Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Publiseringsstøtte for Windows.

Med DPS-verktøy kan du opprette en DPS-fremviserapp som du kan sende til Windows Store. Din Windows-app kan vises på alle enheter eller datamaskiner som kjører Windows 8.1- DPS-apper støtter ikke Windows Phone.

Dette dokumentet beskriver hvordan du oppretter en utviklerkonto i Windows Store, bruker Windows Store Developer Center til å opprette appinformasjon og sende inn appen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bygger Windows-appen, kan du se Bygge DPS-apper for Windows Store.

Opprette utviklerkonto i Windows Store

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du registrere utviklerkonto i Windows Store for enten person eller bedrift.

https://appdev.microsoft.com/StorePortals/nb-NO/Account/signup/start

Hvis appen inneholder salgsinnhold, må du angi bankinformasjon slik at Microsoft kan betale deg for kjøp.

Angi appinformasjon

Når du bruker Windows Store Dev Center til å lage en app, oppgir du appinformasjon, kjøp av salgsinnhold i appen og sender inn appen i en serie trinn. Du trenger ikke noen sertifikater.

Bruk informasjonen som du oppgir i løpet av denne prosessen, ved bruk av webbasert DPS App Builder for å bygge appen.

  1. Klikk på Submit App (send inn app).

    Klikk på Submit App (send inn app)
  2. Følg ledetekstene for å bygge appen. Angi informasjon for alle alternativer markert med stjerne (*) i hver seksjon. Når du er ferdig med en seksjon, ruller du ned til bunnen og klikker Lagre.

App Name (Programnavn)

Angi et ubrukt appnavn for Windows Store. Bruk dette navnet når du bruker DPS App Builder for å bygge appen.

Angi et ubrukt appnavn

Salgsinformasjon

Alternativene i seksjonen salgsinformasjon henviser til appen i seg selv, og ikke til kjøp i appen. For de fleste DPS-apper, er appen i seg selv gratis, og folioene innen appen er enten gratis eller for salg. Du angir kjøp i appene for folioer i neste seksjon, "Tjenester".

  • Oppgi et prisnivå for appen.
  • DPS-apper bruker ikke et handelssystem fra tredjepart for kjøp i appen. Ikke merk av i boksen.
Oppgi et prisnivå for appen
  • Under Hardware Requirements (krav til maskinvare) velger du Available to all systems (tilgjengelig for alle systemer) for alle alternativer.
  • Ikke merk av i boksen under Accessability (tilgjengelighet).
Velg innstillinger for maskinvarekrav og tilgjengelighet

Tjenester

Du kan angi kjøp i app for folioer i seksjonen Tjenester. Windows Store tillater bare én pris for alle salgsfolioer i appen din, så du oppretter bare én Windows Store-produkt-ID for kjøp i appen. Deretter angir du denne produkt-ID-en når du bruker DPS App Builder for å bygge appen.

Merk: Selv om du oppretter én produkt-ID for Windows Store, er det viktig at du bruker forskjellige verdier for produkt-ID (f.eks. com.mycompany.myapp.issuename) for hver enkelt folio når du bruker Adobe Folio Producer til å publisere folioene dine.

  • Angi en produkt-ID i Windows Store for salgsfolioene dine. Vi anbefaler at du bruker motsatt DNS-format, f.eks. com.mycompany.myapp.inapp.
  • Velg Consumable (forbruksvare) under Product Lifetime (produktets levetid). Du må velge Consumable, ellers vil kunden ikke kunne gjennomføre kjøp.
  • Velg Electronic magazine single issue (enkeltutgave av elektronisk tidsskrift) under Content Type (innholdstype).

Merk:

Det er obligatorisk å oppgi en delt hemmelighet (kalt “Windows Main Package Identity Name” (Windows-hovedpakkeidentitetsnavn)) for Windows-apper med kjøp i appen. Du finner informasjon om hvordan du henter den delte hemmeligheten, i den relaterte delen senere i denne artikkelen. Deretter kopierer du Windows-hovedpakkeidentitetsnavnet i Account Admin-verktøyet.

Velg en innstilling for produktets levetid

App-vurdering

Angi app-vurderingen som beskrevet av Microsoft.

Kryptering

Vi anbefaler at du svarer Ja på spørsmål om kryptering.

Velg innstillinger for kryptering

Pakker

Dra og slipp den påkrevde .appx-filen. Du henter denne filen ved å pakke ut .zip-filen som ble lastet ned fra DPS App Builder. Etter at du har sendt inn filen, skal filnavnet vises i grønt.

Beskrivelse

  • Angi beskrivelse av appen.
  • Last opp minst et skjermbilde av appen din og oppgi en bildetekst for alle bilder.
Angi beskrivelse av appen
  • Hvis du spesifiserte et kjøp i appen, må du angi en beskrivelse. Microsoft krever denne beskrivelsen, men den vises ikke i appen.
Angi beskrivelse av tilbud i app

Merknad til testere

Angi eventuell ønsket veiledning til testere som bestemmer om appen din blir godkjent.

Hente Main Package Identity Name (hovedpakkeidentitetsnavn)

Hovedpakkeidentitetsnavnet er påkrevd når du bruker DPS App Builder for å bygge en app for Windows Store. Hvis appen inkluderer kjøp fra app, må du også angi identitetsnavnet i feltet Hovedpakkeidentitetsnavn i Butikk-delen i prosjektinnstillingene.

Microsoft viser hovedpakkeidentitetsnavnet i Windows Utviklingssenter.

  1. Logg på Windows Utviklingssenter.
  2. Velg appen på kontrollpanelet.
  3. Utvid Appbehandling til venstre og klikk på Appidentitet.
  4. Kopier strengen til høyre for Pakke/identitet/navn.
Angi appidentitet

Bygge appen

Bruk den webbaserte DPS App Builder for å bygge appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bygge DPS-apper for Windows Store.

Teste appen

Etter at du har brukt DPS App Builder til å bygge appen, laster du ned .zip-filen og pakker den ut. Test appen ved å bruke Add-AppDevPackage.ps1-skriptet.

  1. Pakk ut filen som du lastet ned fra DPS App Builder.

  2. Høyreklikk på Add-AppDevPackage.ps1-filen og velg Run with PowerShell (Kjør med PowerShell).

  3. Følg instruksjonene for å hente en utviklerlisens og installere sertifikatet.

    Du kan ikke teste kjøp i appen i Windows Store før du sender inn appen. Folioer som publiseres merket som offentlig/salg, vises ikke i biblioteket før etter at søknaden har blitt godkjent av Microsoft.

    For at kjøp i appen skal fungere korrekt, må du gjøre følgende:

    • Forsikre deg om at du har fulgt instruksjonene i Tjenester-delen i denne artikkelen. Bruk samme produkt-ID i DPS App Builder som du angir i Dev Center, og sett produktets levetid til Consumable (forbruksvare).
    • Oppgi hovedpakkeidentitetsnavnet i Account Administration-verktøyet. Gå til http://digitalpublishing.acrobat.com/, logg på med din hovedkonto, klikk på Account Administration (Kontoadministrasjon) og rediger innstillingene for appen din. Kopier og lim inn hovedpakkeidentitetsnavnet som beskrevet tidligere i denne artikkelen.

    Dersom disse trinnene ikke følges, vil det trolig føre til feil når du forsøker å fullføre et kjøp i appen.

Sende appfilen til Windows Store

  1. Bruk den webbaserte DPS App Builder til å bygge appen din, og last ned .zip-filen.
  2. Pakk ut .zip.filen og hent .appbundle-filen.
  3. I Windows Store Dev Center laster du opp .appxbundle-filen i Packages (Pakker)-seksjonen.
  4. Når du har fullført den nødvendige informasjonen i hver enkelt seksjon, klikker du på Submit For Certification (Send inn for sertifisering). Følg ledetekstene for å sende inn appen til Microsoft for godkjenning.
DPS App Builder

Opprette private apper for Windows

Microsoft har to krav til bedriftsbruk av Windows Store-apper:

  • Appens enhet må være koblet til et domene.
  • Sertifikatet som brukes til å signere .appx-filen må være i listen over klarerte sertifikater på enheten.

.appxbundle-filen som fulgte med DPS App Builder, signeres for sending til Windows Store. For bedriftsbruk kan det hende at du må signere .appxbundle-filen og dens innhold på nytt med ditt eget virksomhetssertifikat. Kontakt din Adobe-representant for mer informasjon.

For distribusjon av app-filen kan du bruke en hvilken som helst metode som støttes av Microsoft. Du kan til og med bruke en enkel kommandolinje-metode.