Panorama

Panorama-overlegget gir en illusjon av at du ser et bilde fra innsiden og ut. Du kan for eksempel opprette en panoramaeffekt som lar brukere se innsiden av en cockpit i et fly. De kan rotere visningen 360 grader og zoome inn på instrumentpanelene.

Nøkkelen til å opprette et panorama er å få de nødvendige bildene. Skal du opprette en panoramaeffekt, trenger du et sett med seks bilder. Disse bildene utgjør de seks innvendige sidene i en terning. Hvis du begynner med et fullstendig panoramabilde, konverterer du det til seks kubebilder basert på dette bildet.

PTgui (http://www.ptgui.com) er et nyttig verktøy for å opprette panoramabilder. WRwave-webområdet (http://www.vrwave.com) inneholder nyttig informasjon for fotografering av panoramabilder.

Merk:

Opprinnelige panoramaoverlegg støttes ikke i AEM Mobile. Bruk i stedet webinnholdsoverlegg til å opprette HTML-baserte panoramaeffekter.

Opprette et panorama

A. Originalt panoramabilde B. Panoramabilde konvertert til de seks indre sidene i en kube C. Panorama på iPad 

Hvis du begynner med et horisontalt kryssbilde, kan du bruke Photoshop eller et skjerminnspillingsverktøy til å opprette de seks nødvendige bildene.

Følg dette mønsteret hvis du vil dele et panoramisk kryssbilde inn i separate bilder.

Opprette panoramaressurser

 1. Opprett kildeobjektene for panoramaet, og plasser dem i en mappe.

  Bruk JPEG-bilder lagret i 72 ppt for å få best resultater. Bilder med høy oppløsning gjør at kunder kan zoome klarere inn, men krever en større fil.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Dra for å opprette en plassholderramme ved hjelp av rektangelet eller rektangelrammen.

  • Plasser et bilde som fungerer som en plakat for panoramaet.

 3. Velg plassholderobjektet, åpne Folio Overlays-panelet og velg Panorama.

 4. Klikk objektmappeikonet i Folio Overlays-panelet, bla deg frem til mappen med de seks bildene og klikk Åpne.

 5. Tilpass om nødvendig rammen og innholdet til størrelsen på layouten.

 6. Angi disse innstillingene i Folio Overlays-panelet:

  Bruk første bilde som plakat

  Velger du denne innstillingen, brukes det første panoramabildet som plakaten. Velg dette bildet hvis du ikke har opprettet et annet bilde du vil bruke som plakaten.

  Utgangszoom

  Angi en verdi for å bestemme forstørrelsen av det første bildet. Bruk en verdi mellom innstillingene for minste og største synsfelt, som er 30 og 80 som standard.

  Vertikal og Horisontal

  Angi verdier for å bestemme hvilken del av panoramaet som vises først. Angi en verdi mellom -90 (vinklet helt opp) og 90 (vinklet helt ned) for Vertikal. Angi en verdi mellom -180 (rotert helt mot venstre) og 180 (rotert helt mot høyre) for Horisontal.

  Synsfelt

  Hvis du vil hindre brukerne i å zoome inn eller ut forbi et gitt punkt, angir du minimums- og maksimumsverdier.

  Begrens vertikal panorering

  Hvis du vil begrense den vertikale panoreringen (maksimalt vinklet to tredjedeler mot toppen), velger du Begrens vertikal panorering og angir -60. Angi 60 hvis du bare vil tillate vinkling to tredjedeler mot bunnen. Vil du hindre vertikal panorering, angir du en lav verdi, for eksempel -1.

  Begrens horisontal panorering

  Hvis du vil tillate panorering bare to tredjedeler mot venstre og høyre, velger du Begrens horisontal panorering og angir -120 for venstre og 120 for høyre.

  Merk:

  Endre innstillingene og klikk Forhåndsvisning for å se effekten av de ulike panoramainnstillingene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet