Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Endre appversjonsnummeret.

Når du sender en appoppdatering til en butikk, må versjonsnummeret til oppdateringen være høyere enn versjonsnummeret til en eksisterende appversjon. I den webbaserte DPS App Builder (bare Android for øyeblikket) kan du overstyre automatrisk nummerering og angi et versjonsnummer. Når du har gjort dette én gang, kan du deaktivere overstyring, slik at Web DPS App Builder øker versjonsnummeret trinnvist hver gang du oppretter eller redigerer appen.

 1. Åpne programmet DPS App Builder, og legg merke til programmets versjonsnummer.

  Versjonsnummeret er nummeret som kommer foran det siste punktumet ( . ). Hvis programversjonen for eksempel er 3.4.0.17.23948, er gjeldende versjonsnummer 17. Du må angi 18 eller høyere i neste trinn.

  DPS App Builder

  Merk:

  Hvis du brukte Woodwing eller en tredjepartsløsning i stedet for DPS App Builder for datamaskin til å bygge appen, kan det hende at du må angi et høyt siffer (for eksempel "3000002") for "Versjonskode" i det neste trinnet.

 2. I webbasert DPS App Builder velger du Overstyr appversjonsnummeret når du bygger appen. Angi en nyere versjon. Hvis du brukte Woodwing eller en tredjepartsløsning for å bygge appen din, må du vanligvis spesifisere et høyt siffer.

  Overstyr appversjonsnummeret
 3. Bygg appen. Når appen er bygd, deaktiverer du Overstyr appversjonsnummeret, slik at versjonsnummeret økes automatisk i fremtidige bygginger.

  Du kan overstyre appversjonsnummeret når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter opprinnelige Android-apper, kan du se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android-enheter.