Bildesekvensoverlegget viser en serie bilder. Med overlegget kan du for eksempel rotere et objekt 360 grader på mobilenheten.

 • Bruk png- eller jpg-bildefiler som har samme rotnavn med stigende suffikser, for eksempel Tower001.jpg, Tower002.jpg og så videre. Sørg for at bildedimensjonene samsvarer nøyaktig med visningsområdet på den mobile enheten, for eksempel 500 x 400 piksler i 72 ppt.

 • Bruk minst 30 bilder for å få en jevn 360-graders rotering. Bruker du for mange bilder, kan filen bli unødvendig stor. For å redusere filstørrelsen bruker du JPEG-bilder som er komprimert med 50–80 %. Bruk PNG-filer bare når du vil bruke gjennomsiktighet.

 • Ikke bruk en plakat (eller vis det første bildet) med gjennomsiktige bildesekvenser. Hvis kildeobjektene dine omfatter gjennomsiktige PNG-bilder, vises fortsatt plakaten du angir, under bildesekvensen. Én løsning på dette problemet er å opprette et objekt med to tilstander der plakaten er en knapp i den første tilstanden som kobler til bildesekvensen i den andre tilstanden.

Bildesekvens
Opprette et sett med bilder som skal brukes i en bildesekvens

Merk:

Du kan bruke flere ulike metoder for å opprette bilder av et 3D-objekt. Du kan for eksempel bruke Adobe Photoshop® Extended til å eksportere en bildesekvens av et 3D-objekt. Du kan bruke Adobe Flash® Professional eller Adobe After Effects® til å eksportere rammer fra en animasjon eller video. Du kan også bruke et 3D-redigeringsprogram til å generere bilder av en 3D-modell.

 1. Opprett kildeobjektene for bildesekvensobjektet, og plasser dem i en mappe.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Dra for å opprette en plassholderramme ved hjelp av rektangelet eller rektangelrammen.

  • Plasser et bilde som skal være plakaten for bildesekvensen. Du kan hindre forskyvning ved å bruke et plakatbilde av samme størrelse som bildesekvensbildene. (Hvis du bruker et plakatbilde, kan du trykke to ganger på bildet i visningsprogrammet for å skjule bildesekvensen og vise plakaten.)

 3. Velg plassholderobjektet, åpne Folio Overlays-panelet og velg Bildesekvens.

 4. Klikk på mappeikonet Last inn bilder i Folio Overlays-panelet, bla deg frem til mappen med bildene og klikk på Åpne.

 5. Tilpass om nødvendig rammen og innholdet til størrelsen på layouten.

 6. Angi disse innstillingene i Folio Overlays-panelet:

  Vis første bilde først

  Hvis dette alternativet er valgt, brukes det første bildet som plakaten. Fjern merket for dette alternativet hvis bildesekvensen består av gjennomsiktige PNG-filer. Hvis Spill av baklengs er valgt, brukes det siste bildet som plakaten.

  Autoavspilling

  Hvis dette alternativet er valgt, spilles bildesekvensen av når brukerne går til siden eller tilstanden som sekvensen vises på.

  Trykk for å spille av / sette på pause

  Når denne innstillingen er valgt, kan brukere trykke for å spille av og sette bildesekvensen på pause. Objektet tilbakestilles ved dobbeltklikk.

  Forsinkelse

  Hvis Autoavspilling er valgt, kan du angi hvor lang tid som skal gå fra siden lastes inn og til bildesekvensen starter. Angi en verdi mellom 0 og 60 sekunder.

  Hastighet

  Endre hastigheten på objektets fremdrift i bilder per sekund. Minimumsverdien er 1 (1 bilde per sekund) og maksimumsverdien er 30.

  Spill av _ ganger

  Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, kan du angi hvor mange ganger bildesekvensen skal spilles av. Dette alternativet er nedtonet hvis Løkke er valgt.

  Løkke

  Hvis enten Spill av ved sideinnlasting eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, kan du velge Løkke for å spille av bildesekvensen kontinuerlig. Hvis du dobbeltklikker lysbildefremvisningen eller går til neste side, stopper sekvensen.

  Stopp på siste bilde

  Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, velger du Stopp ved siste bilde hvis du vil stoppe sekvensen ved det siste bildet i stedet for det første.

  Dra for å endre bilde

  Når denne innstillingen er aktivert, kan brukeren dra for å gå fremover eller bakover i bildene.

  Hvis Dra for å endre bilde ikke er valgt, kan du velge Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause for å gjøre bildesekvensen interaktiv.

  Stopp ved første/siste bilde

  Du kan bestemme om avspillingen av objektet skal stoppe eller fortsette når det siste bildet nås fremover, eller det første bildet nås bakover. Dette alternativet påvirker bare dra-navigering.

  Spill av baklengs

  Når denne innstillingen er aktivert, spilles bildene i bildesekvensen av i omvendt rekkefølge.