Push-varslinger

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Sende push-varslinger.

En push-varsling kan informere brukeren om at en ny utgave er tilgjengelig, og den kan utløse en bakgrunnsnedlasting for den nye folioen hvis appen på enheten kjører iOS 8 eller nyere, eller hvis appen er aktivert for iOS Newsstand. Dette kalles bakgrunnsnedlasting via push-varsling.

Standard push-varslinger inkluderer nå muligheten til å sende tekstmeldinger, som er beskrevet senere i denne artikkelen. Dette kalles tekstvarsling.

Funksjonen Push-varslinger er bare tilgjengelig for programmer med flere folioer, ikke for programmer med bare én folio. Brukerne må godta å motta push-varsler for å kunne motta tekstvarsler i bakgrunnen eller foreta nedlastinger i bakgrunnen.

Forstå push-varslinger

Push-varslinger er forskjellige for Newsstand- og ikke-Newsstand-programmer:

Ikke-Newsstand-apper

Når utgiveren sender en push-varsling for en ny folio, blir den folioen lastet ned i bakgrunnen hvis brukerne aktiverer push-varslinger og kjører en enhet med iOS 8 eller nyere. På alle iOS-enheter ser brukerne et rødt merke på programikonet med et siffer som angir antall nye folioer det har blitt sendt push-varslinger for. Merket blir fjernet når brukeren åpner appen.

Push-varsling som indikerer at én ny folio er tilgjengelig

Newsstand-apper

Den valgte folioen lastes ned i bakgrunnen for kunder som har tilgang, og som tillater push-varslinger. Når utgiveren sender en push-varsling, vises det en blå prikk nedenfor applikasjonsforsiden i Newsstand til abonnenten åpner applikasjonen. Forsidebildet er oppdatert til å vise den nyeste folioforsiden for både abonnenter og ikke-abonnenter. Push-varslinger er obligatoriske for Newsstand-programmer.

Brukere som abonnerer på en Newsstand-app, ser en blå prikk under forsidebildet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter sertifikatene som Apple krever for push-varslinger, kan du se iPad Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise.(Hjelpeguide for iPad-publisering for Professional og Enterprise).

Angi push-sertifikater

Angi sertifikater og passord for push-varsler ved hjelp av push-varslingstjenesten på DPS-kontrollpanelet.

Bruk DPS App Builder til å angi at appen din er aktivert for push-varslinger og om du bruker push-tjeneste fra Adobe eller en tredjepart. Bruk push-varslingstjenesten til å angi push-sertifikater og -passord. Push-sertifikater lagres på en server, ikke i selve appen.

Når push-sertifikatene utløper eller det er mindre enn 30 dager til de utløper, vises et varsel når du logger på push-varslingstjenesten.

Merk:

Last opp alle produksjons- og utviklingssertifikater separat, ikke som en fil som inneholder flere push-sertifikater. Hvis du laster opp en fil med flere sertifikater, oppdages bare ett av sertifikatene.

 1. I DPS App Builder bygger du en app ved å bruke riktig Program-konto, og aktiverer deretter push-varsler. Sørg for at du har brukt nettstedet Apple iOS Developer for å aktivere push-varsler i App-ID-en din og for å bygge push-sertifikatene.

 2. Logg på DPS-kontrollpanelet med kontoen for programrollen. 

 3. Klikk Varslinger.

 4. I vinduet Varslinger klikker du kategorien Sertifikater.

 5. Når du vil angi sertifikater, klikker du på girikonet og angir deretter .p12-filer og -passord for push-sertifikatet.

  Du kan bruke knappen Notify (Varsle) i Folio Producer Organizer for å sende push-varslinger. Når du klikker på Varsle, starter push-varslingstjenesten.

Sende bakgrunnsnedlasting via push-varsling

Bruk Notifications-alternativet til å sende push-varsler. Du kan sende en push-varsling ved å angi et bestemt tidspunkt den skal sendes på. Denne funksjonen er ekstra nyttig når den brukes sammen med alternativet for å planlegge når en folio skal utgis

 1. Logg på DPS-kontrollpanelet (https://digitalpublishing.acrobat.com) med kontoen for programrollen.

 2. Klikk Varslinger.

 3. Klikk pluss-ikonet i Varslinger-vinduet og velg bakgrunnsnedlasting.

 4. Velg en folio og klikk deretter Neste. Folioen du velger, kan lastes ned i bakgrunnen.

 5. Angi følgende valg:

  • Angi applikasjonstypen og planlegg dato og tidspunkt for push-varslingen.
  • For iOS 8-enheter angir du hvorvidt du vil sende en tekstmelding til brukere som ikke har tilgang til folioen, men som har godtatt å motta push-varslinger. Brukere kan deretter følge opp push-varslingen eller trykke for å bli minnet på om det senere, på et tidspunkt som du angir.

 6. Klikk Send for å sende eller planlegge push-varslingen.

  Den planlagte push-varslingen vises i varslingsvinduet. Du kan velge og avbryte den planlagte push-varslingen før den er planlagt sendt.

Hvis du angir gjengivelser i folier, trenger du ikke å sende en egen push-varsling for hver gjengivelse. Du sender ganske enkelt en push-varsling for én av gjengivelsene.  

Sende tekstvarslinger

Ved å sende egendefinerte tekstmeldinger, kan du motivere potensielle tilbakevendende lesere og abonnenter på iOS-enheter ved å varsle lesere om nytt innhold i apper med flere folier. Tekstvarslinger fungerer med alle versjoner av fremviseren, men enkelte alternativer er bare tilgjengelig for apper i v30, v31 eller nyere.

 1. Logg på DPS-kontrollpanelet (https://digitalpublishing.acrobat.com) ved hjelp av Adobe-ID-en med den aktuelle programrollen.

 2. Klikk Varslinger.

 3. Klikk pluss-ikonet, og velg deretter tekstvarslinger.

 4. Endre følgende innstillinger, og klikk deretter på Neste.

  Angi hva som skjer når leseren trykker på tekstvarslingen.

  Starte appen Når brukeren trykker på tekstvarslingen, starter appen i nåværende leseposisjon.

  Hvis du har apper i v30 eller nyere, kan du bruke følgende alternativer:

  Starte appen og gå til bibliotek Når brukeren trykker på tekstvarslingen, starter appen og viser biblioteket.

  Starte appen og gå til et egendefinert sted Når brukeren trykker på tekstvarslingen, starter appen og viser nettvisningen av den egendefinerte butikken eller det egendefinerte stedet du har angitt.

  Gå til en kobling Når brukeren trykker på tekstvarslingen, åpnes og vises nettsiden du angir.

  Hvis du har en app i v31 eller nyere, kan du bruke følgende alternativer:

  Starte appen og gå til en artikkel i en folio Når brukeren trykker på tekstvarslingen, åpnes artikkelen i folioen du angir når appen starter. Hvis appen har folioer for både iPad og iPhone, er egne pop-up-menyer tilgjengelig for den enkelte enhetstype. Hvis du angir gjengivelser i folier, må du kontrollere at artikkeltittelen er identisk i ulike folioer.

  Angi en artikkel som skal åpnes når brukeren trykker på tekstvarslingen.

  Skriv tekstmeldingen du vil sende til brukerne, og klikk deretter Neste.

 5. Angi følgende valg:

  Innstillinger for tekstvarslinger

  Applikasjonstype

  Velg om varslingen skal sendes til en testapp (Utvikling) eller til en Live App (Distribusjon).

  Målgruppe

  Angi målet for tekstvarslinger. Du kan for eksempel velge iPhone for å sende tekstvarslingen bare til kunder som har lastet ned iPhone-versjonen av programmet ditt.

  Du kan også sende tekstvarslingen til brukere som ikke har brukt programmet i mer enn 30 dager.

  Hvis du har en konto for SiteCatalyst-analyse, kan du samle inn informasjon for en undergruppe av brukere i en CSV-fil. Du kan deretter angi denne CSV-filen når du sender den tekstbaserte Push-varslingen. Hvis du vil ha detaljert informasjon, kan du se Segmenterte Push-varslinger i DPS Utviklersenter.

  Varslingstidspunkt

  Hvis du vil planlegge levering av tekstvarsling på et senere tidspunkt, velger du Egendefinert, og deretter velger du en dato og et klokkeslett fra kalenderikonet. Du kan også redigere teksten for å endre datoen og klokkeslettet.

 6. Klikk på Send for å sende tekstvarslingene eller sende den planlagte tekstvarslingen til køen.

  Du kan vise historikk for tekstvarslingene som sendes for programmet. Hvis en planlagt tekstvarsling ennå ikke er sendt, kan du klikke på Avbryt for å avbryte tekstvarslingen.

Tekstvarsling som vises på iPad

Tekstvarslinger vises på alle iOS-enheter som programmet er installert på, og hvis brukeren har godtatt å motta push-varslinger.

HTTP-statusmelding 417

Hvis du mottar en HTTP 417-statusmelding når du forsøker en Push-varsling, kan det ikke opprettes en SSL-tilkobling med Apple APNS ved hjelp av sertifikatet for Push-varslingen. Kontroller at sertifikatet for Push-varslingen er gyldig og ikke utløpt.

Konfigurere Push-varslinger via tredjepartsservere (bare Enterprise)

Når du oppretter det egendefinerte visningsprogrammet ditt med DPS App Builder, kan du bruke Adobes Push-varslingsserver eller angi din egen.

Du har mange forskjellige alternativer når du oppretter en tredjeparts Push-varslingsserver. Når du konfigurerer serveren din, må du være oppmerksom på at visningsprogrammet sender denne informasjonen:

newsstandEnabled  => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled  => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

I tillegg til disse grunnleggende egenskapene kan du opprette ytterligere egenskaper. Eksempel: Hvis du bruker den samme Push-serveren for flere programmer, angir du en ekstra navne-/verdiegenskap (for eksempel “app => cycling”) når du konfigurerer serveren. Angi disse ekstra egenskapene i feltet Custom Push Parameters (Egendefinerte Push-parametere) i panelet Provisioning (Klargjøring) i DPS App Builder.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet