Videooverlegg

Støttede videofiler som plasseres i InDesign, spilles av når du trykker på dem i visningsprogrammet. Bruk et format som er kompatibelt med Apple iTunes, for eksempel en videofil i MP4-format med h.264-koding. Når du oppretter en video, bruk Grunnlinjeprofil for optimal kompatibilitet med Android-enheter. Bruk MP4-filer i stedet for MOV-filer, som ikke støttes i webvisningsprogrammet. Hvis videoen din ikke spiles av på riktig måte i visningsprogrammet, kan du kode videoen på nytt til .mp4 h.264 ved hjelp av Adobe Media Encoder eller et tredjepartsverktøy som Handbrake.

Beste praksis for videofiler

 • Video kan spilles av i visningsområdet eller i fullskjermmodus.
 • Du kan angi at en videofil skal spilles av når brukere trykker i visningsområdet, eller ved å opprette egne knapper med videohandlingen. Alternativene Spill av, Pause og Stopp støttes. Fortsett og Stopp alt støttes ikke.
 • Du får best resultater med innebygde videoer ved å lage en film med riktige dimensjoner, for eksempel 400 x 300 piksler. Det kan være lurt å angi en bredde på 1024 piksler for fullskjermfilmer. Maksimal videostørrelse for iPad-enheter med HD-oppløsning er 1920 x 1080, men en så stor video gjør folioen større. Noen utgivere anbefaler 10 til 12 MB per minutt med film for å få en god balanse mellom filstørrelse og kvalitet. Enkelte utgivere bruker Adobe Media Encoder eller et tredjepartsprogram som HandBrake for å redusere videostørrelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Keith Gilberts artikkel Komprimere videoer for bruk i DPS.
 • Du kan angi at en URL-adresse skal strømme videofiler bare fra et http:-nettsted.  Hvis du vil strømme video ved hjelp av et https:-nettsted, for eksempel YouTube eller Vimeo, oppretter du et webinnholdsoverlegg. I InDesign CS6 eller senere kan du bruke kommandoen Sett inn HTML til å sette inn innebyggingskoden for et YouTube-klipp. Kontroller at den innebygde koden inkluderer prefikset http://, for eksempel src="http://www.youtube.com/..." Du får best resultater ved å sette overlegget til Autoavspilling og legge til et plakatbilde over overlegget. Hvis du vil ha eksempler og instruksjoner, kan du se problemet med Advanced Overlays i gratisappen DPS Learn.
 • Avspillingen av videoer stopper når brukere går til en annen artikkel, mens de fortsatt spilles av når brukere går til en annen side i artikkelen. Hvis du vil stoppe videoen når du blar til en ny side, kan du spille av en dummy-videofil automatisk for å omgå problemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Johannes Henselers artikkel Stoppe en video når du går til neste side i en artikkel.

Opprette videooverlegg

 1. Velg Fil > Plasser, og plasser videofilen i dokumentet.

 2. Velg det plasserte objektet, åpne Media-panelet (Vindu > Interaktiv > Media), og angi en plakat.

  Du kan velge et bilde eller angi et stillbilde fra videoen for videofiler. Du får best resultater ved å velge et bilde som angir at sideelementet er interaktivt. Du kan også opprette et plakatbilde enkelt ved å plassere et ikke-aktivt objekt (for eksempel en gjennomsiktig avspillingsknapp) over videoobjektet.

 3. Velg videoobjektet og angi ett av følgende alternativer i panelet Overlays/Folio Overlays.

  URL-adresse eller fil

  Angi en URL-adresse for å strømme en video, eller klikk på mappen og angi en videofil hvis du ikke allerede har plassert videoen. Når du angir en URL-adresse for strømming, støttes alle alternativene i overlegget, inkludert Autoavspilling og Fullskjerm.

  Strømming av video støtter http, ikke https. Tjenester som for eksempel YouTube og Vimeo, støttes ikke. Bruk i stedet webinnholdsoverlegg, som beskrevet i delen Beste praksis ovenfor.

  Hvis du både plasserer en video og angir en URL-adresse for strømming, har den første handlingen forrang. Hvis du for eksempel først angir en URL-adresse og deretter plasserer en video, bruker overleggene URL-adressen og ikke den innebygde videoen. (Du kan faktisk bruke denne funksjonen ved å velge en plakat for strømmevideoen.)

  Autoavspilling

  Velg dette alternativet for å spille av videofilen når siden er lastet inn på mobilenheten. Du kan også angi en forsinkelse på et gitt antall sekunder. Autoavspilling støttes ikke av visningsprogrammer for Android.

  Spill av i fullskjermmodus

  Hvis dette alternativet er valgt, spilles videoen av i fullskjermmodus. Hvis dette alternativet ikke er valgt, spilles videoen av i visningsområdet. Vær oppmerksom på at alle videoer spilles av i fullskjermmodus på Android-enheter.

  Trykk for å vise kontroller

  Hvis dette alternativet er valgt, vises en kontrollerlinje med pause- og avspillingskontroller hvis man trykker den innebygde videoen mens den spilles av. Hvis dette alternativet ikke er valgt, settes videoen på pause og startes på nytt hvis man trykker den.

  Ikke tillat pause

  Hvis du velger dette alternativet, kan ikke brukere trykke videoen for å sette den på pause eller stoppe den. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Autoavspilling er valgt og Spill av i fullskjermmodus ikke er valgt.

  Stopp ved siste bilde

  Velg dette alternativet for å vise det siste bildet i videoen når den innebygde videoen er ferdig. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Spill av i fullskjermmodus ikke er valgt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?