Webinnholdsoverlegg

Ved hjelp av et webinnholdsoverlegg kan du vise en webside inne i et visningsområde. Brukere kan se websideinnholdet i visningsområdet uten å måtte vise en egen nettleser i programmet. Du kan angi en URL-adresse eller en lokal HTML-fil. Vær oppmerksom på disse problemene:

 • Hvis du angir en lokal HTML-fil, kontrollerer du at .html-filen og tilknyttede filer og mapper vises i den samme mappen. Når innholdet i artikkelen er opprettet, blir alle filene i den samme mappen som HTML-filen lastet opp, så du bør begrense denne HTML-mappen til bare nødvendige aktiva. Hvis du for eksempel legger til HTML-filen i Dokumenter-mappen, blir alle filer og undermapper i Dokumenter-mappen lastet opp.
 • For eventuelle URL-adresser som blir omdirigert automatisk til en mobil URL-adresse, angir du den mobile URL-adressen (for eksempel http://mobile.twitter.com/), ikke den opprinnelige URL-adressen (for eksempel http://twitter.com).
 • Hvis du angir en HTML-animasjon for et webinnholdsoverlegg, må du sette overlegget til Autoavspilling med en svært liten forsinkelse (for eksempel 0,125 sekunder) for å sikre at animasjonen spilles av på riktig måte. Hvis du angir en forsinkelse, hindrer du at overlegget spilles automatisk når siden lastes inn i minnet på forhånd.
 • I InDesign CS6 eller senere kan du bruke kommandoen Sett inn HTML til å sette inn innebyggingskoden for et YouTube-klipp. Det beste resultatet får du ved å redigere den YouTube-innebygde koden til å ta med "src=https://www.youtube.com" i stedet for "src=//www.youtube.com". Sett overlegget til Autoavspilling, og legg til et plakatbilde foran overlegget.  

Slik oppretter du et webinnholdsoverlegg:

 1. Gjør ett av følgende:

  • Bruk rektangel- eller rektangelrammeverktøyet, og dra for å opprette rammen som skal vise webinnholdet.

  • Monter et bilde som skal være plakat for webinnholdet.

 2. Velg rammen, og velg Webinnhold i Overlays/Folio Overlays-panelet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • For å angi en URL-adresse skriver du inn eller limer inn URL-adressen i Objekter-feltet. Skriv inn hele URL-adressen, inkludert "http://."

  • Hvis du vil bruke lokale HTML-filer, klikker du mappeikonet og angir den lokale HTML-filen. HTML-filen (for eksempel index.html) skal vises i en mappe som inneholder eventuelle bilder eller skripter som er brukt i HTML-filen.

 4. Angi ett av følgende alternativer:

  Autoavspilling

  Velg dette alternativet for å laste inn websiden når siden er lastet inn på mobilenheten. Du kan også angi en forsinkelse på et gitt antall sekunder. Hvis mål-HTML-en er en animasjon som spilles av, angir du en svært kort forsinkelse.

  Gjennomsiktig bakgrunn

  Hvis dette alternativet er valgt, beholdes den gjennomsiktige bakgrunnen på en webside. Brukere kan se gjennom gjennomsiktigheten og vise DPS-innholdet i bakgrunnen. Hvis dette alternativet ikke er valgt, brukes webinnholdsbakgrunnen.

  Tillat brukerinteraksjon

  Hvis dette alternativet er valgt, kan brukere kommunisere med websiden. De kan for eksempel trykke på en hyperkobling for å hoppe til en annen webside.

  Tilpass innhold til størrelse

  Hvis dette alternativet er valgt, tilpasses websiden til størrelsen som er angitt i overleggsfilen. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vises websiden i samme størrelse som i nettleseren på enheten, og HTML-siden kan beskjæres.

  Tillat tilgang til rettighetsinformasjon

  Du kan opprette et webinnholdsoverlegg som refererer til Reading API-et for funksjoner, for eksempel Camera API, Geolocation API, digitale inntrengere og kalendere. (I Overlays-panelet kalles dette alternativet Allow API Access (Tillat API-tilgang).) Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke HTML og JavaScript for å utvide DPS.

  I tillegg til å velge dette alternativet for overlegget legger du til et egendefinert JavaScript-API i HTML-koden din.

  Du kan også opprette denne typen betinget HTML-innhold for en HTML-artikkel i stedet for et webinnholdsoverlegg. Hvis du vil ha en HTML-artikkel, velger du alternativet Gi tilgang til rettighetsinformasjon i Folio Producer Editor.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet