Metoder for å tilby gratis innhold

Hvis appen inneholder salgsfolioer, kan du bruke en rekke forskjellige metoder til å tilby gratis innhold til kundene dine.

Gratis folio

Publiser én av utgavene som gratis og offentlig, slik at brukerne kan laste ned denne utgaven selv om de ikke har et abonnement. Du kan angi en publikasjonsdato i fremtiden for å holde gratisfolioen øverst på listen, eller du kan angi en publikasjonsdato i fortiden for å holde gratisfolioen nederst på listen.

Én ulempe med denne fremgangsmåten, er at du gir bort foreldet innhold eller en begrenset mengde med innhold som ikke representerer applikasjonen din på en tilfredsstillende måte.

Første folioen gratis

Hvis du velger alternativet Enable First Issue Entitlement (Aktiver rettighet til første utgave) i Account Administration-verktøyet, kan du gjøre den sist publiserte salgsfolioen tilgjengelig for brukere som laster ned programmet for første gang. Ved hjelp av denne metoden forbedrer du opplevelsen til førstegangskunder. Du kan også angi innstillinger i DPS App Builder for å bestemme om den berettigede folioen skal lastes ned automatisk når en bruker laster ned programmet for første gang, og du kan angi om denne nedlastede folioen skal åpnes automatisk.

Når du sender appen til Apple, anbefaler vi at du tar med minst to salgsfolioer, slik at Apple kan teste kjøp fra app.

Best resultat får du ved å la kundene få vite at du tilbyr en gratis folio. Du kan gjøre dette ved å opprette et biblioteksbanner eller HTML-innhold som bruker en API til å finne ut hvordan folioen ble lastet ned, og som viser betinget innhold. Hvis du vil ha eksempler og instruksjoner, kan du se Første folioen gratis og digitale "blow-in"-funksjoner.

Hvis du er Enterprise-kunde, kan du be brukerne om å logge på før de laster ned gratisutgaven. Se Enabling promotional entitlement with Digital Publishing Suite (Aktivere kampanjerettigheter med Digital Publishing Suite).

Merk:

Du oppnår best resultater ved å bruke Første folio gratis eller en gratis prøveversjon av iOS (beskrives senere i denne artikkelen), men ikke begge deler.

Bruk verktøyet Account Administration til å tilby den første folioen gratis, eller legge ut en forhåndsvisning av gratisartikkelen i detaljistfolioer.

Gratis forhåndsvisning av artikkel

Hvis du velger Enable Article Preview (Aktiver forhåndsvisning av artikkel) i Account Administration-verktøyet, vil alle artikler som er merket som Free i en salgsfolio, være tilgjengelige for brukere for nedlasting og visning. Alle artikler som er merket som "Metered" (Målt), har en "Read Article"-knapp (Les artikkel) i kjøpsruten som vises når brukeren navigerer til artikkelen. Antallet målte artikler som brukerne kan lese, bestemmes av innstillingen Paywall Threshold (Grense for betalingsmur) som du angir. Når brukere ser på en hvilen som helst artikkel som er beskyttet, vil de se en betalingsmur som ber dem om å kjøpe folioen eller abonnere på den. Dette alternativet er bare tilgjengelig for iPad.

Bruk Account Administration-verktøyet til å aktivere forhåndsvisning av artikler. Bruk Folio Producer Editor til å endre innstillingene for artikkeltilgang: Free (Gratis), Metered (Målt) eller Protected (Beskyttet). Kontroller at visningsprogramversjonen for folioen er versjon 27 eller senere. Hvis du oppdaterer visningsprogramversjonen for en eldre folio, må du oppdatere alle artiklene i folioen etter at du har endret visningsprogramversjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om gratis forhåndsvisning av artikkel og andre avanserte teknikker, kan du se Free Article Preview (Gratis forhåndsvisning av artikkel).

En betalingsmur vises når brukerne viser en beskyttet artikkel.

Gratis prøveabonnement (iOS)

Apple iTunes Connect inkluderer innstillinger for aktivering av et gratis prøveabonnement for abonnementsprogrammet Newsstand. Når du angir varigheten, kan du velge et gratis prøvealternativ og et alternativ for valg av markedsføringsinsitament. 

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se denne artikkelen om Promoting free content to gain new readership (Reklamere for gratis innhold for å få nye lesere).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din