video

  Reduser foliofilstørrelsen og forbedre nedlastingstidene med den nye støtten for strømming av video og lydredigering. Lyd og Video er nå to atskilte deler i panelet Foliooverlegg. Hvis du vil bruke både lyd- og videooverlegg, kan du angi en URL-adresse til en mediefil som er lastet opp til en server. Når du angir en mediefil (MP4 eller MP3) for strømming, kan du velge et alternativ som er tilgjengelig for lokale mediefiler, inkludert Autoavspilling og Spill i bakgrunnen på tvers av folioen.

  URL-adressen du angir, må være http og ikke https. Du kan ikke bruke denne metoden til å strømme filmer fra tjenester, som for eksempel YouTube og Vimeo. Bruk i stedet et webinnholdsoverlegg.

  Strømming av lyd og video krever v29-verktøyet, men ikke et v29-folioformat. Du kan strømme mediefiler ved hjelp av et tidligere folioformat (v18 eller nyere).

  Segmenterte tekstmeldinger

  Vis engasjerende Push-varslinger i tekstformat slik at forbrukerne holder oppe interessen for programmet og merkevaren din. Du kan identifisere kundegrupper etter segment, for eksempel iPad-brukere, iPhone-brukere eller brukere som ikke har brukt programmet i mer enn 30 dager. Du kan deretter sende tekstmeldinger til enhetene til denne undergruppen av kunder slik at de blir oppfordret til å laste ned tilleggsinnhold eller vise kampanjetilbud.

  Hvis du har en konto for SiteCatalyst-analyse, kan du samle inn informasjon for en undergruppe av brukere i en CSV-fil. Du kan deretter angi denne CSV-filen når du sender den tekstbaserte Push-varslingen. Hvis du vil ha detaljert informasjon, kan du se artikkelen Segmenterte Push-varslinger i DPS Utviklersenter.

  Artikler i gratis folioer er alltid tilgjengelige

  Artikler i folioer som er publisert som Gratis, vises nå uten en betalingsmur i nettvisningsprogrammet selv om artikkelen er satt til Beskyttet eller Målt. Før v29-versjonen kunne betalingsmuren bli aktivert og hindre brukere i å vise innhold hvis en folio ble publisert som Gratis. Med gratis folioer i programmer i v29, vises aldri betalingsmuren, selv når de er aktivert for programmet.

  Forbedringer for Analytics

  Base Analytics på kontrollpanelet er ikke lenger en betaversjon. Det er nå oversatt og inneholder flere feilrettinger. I tillegg inneholder SiteCatalyst-analysen nå sporing for overlegg som startet automatisk i forhold til overlegg som ble startet av en bruker (bare iOS).

  Forbedringer i gammelt Android-visningsprogram

  Det AIR-baserte Android-visningsprogrammet støtter nå Android 4.4. For Android-visningsprogrammer er nå kniping og zooming aktivert for "flate" artikler som er satt til Horizontal Swipe Only. Det er allerede støtte for denne funksjonen i iOS-visningsprogrammer.

  Velkomstskjermen for iOS-programmer (kun Enterprise)

  Velkomstskjermen er en gjennomsiktig webvisning som viser HTML-innhold mellom velkomstbildet og biblioteket/butikken. HTML-innholdet du angir i DPS App Builder, vises første gang kundene starter programmet etter installasjonen, eller første gang de starter programmet etter en oppdatering. Du kan for eksempel bruke velkomstskjermen til å oppmuntre leserne til å opprette en konto, godta vilkår for bruk, utforske en forhåndsvisningsutgave og gjøre seg kjent med programmet. Velkomstskjermen har full tilgang til JavaScript-API-et for biblioteket/butikken, og du har full kontroll over opplevelsen.

  Bruk alternativet for valgfri velkomstskjerm i DPS App Builder for å angi ZIP-filen som inneholder HTML-filene. Hvis programmet støtter både iPad og iPhone, skal HTML-filene vise innhold som fungerer på begge enhetene. Hvis du vil ha instruksjoner og eksempler på HTML-filer, kan du se Getting started with a welcome screen (Komme i gang med et velkomstbilde) i DPS Developer Center.

  Forbedringer i sosial deling / webvisningsprogram

  Vær oppmerksom på følgende endringer i funksjonen for sosial deling i DPS.

  • Det er en ny funksjon for beskyttede artikler. Når en leser deler en beskyttet artikkel i v29-programmet, deles URL-adressen til artikkelen, ikke publikasjons-URL-adressen. Hvis mottakere uten rettigheter trykker eller klikker på den delte URL-koblingen, vil de se betalingsmursiden. Denne endringen påvirker både webvisningsprogrammet for skrivebord og artikkelvisningsprogrammet på iPad. Alternativet for publikasjons-URL-adresser i DPS App Builder er fjernet fra siden med sosiale innstillinger for v29-programmer. Publikasjons-URL-adressen brukes fortsatt i v28 og tidligere programmer.
  • Webvisningsprogrammet støtter nå lydfiler med AAC/MP4-koding.
  • Alternativene for sosial deling, Sina Weibo og Tencent Weibo, er nå tilgjengelige i Kina. Hvis utgiverne aktiverer sosial deling, vil leserne som har angitt et kinesisk tastatur for iPad eller iPhone på iOS 7, se alternativene for Sina Weibo og Tencent Weibo på menyen for aktivitetsark for deling. Sina Weibo og Tencent Weibo støttes bare på enheter som kjører iOS 7, ikke iOS 6.
  • Det er nå støtte for funksjonen Innbinding på høyre side i webvisningsprogrammet. Hvis dette alternativet er valgt, er den først artikkelen den helt til høyre i webvisningsprogrammet og på enheter.
  • I et innebygd webvisningsprogram kan utgivere nå tillate visning av eksterne koblinger i en ny nettleserkategori eller et nytt nettleservindu. Se Adobe Content Viewer for Web SDK.
  • I et innebygd webvisningsprogram kan utgivere spore når brukerne navigerer mellom sidene. Se Adobe Content Viewer for Web SDK.

  Forbedringer av DPS App Builder

  Vær oppmerksom på disse endringene i DPS App Builder.

  • Siden for sosial deling er endret i henhold til de ulike virkemåtene i iOS 6 og iOS 7. Alternativet for publikasjons-URL-adresser ble også fjernet for v29-programmer.
  • (Enterprise) Push-varslinger støttes nå i enterprise-signerte programmer. mobileprovision-filen må ha en pakke-ID eller Bundle ID (uten jokertegn). (
  • (Enterprise) Etikettverdien i egendefinerte ikoner ble fjernet. Hvis du vil bruke forskjellige navn på visningsprogram eller bibliotek, redigerer du XML-filen for egendefinerte strenger.
  • (Enterprise) Lokaliserte strenger for egendefinerte ikoner omfatter ikke lenger overflødige seksjoner.
  • (Enterprise) "Valgfritt velkomstbilde for iPhone" kalles nå "Valgfritt velkomstbilde". Dette alternativet støtter nå iPad og iPhone.

  Forbedringer i markedsføring mot kunder (Enterprise, iOS)

  DPS støtter nå flere API-funksjoner som er utformet for å forbedre markedsføringen mot kunder. Disse funksjonene er tilgjengelige både i API-et for bibliotek/butikk og API-et for lesing, slik at de kan implementeres i artikler, butikker og andre navigasjonswebvisninger.

  • Utgiverne kan bruke vendorIdentifier til å spore reklamekampanjer. Leverandør-ID-en identifiserer utgiveren. (Vær oppmerksom på at alternativet advertisingIdentifier som identifiserer hver enhet, tidligere ble aktivert, og er ikke lenger tilgjengelig på grunn av nye Apple-begrensninger.)
  • Utgiverne kan bruke canOpenURL til å finne ut om bestemte programmer er installert ved hjelp av kjente URL-formater. Dette gir mulighet for en mer målrettet krysspromotering av programmene.
  • Utgiverne kan bruke openExternal til å åpne en ekstern URL-adresse fra en egendefinert navigasjonswebvisning.
  • Utgiverne kan angi et URL-format med parametre for å sende kampanje- og reklamekoder fra e-post, tekst eller websider og starte programmet direkte i en navigasjonswebvisning.

  Når disse API-ene kombineres, kan utgiverne markedsføre programmene på flere ulike måter. Utgiverne kan for eksempel innhente data for å se hvilke brukere som har installert programmene deres, men som ennå ikke har opprettet abonnement. Utgiverne kan starte en reklamekampanje på e-post som tilbyr et gratis 3-måneders abonnement. Utgiverne kan eventuelt opprette et weboverlegg som kontrollerer om et annet program er installert, og vise ulike tilbud avhengig av om brukerne har lastet ned dette programmet, og om de har abonnement.

  Forbedret virkemåte i programmer med mange folioer (Enterprise)

  Hvis et program inneholder mange folioer (for eksempel 1500), bruker biblioteket lang tid på oppdateringen. Hvis du velger en innstilling i DPS App Builder, kan du bruke rettighetsserveren til å kontrollere hvilke folioer som er inkludert, når det egendefinerte biblioteket oppdateres.

  Forbedringer i Base Analytics

  I Base Analytics kan du velge Special Issues (Spesialutgaver) som publiseringsfrekvens. Når du velger Special Issues (Spesialutgaver), kan du også start- og sluttdatoen for deltakerakkumulering. I tillegg inkluderer Base Analytics en rekke feilrettelser som forbedrer datavisning.

  Forbedret stabilitet for Folio Producer Services

  Den nyeste AWS-overføringen introduserte flere problemer med opplasting og nedlasting av innhold via Folio Producer Service som drives av acrobat.com. Tjenestene vil bli oppdatert for å løse disse problemene.

  Versjon 28

  Tekstbaserte push-varslinger (iOS, Professional/Enterprise)

  Bruk av en tredjeparts push-varslingstjeneste er ikke lenger nødvendig for å sende tekstmeldinger til dine kunder. Ved å sende egendefinerte tekstmeldinger kan du motivere potensielle tilbakevendende lesere og abonnenter på iOS-enheter ved å varsle lesere om nytt innhold. Tekstvarslinger fungerer med alle visningsprogramversjoner. I tillegg kan du bruke SiteCatalyst-analyse til å måle kundens reaksjon på push-varslinger, inkludert antall lesere som melder seg opp for å motta push-varslinger.

  Grunnlinjeanalyseforbedring (betaversjon, kun engelsk)

  DPS-instrumentbordet inneholder en ny betaversjon av grunnlinjeanalyserapportene. Med de nye grunnlinjeanalysene kan du vise Standard Audience Accumulation-beregninger for digital lesing som overholder MPA Tablet Metrics-retningslinjene. Nylig tilgjengelige rapporter viser data som totalt antall lesere, totalt antall økter, totaltid brukt per leser, gjennomsnittlige økter per leser, enheter og operativsystem.

  Mens du analyserer data, kan du endre innhentingsinnstillinger for standardberegninger. Med det nyutformede grensesnittet kan du få tilgang til analyser og eksportere rapportdata for visning i et regneark.

  Støtte for iOS 7

  v28-programmer inneholder støtte for iOS 7. Legg merke til følgende: På iOS 7-enheter kan et visningsprogram opprettet med v24 eller tidligere versjoner fungere dårlig. Spesielt klarer folioer med liggende orientering enten ikke å vise eller viser dårlig. Beste resultat oppnås ved å oppdatere alle DPS-programmer til V27 eller V28.

  Fjerning av støtte for iOS 5

  Adobe DPS fjerner støtte for iOS 5. Med denne endringen vil V28-programmer ikke kjøre på iOS5, og dermed også på iPad 1-enheter. Hvis du ønsker å fortsette å støtte iPad 1-enheter, sørger du for at du oppretter folioer som er kompatible med visningsprogramversjonen til det eksisterende programmet (V27 eller tidligere).

  iOS 7-krav for DPS-programmer

  Med DPS App Builder kan du bygge V28-programmer som er i overensstemmelse med Apples iOS 7-retningslinjer for design, inkludert nye, lyse temaer for brukergrensesnittdesign. Ta i betraktning følgende iOS 7-krav ved utforming og bygging av programmene dine:

  • iOS 7 krever at systemfeltet vises i programmene. Når du bygger et v28-program, vises systemstatusfeltet på 20 eller 40 piksler nå over det øverste navigasjonsfeltet i alle visninger, inkludert foliovisning. Når brukere klikker for å vise navigasjonsfeltene, dekkes mer av designområdet. Foreta nødvendige justeringer i artikkeloppsettene.
  • Med iOS 7 fungerer egendefinerte ikoner nederst på navigasjonsverktøylinjen (kun Enterprise) annerledes. Når du bygger et v28-program med egendefinerte verktøylinjeikoner, har du ikke lenger tre separate ikoner for opp, ned, og deaktiverte tilstander. I stedet har du en enkelt PNG-fil med en gjennomsiktig bakgrunn, mens iOS 7 endrer fargen på visningstilstanden automatisk. (Disse filene er på 30 x 30 og 60 x 60 piksler.) Du trenger ikke lenger å bygge inn tekstetiketten i navigasjonsikonet. I stedet angir du tekst i feltet Ikonetikett i DPS App Builder, som vises under de egendefinerte ikonene. Hvis programmet ditt støtter flere språk, kan du lokalisere denne teksten. Disse nye ikonene vises i navigasjonsfeltet kun dersom ikonet er handlingskrevende. For eksempel vises ikke knappen “Visningsprogram” før en folio er lastet ned. Hvis aktivert, er navigasjonsverktøylinjen noen få piksler høyere enn navigasjonsverktøylinjen i tidligere programmer (12 piksler på SD iPad-enheter, og 24 piksler på HD iPad-enheter). Foreta igjen nødvendige justeringer i oppsettene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om disse ikonene, kan du se Opprette DPS-programmer for iPad og iPhone.
  • For iOS 7 er flere programikonstørrelser obligatoriske: 152 x 152 (iPad HD), 76 x 76 (iPad SD) og 120 x 120 (iPhone ). Disse nye ikonfilene er påkrevd når du bygger enten et V27- eller V28-program i DPS App Builder.
  • DPS-visningsprogrammer inneholder flere grensesnittendringer for iOS 7. For eksempel er bibliotekbakgrunnen mye lysere enn i tidligere versjoner. Kontroller derfor at omslagsbildene dine har passende kontrast. Hvis programmet inneholder en artikkel som beskriver hvordan programmet brukes, er det sannsynlig at du vil ønske å oppdatere dette hjelpeinnholdet.

  Vær oppmerksom på at det er kjente problemer med V24 og tidligere programmer som kjører på iOS 7-enheter. Du oppnår best resultat ved å oppdatere eksisterende programmer til V27 eller nyere.

  AirDrop-støtte for iOS 7

  Med V28-programmer på iOS 7-enheter, kan du dele artikler med mennesker nær deg ved hjelp av AirDrop. Når mottakeren har fått koblingen for den delte artikkelen via AirDrop på en iPad, kan vedkommende dra nytte av den nye V28 Mobile Safari Web Viewer-funksjonen.

  Mobile Safari Web Viewer (kun iPad)

  Når en iPad-bruker trykker på en kobling til en ubeskyttet delt artikkel, åpnes den delte artikkelen direkte i Mobile Safari Web Viewer. Denne funksjonen lar delingsmottakere vise en webvisningsprogramversjon av artikkelen med et enkelt trykk på iPad-en istedenfor å måtte laste ned programmet. Mobile Safari Web Viewer (også kalt “artikkelvisningsprogram”) inneholder koblinger for nedlasting av programmet eller visning av artikkelen hvis den allerede er lastet ned på iPad-en. Denne første versjonen inneholder noen funksjoner, som visse overleggtyper, som ikke støttes enda.

  Planlegg foliotilgjengelighetsdato

  Angi en bestemt dato og et bestemt tidspunkt for å gjøre folioinnholdet tilgjengelig på Distribution Service for programbrukere. Dette eliminerer behovet for at produksjonsansatte manuelt legger ut nytt innhold live.

  Du kan også angi informasjon for planlagt foliotilgjengelighetsdato programmatisk ved hjelp av Folio Producer API (kun Enterprise).

  Ny standardvisningsprogramversjon for folioer

  Standardvisningsprogramversjonen for folioer er nå v26 istedenfor v20. Når du oppretter en ny folio, kan du fortsatt målrette v20 gjennom V28-visningsprogramversjoner.

  Camera API-støtte

  Bruk enhetskameraet til å tillate brukere å ta bilder fra innenfor programmet ditt, og enten vise bilder i innholdet ditt eller lagre dem i kamerarullen. For eksempel kan du angi et rammebilde og tillate brukere å ta et bilde (eller angi et bilde fra deres bildeprogrammer) som vises i denne rammen.

  Oppskalert innhold på Android-enheter

  I tidligere versjoner·var mindre gjengivelser i Android-programmer ikke oppskalert, noe som forårsaket både såkalt letterboxing og pillarboxing. Med v28 AIR-baserte Android-programmer oppskaleres mindre gjengivelser proporsjonalt.

  Alternativet for låsing av orientering

  DPS App Builder inneholder en ny innstilling som lar deg låse orienteringen på programmet ditt, slik at bibliotek- og folio-visningen vises i kun én orientering.

  Forbedrede SiteCatalyst-analyser

  Nye SiteCatalyst-rapporter er tilgjengelige for forfattermetadata, som er nyttige hvis du skal finne en bestemt forfatter eller utgiver. Ekstra tilpasset eVar-sporing er også tilgjengelig. Se de relaterte analyseartiklene i DPS Developer Center for flere detaljer.

  Lokalisert webvisningsprogram

  Innholdsvisningsprogrammet for web (webvisningsprogrammet) har nå støtte for 20 ulike språk.

  Ytelsesforbedringer i Distribution Service

  Folioer som er lastet opp til Adobe Distribution Service, lagres nå på raskere og mer pålitelige Amazon Web Service-servere. Du vil se store forbedringer i publisering, oppdatering og nedlasting av folioer.  

  Versjon 27

  Pinterest-støtte i sosial deling (iOS, Professional/Enterprise)

  Pinterest er nå et av alternativene for sosial deling i DPS App Builder. Når det er valgt, vises Pinterest-alternativet på nedtrekksmenyen for sosial deling i appen. Kunder som viser appen din på en iPad eller iPhone, kan feste forhåndsbildet av en artikkelside på tavlen sin. Fra Pinterest kan lesere klikke på sidebildet for å oppleve interaktivt artikkelinnhold på en enhet eller i webvisningsprogrammet. Du kan angi betalingsgrenser på antallet artikler som er tilgjengelig for visning, som med andre alternativer for sosial deling.

  GPS-integrering for enhet (iOS, Professional/Enterprise)

  Med GPS-integrering kan du tilby målinnhold basert på geografisk plassering. I appen kan du legge til GPS-logikk til HTML-innhold for å oppnå ulike formål. Eksempler:

  • Du kan opprette et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel som viser ulike annonser avhengig av hvor brukere viser artikkelen.
  • I kundebutikken (bare Enterprise) kan du vise områdebestemte folioer og gi brukere rettigheter til folioer basert på plasseringen deres.
  • I det egendefinerte biblioteket (bare Enterprise) kan du vise områdebestemte bannere.

  Tilleggsdetaljer: Hvis du vil aktivere GPS-integrering i en egendefinert butikk eller et egendefinert bibliotek, bruk versjon 2-API-ene for egendefinert historie/bibliotek. Hvis du vil aktivere GPS-integrering i et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel, bruk Reading API-et. Velg også alternativet Allow Access to Entitlement Information (Tillat tilgang til rettighetsinformasjon) hvis du aktiverer GPS-integrering i et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel.

  Forbedringer i sosial deling / webvisningsprogram (iOS, Professional/Enterprise)

  Legg merke til følgende forbedringer:

  • I webvisningsprogrammet kan artikler som har en artikkeltilgangstilstand angitt til Free i Folio Producer, nå bli vist i webvisningsprogrammet på skrivebordet uten å telle mot betalingsterskelen. Det er ikke blitt gjort noen endringer til virkemåten for målte eller beskyttede artikler. Målte artikler telles fortsatt mot betalingsterskelen, og beskyttede artikler er bare tilgjenglige for lesere med rettigheter. (Innstillingene Free, Metered og Protected har nå samme virkemåte både i webvisningsprogrammet og gratis artikkelforhåndsvisning.)
  • I tidligere versjoner ble miniatyrbilder av beskyttede artikler i innholdsfortegnelsen for webvisningsprogrammet vist i grått og viste et låseikon når du tok musen over dem. I tillegg hoppet navigeringshandlinger til venstre og høyre over beskyttede artikler. Med versjon 27 skiller ikke webvisningsprogrammet lenger mellom beskyttede, gratis eller målte artikler i innholdsfortegnelsen og i navigeringen. Alle artiklene vises i innholdsfortegnelsen uten forskjell, og navigering i en folio tillater brukere å besøke hver artikkel, inkludert beskyttede artikler. Beskyttede artikler vises med en betalingsmelding.
  • I det innebygde webvisningsprogrammet er påloggingsprosessen blitt strømlinjeformet for å gi utgivere muligheten til å godkjenne brukere på sitt eget webområde.

  Forbedringer for Android-visningsprogrammet (Professional/Enterprise)

  Det AIR-baserte Android-visningsprogrammet inkluderer følgende forbedringer:

  • Grensen for mål på foliostørrelser har økt fra 2048 x 2048 til 4095 x 4095 piksler. Dette gjør at du kan lage folioer som er rettet mot større enheter, for eksempel 10-tommers Android-nettbrett i HD.
  • Velkomstskjermen du angir på Android-enheter, er nå skalert opp eller ned proporsjonalt for å fylle målskjermen. Du kan for eksempel angi velkomstskjermer på 2560 x 1600 og 1600 x 2560, som er skalert ned (og beskjært hvis sideforholdet er ulikt) for mindre enheter.
  • Ikoner og UI-elementer er nå større på ekstra store Android-enheter, for eksempel 10-tommers HD-nettbrett, noe som gjør det enklere å trykke på knapper og navigere i visningsprogrammer på HD-enheter.
  • Egendefinerte navigeringsikoner (bare Enterprise) kan nå være 75 x 43, 98 x 52 eller 214 x 114 piksler.

  Det opprinnelige (ikke AIR) Android-visningsprogrammet utvikles fortsatt.

  Kopier folio

  En kopieringskommando er nå tilgjengelig i Folio Producer Organizer. Du kan kopiere (duplisere) din egen folio, eller du kan kopiere en folio som er delt med deg fra en annen konto. Uansett om du kopierer en publisert eller ikke-publisert folio blir det opprettet en ny folio på Folio Producer-serveren (acrobat.com), og ikke i Distribution Service. Du kan deretter redigere og publisere den kopierte folioen. Hvis folioen var delt med deg fra en annen datamaskin, må du hente kildefilene og koble til artiklene på nytt for å redigere og oppdatere artikler. Låste folioer kan ikke kopieres.

  Nytt alternativ for automatisk åpning i DPS App Builder

  Auto-open latest entitled folio after download (Åpne siste navngitte folio automatisk etter nedlasting) er et nytt alternativ i DPS App Builder. Hvis det er merket av for Auto-download latest entitled folio on first launch (Last ned siste navngitte folio automatisk ved første oppstart), er alternativet for automatisk åpning valgt som standard, slik at førstegangslesere kan laste ned appen og begynne å lese umiddelbart. Hvis du deaktiverer valget for automatisk åpning, ser brukerne at folioen lastes ned i biblioteket, men folioen åpnes ikke før de trykker på omslagsbildet. På denne måten kan utgivere legge inn en melding i banneret, slik at førstegangsbrukere vet at de mottar en gratis folio.

  Forbedringer til Article Preview (Artikkelforhåndsvisning)

  Article Preview støtter nå målte artikler i tillegg til gratis artikler i forhåndsvisningsfolioer. Når en lesere navigerer til en målt artikkel i en forhåndsvisningsfolio, vises en Read Article-knapp (Les artikkel) i kjøpsruten, noe som gjør at leseren kan trykke på og laste ned den målte artikkelen til enheten sin som en del av forhåndsvisningen. Antallet målte artikler som lesere kan vise, er kontrollert av betalingsterskelen for enheten angitt av utgiveren.

  I tillegg er det flere UI-forbedringer til gratis artikkelforhåndsvisning. Forhåndsvisningsbildene av beskyttede artikler vises nå for eksempel bak et mørkt nettingmønster. Miniatyrbilder for å se gjennom har fått en graderingsbehandling og miniatyrbilder for å se gjennom vises for alle sider i flate artikler (bare horisontal sveiping) i både se gjennom-modus og som forhåndsvis bilder bak nettingbehandlingen i foliovisning.

  Analyseforbedringer (Professional/Enterprise med SiteCatalyst-konto)

  SiteCatalyst-rapporter inkluderer nå informasjon om kjøp av leserabonnementstype (nytt eller fornyelse), tidsperiode for abonnementet (1 måned, 6 måneder og så videre) og kjøp av appmarkedsplass. SiteCatalyst rapporterer også antall lesere som har valgt å motta push-varslinger. I tillegg er overlegg for sporing av lysbildefremvisninger og rullbare rammer mer detaljerte.

  Flere endringer

  Andre forbedringer i versjon 27 omfatter:

  • Privacy Policy er nå aktivert for iPhone og iPad. Du kan angi en Privacy Policy-URL i DPS App Builder.
  • Sidecar.xml støtter nå innstillingene Article Access (Artikkeltilgang) som betyr at du kan importere sidecar.xml-filen for å bruke innstillingene Free/Metered/Protected for hver artikkel i folioen.
  • Koblinger i versjon 2-API-et for bibliotek/butikk kan nå vise et separat webvisningsvindu (også kalt en nettleser internt i appen) i appen som har en Lukk-knapp. HTML-en i dette webvisningsvinduet kan fortsatt referere til API-ene.

  Versjon 26

  Gratis forhåndsvisning av artikkel (bare iPad)

  Du kan tillate kunder å forhåndsvise innhold i en salgsfolio. Brukerne kan trykke på forhåndsvisningsknappen for å laste ned og lese alle gratisartikler. Når en bruker navigerer til andre artikler i et program, spør en betalingsmur om de vil kjøpe folioen. Hvis du vil aktivere gratis forhåndsvisning av artikkel i en salgsfolio, velger du innstillingen Enable Article Preview (Aktiver forhåndsvisning av artikkel) i Account Administrator-verktøyet, og bruker Folio Producer Editor til å merke bestemte artikler som gratis. (Gratis forhåndsvisning av artikkel er bare for iPad, og fungerer for øyeblikket ikke med folioer som har seksjoner.)

  Merk: Hvis du vil bruke innstillingen "Free" (Gratis) i artikler i gamle folioer, må du oppdatere visningsprogramversjonen for folio til versjon 26 eller senere OG oppdatere artiklene i denne folioen.

  Støtte for PDF-artikkel i både Android-visningsprogram og Desktop Viewer

  PDF-artikler støttes nå på Android-enheter og i Desktop Viewer. I Android-visningsprogram kan du dra nytte av PDF-formatet for å redusere filstørrelsen, bruke iOS-folioer som har PDF-artikler på nytt, og bruke knip og zoom på artikkelsider. I Desktop Viewer kan du nå forhåndsvise folioer som har PDF-artikler, som er spesielt nyttig for forhåndskontroll av folioen for å finne feil.

  Programversjonen må være versjon 26 eller nyere for å kunne vise PDF-artikler, men folioen med PDF-artikler kan være en hvilken som helst versjon.

  (Vær oppmerksom på at dette er en endring i det eksisterende AIR-baserte Android-visningsprogrammet, og ikke i det opprinnelige Android-visningsprogrammet som for øyeblikket er under utvikling. I tillegg inneholder ikke PDF-støtte på Android visning av PDF-filer i nettleseren fra programmet.)

  Forbedringer av iPad-biblioteket

  Ikonene vises nå under hvert bilde for forhåndsvisning av forside i biblioteket, slik at brukerne kan se hvilket innhold som er gratis eller som er til salgs, uten ekstra trykking. Hvis du trykker på en knapp med en pris, startes et kjøp. Hvis du trykker på gratisknappen eller på skyknappen, startes en nedlasting. Det vises et skyikon hvis en bruker er berettiget for en salgsfolio som ikke er lastet ned.

  Hvis du trykker på selve bildet for forhåndsvisning av forside, vises det fremdeles en forhåndsvisningsrute med tilleggsinformasjon. Hvis et egendefinert bibliotek er konfigurert til å vise bare berettigede folioer, vises ikke forhåndsvisningsruten når du trykker på forsidebildet.

  (Bare Enterprise) Hvis det egendefinerte biblioteket bare viser folioer som kundene dine er berettiget for, vises det ikke en forhåndsvisningsrute. Hvis du trykker på forsidebildet, begynner nedlastingen av folioen.

  Fullstendig iPhone 5-støtte

  Du kan nå opprette foliogjengivelser på 1136 x 640 for å unngå innhold med svarte felt (letterboxing) på iPhone 5. I DPS App Builder må du angi et ekstra startbilde på 640 x 1136 (velkomstbilde) for å oppfylle Apple-kravene for iPhone 5-programmer.

  Forbedringer av DPS App Builder

  DPS App Builder inneholder følgende endringer:

  • Objektkoblinger er nå lagret på serveren, som gjør at du kan bruke forskjellige datamaskiner til å bygge programmet uten å måtte koble til de kopierte objektene på nytt. Et byrå kan for eksempel gå gjennom DPS App Builder for å angi mesteparten av innstillingene og filene, og klienten kan deretter fullføre programmet ved å angi sertifikatene. Når du redigerer et eksisterende visningsprogram, vises meldingen Asset stored on the server (Objekt lagret på serveren) i tekstfeltet. Lagring av objekter fungerer bare for et enkeltprogram. Du kan ikke lagre objekter på serveren for bruk på tvers av flere programmer.
  • (Enterprise) Når du oppretter et egendefinert lager som drar nytte av nye API-funksjoner, trenger du ikke lenger opprette et egendefinert bibliotek.
  • (Enterprise) Hvis du fortsatt vil bruke et gammelt lager du har opprettet, kan du velge Use Legacy Store APIs (Bruk foreldede butikk-API-er) i DPS App Builder. Hvis du imidlertid velger dette alternativet, kan du ikke angi et egendefinert bibliotek.
  • Alternativet Enable hot zone to display folio view controls (Aktiver visning av foliovisningskontroller med aktiv sone nederst på siden) inneholder nå en aktiv sone både øverst og nederst på skjermen, ikke bare nederst.
  • Det finnes et nytt alternativ for angivelse av en valgfri nettadresse til retningslinjer for personvern som vises på menyen for bibliotekinnstillinger.
  • Valgfritt nettadresseskjema er nå tilgjengelig for enkeltfolioprogrammer.

  Forbedring av analyseaktivering

  Hvis du konfigurere visningsprogrammet til å tillate brukere å deaktivere analysedataene, har de muligheten til å ombestemme seg og aktivere ved hjelp av innstillingsmenyen. Dette støttes både i iOS- og Android-visningsprogrammer.

  Forbedringer i webvisningsprogram

  Webvisningsprogram inkluderer nå følgende forbedringer:

  • Innebygd webvisningsprogram. Du kan nå innebygge delte webvisningsprogramartikler i webområdet ditt med ny støtte for iframe-HTML-koder i DPS. Ta med omkringliggende designelementer som formidler en konsekvent, varemerket opplevelse for kundene dine.
  • Folio bare for webvisningsprogram. Du kan opprette en spesiell foliogjengivelse for webvisningsprogrammet som bare vises i nettleseren for webvisningsprogram, og ikke i visningsprogrammet på enheten. Du kan for eksempel opprette en folio på 1024 x 580 som bare viser en horisontal retning, som bruker terminologi som "klikk" i stedet for "trykk", og som erstatter et ikke støttet panorama med et fast bilde. Se Opprette en gjengivelse for webvisningsprogram.
  • Egendefinerte butikker og biblioteker støttes nå i webvisningsprogrammet. Integrer en egendefinert butikk og et egendefinert bibliotek i webvisningsprogrammet for å vise spesielt innhold, spesielle tilbud og kampanjer.
  • Valgfri nettadresse til retningslinjene for personvern. Du kan konfigurere en webkobling til programmets retningslinjer for personvern. Dette støttes både i iOS- og Android-visningsprogrammer.
  • Webvisningsprogramanalyse. Analysedata er nå aktivert for webvisningsprogrammet.
  • Støtte for Bare dra horisontalt (lagt til i v25). Webvisningsprogrammet viser "atskilte" artikler som har valgt Bare dra horisontalt.

  Nye og forbedrede fullføringsrapporter

  Fullføringsrapporten på DPS-kontrollpanelet gir utgivere detaljer som er enkle å forstå, som er knyttet til nedlastinger av folioinnholdet. Fullføringsrapporten inneholder nå flere datafelt som gjør det enklere å lage informative pivottabeller som viser hvor mange nedlastinger som er foretatt for hver publikasjon, per utgave, med en total for alle nedlastinger og en nedbryting som viser nedlastinger i webvisningsprogram separat. En ny konsolidert fullføringsrapport (for øyeblikket kalt "opprullingsrapport") gir administratorer fullføringsdataene for alle publikasjon er som er knyttet til kontoen deres. Til slutt blir alle rapportdata nå registrert daglig, i stedet for ukentlig.

  Online-kjøp av pakker for fullførelse

  Et nytt alternativ for online-kjøp for 10 000 pakker for fullførelse gjør det enkelt for utgivere å sikre at kontoen deres alltid har godt omdømme. Det kan noen ganger ta et par dager å behandle fornyinger av fullførelser som er lagt ut via en forhandler eller direkte fra Adobe. For å kunne tilby et raskere kjøpsalternativ, kan utgivere nå kjøpe et serienummer for en pakke for 10 000 fullførelser via Adobe Store og løse inn dette serienummeret via DPS-kontrollpanelet.

  Forbedring av analyse

  Legg merke til følgende forbedringer ved analyse:

  Fullstendige artikler lest. Du kan spore hvor mange lesere som leste hele artikkelen ved et enkelt besøk.

  Sporing av innholdsfortegnelse. Du kan spore trykk på innholdsfortegnelsesknappen og også identifisere hvilke artikler som oppdages via innholdsfortegnelsen.

  Lesere som er direkte berettiget etter utgivere. Du kan få data om utgivere som logger seg på programmet og henter folioer via direkte berettigelse. Du kan etter ønske returnere leserens abonnements-ID og abonnementstype via API-en for direkte berettigelse. Verdiene for abonnementstype og abonnements-ID sendes til SiteCatalyst, slik at du kan spore hvordan disse abonnentene viser folioen.

  Gratis forhåndsvisning av artikkel. Når kundene trykker på Forhåndsvisning for å forhåndsvise utgaven, spores antall trykk på forhåndsvisningsknappen og gratisartiklene som forhåndsvises. Antall konverteringer etter at utgaven forhåndsvises, spores også.

  Omniture-besøks-ID og push-varslingsmerke. For hver bruker legges det til en Omniture-besøks-ID og et push-varslingsmerke (hvis leseren har aktivert mottak av push-varslinger) i SiteCatalyst.

  Webvisningsprogram: Informasjon om webvisningsprogram spores.

  Forbedring av første API for salgsfolio gratis

  Enterprise-utgivere kan nå bruke den egendefinerte biblioteks-API-en til å konfigurere abonnementsbanneret for å vise meldinger, avhengig av om leseren er en abonnent og kan sende meldinger på riktig måte som støtter den nyeste funksjonen for gratis salgsutgave.

  Versjon 25

  Forbedringer av brukergrensesnittet til biblioteket (bare iPad)

  Visningsprogrambiblioteket for iPad har nå større forsidebilder i rutenettet. Trykker du på forsidebildet til en nedlastet folio, åpnes folioen. Trykker du på forsidebildet til en folio som ikke er lastet ned ennå, åpnes det en forhåndsvisningsrute. Lesere kan bruke tannhjulmenyknappen for å velge og fjerne folioer.

  Det har blitt gjort flere endringer i foliovisningen. Hjem-knappen er nå Bibliotek-knappen i programmer for flere folioer. Funksjonene til Bla gjennom-knappen og det nederste rullefeltet har nå blitt kombinert. Bruk rullefeltet for å bla gjennom artikler i navigasjonsmodus. Pilene ved siden av rullefeltet som hoppet til neste eller forrige artikkel, har blitt fjernet.

  I DPS App Builder kan du også fjerne Abonner- og Logg på-knappene som vises øverst til venstre i biblioteket i Enterprise-abonnementsprogrammer. Det nye utseendet krever større abonnementstittelbilder for abonnementsprogrammer.

  Første salgsfolioen gratis

  Ved å velge et alternativ i Account Administration-verktøyet, kan utgivere gjøre den sist publiserte salgsfolioen tilgjengelig for brukere som laster ned programmet for første gang.

  Betinget HTML-innhold (bare Enterprise)

  Denne funksjonen er ment å brukes sammen med funksjonen som gjør første salgsfolio gratis, og gjør at en utgiver kan opprette enten en HTML-artikkel eller et webinnholdsoverlegg som viser forskjellig innhold avhengig av hvordan folioen ble anskaffet. Hvis for eksempel en bruker laster ned en gratis folio, kan det vises et abonnementstilbud. Hvis brukeren anskaffer folioen gjennom et abonnement, kan det vises et tilbud på andre produkter.

  Du må gjøre to ting for å konfigurere dette betingede HTML-innholdet. Først må du velge alternativet Tillat tilgang til rettighetsinformasjon for webinnholdsoverlegget eller HTML-artikkelen. Deretter legger du til et egendefinert JavaScript-API i HTML-koden din. Hvis du vil vite mer om dette JavaScript-API-et, kontakter du Adobe-representanten din.

  Auto-download latest entitled issue (Last ned siste berettigede utgave automatisk)

  Når denne innstillingen for DPS App Builder er valgt, lastes den nyeste berettigede utgaven ned automatisk – enten den første gratis salgsfolien hvis den er aktivert, eller den nyeste publiserte gratis folien. Hensikten med dette alternativet er å formidle en bedre opplevelse for førstegangsbrukere av programmet.

  Automatically open background-downloaded issue (Åpne utgaver som er lastet ned i bakgrunnen, automatisk)

  Når denne DPS App Builder-innstillingen er valgt, åpnes alle folioer som har blitt lastet ned i bakgrunnen siden forrige økt, når programmet startes. Hvis dette alternativet ikke er valgt, åpnes den sist viste folioen der du slapp

  Åpne folio til sist leste artikkel

  Den sist viste folioen tilbakestilles ikke lenger når du veksler mellom folioer. I stedet husker visningsprogrammet hvor du var, i alle folioene. Hvis du vil tilbakestille en folio, viser du navigasjonsfeltene i en artikkel og trykker tre ganger på tittellinjen.

  Dynamic subscriptions (Enterprise only) (Dynamiske abonnementer (kun Enterprise))

  Utgivere kan legge til eller fjerne abonnementsalternativer kontinuerlig uten å måtte oppdatere programmet. Dermed kan utgivere evaluere abonnementsvarigheter for å finne det beste settet med alternativer.

  Effektiv testing av Amazon-programmer

  Når du oppretter et program (en APK-fil) for Amazon med DPS App Builder, kan du nå laste inn og teste APK-filen på Amazon-enheten uten å laste inn en egen JSON-fil. Nå kreves det en JSON-fil bare for å teste salgsinnhold.

  Støtte for lokal lagring i Android-programmer

  Tidligere versjoner av Android-visningsprogrammer støttet ikke lokal lagring. Hvis du avsluttet et program, kunne du ikke fortsette der du slapp, og skjemadata du hadde oppgitt, gikk tapt. I versjon 25 av Android-programmer lagres nå denne informasjonen, akkurat som i iOS-programmer.

  goto://-navigasjon

  Ved hjelp av goto://-formatet kan Enterprise-utgivere opprette koblinger i foliovisningen til et hvilket som helst innhold som er tilknyttet egendefinerte ikoner i biblioteket. Hvis du for eksempel oppretter et egendefinert ikon i DPS App Builder med etiketten “Butikk”, kan du opprette en knapp med handlingen“goto://ApplicationViewState/Butikk” som automatisk åpner det butikkrelaterte HTML-innholdet – akkurat som om du trykket på det egendefinerte Butikk-ikonet.

  Hide top navigation bar (Skjul det øverste navigasjonsfeltet)

  Når denne DPS App Builder-innstillingen er valgt, vises bare det nederste navigasjonsfeltet når en bruker trykker på en artikkel. Dermed kan utgivere lage et ensartet navigasjonsfelt på alle artikkelsidene i folioen.

  Forbedrede API-er for automatisk arbeidsflyt (bare Enterprise)

  Når du bruker API-er for automatisk arbeidsflyt i DPS-publiseringsarbeidet, kan du nå publisere og oppdatere folioer og oppdatere artikkelmetadata (oppdatering av artikler er planlagt i en fremtidig versjon).

  Forbedrede SiteCatalyst-analyser

  SiteCatalyst har blitt forbedret med funksjoner som for eksempel rapportering av hvor lenge videoer spilles av.

  Generere nedlastingsrapporter

  Utgivere kan nå generere rapporter for å se nedlastingsdata fra Adobe Distribution Service. Hvis du logger deg på DPS-kontrollpanelet med en programkonto, kan du velge alternativet Fulfillment Report (Nedlastingsrapport) for å laste ned en CSV-fil med informasjon om fakturerbare nedlastinger fra Adobe Distribution Service for det aktuelle programmet. Hvis du logger deg på med en administratorkonto, kan du klikke på en kobling i kontrollpanelet for å få en rapport som viser nedlastingssaldoen din.

  iOS4 støttes ikke lenger

  Versjon 25 og nyere visningsprogrammer støtter ikke lenger iOS4 – bare iOS5 eller senere.

  Versjon 24

  Nedlasting av bibliotekbakgrunn (iOS)

  Når kundene laster ned en folio i et versjon 24-program, kan de forlate programmet, sjekke e-post eller vise en annen folio, og deretter gå tilbake senere for å finne den nedlastede folioen. Vær oppmerksom på at nedlastingen stopper midlertidig etter ti minutter. Bare én folio kan lastes ned om gangen.

  Oppdatere flere artikler om gangen

  Du kan velge flere artikler i Folio Builder-panelet og velge Oppdater for å oppdatere alle de valgte artiklene. Hvis du vil velge artikler, velger du Skift + klikk eller Ctrl/Kommando + klikk i artiklene.

  Seksjoner

  Den nye Seksjoner-funksjonen vil til slutt tillate at kundene dine laster ned enkeltstående seksjoner for en folio. Du kan for eksempel dele en folio inn i Nyheter-, Sport-, Forretninger-, Mal- og Penger-seksjoner, og kundene dine kan laste ned bare artiklene i Sport- og Penger-seksjonene hvis de ønsker det. Se Opprette seksjoner.

  Deaktivere forsidevisning i iPad-visningsbiblioteket

  Som standard inneholder alle iPad-visningsbiblioteker både en rutenettvisning og en forsidevisning, som bare viser én folio om gangen. Med versjon 24 av DPS App Builder kan du velge et alternativ for å ta med bare rutenettvisningen og forsidevisningen på iPad-er. (Med Android-visningsprogrammer kan du allerede velge rutenettvisning og forsidevisning, eller begge.)

  DPS-grensesnittutvidelser

  Når du oppretter en folio, velges ikke lenger en Orientering-innstilling som standard. Hvis du klikker på OK uten å velge en Orientering-innstilling, vises det en rød boks rundt alternativet. Denne endringen vil hjelpe deg med å unngå at du oppretter en folio med en feil orienteringsinnstilling ved en feiltakelse.

  I tillegg inneholder nå mange feilmeldinger koblinger som dirigerer deg til et teknisk notat.

  Utvidelser for foliopublisering

  Når en folio ikke publiseres på riktig måte på grunn av en serverfeil, kan du klikke på en Prøv på nytt-knapp for å fortsette med publiseringsprosessen etter at serverproblemet er løst.

  Forbedringer i DPS-servere

  Båndbredden til Adobe Distribution Service er økt, noe som resulterer i forbedret stabilitet og ytelse.

  I tillegg er DPS-servere nå i egne klynger på acrobat.com, som gjør at folioer kan lastes opp og lastes ned selv om acrobat.com gjennomgår vedlikehold.

  Endringer i Gjenopprett kjøp

  Dialogboksen Gjenopprett kjøp vises nå bare når brukere velger Gjenopprett kjøp på menyen for bibliotekvalg.

  Aktivere hurtigbufring av folioinformasjon i bibliotek (iOS)

  I DPS App Builder kan du hurtigbufre folioinformasjon for å forbedre ytelsen til programmer med store biblioteker. Vær oppmerksom på at hvis du velger dette alternativet, kan det føre til at folioinformasjonen ikke blir oppdatert. Hvis du for eksempel velger dette alternativet og endrer kostnaden på handelsfolioer, vil biblioteket vise villedende informasjon. Dette alternativet er for øyeblikket bare tilgjengelig for abonnementsprogrammer.

  Forbedringer for Enterprise-signerte programmer (Bare iOS, Enterprise)

  Du kan nå signere en intern applikasjon med en mobileprovision-fil for Enterprise som inneholder en eksplisitt (ikke jokertegn) applikasjons-ID. Med denne endringen kan du behandle applikasjonen uavhengig av andre programmer i organisasjonen.

  Analyseutvidelser

  SiteCatalyst skiller nå mellom forskjellige typer mobile enheter og forskjellige operativsystemer. Med en ny URL-sporingsrapport kan du spore faktiske URL-adresser, URL-klikk, kilden til URL-adressen (hyperkoblingsoverlegg, overlegg for nettinnhold eller applikasjon) og hvordan URL-adressen åpnes (i nettvisningsprogram, i applikasjonsvisningsprogram eller i enhetsnettleser). Med programbruksrapporter kan du spore høyeste bruk av programmene per dag/tidspunkt og antall starter siden siste oppdatering. Disse endringene påvirker bare SiteCatalyst-analyse, ikke grunnlinjeanalyse.

  Versjon 23

  Oppdatert Distribution Service-infrastruktur

  Det går nå betydelig raskere å publisere folioer til Distribution Service. Disse serverendringene skal gi færre tidsavbruddsfeil og økt stabilitet under nedlastinger i bakgrunnen for iOS Newsstand.

  Forbedringer i brukergrensesnittet til Folio Builder-panelet

  Blant forbedringene som gjør panelet enklere å bruke, kan vi nevne at Folio Builder-panelet er bredere, navigasjonsikonene er større og mer intuitive, det finnes flere verktøytips og informasjonsbobler, og alternativer har fått nye navn som er lettere å forstå. Du kan også starte DPS App Builder (tidligere kalt Viewer Builder) via panelmenyen.

  Endringer i DPS App Builder (tidligere kalt Viewer Builder)

  Det er gjort flere forbedringer i grensesnittet til DPS App Builder. DPS App Builder installeres nå når InDesign CS6 installeres.

  Dra og slipp filer til DPS App Builder

  Du kan nå dra og slippe ikoner, velkomstbilder og andre filer fra Finder til App Builder.

  Velg mellom vektorformat og punktgrafikkformat for lysbildefremvisninger og rullbare rammer (bare iOS)

  Du kan velge vektorformat eller punktgrafikkformat for overlegg i PDF-artikler. Vektorbilder ser skarpere ut, men tar litt tid å laste inn. Lysbildefremvisninger og rullbare rammer i overlegg i JPG- eller PNG-artikler er alltid i punktgrafikkformat.

  Multigjengivelsesartikler (bare iOS)

  Du kan nå opprette PDF-artikler som ser bra ut og fungerer godt både på enheter med standardoppløsning og HD-enheter. Når du oppretter overlegg, kan du ta med både standardoppløsningsressurser og HD-ressurser i folioen. Visningsprogrammet bruker overleggsressursene som fungerer best på den bestemte iOS-enheten.

  Hvis du oppretter et program for én folio, kan du opprette en folio med PDF-artikler som fungerer godt på alle iPad-modeller. Hvis du oppretter et program for flere folioer, kan du velge mellom å opprette multigjengivelsesartikler i en folio eller opprette separate foliogjengivelser. Se Opprette multigjengivelsesartikler i PDF-format for iOS-enheter.

  Ubegrenset antall Single Edition-folioer med Creative Cloud-medlemskap (bare iPad)

  Med et Adobe Creative Cloud-medlemskap kan du opprette et ubegrenset antall iPad-programmer for én folio.

  Spill av lyd i bakgrunnen (bare iOS)

  Lydklipp kan spilles av mens brukere blar gjennom artikler i folioen. Det vises en lydknapp i det øverste navigasjonsfeltet som lar brukere sette lydklippet på pause og spille det av. Se Lyd- og videooverlegg.

  Stop on Last Frame (Stopp ved siste bilde) (bare iOS)

  Folio Overlays-panelet inneholder nå et alternativ som stopper den innebygde videoen ved det siste bildet.

  Deaktiver kontroller for innebygde videoer (bare iOS)

  Hvis du oppretter en innebygd video som spilles av automatisk, kan du velge alternativet Do Not Allow Pause (Ikke tillat pause) for å deaktivere avspillingskontroller. Denne funksjonen er spesielt nyttig for forsidevideoer.

  Adobe Content Viewer håndterer ugyldige folioer på en ny måte

  I tidligere versjoner ble ikke ugyldige folioer vist i Adobe Content Viewer. I den nye versjonen vises ugyldige folioer i biblioteket, og det vises en feilmelding ved nedlasting. Denne endringen gjør at biblioteket i Adobe Content Viewer fungerer bedre, og gir deg mer detaljert informasjon før du publiserer. Hvis du for eksempel oppretter en folio med to retninger som inneholder én eller flere artikler med én retning, indikerer feilmeldingen problemet, slik at du slipper å gjette.

  PDF-støtte for artikler med jevn rulling (bare iOS)

  Du kan bruke PDF-bildeformatet for artikler med jevn rulling, uansett hvor lange de er. Det går imidlertid ikke an å knipe for å zoome i artikler med jevn rulling.

  Alternativ for å rangere programmet

  Når du oppretter et egendefinert visningsprogram, kan du velge et alternativ som lar brukere rangere programmet. Du kan tilpasse innstillinger for denne funksjonen i DPS App Builder.

  Aktive soner for visning av navigasjonsfelt

  I tillegg til de aktive sonene til høyre og venstre på artikkelsiden kan du nå legge til en aktiv sone nederst på artikkelsiden. Trykker man i den aktive sonen nederst på siden, vises navigasjonsfeltene. Navigasjonsfeltene vises ikke hvis man trykker over den aktive sonen nederst på siden. Se Programdetaljpanelet.

  Knapper har høyere prioritet enn den nederste aktive sonen, den nederste aktive sonen har høyere prioritet enn de aktive sonene til høyre og venstre, og aktive soner har høyere prioritet enn alle overlegg som ikke er knapper.

  Gå til støtte for neste / forrige side

  Når du oppretter en knapp, støttes nå handlingene Gå til neste side og Gå til forrige side.

  Alternativ for å deaktivere datainnsamling

  I DPS App Builder kan du angi at kundene dine kan deaktivere datainnsamling når de bruker programmet ditt. Dette alternativet er spesielt nyttig i enkelte geografiske områder med streng kontroll over datainnsamling.

  Teksten i visningsprogrammet kan tilpasses

  Du kan tilpasse alle tekststrengene i visningsprogrammet på alle støttede språk, inkludert knappetekst i biblioteket og tekst i dialogbokser. Du kan laste ned en XML-mal ved hjelp av DPS App Builder. Deretter kan du redigere denne XML-filen og angi den når du oppretter programmet ditt. Se Programdetaljpanelet.

  Forbedret sosial deling (bare iOS)

  Legg merke til følgende forbedringer for sosial deling. Se Bruke sosial deling.

  • Støtte for direkte rettigheter i webvisningsprogrammet (bare Enterprise). Når kunder når betalingsmurgrensen i webvisningsprogrammet, kan de nå logge seg på med abonnementskontoen sin for å fortsette å lese artikler.

  • Webvisningsprogrammet støtter Internet Explorer 10 / Windows 8.

  • Du kan også konfigurere en betalingsmur for gratis folioer.

  • Webvisningsprogrammet støtter alle overlegg bortsett fra panoramaer og lydklipp.

  • Hvis du oppretter en folio på 1024 x 768 i PDF-bildeformat, lastes innholdet nå opp til webvisningsprogramserveren i PNG-format.

  Ny trinnvis publiseringshåndbok for Single Edition

  Når du klikker koblingen for nedlasting av DPS-publiseringshåndboken på kontrollpanelet, lastes det ned en ZIP-fil som inneholder både brukerhåndboken for Professional- og Enterprise-utgivere og en trinnvis publiseringshåndbok for Single Edition-brukere. Du kan også laste ned begge brukerhåndbøkene via hjelpemenyen i DPS App Builder. Vi kommer snart til å oppdatere brukerhåndboken for Professional- og Enterprise-utgivere med den nye designen.

  Versjon 22

  Bibliotekfiltre

  Hvis du oppretter folioer i versjon 22 eller senere, kan du bruke Folio Producer Organizer for å angi en filterkategori for hver folio, for eksempel engelsk, spansk, fransk og tysk. Da kan brukere velge filteralternativer i visningsprogrambiblioteket. De kan for eksempel vise kun spanske og tyske folioer og skjule engelske og franske folioer i visningsprogrambiblioteket. Se Create library filters (Opprette biblioteksfiltre).

  Egendefinert HTML-bibliotek

  Enterprise-utgivere kan opprette egne biblioteker i stedet for å bruke standardbiblioteket i visningsprogrammet. Se Opprette et egendefinert bibliotek (Enterprise).

  Aktiv sone-forbedringer

  Både Enterprise- og Professional-utgivere kan nå aktivere aktive soner i DPS App Builder. Aktive soner lar brukere klikke på kantene i artikkelen for å bla til den neste eller forrige artikkelen. Logikken for overstyrende overlegg er også endret. Aktive soner har forrang over alle overlegg, med unntak av knapper. Se Programdetaljpanelet.

  Faste gjengivelser for 7-tommers Android-enheter

  Som standard viser visningsprogrammer på Android-enheter folioer i alle størrelser. Hvis du vil sikre at visningsprogrammet kun viser folioer som passer til enheten, kan du velge et alternativ i Viewer Builder. For øyeblikket viser faste gjengivelser folioer på 1024 x 600 for enheter som Kindle Fire, og folioer på 1280 x 800 for XLarge Android-enheter. Dette alternativet er hovedsakelig nyttig for å hindre at uønskede foliogjengivelser vises på Kindle Fire-enheter. Hvis du har opprettet Android-gjengivelser, for eksempel folioer på 1232 x 752, må du ikke slå på faste gjengivelser når du oppretter visningsprogrammet for Android-butikken. Se Opprette et egendefinert visningsprogram for Android- og Amazon-enheter.

  Auto Hide Scrollbars (Automatisk skjuling av rullefelt)

  Som standard vises et rullefelt på 6 piksler til høyre for artiklene i en folio. Hvis du velger dette alternativet i Viewer Builder, vises rullefeltet bare når brukeren ruller i artikkelen. Se Viewer Details-panelet.

  HTML-videoforbedringer

  Nå kan du få videoer i HTML-artikler til å fungere som videooverlegg. Hvis du for eksempel roterer enheten i en HTML-artikkel med enkel orientering, roteres også videoen i fullskjerm. Se Importere HTML-artikler.

  AIR Captive Runtime i Android-visningsprogrammer

  I stedet for å være avhengig av at AIR er installert på Android-enheter, har visningsprogrammene nå en innebygd versjon av AIR (3.2 eller nyere). Selv om denne endringen øker størrelsen på visningsprogrammene fra cirka 2 MB til 10 MB, skal stabiliteten og ytelsen øke.

  Forbedringer i brukergrensesnitt i Android-visningsprogrammer

  Ikoner og andre brukergrensesnittelementer i biblioteksvisning og foliovisning er nå større, som gjør det enklere å klikke på ikoner, spesielt på Kindle Fire.

  Dra-navigering med to fingre aktivert for iOS

  Dra-navigasjonsbevegelsen med to fingre er nå aktivert for iPad- og iPhone-visningsprogrammer. Denne bevegelsen er spesielt nyttig i adskilte artikler der Bare horisontal dra-bevegelse er aktivert, ettersom lesere da kan hoppe over resten av artikkelsidene og gå til neste eller forrige artikkel.

  Forbedret sosial deling

  Legg merke til følgende forbedringer for sosial deling. Se Bruke sosial deling.

  • Sosial deling støttes nå i iPhone-visningsprogrammer.

  • Tilordning av gjengivelser støttes nå. Når den delte artikkelen vises i en nettleser på en datamaskin, er det bare PNG- eller JPG-artikler på 1024 x 768 som vises på riktig måte i webvisningsprogrammet. I tidligere versjoner kunne ikke folioer som ble delt fra en iPad HD-gjengivelse (2048 x 1536), vises i webvisningsprogrammet. Hvis du oppretter gjengivelser for iOS-enheter, vil deling av artikkelen fra alle typer enheter tilordnes til 1024 x 768-versjonen av artikkelen i webvisningsprogrammet. Du får best resultater hvis du kontrollerer at gjengivelsene er konfigurert på riktig måte, og at artikkelnavnverdiene er identiske i hver foliogjengivelse.

  • Dypkobling til Facebook støttes nå. Når en kunde viser veggposten i Facebook-programmet på en iPad, åpnes artikkelen direkte hvis den klikkes på. Kontroller at du aktiverer dypkoblinger når du konfigurerer programmet på Facebooks utviklerside. Se Setting up a DPS App for Social Networking (Konfigurere en DPS-app for bruk av sosiale nettverk).

  • Det nye alternativet Enable Fulfillment Limit (Aktiver artikkelvisningsgrense) i Account Administration-verktøyet lar deg begrense antallet artikkelvisninger i webvisningsprogrammet – nesten som en Utsolgt-funksjon. Se Account Administration-verktøyet.

  • Webvisningsprogrammet støtter nå rullbare rammer.

  • Aktiverer du en betalingsmur, påvirker det bare salgsfolioer.

  Versjon 21

  Versjonkontroll for visningsprogrammet

  Når du oppretter en ny folio med v21 Folio Builder-panelet, kan du angi enten v20- eller v21-versjonen for visningsprogrammet. Dette valget er spesielt nyttig hvis enten den nyeste versjonen av Adobe Content Viewer venter på godkjenning eller hvis du oppretter folioer for et v20-visningsprogram. Som standard velges v20-versjonen. Hvis du oppretter en v20-folio, kan du redigere folioegenskapene for å oppdatere den til v21. Du kan imidlertid ikke bytte en v21-folio til v20. Du kan heller ikke angi visningsprogramversjon tidligere enn v20. Se Opprette en folio.

  Forhåndsvise på enhet for aktiv layout (iOS)

  Før v21 var Forhåndsvis på enhet bare tilgjengelig for hele folioer. Med v21 kan du nå bruke Forhåndsvis på enhet i Folio Overlays-panelet for å forhåndsvise gjeldende layout (bare iOS). Koble iPad eller iPhone til datamaskinen og åpne Adobe Content Viewer-programmet. I Folio Overlays-panelet velger du Forhåndsvis på [enhetsnavn]. Se Bruke forhåndsvisning på enhet.

  Forbedringer for sosial deling

  Flere begrensninger for sosial deling er blitt tatt fatt i. Flettede overlegg, knapper, videoer, HTML-artikler og rullbare rammer fungerer nå mye bedre i webvisningsprogrammet. I tillegg vises nå artikler markert som Reklame eller Skjul fra innholdsfortegnelse, ordentlig i webvisningsprogrammet. Se Bruke sosial deling.

  Du kan bruke Account Administration-verktøyet til slå av webvisningsprogrammet mens du fortsatt kan aktivere sosial deling via iPad. Se Account Administration-verktøyet.

  Autovisning under folionedlasting

  Når du trykker Last ned- eller Kjøp-knappen i visningsbiblioteket, viser visningsprogrammet folioen mens gjenværende artikler lastes ned. Før denne versjonen ble Vis-knappen aktiv under nedlasting, men brukeren måtte trykke den for å begynne visningen av folioen.

  Autonedlastning på abonnementskjøp

  Når en bruker abonnerer på et visningsprogram, begynner nedlastingen av den nyeste folioen automatisk. Brukere trenger ikke lenger å trykke Last ned-knappen.

  Forsidedato

  Alternativet Cover Date (Forsidedato) er nå tilgjengelig i Folio Producer Organizer. Dette alternativet gir Enterprise-utgivere mer kontroll over metadata i direkte rettigheter til abonnementsinnhold.

  Versjon 20

  Kompatibilitet med InDesign CS6

  InDesign CS6 har en rekke nye funksjoner som gjør det lettere å opprette InDesign-kildefiler. Med funksjonene for alternativ layout og regler for flytende sidelayout kan du opprette layouter for ulike retninger og målenheter i det samme dokumentet. Fleksible kolonnebredder, tekstrammer med automatisk størrelse og delt layoutvisning gjør det også enklere å arbeide med dynamiske layouter. I tillegg gjør funksjonen Sett inn HTML at du raskt kan opprette et weboverlegg ved å kopiere kode, og pakking av InDesign-dokumenter tar nå med overleggsobjekter. Se Opprette alternative layouter for DPS (InDesign CS6).

  iPhone-støtte

  DPS støtter nå iPhone 3GS, 4 og 4S (iPhone 3G støttes ikke). Når du bruker Viewer Builder, kan du opprette et egendefinert visningsprogram som fungerer på iPhone, iPad eller begge deler. Når du oppretter et program for både iPad og iPhone, kan kundene dine vise kjøpte folioer på en hvilken som helst av de støttede iOS-enhetene. Visningsprogrammet for iPhone har en ny innstillingsside, forbedret navigasjonsmodus og en velkomstskjerm som utgivere har kontroll over.

  Sosial deling, bokmerker og automatisk arkivering støttes ennå ikke for iPhone. For øyeblikket kan du ikke opprette et visningsprogram for én utgave for iPhone. Se Opprette innhold for iPhone.

  Webvisningsprogram for sosial deling

  Hvis du aktiverer sosial deling i programmet ditt, lastes gjengivelser av folioartikler opp til en webserver, slik at de kan vises i nettlesere på datamaskiner. Bruk innstillingen Protected (Beskyttet) i Folio Producer Editor for å bestemme hvilke artikler som skal kunne vises på datamaskiner. Bruk Account Administration-verktøyet for å begrense antallet ubeskyttede artikler som kan vises, og for å konfigurere en betalingsmur. Se Bruke sosiale medier.

  Forbedret sosial deling

  Sosial deling er nå tilgjengelig via Facebook, Twitter, e-post og klipp-og-lim-inn. Hvis du aktiverer sosial deling i programmet ditt, kan en kunde bla seg frem til en artikkel og dele den via for eksempel Twitter. Hvis artikkelen er beskyttet, går koblingen i tweeten til publikasjons-URL-adressen. Hvis artikkelen ikke er beskyttet og en bruker klikker koblingen i en støttet nettleser på en datamaskin, vises folioen i webvisningsprogrammet. En bruker som klikker koblingen på en iPad, kan laste ned programmet, laste ned eller kjøpe folioen eller vise artikkelen, avhengig av hva som allerede er lastet ned. Se Bruke sosiale medier.

  Alternativet Skjul fra innholdsfortegnelse

  Ved hjelp av artikkelinnstillingen Skjul fra innholdsfortegnelse kan du skjule en artikkel fra innholdsfortegnelsen uten å merke den som reklame. Se Endre artikkelegenskaper.

  Bakgrunnspublisering

  Når du bruker Folio Producer Organizer for å publisere eller oppdatere en artikkel, legges jobben til i publiseringskøen, og du kan fortsette å bruke Organizer og legge til andre folioer i køen. Du kan kontrollere køstatusen ved å velge View (Vis) > Publish Requests (Publiseringsforespørsler) i Organizer. Se Publisere folioer til Distribution Service.

  Vis nedlastingsteller

  Professional- og Enterprise-brukere kan nå se en nedlastingsteller i DPS-kontrollpanelet. Nedlastingstelleren vises bare i godkjente kontoer.

  Du kan nå endre størrelsen til Desktop Viewer

  Hvis du bruker Desktop Viewer for å forhåndsvise en folio på 2048 x 1536 piksler, kan du trykke på kommandotasten og 1 for å vise den faktiske størrelsen eller på kommandotasten og 0 for å tilpasse til vinduet. Du kan også zoome inn eller ut. Se Forhåndsvise innhold med Desktop Viewer.

  Forenklet forhåndsvisning på enhet

  Når du bruker Viewer Builder for å opprette en egendefinert versjon av Adobe Content Viewer for iPad, kreves ikke lenger Phone Disk-verktøyet av funksjonen Forhåndsvis på enhet. Se Bruke forhåndsvisning på enhet.

  Forbedret brukergrensesnitt

  I Folio Builder-panelet vises foliostørrelsen under folionavnet, noe som gjør det enklere å identifisere gjengivelser. Utformingen av Viewer Builder gjør det enkelt å kontrollere at de riktige ikonene brukes for de forskjellige iPhone- og iPad-modellene. Vinduene Folio Producer Organizer og Folio Producer Editor har også fått nytt utseende.

  Innstilling for URL-format

  Innstillingen for valgfritt URL-format i Viewer Builder er nå tilgjengelig for alle typer iOS-visningsprogrammer, ikke bare abonnementsprogrammer. Ved hjelp av URL-formatet kan du opprette en kobling til et visningsprogram fra et annet program eller mobilversjonen av Safari.

  Låse orientering for HTML av egendefinerte ikoner

  Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du angi orienteringen på HTML-sidene som vises, når brukere trykker de egendefinerte ikonene på navigasjonslinjen. Se Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise).

  Raskere Viewer Builder

  Viewer Builder bygger nå programmer mye raskere – vanligvis på noen sekunder.

  Jevn rulling med begrenset PDF-støtte

  Hvis en artikkel med jevn rulling ikke overskrider to sidelengder, kan du bruke PDF-bildeformatet. Hvis artikkelen med jevn rulling er på mer enn to sider, brukes JPG eller PNG.

  Aktiv sone-navigering

  Enterprise-utgivere kan aktivere aktive soner som vises på venstre og høyre side av hver artikkel. Når de usynlige aktive sonene trykkes, navigeres det til neste eller forrige artikkel. Se Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise).

  Versjon 19

  iOS-gjengivelsesstøtte

  Den nye HD-iPad-modellen ble nylig annonsert. Når du bruker Viewer Builder til å opprette en ny app, kan du spesifisere ikoner og velkomstbilder for forskjellige størrelser. Gjengivelser er aktivert for iPad-enheter og lar deg opprette foliogjengivelser i en annen størrelse. Hver iOS-modell laster ned folioene som passer best til skjermen på nettbrettet.

  Forbedrede rullbare rammer

  Folio Overlays-panelet inneholder en ny overleggstype kalt rullbare rammer, som erstatter alternativet Bare panorer i overlegget Panorer og zoom. Når du oppretter rullbart innhold, kan du bestemme rulleretningen, basere startvisningen på plasseringen av innholdsrammen og skjule rullefeltet.

  Sosial deling

  Hvis du registrerer appen på Facebook, kan du slå på et alternativ for sosial deling i navigasjonslinjen i det egendefinerte visningsprogrammet. Kundene kan trykke på Facebook-alternativet og skrive en melding. Denne meldingen og en kobling til publikasjonswebområdet publiseres på brukerens Facebook-vegg. For øyeblikket vises bare en kobling til publikasjonswebområdet, og Facebook er det eneste sosiale mediet som er tilgjengelig.

  Automatisk arkivering av folioer (bare iOS)

  I Viewer Builder kan du aktivere automatisk arkivering av folioer og spesifisere det maksimale antallet nedlastede folioer for ditt visningsprogram. Når grensen nås, arkiveres de minst nylig nedlastede folioene automatisk. Kundene kan aktivere eller deaktivere innstillingen for automatisk arkivering, men de kan ikke endre det maksimale antallet. Kundene kan laste ned alle arkiverte folioer på nytt.

  Forbedringer for jevn rulling

  I tidligere versjoner måtte du opprette artikler ved å importere dem når du skulle opprette artikler med jevn rulling i to retninger. Når du nå oppretter en artikkel ved å bruke Legg til-knappen, kan du angi alternativene for Jevn rulling. Når du importerer artikler med jevn rulling, må du sørge for å angi et alternativ for Jevn rulling.

  Bokmerker

  Hvis du aktiverer bokmerker i Viewer Builder, kan kunder merke en artikkel med bokmerke og deretter velge det bokmerket fra en rullegardinmeny i navigasjonslinjen for å hoppe til den bokmerkede artikkelen. Bokmerker fungerer på tvers av flere folioer i det samme visningsprogrammet.

  Forbedret bibliotekoppdateringsytelse

  Når du går tilbake til visningsprogrammets bibliotek, ser visningsprogrammet bare etter endringer, som gir raskere behandling. Feilmeldingen Kan ikke oppdatere bibliotek bør nå vises sjeldnere – bare når biblioteket ikke oppdateres ved oppstart eller når biblioteket er tomt og ikke kan oppdateres.

  Analyse av HTML5-filer

  En Javascript API som henter inn analyse av HTML5-innhold på iOS- og Android-enheter er nå tilgjengelig. Denne JS APIen gjør at utgivere kan inkludere HTML5-analyser i SiteCatalyst-rapporter i stedet for å vise separate rapporter. Kontakt Adobe-representanten hvis du ønsker mer informasjon.

  Begrenset distribusjon av folioer (bare Enterprise)

  Enterprise-utgivere kan nå bestemme om både gratis folioer og salgsfolioer skal vises i biblioteket ved pålogging. Utgivere kan konfigurere biblioteket slik at bare nedlastede gratis folioer vises i biblioteket. For salgsfolioer kan både nedlastede folioer og salgsfolioer med rettigheter vises i biblioteket. Utgivere trenger ikke bruke en egendefinert nettbutikk for å gjøre salgsfolioer tilgjengelige.

  Forbedringer for navigasjonslinjeikonet (bare Enterprise)

  I Viewer Builder kan Enterprise-utgivere legge til så mange som åtte navigasjonslinjeikoner. Du kan nå redigere utseendet på de to standardikonene: Visningsprogram og Bibliotek. I tillegg kan de lokale HTML-filene som brukes til disse ikonene, omfatte så mange som fem nivåer med flettede ressursmapper. HTML-objekter må ikke lenger være på samme nivå i HTML-strukturen.

  Kobling til butikk fra artikkel (bare Enterprise)

  Du kan opprette en knapp eller en hyperkobling som lar kundene hoppe fra en artikkel til butikksiden. Når du oppretter en knapp eller hyperkobling, erstatter du "http://" i URL-feltet med "ww.gotoStore" ("ww" er ikke en stavefeil). Du må også bruke Viewer Builder for å opprette en Butikk-etikett for egendefinerte ikon.

  Forbedringer for flettede overlegg

  Mange av feilene og begrensningene i flettede overlegg er reparert. Forankrede knapper i rullbare rammer er for eksempel ikke lenger løse når de er plassert på utsiden av beholderrammen, og omgåelsen for å gi nytt navn til rullbare rammeobjekter i Lag-panelet er ikke lenger nødvendig.

  Versjon 18

  Innebygde overlegg i lysbildefremvisninger

  Objekter med flere tilstander støtter nå interaktive objekter. Lysbildefremvisningstilstander støtter alle interaktive objekter (bortsett fra andre lysbildefremvisninger).

  Forbedrede knappeoverlegg

  Video- og Lyd-handlingene støttes nå, slik at videoer kan spilles av, settes på pause og stoppes ved hjelp av knapper. I tillegg støttes også flere handlinger etter hverandre. Eksempel: En knapp kan nå spille av et lydklipp og deretter vise et nytt lysbilde når lydklippet er ferdig.

  Knapper for objekter med flere tilstander i rullbare rammer

  Knappehandlinger som utløser tilstanden til et objekt med flere tilstander, fungerer nå i rullbare rammer. Vær oppmerksom på at når du limer inn innholdsrammen i beholderrammen, fjernes tilstandshandlingen. Du må derfor legge til handlingen igjen etter at du har limt inn rammen.

  Knip og zoom med alle overlegg i PDF-er

  Når du oppretter en PDF-artikkel, kan du knipe og zoome på en hvilken som helst side, selv om den inneholder interaktive objekter. Du kan til og med knipe og zoome mens et overlegg spilles av. PDF-baserte artikler er fremdeles bare tilgjengelige for iPad-visningsprogrammer, ikke for Desktop Viewer eller andre AIR-baserte visningsprogrammer. Når du oppretter eller oppdaterer det egendefinerte visningsprogrammet ditt, må du huske å velge alternativet Enable PDF Zooming (Aktiver PDF-zooming) i Viewer Builder.

  Egendefinert versjon av Adobe Content Viewer

  Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette din egen versjon av Adobe Content Viewer for iPad ved hjelp av Viewer Builder. Denne muligheten til å opprette din egen versjon av Adobe Content Viewer gir deg to fordeler. Den første er at når en ny versjon av Folio Producer-verktøyene blir tilgjengelig, kan du teste de nye funksjonene mens Adobe Content Viewer venter på godkjenning. Den andre er at funksjonen Forhåndsvisning på enhet er aktivert i den egendefinerte versjonen av Adobe Content Viewer.

  Forhåndsvisning på enhet støttes for iPad

  Når du oppretter en Adobe Content Viewer ved hjelp av Viewer Builder, kan du kopiere folioinformasjon direkte til en tilkoblet iPad uten å gå via acrobat.com-webklienten. Forhåndsvisning på enhet for iPad krever imidlertid et tredjepartsverktøy, for eksempel Phone Disk. Forhåndsvisning på enhet for iPad fungerer bare med Mac OS, ikke Windows.

  Koble til på nytt

  Hvis du flytter kildefilene eller gir dem nye navn, kan du bruke kommandoen for ny tilkobling i Folio Builder-panelet for å koble artikkellayoutene til kildefilene på nytt.

  Egendefinerte visningsprogrammer for Amazon Appstore

  Adobe og Amazon har løst problemene som hindret godkjenning av egendefinerte visningsprogrammer i Amazon Appstore. I tillegg lagres nå folioer i App Data-mappen på SD-kortet, noe som hindrer at det ligger folioer igjen når et program slettes.

  Gratisabonnementer er aktivert for Newsstand

  Egendefinerte visningsprogrammer som du oppretter, støtter nå Apples alternativ for gratisabonnementer.

  Valgfrie Push-varslinger

  Push-varslinger utløses ikke lenger automatisk hver gang du publiserer en folio. Etter at du har publisert eller oppdatert en folio, klikker du på knappen Notify (Varsle) i Folio Producer Organizer for å utløse Push-varslinger.

  Push-varsling via tredjepartsservere

  Med en Enterprise-konto kan du opprette en egendefinert server for å kontrollere Push-varslinger.

  Begrenset distribusjon av gratis folioer

  Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du skjule gratisinnhold i visningsprogrambiblioteket, noe som gjør at du kan gi kunder tillatelse til å laste ned bestemt innhold basert på påloggingskontoene deres.

  Forbedret HTML-butikk

  Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du sette opp en HTML-butikk som samhandler med visningsprogrambiblioteket. Eksempel: Når kunder logger seg på tredjepartsbutikken din, kan de logges på visningsprogrammet automatisk.

  Abonnementsforbedringer

  Hele abonnementsbildet er nå et aktivt trykkområde, ikke bare knappeområdet nederst til høyre. Abonnementsalternativer skjules når en bruker abonnerer på et program. Abonnementsalternativer forblir nå tilgjengelige hvis en bruker kjøper den nyeste folioen.

  Bare forsidevisning for Android-visningsprogrammer

  Du kan bruke rutenettvisning, forsidevisning eller begge deler for Android-visningsprogrambiblioteker. Enkelte utgivere foretrekker å tillate bare forsidevisning for mindre Android-enheter.

  Forbedringer av Account Administration-verktøyet

  Du kan nå bruke Account Administration-verktøyet til å opprette begrensede kontoer for interne og eksterne designere. Kontoene du oppretter, er knyttet til kontoen til virksomheten, men gir ikke tilgang til funksjoner som for eksempel analyser.

  Versjon 17

  Viewer Builder-støtte for Amazon Appstore

  I Viewer Builder kan du opprette et egendefinert visningsprogram som du kan sende til Amazon Appstore. Amazon Appstore er tilgjengelig på Android-enheter og Amazon Fire-nettbrettet.

  Account Administration-verktøyet

  Bruk Account Administration-verktøyet til å opprette og administrere kontoer for virksomheten i stedet for å utveksle e-postmeldinger med representanter fra Adobe. Du kan tildele tre kontotyper til en Adobe-ID: Program, Viewer Builder og Administrator.

  Rullbare rammer med interaktive overlegg

  Hvis du installerer versjon 17 av Folio Producer-verktøyene, kan du legge til alle typer overlegg i en rullbar ramme, unntatt lysbildefremvisninger.

  PDF-artikkelforbedringer

  Hvis en side i en artikkel med et PDF-bildeformat omfatter URL-baserte knapper eller hyperkoblinger, fungerer knip og zoom så lenge det ikke finnes noen andre interaktive overleggstyper på siden.

  Alternativet Right Edge Binding

  Hvis du velger dette alternativet i Folio Producer Organizer, vises artikkelen fra høyre mot venstre i stedet for fra venstre mot høyre i visningsprogrammet. Dette alternativet er spesielt viktig for asiatiske språk.

  Åpne Folio Producer Organizer fra panelet

  Når du velger Folio Producer-kommandoen fra Folio Builder-panelmenyen, åpnes Folio Producer Organizer i standardnettleseren.

  Forbedret serverpålitelighet

  Produktteamet jobber kontinuerlig med å utbedre problemer med opplasting/nedlasting for acrobat.com.

  Versjon 16

  Frakoblet arbeidsflyt

  Du kan nå opprette en folio og artikler uten å laste opp innholdet til webserveren. Du kan laste opp innholdet når du er klar.

  Newsstand-støtte

  Den oppdaterte Viewer Builder (versjon 1.5.1) har Newsstand-støtte for abonnementsvisningsprogrammer på iPad. Visningsprogrammer med støtte for Newsstand vises i Newsstand-mappen og gir rask tilgang til avis- og magasinpublikasjoner.

  Privat publisering for brukere uten abonnement

  Hvis du ikke har Enterprise- eller Professional-abonnement, kan du bruke Publiser-alternativet på organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet for å publisere innhold som privat. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du ikke kan laste ned store folioer med acrobat.com-serveren. Publiserte folioer som lastes ned fra Adobe Distribution Service, er raske og pålitelige.

  Nytt alternativ for lydobjekter

  Hvis du bruker InDesign CS5.5 og velger Vis første bilde først, endres størrelsen på lydoverleggsrammen basert på det første _play-bildet i den spesifiserte objektmappen for lydkontroller. I InDesign CS5 må du fortsatt endre størrelsen på overleggsrammen manuelt for at plakatbildet skal passe.

  Alternativet Importer HTML-ressurser i Folio Builder-panelet

  Du kan nå importere HTML-ressursfilen i Folio Builder-panelet og Folio Producer Editor.

  Forbedret kontrollpanel

  Kontrollpanelet for Digital Publishing Suite har koblinger til videoer og annet nyttig innhold.

  Egne installeringsprogrammer for opprettelsesverktøy og panel

  Bruk ett installeringsprogram for å installere opprettelsesverktøyene (Folio Overlays-panel, InDesign-tilleggsmodul og Desktop Viewer). Bruk et annet installeringsprogram for å installere Folio Builder-panelet.

  Forbedret serverpålitelighet

  Produktteamet jobber kontinuerlig med å utbedre problemer med opplasting/nedlasting for acrobat.com. Når du publiserer en folio, blir innholdet nå kopiert direkte fra acrobat.com-serveren til Adobe Distribution Service.

  Nye analysekategorier

  I analyserapporter kan du vise data knyttet til den nedlastede foliotypen: gratis, enkeltkjøp, abonnement eller ekstern rettighet.

  Versjon 15

  Egendefinerte visningsprogrammer for PlayBook

  Med Viewer Builder kan du opprette egendefinerte visningsprogrammer for plattformene iPad, Android og BlackBerry PlayBook.

  Forbedrede rullbare rammer

  Du kan nå opprette rullbart innhold ved å lime inn en tekstramme i en beholderramme. I tillegg er ytelsen til rullbare rammer forbedret.

  Hyperkoblinger i rullbare rammer

  Hyperkoblinger og hyperkoblingsknapper i rullbare rammer i Bare panorer støttes nå. Hyperkoblinger i lysbildefremvisninger eller i rullbare rammer som er opprettet ved hjelp av Lag-panelet, støttes ennå ikke.

  Forbedret minnebehandling

  Hvis du opprettet overlegg som krever mye minne på tilstøtende sider i tidligere versjoner, forårsaket det i noen situasjoner ytelsesproblemer. Visningsprogrammene håndterer nå disse situasjonene bedre, noe som resulterer i forbedret ytelse.

  Forhåndsvisning på enhet

  Du kan kopiere folioinformasjon direkte til en tilkoblet mobilenhet uten å gå via acrobat.com-webklienten. Før en oppdatert Adobe Content Viewer er tilgjengelig i App Store, virker forhåndsvisning på enhet bare med Android-enheter. Dette opprinnelige tilbudet krever nok et oppsett.

  Tilpasse alle fem ikonene på navigasjonslinjen

  Når du bruker Viewer Builder til å opprette et egendefinert program, kan du nå erstatte knappene "Bibliotek" og "Visningsprogram" på navigasjonslinjen i visningsprogrammet (bare for Enterprise).

  Forenklet oppretting av interne visningsprogrammer

  Du trenger ikke lenger angi distribusjonssertifikater og klargjøringsfiler for visningsprogrammer med Enterprise-signatur (bare for Enterprise).

  Forbedret Omniture-analyse

  Brukerdata er nå tilgjengelige for visningsprogrammer for én folio (bare for DPS-abonnenter). Analysen inneholder også en mer detaljert oversikt over nedlastingsstatistikk.

  Alternativ for å deaktivere Logg på-knappen

  Hvis du er en Enterprise-kunde som oppretter et egendefinert visningsprogram for rettigheter, kan du deaktivere Logg på-knappen for å unngå overflødighet.

  Legge til sertifikater ved nedlasting

  Du bruker nå Viewer Builder til å opprette en egendefinert visningsprogramfil uten å angi sertifikater. Deretter angir du sertifikater når du laster ned visningsprogramfilen. Dermed kan forskjellige personer laste ned og signere programmet med sertifikater.

  Når du oppretter et egendefinert visningsprogram, trenger du ikke lenger klikke Oppdater for å se om versjonen av visningsprogrammet er ferdig.

  Forbedret bibliotekytelse

  I enkelte tilfeller ble folioer fra acrobat.com bare vist sporadisk i biblioteket. Alle tilgjengelige folioer skal vises konsekvent i Adobe Content Viewer.

  Forbedringer for HTML-artikler i Android-visningsprogrammet

  Rulling er nå aktivert i HTML-artikler i Android-visningsprogrammet.

  Versjon 14

  Omorganisere artikkelrekkefølgen

  Du kan omorganisere rekkefølgen på artiklene direkte i Folio Builder-panelet, og ikke bare i webklienten. Bare dra og slipp artiklene for å endre rekkefølgen.

  Oppheve deling av folioer

  Hvis du delte en folio med noen andre, kan du oppheve delingen av folioen uten å måtte slette den. Du kan også bruke Folio Builder-panelet til å fjerne en folio som ble delt med deg.

  Endring av artikkelstørrelsesbegrensning

  I tidligere versjoner var størrelsesgrensen for en artikkel som skulle lastes opp, 100 MB. Artikkelstørrelsesgrensen er nå 2 GB. Det kan imidlertid hende at mobile enheter ikke håndterer store artikler.

  Betalinger fra programmet for Android-visningsprogrammer

  Du kan nå opprette salgsfolioer for Android-visningsprogrammer. Kunder kan klikke en Kjøp-knapp i biblioteket i Android-visningsprogrammet for å kjøpe en folio.

  Gjenopprett alle kjøp for Android-visningsprogrammer

  Kunder kan nå gjenopprette alle kjøp i Android-visningsprogrammer på samme måte som de kan gjøre i iPad-visningsprogrammer.

  Eksportalternativ for visningsprogrammer for én folio

  Det vises nå et eksportalternativ i Folio Producer Organizer. Når du klikker Eksporter, opprettes den en ZIP-fil som inneholder innholdet i den valgte folioen. Når du bruker Viewer Builder for å opprette et iPad-visningsprogram for én folio, angir du denne ZIP-filen (eller en .folio-fil som ble opprettet med Content Bundler).

  Sidelastingsalternativ i utviklingsbygg

  Når du bruker Viewer Builder til å opprette et visningsprogram for utvikling for iPad, kan du aktivere sidelasting. Med dette alternativet kan du kopiere en .folio-fil manuelt (ikke en ZIP-fil) til visningsprogrammet for utvikling via iTunes.

  Kontroller språkoppføring i iTunes

  I tidligere versjoner ble visningsprogrammet vist på 20 språk i iTunes Store. Med Viewer Builder kan du nå begrense hvilke språk som visningsprogrammet skal vises på.

  Menyalternativ for gjenoppretting av kjøp

  Biblioteket for egendefinerte visningsprogrammer inneholder nå en meny der kundene kan velge et alternativ for gjenoppretting av kjøp for å gjenopprette kjøp manuelt.

  Analyseoppdatering

  Abonnementsdata registreres nå i tillegg til enkel foliostatistikk.

  Versjon 13

  Versjon 13 (juni 2011) var den andre offentlige utgaven av Digital Publishing Suite. Versjon 13-verktøy brukte 1.1.x-installasjonsprogrammet og Viewer Builder 1.3.

  Forbedret visningsprogramnedlasting

  Kundene kan kikke i folioen før den er ferdig nedlastet, og de kan vise delvis nedlastede folioer i frakoblet modus. Nedlastinger som har blitt avbrutt, gjenopptas automatisk så snart iPad har Internett-tilkobling igjen. Bruk Folio Producer Editor for å bestemme artiklenes nedlastingsprioritet.

  Stopp på siste bilde

  Ved hjelp av Folio Overlays-panelet kan du nå angi om lysbildefremvisninger og bildesekvenser skal stoppe på det første eller siste bildet når de spilles av.

  Bare dra horisontalt-artikler i alle visningsprogrammer

  Bare dra horisontalt-artikler (adskilte artikler), fungerer nå både i Adobe Content Viewer for PC-er, og i Android- og PlayBook-visningsprogrammer.

  Gjenoppretting av kjøp

  Kunder som gjenoppretter iPad eller kjøper ny, kan nå enkelt laste ned innhold de har tilgang til. Første gang visningsprogrammet startes, blir kundene spurt om de ønsker å gjenopprette kjøp.

  Knapper i egendefinert navigasjonsverktøylinje

  Enterprise-kunder kan opprette opptil tre knapper som viser en HTML-side i visningsprogrammet. I tillegg til knappene Bibliotek og Visningsprogram i navigasjonsverktøylinjen, kan du opprette knapper som viser en HTML-side (f.eks. en Apple Store-, Hjelp- og Nyheter-knapp).

  Skjule navigasjonsverktøylinjen eller Hjem-knappen

  Når du oppretter ditt eget visningsprogram ved hjelp av Viewer Builder, kan du skjule navigasjonsverktøylinjen nederst i visningsprogrammet eller Hjem-knappen øverst til venstre i visningsprogrammet.

  Flere analyserapporter

  Analytics-siden på kontrollpanelet for Digital Publishing Suite har nå enda flere rapporter for sporing av brukerdata.

  Android-rettigheter

  Enterprise-kunder kan nå tilby abonnementsrettigheter.

  Oversatt Android Content Viewer

  Adobe Content Viewer for Android er nå oversatt til de samme språkene som iPad-visningsprogrammet.

  Oversatt Viewer Builder

  Viewer Builder er oversatt til følgende språk: fransk, tysk, italiensk, spansk og japansk.

  Mer anvendelig

  Folio Builder-panelet, Viewer Builder og nettstedet for Folio Producer-verktøyet inkluderer en rekke justeringer som forbedrer brukeropplevelsen.

  Versjon 12

  Versjon 12 (mai 2011) var den første offentlige utgaven av Digital Publishing Suite. Versjon 12-verktøy brukte 1.0.x-installasjonsprogrammet og Viewer Builder 1.2.

  Nytt Folio Builder-panel

  Folio Builder-panelet i InDesign erstatter programmet Digital Content Bundler. Du kan legge til artikler og artikkellayouter og endre folio- og artikkelegenskaper med Folio Builder-panelet.

  Folioer lagres på arbeidsområder på Internett

  I de forrige verktøyene opprettet du en foliomappe som inneholdt artikkelmapper. Du pakket foliomappen for å opprette .folio-filer som du enten lastet opp til serveren eller sidelastet til iPad. Med denne nye arbeidsflyten er hver folio et arbeidsområde på en webserver. Folioene består fremdeles av artikler, men artiklene kan kopieres til ulike folioer og omorganiseres uten at du må pakke på nytt. Klikk en forhåndsvisningsknapp for å forhåndsvise individuelle artikler eller hele folioer. Du kan også logge deg på Adobe Content Viewer og laste ned folioene du har opprettet. Du kan bruke importfunksjonen for å opprette artikler basert på eksisterende mappestrukturer.

  Webklient for Digital Publishing Suite

  Abonnenter på Digital Publishing Suite kan logge seg på webklienten på http://digitalpublishing.acrobat.com. Kontrollpanelet inneholder koblinger til verktøy og tjenester.

  • Spor kundedata med analysesiden.

  • Organiser, rediger og publiser folioer med Folio Producer-verktøyet. Folio Producer-verktøyet inneholder en organiseringsside som viser tilgjengelige folioer, og en redigeringsside som viser artiklene i en valgt folio.

  • Opprett egendefinerte programmer med Viewer Builder.

  Deling

  Del folioer med andre DPS-brukere ved hjelp av delingsalternativet. En utgiver kan for eksempel dele en folio med en designer som har fått i oppgave å opprette en artikkel for et tidsskrift. Et reklamebyrå kan også gjøre reklamer tilgjengelige ved å dele en folio med ulike utgivere. Delingsarbeidsflyten erstatter sidelastingsarbeidsflyten.

  Folio Overlays-panelet har fått nytt utseende

  Vi har gitt Folio Overlays-panelet en ansiktsløftning. Overlegg for 360-graders visning heter nå bildesekvensoverlegg. Webvisningsoverlegg heter nå webinnholdsoverlegg. Du kan tilbakestille objekter for å konvertere dem fra overlegg og tilbake til vanlige objekter.

  Terminologiendringer

  Stakker heter nå artikler. Alternativet Adskill heter nå Bare dra horisontalt. Fullførelsesserveren heter nå Distribution Service (distribusjonstjenesten).

  Versjon 11

  Versjon 11 var den siste forhåndsutgitte versjonen av Digital Publishing Suite som brukte arbeidsflyten Content Bundler.

  Forbedringer i folionedlasting

  På iPad-er er nedlastingshastigheten doblet. I tillegg kan visningsprogrambrukere lese én folio mens en annen lastes ned.

  Forbedringer i Android-visningsprogram

  Ytelsen til PNG- og HTML-artikler på Android-enheter er forbedret. Android-visningsprogrammet støtter webvisning fra program.

  Tilpassing av navigasjonsfelt

  Enterprise-kunder kan legge til så mange som tre ikoner i navigasjonsfeltet som viser en webvisning i full skjerm.

  Abonnementsforbedringer

  Du kan nå opprette et Apple-abonnement (iOS) uten å tilby en egendefinert rettighetsserver.

  Versjon 10

  Kniping og zooming i PDF-folioer

  Hvis du velger PDF-eksportalternativet under pakking, kan brukerne bruke knipebevegelsen for å zoome inn på en side. Kniping og zooming er for øyeblikket ikke aktivert på sider som har interaktive overlegg.

  Content Viewer for Android

  Adobe Content Viewer er nå tilgjengelig for Android-enheter. Du kan ikke sidelaste folioer til denne Content Viewer. Last i stedet opp og ned filer ved hjelp av fullførelsesserveren. Selv om Android-visningsprogrammet samsvarer mer med iPad-visningsprogrammet, støttes enkelte funksjoner ennå ikke. Adskilte artikler, innebygde videoer, panoramaoverlegg og folioer eksportert i PDF-format er funksjoner som ikke støttes. Det kan hende at det oppstår ytelsesproblemer i HTML-artikler og webvisningsoverlegg.

  Lokaliserte visningsprogrammer

  Språket for Adobe Content Viewer-grensesnittet endres basert på enhetens lokale innstillinger. For øyeblikket støttes språk som engelsk, fransk, tysk, svensk, spansk og japansk.

  Mer abonnementsstøtte

  Abonnementsalternativer i programmet er nå tilgjengelige. Adobe støtter Apples nye abonnementsmodell for utgivere som konfigurerer sin egen rettighetsserver.

  Foliogjengivelser

  Mobile enheter er nå tilgjengelige i flere dimensjoner. Hvis du bruker de samme 1024 x 768-folioene for Android-enheter, blir folioene opprettet med svarte felt (letterboxed). Hvis du vil utforme for bestemte enheter (for eksempel 1024 x 600) eller størrelsesforhold (16:9), kan du opprette forskjellige gjengivelser av den samme folioen. Opprett gjengivelser ved å gjøre innstillingene for tidsskriftets tittel og folionummer like, men eksportinnstillingene for eksport forskjellige. Visningsprogrammet tilbyr bare gjengivelsen som samsvarer nærmest med enhetens dimensjoner.

  Paginering i HTML-artikler

  HTML-artikler kan nå deles inn i sider på en mer elegant måte.

  Versjon 9

  eCommerce-abonnementstjenester i visningsprogram

  Utgivere kan nå opprette sine egne abonnementsmodeller som gjør det mulig for kunder å abonnere på et tidsskrift eller et nyhetsbrev og motta regelmessige oppdateringer av folioer. Kunder kan angi en rekke folioer som forblir nedlastet på iPad – spesielt nyttig for nyhetstidsskrifter.

  Forbedret skrivebordsvisningsprogram

  Content Viewer for Desktop støtter nå mange tidligere funksjoner som ikke ble støttet, for eksempel folioer med én retning og webvisningsoverlegg.

  Innbinding ved høyre kant

  Content Bundler inneholder en innbindingsinnstilling som gjør det mulig å lese artikler fra høyre mot venstre for asiatiske språk. Hvis høyrekant velges, vises den første artikkelen som artikkelen helt til høyre, og brukerne kan bla gjennom artiklene fra høyre mot venstre.

  Foliooppdatering i visningsprogram

  Det vises nå en oppdateringsmelding i biblioteket hvis en folio er oppdatert på fullførelsesserveren. Hvis du trykker Oppdater-knappen, lastes det ned nye eller redigerte små .folio-filer.

  Videoer i to retninger i folioer med én retning

  Brukere kan spille av en video i full skjerm i liggende retning selv om folioen bare er i stående retning.

  Forbedringer i dataanalyse

  Når du bruker analytiske data for å spore bruk, kan du skille mellom annonser og artikler. Frakoblede visningsprogramdata beholdes også.

  Versjon 7/8

  Nytt Folio Overlays-panel

  Folio Overlays-panelet i InDesign CS5 erstatter programmet Interactive Overlay Creator. Denne endringen betyr at du nå oppretter alle interaktive overlegg i InDesign. Bruk Folio Overlays-panelet for å opprette overlegg og endre overleggsinnstillinger.

  Desktop Viewer

  En AIR-basert versjon av visningsprogrammet er nå tilgjengelig for testing av utgavene (nå kalt "folioer") du oppretter. Desktop Viewer støtter for øyeblikket ikke alle funksjonene, så bruk det bare som et grunnleggende testeverktøy.

  Utgave -> Folio

  Den nye termen for "utgave" er "folio".

  Ingen ID-alternativer

  Bruk av de samme overleggs-ID-ene i den horisontale og vertikale layouten er ikke lenger nødvendig i de fleste tilfeller for å tilby kontinuitet når iPad roteres. Bundler bruker kildeobjektene og innstillingene for å finne relaterte overlegg.

  Rutenettvisning i visningsprogrambibliotek

  Ved hjelp av visningsprogrambiblioteket kan du nå vise åtte folioer om gangen i en rutenettvisning. Du kan veksle mellom rutenettvisning og enkeltvisning.

  Rekkefølgealternativ

  Content Bundler inneholder en ny Rekkefølge-kolonne som gjør det mindre sannsynlig at du endrer rekkefølgen på artikler ved en feiltakelse. Angi et nummer der du vil at artikkelen skal vises i sekvensen, og den flytter til dette stedet.

  Låste artikler ved pakking

  Content Bundler inneholder en ny Låst-kolonne som gjør at du kan hindre at artikler blir oppdatert når du pakker – spesielt nyttig når du bare ønsker å teste endringene i én eller to artikler.

  Logg av-knapp i visningsprogrammet

  Du trenger ikke lenger å endre ID-passordet i Adobe for å vise Logg på-knappen.

  3G-nedlasting

  Folioer kan nå lastes ned til iPad via en 3G-tilkobling.

  Versjon 6

  Adskilte artikler

  Når en artikkel (da kalt stakk) skilles, blir hver side i artikkelen en egen artikkel, noe som gjør at kunder kan rulle horisontalt for å se sidene i en artikkel. Det er bare den første siden i en adskilt artikkel som vises i innholdsfortegnelsen, men alle sidene vises i Bla gjennom-modus og som rullekontrollminiatyrer. Du kan ikke adskille en artikkel som er angitt til jevn rulling.

  Krav til løsere mappestruktur

  Du kan nå bygge en hel interaktiv utgave uten en OverlayResources-mappe. I tidligere versjoner måtte kildefilene for overlegg ligge i OverlayResources-mappen, og de eksporterte SWF-filene måtte ligge i Links-mappen til dokumentene der de ble montert.

  Automatisk generering av innholdsfortegnelse

  PNG-filen for innholdsfortegnelsen som tidligere var nødvendig, er nå valgfri. Hvis artikkelmappen ikke har en PNG-fil, genererer Content Bundler et innholdsfortegnelsesikon automatisk basert på den første siden i artikkelen.

  PDF-bildeformat

  I tillegg til PNG og JPEG kan Bundler lage sidebilder i PDF-format. Hvis du bruker PDF-bildeformatet, reduseres filstørrelsen betraktelig, og det gis flere muligheter for fremtidige versjoner som kniping og zooming og søk og valg av tekst.

  HTML-artikler

  Du kan nå bruke InDesign-filer eller HTML-filer for å opprette artikler i en utgave. Når du oppretter en artikkel ved hjelp av HTML-filer, kan du bruke den samme HTML-filen for begge retninger, eller du kan opprette separate HTML-filer for stående og liggende retning.

  Angi HTML-miniatyrer

  For InDesign-artikler genereres miniatyrene som vises når du drar rullekontrollen, automatisk av visningsprogrammet. Det tar imidlertid lengre tid å generere miniatyrer for HTML-artikler, noe som fører til at miniatyrer noen ganger blir dårlig gjengitt. Du kan få bedre miniatyrer i HTML-artikler ved å tillate at Bundler genererer miniatyrbildene basert på den første siden i hver HTML-artikkel, eller du kan legge til bildefiler manuelt i HTM-artikkelmappene.

  Forbedret grensesnitt i visningsprogram

  Brukerne klaget over at rullefeltet til høyre for hver artikkel var for smalt, så vi gjorde rullefeltet bredere. Vi har også forbedret utseendet og ytelsen til sideminiatyrer i rullemodus.

  Gjennomsiktighet i rullbare rammer

  Rullbare innholdsrammer er nå gjennomsiktige som standard. Hvis du ikke vil at innholdet i beholderrammen skal vises, kan du bruke et fyll i beholderrammen.

  Bundler-endringer

  I Content Bundler ble aldri metadatateksten for utgavetittel vist noen steder i visningsprogrammet, så dette alternativet ble fjernet. Det ble også informasjonen for dimensjon/typeinnstillinger. I tillegg ble alternativet Bruk omslag endret til Inkluder omslag.

  Versjon 5

  Opprinnelige lysbildefremvisninger og hyperkoblinger

  Den eneste måten å opprette interaktive lysbildefremvisninger og hyperkoblinger på er via opprinnelige funksjoner. Bruk Objekttilstander-panelet, Knapper-panelet og Hyperkoblinger-panelet for å opprette interaktive objekter. Endre innstillinger ved å skrive inn de riktige linjene i Skriptetikett-panelet. (Vi håper på å kunne inkludere et grensesnitt for disse innstillingene i den neste versjonen.)

  Forbedrede opprinnelige lysbildefremvisninger

  Du kan opprette navigasjonsknapper som hopper til de neste eller de forrige lysbildene i lysbildefremvisningen. Hvis du legger til linjen "SS_swipeEnabled=yes" i Skriptetikett-panelet når et objekt med flere tilstander velges, kan brukerne dra for å bla gjennom lysbilder i en lysbildefremvisning.

  Koblinger til bestemte sider

  Du kan nå opprette hyperkoblinger eller knapper som hopper til en bestemt side i en artikkel.

  Forenklede navto-hyperkoblinger

  Du kan angi navto-hyperkoblinger ved å bruke et av målartikkelens kildedokumentnavn, med eller uten filtypen .html eller .indd.

  Artikler med én retning

  Du kan også opprette bare en stående eller bare en liggende utgave. Ta ganske enkelt med bare de stående eller de liggende InDesign-dokumentene i utgavemappen. Utgaven beholder retningen selv om iPad roteres.

  Støtte for lokale HTML-filer for webvisning

  Når du oppretter et webvisningsoverlegg, kan du angi en HTML-fil fra datamaskinen. I den forrige versjonen kunne du bare angi en URL-adresse på Internett for å opprette et webvisningsoverlegg.

  Rullbare rammer

  Opprett et visningsområde der brukerne kan rulle vertikalt eller horisontalt gjennom innholdet. Brukerne kan for eksempel rulle gjennom en liste med ingredienser.

  Tilbake-knappen

  Visningsprogrammets navigasjonsfelt inkluderer en Tilbake-knapp mellom Hjem-knappen og innholdsfortegnelsesknappen som gjør at brukerne kan returnere til siden fra der de kom fra.

  JPEG-utdata i Bundler

  Dialogboksen Eksportvalg i Bundler inneholder nå et alternativ for å angi om du skal eksportere innhold i PNG- eller JPEG-format.

  Forbedret feilbehandling i Bundler

  Bundler tilbyr bedre tilbakemelding under pakkeprosessen.

  Versjon 4

  Webvisningsoverlegg

  Innebygg en live-webside i et visningsområde som du angir. Du kan bestemme om brukerne kan samhandle med webinnholdet og endre andre innstillinger.

  Alternativer for automatisk start

  La et overlegg spilles av automatisk (eller etter en angitt forsinkelse) når du går til siden. Automatisk start er tilgjengelig for overleggene for 360 graders visning, lyd, video og webvisning.

  Nye alternativer for 360 graders visning

  I tillegg til alternativet for automatisk oppstart inkluderer 360 graders visning nye alternativer som gir deg kontroll over avspilling og midlertidig stopping, draing og legging av bildene i løkke.

  navto-hyperkoblinger

  Det er nå mye lettere å opprette hyperkoblinger som hopper fra én artikkel til en annen. Når du oppretter en opprinnelig knapp eller hyperkobling i InDesign, angir du URL-adressen som "navto://<vertical InDesign-dokumentnavn>", for eksempel "navto://WiFi_v" for å hoppe til WiFi-artikkelen fra den stående eller den liggende retningen.

  Forenklede opprinnelige lysbildefremvisninger

  Objekter med flere tilstander må ikke lenger grupperes. Du trenger nå bare Skriptetikett-panelet når du skal endre innstillinger.

  Adobe Content Viewer

  Med Adobe Content Viewer kan du laste opp og laste ned innhold fra en Adobe-server, og sidelaste innhold fra skrivebordet. (Merk: Sidelasting er ikke lenger tilgjengelig.)

  Laste opp utgaver til en fullførelsesserver

  Adobe har opprettet et midlertidig serverområde der du kan laste opp og behandle utgaver. Under eksport velger du Flere filer på Utgave-undermenyen, og deretter angir du alternativer for serveropplasting. Når du har lastet opp testinnhold til en Adobe-server, kan du laste ned utgaver til visningsprogrammet. For denne versjonen er den eneste måten å laste ned en utgave på å logge på ved hjelp av den samme Adobe ID-en som personen som lastet opp utgaven.

  Behandle utgaver i Bundler

  I Bundler kan du forhåndsvise grensesnittet som gjør at du kan vise og behandle opplastede utgaver. For denne utgaven kan du legge til, vise og fjerne utgaver som er opplastet til Adobe-serveren.

  Forsidealternativ

  Den første siden i den første artikkelen kan nå brukes som forside for utgaven i biblioteket, for utgaver du laster opp til serveren.

  Versjon 3

  Feilopprettinger. Ingen andre nye funksjoner enn tilbud på Adobe Content Viewer via Apple Store.

  Versjon 2

  Mer fleksibel overleggsmappestruktur

  I den forrige versjonen krevde hver artikkelmappe "_h" og "_v" InDesign-filer og en Links-mappe med de kombinerte objektene fra de to filene, og det fantes en enkelt OverlayResources-mappe for hele utgaven. Selv om denne strukturen fremdeles er gyldig, kan du nå ha separate mapper for "_h"- og "_v"-filene, der hver mappe inneholder en Links-mappe og en OverlayResources-mappe – spesielt nyttig for pakkemapper. Det er fordeler med begge metodene.

  Hvis du bruker metoden der InDesign-filene og Links-mappene vises i separate mapper, må du også ta med en egen OverlayResources-mappe i hver artikkelmappe, i stedet for den enkle OverlayResources-mappen i hele utgaven.

  Uansett hvilken struktur du bruker, kan nå InDesign-filene inkludere enten "_h"- og "_v"-suffikser (for horisontal og vertikal) eller "_l"- og "_p"-suffikser (for liggende og stående).

  Opprinnelig InDesign-interaktivitet

  Hyperkoblinger, knapper og objekter i flere tilstander i InDesign-filer kan nå tas med i utgaven uten at det krever Overlay Creator. Du kan bruke Skriptetiketter-panelet for å endre standardinnstillinger for disse objektene.

  Innebygde filmer

  Filmer kan nå spilles av innebygd i stedet for bare full skjerm.

  Panoramaoverlegg

  Overleggsoppretting inneholder nå et Panorama-alternativ.

  Sidecar.xml

  Du kan unngå å fylle ut metadataene hver gang du bruker Bundler ved å opprette en CSV-fil som kalles "Info.csv". På grunn av problemer med at enkelte tegn ikke vises på riktig måte, erstatter XML-filen CSV-filen.

  Flere utgaver

  Du kan nå legge til flere utgaver i visningsprogrammet. Hvis du trykker Hjem-ikonet, kommer du tilbake til biblioteket for utgaver, i stedet for til begynnelsen av gjeldende utgave. Du kan opprette forhåndsvisningsbilder for bibliotekutgavene. Du kan for øyeblikket laste inn bare åtte utgaver.

  Jevn rulling

  Du kan bestemme om hver artikkel i utgaven skal rulle fortløpende eller på side-per-side-basis.

  Versjon 1

  Den første utgaven av Digital Publishing Suite-verktøyene tilbød AIR-basert Content Bundler og de interaktive programmene for oversiktsoppretting. Den første Overlay Creator inneholdt overleggstypene for hyperkobling, 360 graders visning, lysbildefremvisning, lyd og video. Overlay Creator var den eneste metoden du kunne bruke til å opprette interaktive objekter.

  Adobe-logoen

  Logg på kontoen din