Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer

Som standard viser Android-visningsprogrammet den beste foliogjengivelsen for enheten. Hvis du ønsker mer kontroll over hvilke folioer som skal vises på telefoner og nettbrett, kan du aktivere støtte for avansert gjengivelse når du bruker webbasert DPS App Builder til å lage Android-appen.

Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer

En anbefalt metode er å opprette én liten gjengivelse for Android-telefoner og en større gjengivelse for Android-nettbrett. Hvis du for eksempel vil bruke de samme størrelsene du brukte for en iOS-app, kan du opprette en telefongjengivelse i formatet 480 x 320 og en nettbrettgjengivelse i formatet 1024 x 768. Hvis du vil bruke en utforming som nærmere samsvarer aspektforholdet for Android-enheter, kan du opprette gjengivelser i formatet 800 x 480 og 1280 x 800.

Hvis du vil opprette et sett med gjengivelser, bruker du samme verdi for Folionavn, Publiseringsdato og Produkt-ID for hver foliogjengivelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette foliogjengivelser.

Konfigurere appen for avanserte gjengivelser

I den webbaserte versjonen av DPS App Builder avgjør Adobe ID-en du bruker for programkontoen, hvilke foliostørrelser som kan velges. Pass på at du har publisert minst én folio.

Hvis alternativet for å støtte konfigurasjon av avansert gjengivelse i DPS App Builder er valgt:

  • Bare foliostørrelser du velger, er tilgjengelige for den enhetstypen. Hvis du for eksempel oppretter en folio med formatet 480 x 320 og en med formatet 1024 x 768, og velger bare formatet 480 x 320 for smarttelefoner, vil folioer med formatet 480 x 320 vises på Android-telefoner mens folioer med formatet 1024 x 768 ikke vises.
  • Hvis du velger flere foliostørrelser for en enhetstype og konfigurerer gjengivelser, velger visningsprogrammet bare den gjengivelsen som nærmest tilsvarer enhetsdimensjonene.
  • Hvis du ikke velger en folio for en enhetstype, vil appbiblioteket være tomt. Det anbefales at du velger minst én foliostørrelse for hver enhetstype. Hvis du ikke vil støtte telefonen, kan du for eksempel publisere en spesialgjengivelse som angir at appen ikke er tilgjengelig på denne enhetstypen.

Hvis du vil aktivere forbedrede gjengivelser, gjør du følgende:

  1. I den webbaserte versjonen av DPS App Builder velger du alternativet for å støtte konfigurasjon av avansert gjengivelse for å aktivere denne funksjonen.

  2. Under alternativet for nettbrettgjengivelser angir du én eller flere foliostørrelser som er tilgjengelige på programkontoen, som skal brukes for nettbrett. Du må publisere minst én folio for at det skal vises elementer på hurtigmenyen.

  3. Under alternativet for smarttelefongjengivelser angir du én eller flere foliostørrelser som er tilgjengelige på programkontoen, som skal brukes for telefoner.

Etter at du har bygget og sendt appen, må du redigere appen, inkludere den nye foliostørrelsen og sende appen på nytt hvis du legger til en ny foliostørrelse du vil inkludere i appen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?