Flette interaktive overlegg

Du kan bygge inn interaktive overlegg i rullbare rammer eller lysbildefremvisninger (objekter med flere tilstander).

Lysbildefremvisning

Overlegg kan legges til i en lysbildefremvisningstilstand på flere forskjellige måter. Du kan velge en tilstand og deretter Lim inn. Du kan justere overlegget med objektet med flere tilstander, velge begge og deretter velge enten å lime objektet inn i den valgte tilstanden eller å opprette en ny tilstand. Du kan også gruppere overlegget med andre objekter, justere gruppen med enda flere objekter og deretter opprette objektet med flere tilstander.

Rullbare rammer

Opprett det interaktive overlegget, for eksempel en bildesekvens eller en knapp. Du kan deretter enten gruppere overleggsobjektet med andre objekter i innholdsrammen eller lime overlegget inn i tekst for å opprette et forankret objekt. Deretter limer du inn innholdsrammen i beholderrammen og velger innstillinger for Rullbart innhold i Overlays-panelet.

Opplæringsvideo

Legg merke til følgende retningslinjer:

  • Du kan legge til knapper i en rullbar ramme som endrer tilstand under en lysbildefremvisning. Når du limer inn knappen i innholdsrammen, fjernes den tilstandsbaserte knappehandlingen. Velg knappen igjen, og opprett deretter handlingen på nytt. Hvis knappen er skjult, velger du objektet ved hjelp av ikonene for valg av innhold og valg av neste på kontrollinjen.

  • En handling må utløse én eller flere av tilstandene som skal endres, for at et objekt med flere tilstander skal bli en interaktiv lysbildefremvisning. I motsatt fall er det bare den gjeldende tilstanden som vises i visningsprogrammet. Hvis du vil gjøre objektet med flere tilstander om til en lysbildefremvisning, kan du for eksempel velge alternativet Autoavspilling i Overlays-panelet. Du kan også opprette en knapp som har en tilstandshandling for objekter med flere tilstander. En knapp i en tilstand gjør imidlertid ikke et objekt med flere tilstander interaktivt. Hvis du vil bytte lysbilder bare ved hjelp av knapper i objektet med flere tilstander, oppretter du en usynlig “falsk” knapp utenfor objektet med flere tilstander for å gjøre det interaktivt.

  • Vil du opprette en fokuseffekt, kombinerer du en knapp med et objekt med to tilstander, der den ene tilstanden er tom. Å trykke på en knapp kan for eksempel utløse en bildesekvens eller et webinnholdsoverlegg.

  • Hvis du vil ha flere eksempler på innebygde overlegg, inkludert fletting av lysbildefremvisninger i lysbildefremvisninger, kan du se Advanced Overlays i DPS Learn-appen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet