Bruke sosial deling

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om Experience Manager Mobile i Aktivere sosial deling.

Du kan aktivere sosial deling når du oppretter et egendefinert visningsprogram for flere utgaver for iPad eller iPhone. Du eller kundene dine kan velge et alternativ i visningsprogrammet for å dele artikkelen via Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller kopier og lim inn. Meldingen du deler, har en kobling til artikkelen.

Alle som klikker på artikkelkoblingen på en datamaskin, kan vise artikkelinnholdet i Adobe Content Viewer for Internett (også kalt webvisningsprogrammet) i en nettleser hvis alternativet Content Viewer for Web er aktivert. Alle som trykker på artikkelkoblingen på en iPad, kan vise Mobile Safari Web Viewer-versjonen av artikkelen (også kalt artikkelvisningsprogrammet). Alle som trykker på artikkelkoblingen på en iPhone, kan åpne eller laste ned programmet og vise artikkelen dersom gjengivelse er konfigurert på riktig måte.

Hvis artikkelen i en salgsfolio er beskyttet, vises det en betalingsmur både i webvisningsprogrammet på en datamaskin og i artikkelvisningsprogrammet for iPad. En betalingsmur kan også dekke artikler som er satt til Målt hvis brukeren har nådd grensen for visning av målte artikler. For v29 og senere apper vises det ikke en betalingsmur over artikler som er merket som gratis eller over artikler i en folio som er publisert som gratis. 

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om arbeidsflyten for sosial deling, kan du se Integrere sosial deling i DPS-apper.

Oversikt over trinnene for å aktivere sosial deling i programmet

Følg disse trinnene (i hvilken som helst rekkefølge) for å aktivere sosial deling i programmet.

 1. Når du bygger programmet i DPS App Builder, velger du Enable Sharing for å slå på sosial deling.

  Aktivere sosial deling i et program

  På iOS 7-enheter bestemmer aktivitetsarket hvilke menyalternativer som er tilgjengelige i programmet. Velg alternativet Enable Sharing (Aktiver deling). For iOS 6-enheter er ikke menyen for sosial deling lenger tilgjengelig i noen apper som er bygd etter 11. februar 2014 på grunn av nye restriksjoner knyttet til referansen til annonse-ID i Facebook SDK. Alternativene under iOS 6 Specific Settings (iOS 6-spesifikke Innstillinger) er ikke lenger relevante.

  Merk: I iOS 7 viser Apple på nåværende tidspunkt ikke Facebook eller Twitter i menyen for deling for ikke-Apple-programmer hvis leseren ikke har angitt Facebook- eller Twitter-legitimasjon i iOS-innstillingene. En DPS-dialogboks vises der brukeren blir bedt om å angi legitimasjon for å hjelpe leseren å forstå hvordan Facebook- eller Twitter-deling aktiveres. Leseren kan lukke dialogboksen eller velge “Påminn meg” for å se dialogboksen igjen neste gang vedkommende velger å dele.

 2. Bruk Account Administration-verktøyet til å angi URL-adressen for iTunes-programmet for programmet ditt.

  Ved å bruke denne URL-adressen kan mottakerne klikke på en kobling på en enhet for å laste ned eller åpne programmet.

 3. Bruk Account Administration-verktøyet til å konfigurere programkontoen for webvisningsprogrammet. Velg Aktiver Content Viewer for Web, og angi andre innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Account Administration-verktøyet.

  Tillat delte artikler å bli vist i Content Viewer for Web.

 4. Når du oppretter folioer, må du konfigurere gjengivelsene på riktig måte. Hvis programmet støtter både iPad og iPhone, bruker du samme artikkelnavnverdier for alle gjengivelsene. Folioen på 1024 x 768 brukes for webvisningsprogrammet, med mindre du oppretter en gjengivelse bare for webvisningsprogrammet. En gjengivelse som bare er for webvisningsprogrammet, kan være av en hvilken som helst gyldig størrelse.

 5. Ved hjelp av Folio Producer Editor angir du om artiklene i folioen din er gratis, målt eller beskyttet, og deretter publiserer du eller oppdaterer folioen. I webvisningsprogrammet kan brukerne vise gratis artikler selv om de har nådd grensen for betalingsmuren. Brukere kan vise målte artikler til de når grensen for betalingsmuren for den salgsfolioen. Deretter vises det en betalingsmur. Brukere kan bare vise beskyttede artikler hvis de er berettiget til folioen.

  Disse innstillingene for artikkeltilgang påvirker også gratis forhåndsvisning av artikler, hvis det er aktivert i programmet ditt.

  Endre artikkeltilgangen til gratis, målt eller beskyttet.

Arbeidsflyt for kunder for sosial deling

Du får best resultater hvis du utfører følgende handlinger når du konfigurerer folioer:

 • Opprett en folio på 1024 x 768 i et hvilket som helst bildeformat. PDF-artikler lastes nå opp til webvisningsprogramserveren i PNG-format. Hvis du vil opprette en bestemt folio som bare skal brukes i webvisningsprogrammet, kan du opprette en folio med en hvilken som helst foliostørrelse og velge Web Viewer Only (Bare webvisningsprogram). Se Opprette en gjengivelse bare for webvisningsprogram.

 • Opprett foliogjengivelser for alle enhetsmodellene. Alle artikler som deles fra en iPhone eller iPad HD, tilordnes til iPad SD-gjengivelsen (1024 x 768) eller gjengivelsen bare for webvisningsprogram i webvisningsprogrammet, og artikkelkoblingen tilordnes den riktige gjengivelsen på enheten.

 • Hvis du oppretter gjengivelser, må du bruke de samme artikkelnavnverdiene for tilhørende artikler i hver gjengivelse for å sikre at den delte artikkelen tilordnes på riktig måte i webvisningsprogrammet og på andre enheter. Du må også kontrollere at foliogjengivelsene er konfigurert på riktig måte. Se Opprette foliogjengivelser.

Når kundene dine åpner en artikkel i visningsprogrammet på en iOS 7-enhet, kan de trykke på delingsikonet og velge et av de aktiverte alternativene for sosiale medier: Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller kopiering av kobling. Menyen for sosial deling er ikke lenger tilgjengelig for visningsprogrammer på iOS 6-enheter for apper bygd etter 7. februar 2014.

Merk:

Du kan opprette en kobling til en spesifikk side i webvisningsprogrammet ved å legge til #page_n på slutten av URL-adressen til artikkelen. Den første siden i artikkelen er 0, så #page_3 hopper til side 4 i artikkelen. Denne funksjonen støttes ikke i det innebygde webvisningsprogrammet.

Velge et alternativ for sosial deling i programmet (iOS 7)

Avhengig av hvilket alternativ de velger, kan kunder logge seg på, skrive en kommentar og angi annen informasjon. Hvis de for eksempel velger e-postalternativet, angir de mottakere og skriver en melding.

Når en artikkel deles, inneholder koblingen et fullstendig banenavn til artikkelen. En betalingsmur vises over beskyttede artikler og målte artikler i salgsfolioer hvis brukeren har nådd grensen.

Hvis artikkelen ikke lenger er tilgjengelig i webvisningsprogrammet, vises det enten en feilmelding i webvisningsprogrammet, eller det vises en URL-adresse for omdirigering som du angir i Account Administration-verktøyet.

Brukere kan enten klikke på artikkelkoblingen i en nettleser på en datamaskin eller trykke på koblingen på en iPad eller iPhone. Hva som skjer når brukere klikker eller trykker på artikkelkoblingen, avhenger av disse faktorene:

Merk:

Hvis du vil redigere standardteksten i den delte meldingen, redigerer du XML-filen for egendefinerte strenger, som er tilgjengelig i de avanserte innstillingene for appdetaljsiden i DPS App Builder. Generer XML-filen, åpne den og søk etter "Jeg så dette i". Strengen %1$@ er artikkelnavnevariabelen, og %2$@ er folionavnevariabelen. Husk å redigere språkkoden (for eksempel <en>), og ikke koden <key>. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette DPS-programmer for iPad og iPhone.

Når artikkelen deles fra en folio på 2048 x 1536 piksler (HD)

Hvis kunden delte den gratis eller målerbelagte artikkelen fra en folio på 2048 x 1536, er artikkelkoblingen bare tilgjengelig for webvisningsprogrammet hvis du har konfigurert en gjengivelse på 1024 x 768 eller en gjengivelse bare for webvisningsprogrammet, og artikkelnavnene samsvarer.

Når artikkelen deles fra en folio på 1024 x 768 piksler (SD)

Hvis kunden delte den gratis eller målerbelagte artikkelen fra en folio på 1024 x 768, kan alle som klikker på koblingen i et webvisningsprogram vise artikkelen. Hvis du ikke vil vise SD iPad-folioen på 1024 x 768 i webvisningsprogrammet, kan du opprette en gjengivelse bare for webvisningsprogrammet.

Når artikkelen deles fra en iPhone

Hvis kunden delte den gratis eller målerbelagte artikkelen fra en iPhone, er artikkelkoblingen bare tilgjengelig for webvisningsprogrammet for datamaskiner hvis du har konfigurert en gjengivelse på 1024 x 768 eller en gjengivelse bare for visningsprogrammet med det samme artikkelnavnet.

Når brukere klikker på artikkelkoblinger på en iPad

Når brukere trykker på delte koblinger på en iPad, vises en versjon av artikkelen i artikkelvisningsprogrammet for iPad. (Hvis artikkelen er beskyttet, vises en betalingsmur.) Brukere kan forhåndsvise den delte artikkelen ved å bla nedover og samhandle med støttede overlegg. Ikke-støttede overlegg er dekket med et plassholderikon. Bannere øverst og nederst i artikkelen inneholder koblinger til nedlasting av programmet eller for å åpne det hvis det allerede er installert. Kontroller at du angir URL-adressen til iTunes-programmet i Account Administration-verktøyet, slik at abonnenter kan åpne og laste ned programmet ditt.

Artikkelen som forhåndsvises i artikkelvisningsprogrammet for iPad

Når brukere trykker på artikkelkoblinger på en iPhone

Når brukerne trykker på koblinger for sosial deling på iPhone, vises en landingsside med en "Åpne artikkel i program"-knapp.

 • Hvis programmet ditt ikke er lastet ned på brukerens enhet, vises programmet i App Store hvis iTunes-adressen er angitt i kontoadministrasjonsverktøyet. Hvis iTunes-adressen ikke er angitt, brukes adressen til betalingsmurknappen. Hvis verken URL-adressen til iTunes eller betalingsmurknappen er angitt, vises en melding om at artikkelen ikke er tilgjengelig. Visningsprogrammet åpnes som vanlig når det er lastet ned. Kundene kan deretter kjøpe og laste folioen som inneholder den delte artikkelen.
 • Hvis programmet allerede er lastet ned til brukerens enhet, blir brukeren bedt om å kjøpe eller laste ned folioen når vedkommende trykker for å åpne artikkelen i programmet på destinasjonssiden. Når folioen er lastet ned, lastes den koblede artikkelen ned først og vises når brukeren trykker på Vis.
 • Hvis både programmet og folioen er lastet ned, vises artikkelen når brukeren trykker for å åpne artikkelen i programmet.

Når en bruker har nådd artikkelgrensen i webvisningsprogrammet

Det vises en betalingsmurside som inneholder en knapp man kan trykke på for å få mer informasjon. Aktiver Account Administration-verktøyet for å endre disse innstillingene.

Når programmets artikkelgrense er nådd i webvisningsprogrammet

URL-adressen for nådd fullføringsgrense som ble angitt i Account Administration-verktøyet, vises.

Når folioen publiseres som Gratis

Hvis en folio publiseres som gratis i en v29-app eller senere, kan alle artikler i gratisfolioen vises i webvisningsprogrammet, selv om artiklene er satt til beskyttet eller målt.

Funksjoner som støttes i webvisningsprogrammet

Støttede nettlesere for webvisning er Explorer 10, Safari, Firefox og Chrome. Internet Explorer 8 og 9 støttes delvis. IE 8 håndterer ikke HTML-artikler, videoer og andre overlegg på riktig måte. IE 9 håndterer ikke visse intrikate mønstre, som overlappende overlegg, på riktig måte. Mobilnettlesere kan ikke vise webvisningsversjonene av artikler.

Kunder som deler artikkelen, må ha iOS5 eller nyere på iPad for at artikkeldeling skal fungere.

For øyeblikket støtter ikke webvisningsprogrammet alle overlegg. Panoramaer støttes ikke ennå, og enkelte webinnholdsoverlegg kan oppføre seg på uventede måter. For video bruker du M4V eller MP4 med h.264-koding, ikke MOV. Bruk enten MP3-filer eller lydfiler med AAC/MP4-koding for lydfiler. Du får best resultater hvis du oppretter et utviklingsprogram ved hjelp av DPS App Builder og tester de gratis/målerbelagte artiklene dine i webvisningsprogrammet.

Du kan opprette en foliogjengivelse bare for webvisningsprogrammet som har annet innhold enn det som vises i mobilprogrammene dine. I tillegg kan du bygge inn webvisningsprogrammet på webområdet ditt for en varemerket opplevelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse webvisningsprogrammet.

Funksjoner som støttes i artikkelvisningsprogrammet

Støttede overlegg for Mobile Safari Web Viewer (artikkelvisningsprogrammet), omfatter hyperkoblinger og knapper, lysbildeserier, videoer, rammer med tilhørende rullefelt og weboverlegg. Nestede overlegg og HTML-artikler støttes også.

På nåværende tidspunkt inkluderer ikke-støttede overlegg panorering og zooming av bilder, bildesekvenser, lyd og panoramaer. Et plassholderbilde vises over hvert ikke-støttede overlegg for å hindre at brukere prøver å samhandle med dette innholdet. Side-etter-side-sveiping og kun horisontal sveiping støttes ikke.

I DPS kan du velge mellom to artikkelvisningsopplevelser. Hvis du vil finne ut mer om forskjellen på de to opplevelsene, kan du se Configuring the Alternate Free Article Preview Experience (Konfigurere alternativ opplevelse for forhåndsvisning av artikkel).

AirDrop-deling på iOS 7-enheter

Når en leser deler en artikkel via AirDrop (iOS 7), får mottakeren opp en dialogboks for å godta eller avslå delingen. Hvis mottakeren godtar, åpnes den delte artikkelen i webvisningsprogrammet for artikler i Safari (iPad). Ved mottak av en deling på iPhone, vises en weblandingsside med tilgang til iTunes eller en melding til leseren.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din