Produktmerknader for reparerte DPS-feil

Denne artikkelen beskriver kjente problemer og de mest relevante feilrettingene for hver utgave av Digital Publishing Suite. Hvis du vil vise en liste over nye funksjoner, kan du se Nyheter i denne versjonen.

Hvis du vil ha en oversikt over DPS-serverproblemer og planlagt vedlikehold, se http://status.adobedps.com.

Feilrettinger i v32.5

Reparasjoner for iOS-visningsprogrammet

Feilbeskrivelse

Rettet i versjon

Handling påkrevd

Feilnr.

Når en folio med to retninger vises i liggende format, kan rullefeltet av og til vises som en svart linje på feil sted hvis alternativet “Enable auto-hiding of vertical scrollbar” (Aktiver automatisk skjuling av vertikalt rullefelt) ikke er aktivert i App Builder. Dette problemet er nå løst.

v32.5.2

Bygg appen på nytt

3954895

Hvis utgiveren bruker DPS App Builder til å erstatte standardikonet for biblioteket med et egendefinert ikon i det egendefinerte navigasjonsfeltet, viser iPhone 6 Plus-enheter standardikonet for DPS. Alle andre enheter bruker det egendefinerte ikonet. Dette problemet er løst.

v32.5.2

Bygg appen på nytt

3956201

Når JS API-funksjonene removeSubscription() og addSubscription() ble hentet fra en egendefinert butikk, gikk varighetsegenskapen tapt hvis samme produkt-ID ble fjernet og lagt til på nytt. Dette påvirket brukergrensesnittet, ettersom prisen ikke lenger gjenspeilet lengden på abonnementet. Dette problemet er nå løst.

v32.5.2

Bygg appen på nytt

3953844

Hurtigreparasjoner for v32

21. mars 2015

Adobe Content Viewer viste svarte linjer i liggende innhold. DPS-teamet utbedret disse problemene og sendte inn en ny versjon av Adobe Content Viewer til App Store. Apple godkjente den nye versjonen lørdag 21. mars. Hvis du ikke har slått på automatiske oppdateringer av enhetene dine, bruker du Oppdater-fanen i App Store på enheten for å oppdatere Adobe Content Viewer.

19. januar 2015

Den nye Adobe Content Viewer for 64-bits iOS v32.4.1 opplevde problemer med at programmet krasjet. Problemet er løst med en oppdatering for Adobe Content Viewer (v32.4.2) og en hurtigreparasjon for DPS App Builder. (3919733)

19. september 2014

 • DPS-webvisninger som bruker iFrame, åpnes nå som de skal på iOS 8-enheter. Dette løste et problem der koblinger til YouTube-videoer ikke ble avspilt. (3825946)
 • Webvisningen for dialogboksen Åpne i v32-visningsprogrammet fungerer nå som den skal i iOS 8. (3825758)
 • Apper med én folio bygget i v31/v32, starter nå som de skal på iOS 8-enheter. (3827604)
 • Alternativet “Optional library subscription tile URL” fungerte ikke med v32 på iOS 7 og iOS 8. Dette problemet er nå løst.

Feilrettinger i v32.4

Reparasjoner for iOS-visningsprogrammet

Feilbeskrivelse

Rettet i versjon

Handling påkrevd

Feilnr.

En feil ble løst for iOS-visningsprogrammer, der Apple avviste noen apper fordi pakkestrengen ikke bestod av mer enn 18 tegn. Pakkestrengen for iOS-brukere begynner nå med v32.5.

v32.4.4

Bygg appen på nytt

 

Når et abonnement er kjøpt, vises Kjøp-knappen i noen tilfeller ikke lenger for berettigede folioer.

v32.4.3

Bygg appen på nytt

3861685

Skaleringsproblemer for visse eksterne webområder er løst.

v32.4.1

Bygg appen på nytt

3834750

Dialogboksen med meldingen “Ny utgave er tilgjengelig” fungerer riktig når alternativet “Hide Free Folio” er aktivert.

v32.4.1

Bygg appen på nytt

3916269

Rettet et problem der noen koblinger ikke responderte på klikkhendelser i webinnholdsoverlegg. Dette problemet påvirket også innebygde YouTube-videoer.

v32.4

Bygg appen på nytt

3844968

Pinch & Zoom fungerer nå som det skal i PDF-filer som åpnes via hyperkobling fra en HTMLResources.zip-fil.

v32.4

Bygg appen på nytt

3839239

Visningsprogrammets tannhjulinnstillingsmeny viser ikke lenger tomme celleblokker i noen tilfeller.

v32.4

Bygg appen på nytt

3852775

Feilmeldingen “Kan ikke oppdatere bibliotek” vises midlertidig i apper med salgsinnhold. Dette problemet ser ut til å ha blitt løst på tjenestesiden. v32.4 iOS-visningsprogrammet inneholder forbedringer for å håndtere feilen på riktig måte, slik at brukere som opplever denne feilen, kan se innhold som de har tilgang til.

-

Ingen endringer er påkrevd. Oppdatering av visningsprogrammet til v32.4 lar imidlertid brukere som mottar denne feilen, vise innhold som de har tilgang til.

3852986 

Hurtigreparasjoner for v32

12. november 2014

Android-visningsprogrammer

 • I Android-visningsprogrammer ble eksempler på bibliotekbannerobjekter vist i nyopprettede v32.3 Android-apper. Denne feilen ble rettet i en endring på serversiden. Enhver Android-app som du bygger, vil ikke lenger inneholde disse eksempelbannerobjektene.

8. desember 2014

Feilrettinger i v32.3

10. november 2014

Reparasjoner for iOS-visningsprogrammet

Feilbeskrivelse

Rettet i versjon

Handling påkrevd

Feilnr.

Hvis du åpner en app i liggende modus når enheten er i stående retning, vil det stående velkomstbildet ikke lenger vises i et kort øyeblikk.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3842414

Ved start skyves ikke lenger velkomstbildet ned før det toner ut.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3846043

Egendefinerte folionavigasjonsikoner vises når appen avsluttes og startes på nytt.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3821073

Artikkelforhåndsvisning fra en URL-adresse fungerer nå som den skal hvis brukeren er logget på en konto med direkte rettighet.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3835863

Innhold som ble kjøpt på enheten av en iTunes-bruker, vil ikke lenger være tilgjengelig for en annen iTunes-bruker etter gjenoppretting av kjøp.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3845370

Det nederste navigasjonsfeltet vises ikke lenger litt over den nederste delen av skjermen hvis foliovisning startes.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3841841

Etter å ha rullet opp og ned i iPhone-biblioteket vises prisingstrengen ikke lenger for folioer som allerede er kjøpt og lastet ned.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3837451

Ved bruk av Adobe Content Viewer til å forhåndsvise innhold fra Adobe Experience Manager returnerer visningsprogrammet nå alle gjeldende AEM-gjengivelser for folioen.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3846222

Når en nedlasting er fullført på iPhone, vil en “Installerer”-melding ikke lenger vises i biblioteket.

Bare v32.3

Bygg appen på nytt

3839857

Reparasjoner for Android-visningsprogram

 • Reparerte et problem der overlegg ikke ble tegnet riktig.
 • Foretok endringer i nedlastingslogikk for at flere brukere skulle kunne laste ned til SD-kortlagring. Vi anbefaler minst 500 MB intern lagringsplass selv ved lagring til et SD-kort.
 • Reparerte et problem med blinkende skjermbilder ved navigering av en folio med innbinding på høyre side.
 • Løste et problem der brukerne så en nedlastingsside som ikke ville forsvinne under en progressiv nedlasting.
 • Når du bytter fra en WiFi-tilkobling til en mobilforbindelse under en folionedlasting på Android 5.0-enheter, vil det ikke lenger vises en nedlastingsadvarsel i leseren.
 • Når du går tilbake til en fullskjermvideo etter å ha trykket på enhetens knapp for siste app, vil den midlertidig stansede videoen ikke lenger vises som et svart skjermbilde på Android 5.0-enheter.  

Reparasjoner for Windows-visningsprogrammet

Ingen reparasjoner for Windows-visningsprogrammet.

DPS App Builder

Ingen reparasjoner for DPS App Builder.

Reparasjoner for tjenester

 • Forbedret støtte for direkte rettigheter for integreringer med flere DNS- og SSL-sertifikater på samme server. Ingen handling er påkrevd.
 • Innebygd webvisningsprogram fungerer nå som det skal på iPad. Ingen handling er påkrevd. (3835499)

Feilrettinger i v32.2

20. oktober 2014

Reparasjoner for iOS-visningsprogrammet

 • Hvis flere MSO-er på samme side er satt til Autoavspilling, spilles bare den første MSO-en av automatisk på iOS 8-enheter. Dette problemet er løst. (3835976).
 • Når appen åpnes, endres ikke det horisontale velkomstbildet lenger raskt til et vertikalt velkomstbilde før det toner ut. (3834533)
 • Du kan nå gå inn i “Forhåndsvis på enhet” på nytt fra biblioteket på iOS 8-enheter. (3829804)
 • Det er nå mulig å trykke på en tekstvarslingskobling selv om det åpne egendefinerte biblioteket er satt til å åpnes automatisk. (3835862)
 • En kobling fra en tekstvarsling åpnes nå selv om appen ikke kjører i bakgrunnen. (3815113)
 • Velkomstskjermen viser nå korrekt bildeformat på enheter med iOS 8. (3835066)
 • Velkomstskjermen skaleres korrekt hvis brukeren roterer iOS 8-enheten. (3836869)
 • Eldre folio-formater (v17 eller tidligere) gjengis nå korrekt i v32-apper (3835973).
 • Artikler vises ikke lenger på nytt når du lukker fullskjermvideoer i folioer med én retning på iOS 8-enheter. (3837382)
 • Tilstander lastes nå inn på korrekt måte i lysbildeoverlegg på iOS 8-enheter. (3839289)
 • Flere feil knyttet til at iOS 8-enheter krasjet ved endring av orientering, er løst. (3830653, 3831903, 3827780)

Reparasjoner for Android-visningsprogram

 • Problemer med navto-koblinger i HTML-artikler og webvisninger er løst. (3839699)
 • Feil med koblinger i et egendefinert bibliotek som går til en ekstern nettleser, er løst. (3834854)
 • Mailto: støttes nå i egendefinert bibliotek. (3829488)

Feilrettinger i v32.1

29. september 2014

Nedlastingsfeil i store filer  Med v32 iOS-apper førte nedlasting av store ressurser via en treg tilkobling til tidsavbrudd og mislykket nedlasting. Dette problemet oppstod spesielt når en del av en folio tok mer enn 120 sekunder å laste ned til enheten. Dette problemet ble løst med v32.1-versjonen. Løsningen er å bygge og sende iOS-appen på nytt.

Bibliotekproblem på iPhone  v32-apper for iPhone viste ikke lenger prisene i biblioteket i iOS 7 og iOS8. Dette problemet ble løst med hurtigreparasjonen.

Hvis noen av disse problemene gjelder for appen din, løser du problemet ved å bygge og sende appen på nytt.

Produktmerknader for v32-feilretting (september 2014)

Viktig: Oppdater apper for iOS 8

DPS Engineering avdekket et lagringsproblem i v31- og v32-visningsprogrammene i GM-versjonen av iOS 8 som ikke var til stede i betaversjonene av iOS 8. Dette lagringsproblemet har negativ innvirkning på brukerens mulighet til å få tilgang til og laste ned innhold ved oppgradering til iOS 8. Dette problemet ble rettet i hurtigreparasjonen fra 13. september for v31- og v32--visningsprogrammene, men det krever at DPS-applikasjonene gjenoppbygges og sendes på nytt til Apple.

Merk følgende:

 • Hvis du ikke har gjenoppbygd eller sendt appene på nytt siden v31.3-versjonen 18. august, må du oppdatere appene for flere folioer slik at folioene kan lastes ned på iOS 8-enheter.
 • Hvis du har gjenoppbygget og sendt en app på nytt etter v31.3-versjonen fra 18. august, er det sannsynlig at brukerne ikke kan laste ned folioer etter en iOS 8-oppgradering med mindre de avinstallerer og installerer appen på nytt. Det anbefales på det sterkeste å sende en ny versjon av appen for å sikre at folioene kan lastes ned.
 • Når brukerne oppgraderer til iOS 8, fjernes tidligere nedlastede folioer fra enheten hvis brukerne gjenoppretter. Hvis brukerne oppgraderer ved hjelp av en app bygget etter 13. september, skal imidlertid nedlastede folioer beholdes.
 • Test apper for én versjon på en iOS 8-enhet. Det er rapportert at enkelte apper for én folio ikke fungerer som de skal, på iPad med iOS 8. Hvis det er nødvendig, bygger og sender du apper for én folio på nytt.
 • Apple har endret iTunes Connect-grensesnittet. Hvis du vil sende en ny versjon av appen, bruker du iTunes Connect til å angi en ny versjon, og deretter bruker du Application Loader til å laste opp ZIP-filen som genereres fra DPS App Builder. Deretter bruker du Builds-delen i iTunes Connect til å angi den nye versjonen du lastet opp. Vent til versjonen vises i dialogboksen Add Build som vises når du klikker på plussymbolet. Dette kan ta noen minutter, og det kan hende du må oppdatere siden eller logge av og deretter på igjen. Sørg for å angi enten et v32-visningsprogram (99363 eller høyere) eller v31-visningsprogram (99365 eller høyere).

Reparasjoner for DPS App Builder

 • En feil relatert til automatisk skjuling av vertikale rullefelt er rettet. I DPS App Builder fungerer nå valget Enable auto hiding of the vertical folio scrollbar (Aktiver automatisk skjuling av vertikalt foliorullefelt) som det skal.

Reparasjoner for iOS-visningsprogrammet

 • Problemet der sideplasseringen ikke ble husket da brukeren forlot artikkelen og returnerte senere, er løst. (3806048)
 • Problemet der Adobe Content Viewer ikke lastet ned innhold fra acrobat.com, er løst. (3810984)
 • Folioer som gjenopptas, kan nå lastes ned fullstendig. (3811424)
 • Melding i dialogboks for abonnement er løst. (3815420)
 • Problemet der forhåndsvisning av flere folioer på enheten førte til at én forsvant, er løst. (3759703)
 • Problem knyttet til feil knip- og zoom-atferd er løst. (3794606)
 • Krasjproblem ved bruk av forhåndsvisning på enhet for å vise en folio, er løst. (3806589)
 • Problemer der noen analysehendelser for appinstallasjoner, appoppstarter og appavslutninger ikke ble sendt når applikasjonen startet i stående format, er løst. (3810661)
 • Det vil ikke lenger bli utført et uendelig antall nye nedlastingsforsøk ved tidsavbrudd. (3811438)
 • Nå er det mulig å lukke velkomstdialogboksen på iOS 8 Beta. (3773662)
 • JSAPI-returverdier i velkomstdialogboksen i iOS 8 Beta er nå rettet. (3802159)
 • Nå vises det tekst i navigasjonsfeltene på iOS 8 Beta. (3806089)
 • Systemet krasjer ikke lenger etter oppstart etter bakgrunnsnedlasting på iOS 8 Beta. (3811826)
 • Folioer med innebygd PDF vises nå ved kjøring på iOS 8 Beta. (3813873)
 • Navigering mellom artikler med rammer som kan rulles, fører ikke lenger til krasj på iOS 8 Beta. (3815374)

Reparasjoner for Windows-visningsprogrammet

 • Leseposisjoner beholdes nå etter at en folio oppdateres. (3794656)
 • Feil relatert til åpning av PDF-filer via HTMLResources, er nå rettet. (3807536)
 • Startposisjonen for innhold endres ikke lenger hvis en ramme som kan rulles, er innebygd i et objekt med flere tilstander. (3807600)
 • Feil atferd knyttet til uttrekkbare kategorier i rammer som kan rulles, er rettet. (3813828)
 • Det er nå støtte for bruk av hyperkobling for å referere til HTML-ressurser. (3813758)

Reparasjoner for webvisningsprogram

 • Lysbildefremvisning avsluttes nå umiddelbart ved klikk i stedet for å flytte til neste tilstand. (3787235)

Pågående kjente problemer og veiledninger

Java Runtime Environment-oppdatering kreves for Mac OSX 10.10 Yosemite

Hvis du bruker en datamaskin som kjører Mac OSX 10.10 (Yosemite), må du oppdatere Java Runtime Environment (JRE) for å kjøre DPS App Builder. Du kan laste ned Apple-sikkerhetsoppdateringen fra følgende sted:

http://support.apple.com/kb/DL1572  

Påloggings-/installasjonsproblemer

 • Hvis Adobe Content Viewer ikke installeres når du oppdaterer DPS-verktøyene, kan du se Kan ikke installere, finn Desktop Adobe Content Viewer.
 • Hvis du får en feil om at godkjenningen mislyktes når du logger på Adobe Content Viewer på iPad med en verifisert Adobe-ID, eller hvis en gyldig, publisert folio ikke vises i et egendefinert visningsprogram, kan det være et problem med serveren. Se delen "Authentication failed" (Godkjenning mislyktes) i den tekniske merknaden Feilsøke Adobe Content Viewer, eller kontakt en Adobe-representant.

Kjente problemer med sosial deling / webvisningsprogram

 • Sosial deling i iOS 6 er nå deaktivert i et hvilken som helst program etter 7. februar. Hele menyen for sosial deling er deaktivert på enheter som kjører iOS 6. Menyen for sosial deling er fremdeles tilgjengelig på iOS 7-enheter.
 • Artikler med jevn rulling viser kanskje ikke siste side på riktig måte hvis lengden på artikkelen med jevn rulling ikke går nøyaktig opp med foliohøyden. For eksempel kan siste siden i en 1024 x 2000-artikkel bli beskåret, mens en 1024 x 1536 (2 ganger høyden) eller en 1024 x 2304 (3 ganger høyden) vil vises riktig. Dette problemet er spesielt vanlig i stående retning. En måte å unngå problemet på er å passe på at høyden til en side med jevn rulling går opp i foliohøyden. En annen måte er å bruke PNG-bildefiler til artikler med jevn rulling i stedet for PDF.
 • Bilder i innholdsfortegnelser som er større enn 70 x 70, beskjæres i stedet for å skaleres.

Andre kjente problemer

 • Hvis du bruker Application Loader til å sende en DPS-app, vises en feilmelding om manglende samsvar mellom versjoner. Du kan enten ignorere denne advarselen og fortsette med å sende appen eller redigere versjonsnummeret i iTunes Connect. På dette tidspunktet avviser ikke Apple apper på grunn av dette problemet. (3632944)
 • Hvis du bruker Application Loader til å sende en DPS-app, vises en feilmelding om at versjonen ikke er gyldig ... og at Info.plist-filen må være en punktdelt liste. Du kan ignorere denne advarselen og fortsette med å sende appen. På dette tidspunktet avviser ikke Apple apper på grunn av dette problemet.

Beste fremgangsmåter

 • Når du angir metadata for folioer og artikler, bruker du grunnleggende tegn som A-Z, 0-9, og streker og understrekingstegn. Unngå skråstreker, symboler og utvidede ASCII-tegn.
 • Hvis alternativet Free (gratis) ikke vises i Folio Producer Editor, må du gjøre to ting: (1) endre versjonen av foliovisningsprogrammet til versjon 26 eller senere, og (2) oppdatere artiklene i folioen. (Når du oppdaterer versjonen av foliovisningsprogrammet, beholder artiklene den tidligere visningsprogramversjonen til de oppdateres.)
 • Selv om PDF nå støttes på Android, støttes ikke kobling til PDF-filer i filen HTMLResources.zip på Android.
 • Det er ikke sikkert at alle PDF-artikler virker på samme måte i Android-visningsprogrammer som de gjør i iOS-visningsprogrammer. Spesielt for webinnholdsoverlegg kan du oppleve andre virkemåter. Panoramaer, innebygde videoer og flere andre funksjoner støttes fortsatt ikke på Android.
 • Når du oppretter et HTML-banner for et abonnementsprogram med rettigheter, går banneret over hele siden. Du må kanskje justere HTML-koden tilsvarende.
 • Hvis du angir et rettighetsbanner, må du fortsatt oppgi abonnementsruteaktiva i DPS App Builder, selv om ruten ikke vises. (Vi prøvde å løse dette, men en feil som vi oppdaget sent, gjorde at vi måtte gå tilbake til den tidligere virkemåten.) Du kan bruke tomme “liksombilder” for abonnementsrutene.
 • Google har nylig endret innebyggingsformatet for YouTube-videoer. Rediger den innebygde YouTube-koden for å ta med "src=http://www.youtube.com" i stedet for "src=//www.youtube.com". Angi også Autoavspilling for overlegget, og legg til et plakatbilde foran overlegget.

Reparerte feil for tidligere versjoner

Hvis du vil vise en liste over tidligere produktmerknader og feilrettinger, kan du se Historikk for DPS-produktmerknader.

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet