Bruke HTML- og JavaScript-API-er for å utvide DPS

DPS tilbyr flere metoder for bruk av HTML og JavaScript-API-er for å forbedre brukeropplevelsen. Når du oppretter HTML-innhold for et egendefinert bibliotek, en egendefinert butikk eller et rettighetsbanner, kan du se i Library and Store API (API for bibliotek og butikk).

For HTML-innhold i en folio, for eksempel en HTML-artikkel eller et webinnholdsoverlegg, kan du se Reading API (Lese-API). Lese-API-en inkluderer noen funksjoner som er tilgjengelige API-en for bibliotek og butikk, i tillegg til API-er for geolokasjon, kamera, kalender og enhetsoppdaging.

Alt HTML-innhold du angir i DPS App Builder, kan referere til API-en for bibliotek og butikk. HTML-artikler eller webinnholdsoverlegg i en folio kan referere til lese-API-en.

 

API-en for bibliotek og butikk

Reading API

Egendefinert bibliotek

*

 

Egendefinert butikk

*

 

Egendefinerte spor (webvisninger)

*

 

Rettighetsbanner

*

 

Velkomstskjerm

*

 

Informasjonsskjerm

*

*

Webinnholdsoverlegg

 

*

HTML-artikkel

 

*

Følgende funksjoner gir tilgang til JavaScript-API-ene.

Egendefinert bibliotek

Du kan erstatte den opprinnelige implementeringen av visningsprogrambiblioteket ved hjelp av HTML, JavaScript og CSS slik at det passer til dine behov. Ved å gå til API-er kan du duplisere e-handelsfunksjonalitet som blir funnet i standardbiblioteket og tilpasse den, slik at den passer til prosjektutformingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte biblioteker og butikker, kan du se Custom storefronts and libraries (Egendefinerte butikker og biblioteker).

Egendefinerte biblioteker har tilgang til API-er for bibliotek og butikk.

Egendefinerte spor

Egendefinerte spor (også kalt "egendefinerte navigasjonsikoner") vises nederst i navigasjonsfeltet. Når du trykker på disse egendefinerte sporene, vises det en webvisning, for eksempel en egendefinert butikk eller en side med vanlige spørsmål. HTML-en for webvisning refererer til API-en for bibliotek og butikk.

Hvis du trykker på en av navigasjonsikonene, vises det en webvisning. HTML-innholdet i hver webvisning kan referere til API-er for bibliotek og butikk.

Rettighetsbanner

Hvis programmet inkluderer direkte rettigheter, kan du definere at et HTML-banner skal vises øverst i biblioteksvisningen, som vist i bildene ovenfor. Du kan bruke banneret for å be utskriftsabonnenter om å gjøre noe for å få umiddelbar tilgang til innholdet, for å lage abonnementstilbud eller for å vise annonser. Rettighetsbanneret har full tilgang til API-en for bibliotek og butikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke direkte rettigheter med DPS.

Velkomstskjerm

Velkomstskjermen er en gjennomsiktig webvisning som viser HTML-innhold mellom velkomstbildet og biblioteket/butikken. HTML-innholdet vises første gang kundene starter programmet etter installasjonen, eller første gang de starter programmet etter en oppdatering. Velkomstskjermen har full tilgang til API-en for bibliotek og butikk. Se Getting started with a welcome screen (Komme i gang med en velkomstskjerm) i DPS-utviklingssenter.

Eksempelvelkomstskjerm som samler inn informasjon fra API-ene for bibliotek og butikk.

Informasjonsskjerm

Du kan vise en informasjonsskjerm hver gang kunder viser innholdet i appen. Du kan for eksempel oppmuntre lesere til å opprette en konto, laste ned et hjelpeprogram, gå til innhold i hjelpen eller vise andre egendefinerte tilbud gjennom en gjennomsiktig webvisning. Velkomstskjermen har full tilgang til JavaScript-API-ene, enten API-en for bibliotek og butikk eller lese-API-en, avhengig av hvor informasjonsskjermen utløses.

Du kan starte informasjonsskjermbildet på programnivå (for eksempel et egendefinert biblioteks- eller rettighetsbanner) eller på folionivå (HTML-artikkel eller webinnholdsoverlegg). HTML-filene som brukes på informasjonsskjermen ligger på en server utenfor programmet, og ikke i programmet. Brukerne må være koblet til Internett for å kunne bruke informasjonsskjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nye API-er og funksjoner i r30.

HTML-artikler / webinnholdsoverlegg

Hvis du vil gå til JS-API-er fra en folio i stedet for i biblioteket, kan du opprette en HTML-artikkel eller et webinnholdsoverlegg. Du kan deretter opprette digitale inntrengere for å vise forskjellig innhold, avhengig av hvor artikkelen ble anskaffet, eller du kan dra nytte av kamera-API-en, geolokasjons-API-en, eller forskjellige API-er for forbrukermarkedsføring.

HTML-en i dette webinnholdsoverlegget lager et kall til Reading API-et for å finne ut hvordan problemet oppstod, og viser innhold i henhold til dette.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet