Nedlastingstellinger for sosial deling

Hvis du bruker DPS App Builder til å aktivere sosial deling i visningsprogrammet, tillater DPS at lesere viser artiklene dine i nettlesere ved hjelp av Adobe Content Viewer for Internett (også kalt for webvisningsprogrammet). Disse visningene telles mot fullførelsestellingen slik: Når antallet artikkelvisninger i webvisningsprogrammet når antallet artikler (både beskyttede og ubeskyttede) i folioen, telles dette som én fullførelse mot fullførelsespakken.

La oss for eksempel si at du aktiverer webvisningsprogrammet i et program som inkluderer en folio med 50 artikler. Hvis én person leser alle de 50 artiklene for den folioen i webvisningsprogrammet, telles dette som én fullførelse. Eller hvis 50 forskjellige person leser én delt artikkel hver, telles dette som én fullførelse. I dette eksempelet legges alle kombinasjoner av artikkelvisninger sammen til opptil 50 i den folioen som telles som en fullførelse. Dette eksempelet er bare for oppklaring. Se del 3.4 i brukervilkårene for DPS og begrensninger som gjelder bruken av funksjoner for sosial deling i DPS og webvisningsprogram.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Understanding Folio Download Counts (Forstå hvordan Folio-nedlastingene telles).

Mer som dette

Adobe-logoen

Logg på kontoen din