Historikk for DPS-produktmerknader

Denne artikkelen inneholder et arkiv over tidligere utgitte produktmerknader for reparerte DPS-feil. Hvis du vil vise en liste over aktuelle feilrettinger, kan du se Produktmerknader og feilrettinger.

Hurtigreparasjoner for v30

28. april 2014

Det tidligere Android-visningsprogrammet viste ikke en feilmelding når folioer ble lastet ned på en Android-enhet som befant seg utenfor det lokale lagringsområdet. (3732681)

22. april 2014

Løste problemer med store push-varslinger. (3743224)

10. april 2014

Løste et problem med sending av push-varslinger ved hjelp av gamle varslings-APIer. (3735711)

21. mars 2014

Når du sender en tekstvarsling, inkludert dobbelbyte-tegn, resulterer det i en melding som er større enn de 256 byte som er tillatt i tekstregistreringsfeltet. Grensesnittet viser en negativ verdi for antall byte som gjenstår, men varslingen kan fremdeles bli sendt til Apple, noe som resulterer i en feil. Med denne hurtigreparasjonen tillater ikke tjenesten lenger at det sendes en melding som er større enn 256 byte. Når tekstmeldingen overskrider den tillatte grensen, viser grensesnittet en feilmelding, og du må redusere antall dobbelbyte-tegn for å fortsette.

20. mars 2014

Når v30-verktøyene installeres, kan ikke brukerne i noen tilfeller logge på Folio Builder-panelet ved hjelp av en Adobe-ID som ikke har tilordnet en programrolle. Dette problemet ble løst i denne hurtigreparasjonen. Hvis du vil unngå dette påloggingsproblemet, kan du oppdatere DPS-skrivebordsverktøyene (InDesign CC/CS6) eller Folio Builder-panelet (InDesign CS5.5/CS5). Se denne artikkelen for koblinger til installasjonsprogrammer.

Produktmerknader for v30-feilretting (mars 2014)

Reparasjoner for opprettelse

Folioer der overlegg har linjeskifttegn i navnet forårsaker ufullstendige overlegg og Android-nedlastingsfeil. Dette problemet ble løst. (3653600)

Reparasjoner for iOS-visningsprogram

Tidsavbrudd ble økt fra 15 til 60 sekunder for getFolios-kall. (3758942)

I Newsstand-apper vises nye indikatorer etter at en nedlasting i forgrunnen fullføres. (3747785)

I oppdaterte apper med direkte rettigheter ble flere påloggingsproblemer løst, inkludert problemet med at påloggingsknappen ikke fungerte riktig samt at brukere ble logget av. (3726004 og 3726005)

iPhone-visningsprogrammet beholder nå aspektforholdet (16:9) for forsiden til iPhone5-foliostørrelsene i Newsstand-visning. (3732700)

Visningsprogramkode som søker etter databeskrivelser i filen HTMLResources.zip, angir ikke lenger feilaktig at det oppstod en feil. (3724085)

Utvidede tegn blir ikke lenger URL-kodet for URL-adressen med skyvevisning. (3728362)

Ikke-Newsstand-visningsprogram og Adobe Content Viewer mister ikke lenger nedlastede folioer etter omstart hvis feltet Folio Publication Name inneholder skråstreker "/". (3706229)

Hvis du sveiper på et overlegg for webinnhold, aktiveres det ikke lenger i iOS7. (3719813)

Visningsprogrammet krasjet hvis brukeren lastet ned én del av en inndelt folio, folioen publiseres ikke og brukeren viser og samhandler med den folioen. Dette problemet ble løst. (3712674)

Ny innstilling for bildesekvens ved rotasjon og treghet er nå tilgjengelig når du sveiper. (3711983)

I iOS 7 forsvinner ikke lenger knapper for lysbildefremvisning når enheten roteres hvis lysbildefremvisningen er nestet i en ramme som kan rulles. (3710367)

Trykking på gyldige navto-koblinger mislykkes ikke lenger, og har ingen innvirkning i noen tilfeller. (3704444)

Leseposisjonen for folio med én retning mistes ikke lenger når enheten startes på nytt i motsatt retning (3701061)

Localstorage-verdier hentes nå på riktig måte etter at enheten har vært i hvilemodus, eller når det trykkes på Hjem-knappen. (3696400)

Når du zoomer inn på en PDF-side og sveiper over en bildesekvens, oppfører bildesekvensen seg nå på ordentlig måte. (3689978)

Lysbildefremvisninger med automatisk avspilling som tilbakestilles med et dobbelttrykk, begynner ikke å spille igjen når du forlater siden. (3685543)

Newsstand-folioforsiden oppdateres nå på riktig måte fra en push-varsling for bakgrunn selv om brukeren ikke er berettiget til folioen. (3684294)

Overlegg for bildesekvens nestet i en ramme som kan rulles, mislykkes i noen tilfeller ikke lenger ved automatisk avspilling. (3684291)

Nytt foliovarsel vises ikke i foliovisningen hvis visningsprogrammet ikke er konfigurert for direkte rettigheter. Dette problemet ble løst. (3684290)

Visningsprogrammet krasjer ikke lenger hvis brukeren trykker på flere folioer som skal kjøpes i et egendefinert bibliotek, og deretter velger å gå tilbake til standardbiblioteket. (3678047)

Sveiping svært raskt over en lysbildefremvisning flytter noen ganger til den neste artikkelen i stedet for å endre lysbilder. Dette problemet ble løst. (3673086)

På iPhone 5 er teksten Glemt passordet? utenfor påloggingsboksen hvis programmet er konfigurert med en URL for et glemt passord, men ikke en URL for å opprette konto. Dette problemet er løst i v30-programmer. (3671662)

Hvis du sveiper raskt over en beskyttet artikkel ved siden av en gratisartikkel, kan du se beskyttede artikler uten en kjøpsrute eller nettbehandling. Dette problemet ble løst. (3660132)

Egendefinerte HTML-spor og webvisning utvides nå bak visningsprogrammets grensesnitt på riktig måte. (3658854)

En forhåndsvist folio kan nå lastes ned hvis det blir funnet et mellomrom i navnet på en TOC-ressurs. (3658214)

Når du har zoomet inn på en lysbildefremvisning eller en bildesekvens med sveiping aktivert, kan du nå sveipe loddrett for å rulle siden. (3656725)

Sveiping på en vannrett ramme som kan rulles, der bildet ble beskåret i InDesign, flytter ikke lenger siden og viser en dirrende virkemåte. (3653470)

Dobbelttrykking på en MSO zoomer nå inn og ut på riktig måte når det zoomes inn på siden i en PDF-artikkel. (3652078)

Bruk av vindu for å velge bort sporing er ikke lenger deaktivert i frakoblet modus. (3650422)

Tittelen i biblioteket viser ikke lenger "Library Alert" hvis en folio oppdateres flere ganger. (3649220)

Når du har sveipet på en ramme for loddrett rulling for å gå til neste side, vises ikke neste side lenger kort og hopper deretter tilbake til den opprinnelige siden. (3647503)

Ytelsen til nettleseren i programmet er mer pålitelig ved visning av webinnhold. (3610048)

iTunes Subscriber-mottak kan nå valideres hvis enheten startes på nytt, ikke låses opp, og programmet kommer ut av hvilemodus via et Newsstand-push. (3595346)

Reparasjoner for opprinnelig Android-visningsprogram

Løste problem med at noen autoavspillingsvideoer ikke ble spilt av automatisk.

La til stabilitetsreparasjoner i biblioteket når det gjelder avbryting av nedlastinger.

Problem med pålogging til direkte rettigheter er løst.

Video i en lysbildefremvisning kan nå spilles av automatisk når videoen kommer inn i bildet. (3761190)

Folioplasseringen blir nå husket når du returnerer fra bibliotekvisning. (3760478)

Nestet bildesekvens som er satt til å spilles av med en forsinkelse på 0 sekunder, kan nå spilles av automatisk. (3759806)

Feilen med at hvite eller svarte linjer vistes på lange rulleartikler, er nå reparert. (3744416)

Navto-koblinger i weboverlegg fungerer nå selv om de finnes i ulike seksjoner. (3723414)

Reparasjoner for Windows Store-visningsprogram

Hvis publiseringsprogrammet endrer et artikkelnavn, vises ikke feilmeldingen Kan ikke åpne folio lenger når brukeren forsøker å oppdatere folioen. (3729074)

Problem med pålogging til direkte rettigheter er løst. (3726018)

Uttrekkbare kategorier med rullbar ramme fungerer nå øverst og til venstre, og i tillegg nederst og til høyre på siden. (3759672)

Reparerte et problem med Window Store-visningsprogram som krasjer ved åpning av biblioteket som inneholder folioen der enten publiseringsdato eller en forsidedato ikke er angitt. (3714037)

I noen tilfeller ble ikke folio med videooverlegg arkivert på riktig måte. Derfor kunne ikke brukerne laste ned folioen på nytt på riktig måte. (3707309)

Reparasjoner for webbasert DPS App Builder

Reparerte et problem for å forbedre hvordan analyse blir konfigurert for Professional-kunder ved bygging av opprinnelige Android-programmer.

Analytics-reparasjoner

Artikkelmetrikk viser nå konsekvente rapporter for overleggstarter og URL-klikkinger for sider som ikke inneholder disse elementene. (3726762)

Knapper som er bygd inn i en lysbildefremvisning, blir nå sporet riktig. (3737243)

Gammelt Android-visningsprogram

Det tidligere Android-visningsprogrammet viste ikke en feilmelding når folioer ble lastet ned på en Android-enhet som befant seg utenfor det lokale lagringsområdet. (3732681)

Hurtigreparasjoner for v29

24. februar 2014

I noen tilfeller mottok ikke iPhone-folioer på 1136 x 640 push-varslinger, og ble ikke valgt som den riktige gjengivelsen. Dette problemet ble løst med v29.3-versjonen. (3704287)

Eksterne koblinger i overlegg for webinnhold fungerer nå på riktig måte i webvisningsprogrammet. (3697794)

HTML-artikler med det eksterne koblingsmålet "_blank" erstatter gjeldende side, i stedet for å åpne et nytt vindu eller en ny fane i nettleseren for webvisningsprogrammet. Dette problemet ble løst med v29.3-versjonen. (3697798)

14. februar 2014

I opprinnelige Android-programmer fungerer nå kjøp fra programmet i Google Play og Amazon Appstore på riktig måte når du oppretter et nytt opprinnelig Android-program. (3699074)

11. februar 2014

Hvis du brukte den nyeste v29.2-versjonen (7. februar) til å bygge et program som fungerer både på iPad og iPhone, krasjer programmet på iPhone når brukeren går over i blamodus. Hurtigreparasjonen fra 11. februar løste dette problemet.

Hvis du bygget på nytt og sendte et iPad-/iPhone-program etter 7. februar og programmet krasjer i blamodus på iPhone, bygger du (redigerer) programmet på nytt og sender den deretter på nytt. Hurtigreparasjonen krever IKKE at du laster ned en ny versjon av DPS App Builder.

7. februar 2014

Apple begynte nylig å avvise apper som bruker annonse-ID til andre formål enn annonsering. DPS-visningsprogrammer inkluderer Facebook SDK for sosial deling, så Apple har avvist alle nylig sendte DPS-apper. For å rette opp denne feilen har Adobe deaktivert sosial deling i iOS 6 i nylig opprettede programmer. Denne endringen i visningsprogrammet påvirker ikke noen programmer som allerede er i App Store. Det påvirker bare nye builder av v28- og v29-apper.

I eventuelle nye v28- eller v29-apper deaktiveres hele menyen for sosial deling, ikke bare Facebook-alternativet, på enheter som kjører iOS 6. Menyen for sosial deling er fremdeles tilgjengelig på iOS 7-enheter.

Hvis Apple avviste appen din nylig på grunn av annonse-ID-en, bruker du DPS App Builder til å bygge appen på nytt, og sender det på nytt til App Store. Dette er en endring på serversiden, så du trenger ikke å oppdatere DPS App Builder.

Historisk kjenner vi ikke til et tilfelle der Apple har avvist et eksisterende program i butikken, så eksisterende programmer burde ikke berøres.

5. februar 2014

Feil reparert der nedlastede folioer ble slettet fra biblioteket hver gang ikke-Newsstand-program ble fjernet fra minne og startet på nytt. Denne feilen ble forårsaket av utvidede tegn i publikasjonen. Det berørte Adobe Content Viewer og ikke-Newsstand DPS-apper. (3691128)

Feil reparert der iTunes-abonnent mistet rettigheten da en passordbeskyttet iDevice ble startet på nytt, og appen ble vekket via en Newsstand-push før brukeren låste opp enheten. (3595346)

Newsstand-forsiden oppdateres nå på riktig måte med en push-varsling for bakgrunn selv om brukeren ikke er berettiget til folioen. (3684294)

For Base Analytics er ikke listen for deltakerinnstillinger lenger avkuttet i listen over akkumulerte innstillinger når kontoen inneholder et stort antall folioer. (3681417) Enda flere visningsproblemer ble løst.

30. januar 2014

DPS App Builder ble oppdatert for å rette en feil i abonnementsbanner i AIR-baserte Android-visningsprogrammer. På HD Android-enheter ble standardruten for biblioteksabonnement vist i stedet for det angitte abonnementsbanneret. Med oppdateringen av DPS App Builder vises nå det egendefinerte banneret på alle støttede Android-enheter. Hvis du vil ta med denne endringen, oppdaterer du DPS App Builder, og redigerer og oppretter et Android-program.

Desember 2013

Når folioer lastes ned i bakgrunnen, vil en “new issue available”-melding (“ny utgave tilgjengelig”) av og til vises selv når brukeren leser den nyeste versjonen.

Rullbare rammer i webvisningsprogram som var innebygd i andre overlegg, hadde sluttet å virke på riktig måte når v29 ble utgitt. Dette problemet ble løst med en hurtigreparasjon 10. desember 2013.
Ingen handling er påkrevd.

Sosial deling virket ikke som det skulle i enkelte v27- og v28-apper når folioer ble publisert etter at v29 ble utgitt. Dette problemet ble løst med en hurtigreparasjon 10. desember 2013. Det er ikke nødvendig å publisere folioene på nytt eller foreta seg noe annet.

Produktmerknader for v29-feilrettelse (desember 2013/januar 2014)

Reparasjoner for iOS-visningsprogram

 • Deling via Pinterest blokkeres ikke lenger med en feilmelding hvis artikkelen er beskyttet. (3678200)
 • Etter at du har aktivert og tilbakestilt et panoreringsoverlegg (panorer og zoom), kan du nå dra overlegget for å endre artikler eller sider. (3673208)
 • Reparerte et problem med kinesiske programmer som periodevis krasjet på grunn av et ChinaCache-svar. (3681676)Rangering av appen i iOS 7 viser en tom skjerm. Apple har gjort en endring i iOS 7 som hindrer DPS-apper å direkte koble til omtalesiden i iTunes. Visningsprogrammene i v29 peker nå til produktsiden der brukere kan rangere apper og gi omtaler.
 • Reading API lastes nå for en folio selv om folioen ikke er fullstendig nedlastet. Denne endringen gjør at overlegg med digitale “blow-in”-funksjoner kan vises riktig i folioer med gratis forhåndsvisning av artikkel. (3658157)
 • Strengen for forhåndsvisning av utgave i weblesermodus trunkeres ikke lenger på flere språk. (3662430)
 • I iOS 7 kunne store folioer noen ganger ikke trekkes ut når de ble levert via Newsstand, noe som førte til problemer med å bruke folioen. Dette problemet ble løst av en hurtigreparasjon 13. desember 2013. Brukere kan nå fortsette installasjonen av en nedlasting fra Newsstand som ikke kunne fullføres, i bakgrunnen. (3678236)
 • Gjenoppretting fra iCloud fører ikke lenger til nedlastingsfeil for folio hvis folioen ble lastet ned før gjenopprettingen. (3658682)
 • Overlegg responderer nå på riktig måte ved dra-bevegelser når de er nestet i en rullbar ramme og zoomet inn i artikler med PDF-bildeformat. (3656040)
 • Tastatur vises nå i webvisning selv om programmet startes av et eksternt varsel. (3655343)
 • Trykking på bildesekvenser vil nå sette visningen på pause umiddelbart. (3655323)
 • I Favoritter-visning vil ikke lenger nedre deler av bokstavene forsvinne i iOS 7. (3653518)
 • Hvis du drar et bilde med overlegg for panorering og zooming, blir det ikke lenger aktivert i iOS 7. (3652378)
 • Filer slettes ikke lenger hvis driftsstans oppstår under nedlasting. (3646105)
 • Lagringsplass minsker på riktig måte etter sletting av lokale folioer fra enheten. (3642155)
 • To dra-bevegelser er ikke lenger påkrevd for å aktivere en rullbar ramme i en artikkel som kan dras horisontalt, når klyp og zoom er deaktivert i visningsprogrammet i iOS 7. (3639687)
 • “Vis mer”-knappen i biblioteket er ikke lenger under navigasjonsfeltet hvis visningsprogrammet er konfigurert til å skjule navigasjonsfeltet i foliovisning. (3639187)
 • Ved å trykke på statuslinjen i foliovisning kan brukeren nå navigere uten problemer til første siden av artikkelen selv om brukeren har bladd forbi den andre siden. (3637338)
 • Hvis du trykker to ganger på tittelen i foliovisning vil navigasjonsfeltet nå gå tilbake til den første artikkelen i folioen i iOS 7. (3637334)
 • En salgsfolio vises nå i biblioteket selv om visningsprogrammet er konfigurert slik at “alwaysVerifyPrices” er satt til “false” og produkt-ID-en til å begynne med ikke er angitt i iTunes Connect. (3632934)
 • En salgsfolio vises ikke lenger som Gratis når den er publisert med en produkt-ID som ikke er i iTunes Connect, og så oppdatert i Folio Producer. (3632843)
 • I Seksjoner-biblioteket forsvinner ikke lenger nedre del av bokstavene i titler iOS 7. (3632127)
 • Appen krasjer ikke lenger når du trykker på en knapp i navigasjonsfeltet samtidig som du drar i weblesermodus. (3629583)
 • Trykking på en navto-kobling i en beskyttet artikkel mens navigasjonsfeltet vises, fører ikke lenger til at kjøpspanelet skjuler Kjøp-knappene. (3629021)
 • Egendefinert webspor overlapper ikke lenger statuslinjen til iOS når den navigeres til via en hyperkobling i foliovisning. (3628154)
 • Venstre siden av trykkesonen responderer nå riktig på Marker alle/Opphev markering-knappen i arkivvisning. (3626746)
 • Første gang du åpner en egendefinert HTML-webvisning fra en folio, overlapper ikke lenger statuslinjen tittellinjen. (3622213)
 • Området for app-tittel i visningsprogrammet til iPhone er ikke lenger for smalt. (3619689)
 • Nye eller slettede abonnements-SKU-er vises nå på riktig måte i programmet etter oppgradering av appen. Dette inkluderer endring av en app fra å være et program uten abonnement til å bli et program med abonnement. (3618262)
 • Rullekontroll på iPhone i iOS 7 er nå plassert helt til venstre. (3615139)
 • Rullekontrollen vises ikke lenger feil. I noen tilfeller fremstod rullekontrollen med avrundede hjørner til høyre og butte hjørner på venstre side i iOS 7. (3609600)
 • Aktivering av enhetsplasseringstjenester for første gang fra et DPS-program starter nå tilbakeringing fra geolokasjon på riktig måte. (3615089)
 • Visning av menyen for deling mens Favoritter-menyen er åpen, vil nå lukke Favoritter-menyen. (3612660)
 • iOS-statuslinjen vises ikke lenger i et øyeblikk på et velkomstbilde før biblioteket vises. (3611771)
 • Dra-bevegelser fører ikke lenger siden i feil retning når du starter å dra i aktiveringssonen til navigasjonsfeltet. (3604237)
 • Navigasjonsfeltet lukkes nå automatisk med en gang det trykkes på en navto-kobling. (3601795)
 • Bekreftelsesdialogboksen som åpnes på websider i Safari, vises ikke lenger bak webvisningen hvis webvisningen økes med adobeDPS.dialogService.open(“url”). (3598816)
 • Et visningsprogram vil få nye rettighetssluttpunkter hvis en app oppgraderes til en ny versjon og den nye versjonen har en annen integrerings-ID. (3596956)
 • Kjøperuten vises ikke lenger i et kort øyeblikk etter at en video i full skjerm er avsluttet, hvis brukeren roterer enheten mens videoen spiller. (3561016)
 • Oppgradering av et program i iOS 7.1 beta fører ikke lenger til at appen krasjer. (3674015)

Reparasjoner for Android (AIR)-visningsprogram

 • v29 AIR-baserte Android-programmer støtter nå Android 4.4.
 • HTML-tekstområdet viser nå virtuelt tastatur i Android DPS Viewer på riktig måte. (3645955)
 • Overtoning av lysbilder skaleres nå på riktig måte – også når siden zoomes samtidig. (3645597)
 • Spesielle tegn mangler ikke lenger i plassert PDF opprettet fra Word på Mac Os. (3635908)
 • Android-visningsprogram mister ikke lenger pålogget-status når de minimeres og gjenopprettes. (3632946)
 • Tekst med strek vises ikke lenger feil etter klyp og zoom på PDF-folio. (3631177)
 • Feilmeldingen “Kan ikke oppdatere bibliotek. Tilkoblingen til serveren ble brutt.” vises ikke lenger ved første lansering av Adobe Content Viewer på Android-enhet med Kinas nettverk. (3621100)
 • Kan nå navigere fra en side til en annen i webinnhold. (3584796)
 • Forhåndsvisning av to artikler på rad i PDF-folio uten å lukke visningsprogrammet fører ikke lenger til at restinnhold fra den første artikkelen vises. (3578950)

Reparasjoner for webvisningsprogram

 • Forbedret gjengivelse av HTML-overlegg
 • Mer robust behandling av meldinger i Adobe Content Viewer for Web SDK.

Hurtigreparasjoner for v28

 • Flere mindre feilrettinger for rammer som kan rulles, var inkludert i en hurtigreparasjon. Når du har zoomet inn på en ramme som kan rulles, og du vil panorere rundt, vil det oppleves jevnere. Når du zoomer inn i en ramme som kan rulles, kan du trykke to ganger på siden eller i den rullbare rammen for å zoome tilbake til 100 %. Før denne hurtigreparasjonen kunne du ikke trykke to ganger på en rullbar ramme for å zoome ut.
 • Hvis du laster opp distribusjonsappen ved hjelp av Application Loader, vises en advarsel om manglende samsvar mellom versjoner hvis versjonsnummeret for appen ikke samsvarer med versjonsnummeret som er angitt i iTunes Connect. Med hurtigreparasjonen vises nå den riktige versjonen. Du kan redigere iTunes Connect-versjonen eller ignorere advarselen. (3632944)
 • Nedlastingsrapporter for utgiver er fylles nå ut som de skal. (3632837)
 • Hvis du legger til et egendefinert bibliotek og deretter deaktiverer avmerkingsboksen Vis navigasjonsverktøylinje, kan det egendefinerte biblioteket nå vises i appen. (3633203)
 • Abonner-knappen i biblioteket vises nå når appen startes første gang. (3631155)
 • Det vises ikke lenger en 404-feilmelding i stedet for målsiden for R28 iPhone-delingsmottakere. (3634929/3634971)
 • Kallet GetAccountEntitlement returnerer ikke lenger svarkoden 500. (3637375)
 • Brukere kan nå logge på fra et innebygd webvisningsprogram for å vise innhold som de har tilgang til. (3639196)

Feilretting for v28 (oktober 2013)

Feilrettinger for iOS 7 (v27- eller v28-visningsprogrammer)

 • Lukkekontrollen for påloggingsdialogboksen vises ikke lenger som en X i iOS 7. (3629759)
 • En knipe- og zoomebevegelse over en vektorlysbildefremvisning eller en rullbar ramme på iOS 7 forårsaker ikke lenger at applikasjonen krasjer. (3629753)
 • Trykking på en artikkel fra bla gjennom-visning på iOS 7 fører ikke lenger til at en delvisning av den tilstøtende artikkelen vises. (3629616)
 • Overlegg for vektorlysbildefremvisninger og rullbare rammer på iOS 7 forsvinner ikke lenger etter at enheten blir rotert. (3629615)
 • Bakgrunnsnedlasting for Newsstand mislykkes hvis applikasjonen er fremst når enheten er i hvilemodus. (3629767)

Reparasjoner for iOS-visningsprogram

 • Bakgrunnsnedlasting for Newsstand mislykkes ikke lenger hvis applikasjonen er fremst når enheten er i hvilemodus.(3627696)
 • En nedlastet forhåndsvisning mister ikke lenger betalingsmurmeldingen for sosial deling hvis brukeren navigerer til en egendefinert storefront og deretter navigerer tilbake til innholdet. (3604868)
 • Innhold i full oppløsning hentes nå som det skal, hvis brukeren laster ned en beskyttet folio og deretter logger på en konto som en bruker med direkte rettigheter som har tilgang til publikasjonen. (3596204)
 • Betalingsmurmeldingen brukes nå som den skal, for alle artikler som ikke er fritt tilgjengelige, hvis en bruker med direkte rettigheter laster ned en folio, og deretter logger av kontoen og viser folioen. (3596201)
 • Rullebevegelser gjenkjennes ikke hvis rullbare rammer finnes i HUD eller aktiveringssoneområdet for navigering. (3587276)

Reparasjoner for Android (AIR)-visningsprogram

 • I AIR-baserte visningsprogrammer kan brukere nå aktivere en hyperkobling hvis den finnes i et aktiveringssoneområde for navigering eller navigasjonsfelt. (3584776)
 • Sporingsalternativer vises ikke lenger når enheten er frakoblet, men applikasjonen er konfigurert for ikke å vise sporingsalternativer. (3580578)

Reparasjoner for DPS-redigering/-publisering

 • Tidsstempler for de publiserte folioene i visning for forespørselspublisering i Folio Producer fungerer nå som de skal. (3598287)
 • Hvis du sletter en folio som er delt fra en annen konto i Folio Builder-panelet, fører det ikke lenger til en feil. (3577372)
 • Hvis en folio tidligere hadde seksjoner angitt ved hjelp av sidecar.xml under import og utgiveren fjerner seksjonene, fører visning av den oppdaterte folioen i visningsprogrammet ikke lenger til tilfeldig krasj. (3584034)
 • Hvis du angir jevn rulling og vannrett sveiping i filen sidecar.xml, angis egenskapen når du oppretter en artikkel i alle forekomster. (3585563)

Reparasjoner for webvisningsprogram

 • Webvisningsprogrammet viser nå en Fullført-knapp når videoer vises i full skjerm (innenfor grensene for innholdsområdet til webleseren), slik at brukere kan avvise videoen på en enklere måte.
 • For innebygde webvisningsprogrammer er Adobe Content Viewer for Web SDK oppdatert til versjon 2. Versjon 1 støttes ikke lenger og er heller ikke tilgjengelig.

Hurtigreparasjoner for v27

 • En endring fra Apple forårsaket at DPS-apper ble avvist ved opplasting og resulterte i en feilmelding om ugyldig binær – manglende NIB-fil i Application Loader. 
 • Et problem som førte til at åpning av en egendefinert butikk i en app noen ganger endret visningen av betalingsmurbildet i folioer med forhåndsvisning for artikler med fri tilgang, er løst.
 • Knapper med Gå til side-handlinger eller navigeringskoblinger som hopper til en bestemt side, fungerer nå som de skal i en enkeltfolioapp. Oppdater DPS App Builder, og rediger eller bygg enkeltfolioappen på nytt.
 • Når en app oppdateres til v25 eller senere, ble eventuelle eksisterende bibliotekforsidebilder fra en v24-app eller tidligere oppskalert for å passe til den nye bibliotekbeholderen, noe som gir et uskarpt bilde. Med denne hurtigreparasjonen genereres forsidebilder på nytt ved oppgradering hvis størrelsen på det hurtigbufrede bildet ikke samsvarer med den forventede bildestørrelsen.
 • Gruppe-ID-ene for apper opprettet med verktøy fra tredjeparter, økes nå som de skal i DPS App Builder. Denne endringen på serversiden krever ikke at DPS App Builder oppdateres.

Feilretting for v27 (juli 2013)

Visningsprogram

 • Seksjoner fungerer nå som de skal i programmer med egendefinerte biblioteker.
 • Plasseringen av et lydoverlegg angitt for avspilling i bakgrunnen, endres ikke lenger når du roterer enheten i Bla gjennom-modus.
 • I et iPhone-visningsprogram kan brukere nå fortsette eller avbryte nedlastingen på riktig måte etter å ha avvist spørsmålet om å oppdatere folioen.
 • Forhåndsvisningsruten for kjøp i forhåndsvisning for artikkel er nå innrettet for å unngå å bli delvis skjult i visse situasjoner.
 • Bakgrunnsfargen for beholderen for rettighetsbanner er nå mørk grå i stedet for hvit.
 • I et iPhone-visningsprogram er en feil der en dialogboks om seksjon som ikke er nedlastet, som vises for ofte i Bla gjennom-modus, reparert.
 • I iOS-programmer vises ikke lenger en feilmelding hvis nedlastingen mislykkes for en bakgrunnsnedlastet folio. Det vises bare en feilmelding hvis brukere initierer nedlastingen.
 • Hvis en bruker trykker på både en folio med seksjoner og en folio uten seksjoner samtidig i biblioteket, krasjer ikke lenger visningsprogrammet.
 • Statusen for folioer med rettigheter vises ikke lenger som Ukjent i egendefinerte biblioteker.
 • Første folio gratis tilbakestilles ikke lenger når programmet avinstalleres og installeres på nytt.
 • Twitter-feeder i webinnholdsoverlegg vises nå som de skal.

Publisering

 • Publisering etterlater ikke lenger folioen i en privat/forhandler-tilstand i sjeldne tilfeller av publiseringsfeil. Oppdatering av folioen gjenspeiler de angitte statusinnstillingene.
 • Hurtigbufringsproblem for getFolios-API er løst.
 • I noen tilfeller fikk ikke utgiveren tillatelse til å avbryte nytt forsøk ved mislykket publiseringsforsøk. Dette problemet er løst.

Webvisningsprogram

 • Eksternt koblede lydfiler spilles nå av som de skal.

Hurtigreparasjoner for v26

 • DPS App Builder bygger nå et egendefinert Adobe Content Viewer-program riktig ved bruk av Enterprise-sertifikater.
 • Oppdatering av en folio med slettede artikler fungerer etter hensikten.
 • Alternativet Fest orientering i DPS App Builder for iPhone Viewer er nå tilgjengelig.
 • Knapper i aktiveringssoner er nå aktive.
 • Utformingen av forhåndsvisning av gratisartikler ble forbedret ved en oppdatering. Artikler med beskyttet forhåndsvisning er skravert for å gi et bedre utseende. En beskyttet gratis artikkel som er satt til Bare horisontal dra-bevegelse viser nå et grått felt for hele artikkelen unntatt første side. Dessuten er et problem med forhåndsvisningsruten som førte til at knapper ble beskåret i blamodus, rettet.
 • Direkteberettigede brukere blir ikke lenger feilaktig logget ut.
 • Analysedata fra Content Viewer for Web blir nå rapportert riktig.
 • Løst problemet med at Seksjoner-knappen får programmet til å krasje i enkelte tilfeller.

Produktmerknader for v26-feilretting (1. mai 2013)

Adobe Content Viewer

 • Du blir ikke lenger logget av Adobe Content Viewer gjentatte ganger og tvunget til å logge på igjen, noen ganger to ganger.
 • Ikke-publiserte folioer vises ikke lenger under publiserte folioer i Adobe Content Viewer.
 • Du blir ikke lenger logget av Adobe Content Viewer etter tvungen avslutning av programmet og ny start.

Folioredigering

 • InDesign krasjer ikke lenger under import av artikler som har knapper som har overlegg på montasjebordet som mål.
 • Dag og måned i datoinnstillingen blir ikke lenger tilbakestilt i enkelte tilfeller.
 • Artikler kan ikke lenger sorteres på nytt hvis folioen er låst.

iOS-visningsprogrammer

 • Tilbake-knappen fører deg nå fra navigeringsmålsider til navigeringskildesider i horisontalnavigeringsartikler.
 • Snurping og zooming på PDF-artikler er nå like responsivt som i tidligere versjoner av visningsprogrammet.
 • Lesere kan nå gjenoppta nedlasting av en folio når folioen oppdateres under nedlastingen.
 • Det er nå mulig å bla gjennom miniatyrer for HTML-artikler i Single Edition-programmer.

Webvisningsprogram

 • Video stopper nå på det siste bildet når et alternativ blir valgt.
 • Knapper tar nå hensyn til stabelrekkefølgen og vises ikke lenger gjennom andre overlegg når knappene skal skjules.
 • Hyperkoblinger til andre sider støttes nå i webvisningsprogrammet for Internet Explorer 8, 9 og 10.
 • Forskjellige andre Internet Explorer-problemer er løst, herunder støtte for hyperkoblinger og full støtte for artikler som har flere enn 10 sider.

Hurtigreparasjoner for v25

 • Koblinger til webområder i egendefinerte HTML-ikonsider åpner nå websiden i nettleseren i programmet i stedet for i den eksterne nettleseren (Safari for mobil). Dette problemet ble løst i en hurtigreparasjon på serversiden. Bygg applikasjonen på nytt og test.
 • Når en abonnementsutviklingsapplikasjon ble testet i et sandkassemiljø, ble resultatet i noen tilfeller at gyldige abonnementer ikke fungerte som de skulle. SubscriptionReceipt endDate og startDate var null for abonnementer. Dette problemet ble løst i en hurtigreparasjon på serversiden.
 • iOS-analyse: Egenskapen ViewerVersion med -dev-m som suffiks, er løst i en hurtigreparasjon på serversiden.
 • Hvis en enhet kjører iOS6.1, vil multifolioapplikasjoner opprettet før v25 krasje hvis enheten ikke er koblet til Internett. Med hurtigreparasjonen kan du nå bruke DPS App Builder til å opprette et v24- eller v25-visningsprogram som ikke krasjer i frakoblet modus, når enheten kjører iOS6.1.
 • Plassering av OAM-filer (Edge) i InDesign CS6-dokumenter for å opprette et overlegg fungerer nå som det skal i v25-folioer. Last ned og installer DPS Desktop Tools.
 • Tilføyelse av HTML-innhold med IFrame (for eksempel innebygde YouTube-videoer) fungerer nå som det skal med v25-folioer.
 • Knapper med Gå til tilstand-handlinger fungerer nå som de skal i noen tilfeller.
 • App Builder henger ikke lenger hvis det er mange egendefinerte verktøylinjespor.
 • DPS App Builder inkluderer nå den riktige pakke-ID-versjonen. Det oppstår ikke lenger en pakke-ID-feil når du sender visningsprogrammet.

Produktmerknader for v25-feilretting (januar 2013)

Opprettelse

 • Når du bruker en etterfølgende skråstrek i en URL for webinnholdsoverlegg, mislykkes ikke lenger forhåndsvisning av folio.
 • Du kan nå redigere Seksjonsfeltet i listevisning eller miniatyrvisning i Folio Producer Editor.
 • Det oppstår ikke lenger en feil ved publisering av en folio som inneholder en HTML-artikkel med manglende miniatyrbilder for forhåndsvisning. Når en HTML-artikkel for R22 eller senere ikke inneholder noe forhåndsvisningsbilde, mislykkes ikke lenger publisering.
 • Når et rasterbilde plasseres i en rullbar vektorramme, vil det ikke lenger resultere i at bare det synlige rasterbildet genereres.

DPS App Builder

 • Når du redigerer et visningsprogram i DPS App Builder, trenger du ikke lenger å velge egendefinerte biblioteksknapper på nytt.

iOS-visningsprogrammer

 • Når en video spilles av eller er stanset midlertidig i en PDF-artikkel med kniping og zoom aktivert, og du bruker en sveip-handling med to fingre til å endre stabler, vil det ikke lenger føre til at visningsprogrammet krasjer.
 • Det oppstår ikke lenger tidsavbrudd ved start av visningsprogrammet hvis listen over folioer for kontoen er stor (for eksempel større enn tusen).
 • Visningsprogrammet krasjer ikke lenger etter endring av en ikke-seksjonert publisert folio for å inkludere seksjoner og oppdatere folioen.
 • Vektortekst ser ikke lenger ut som rastertekst etter at du zoomer inn, ut og deretter inn igjen.
 • Brukergrensesnittet for abonnement oppdateres nå umiddelbart etter kjøp av et abonnement på iPhone.
 • Navigasjonsfeltene vises nå som de skal for HTML-artikler, selv om aktiveringssonen for navigasjonsfelt er aktivert.
 • Knappen for å avslutte en panoramavisning er nå identisk på iPad både med og uten retina.
 • Abonnement med feil produkt-ID vises ikke lenger som null i listen over abonnementer til sluttbrukeren. Abonnementsalternativer vises ikke lenger hvis produkt-ID er ugyldig.
 • Kobling til et annet program i et egendefinert HTML-spor funger nå på iOS 5.
 • Problemer med visningsprogram som krasjer under hurtig samhandling med PDF-artikler med flere gjengivelser som inneholder MSO-er på tvers av flere sider, er løst.
 • Hvis lysbildefremvisninger med samme MSO-navn plasseres i tilstøtende stakker og enheten roteres, velges ikke lenger den første Gå til tilstand-knappen i stedet for det gjeldende lysbildet.
 • Rammer som bare kan rulles horisontalt, rulles nå riktig når Innholdets startposisjon er satt til Bruk dokumentposisjon for tekstrammer og noen bildebeholderrammer.
 • Filterknappen vises nå som den skal etter pålogging til rettighet med begrensede distribusjonsfolioer som har et filter.

Android-visningsprogrammer

 • Mange problemer med DPS-visningsprogrammer på nye Android-enheter med 1920 x 1200 er løst.
 • Problemer under åpning av en folio på noen større Android-enheter som Asus Transformer, er løst.
 • Innstillingen Bruk dokumentposisjon for rammer som kan rulles, kan nå brukes med visningsprogrammet når enheten roteres.
 • Folioene som tidligere er vist, er ikke lenger delvis synlige bak det nedre navigasjonsfeltet i programmet.

Hurtigreparasjoner for v24

 • For å forbedre serverpålitelighet og redusere nedetid er servere som er vert for DPS-folioer, nå i en separat isolert klynge på acrobat.com.
 • Problemer med Folio Producer Editor som krasjer under artikkelnavigering.
 • Avslutning på grunn av for lite minne på Kindle Fire 3 (8,9-tommers HD-enheter). I visse situasjoner, inkludert visning/avspilling av lydoverlegg eller søk i innhold i applikasjonsnettleseren, førte en tilstand med for lite minne til at applikasjonen ble avsluttet.
 • Gjennomsiktige raster-PDF-er gjengis ikke riktig i webvisningsprogrammet.
 • Lysbildevisningsoverlegg opprettet ved hjelp av WoodWing-verktøy, starter i en feilaktig tilstand i webvisningsprogrammet.
 • Visse artikler med video fører til at Firefox ikke svarer under navigering til neste/forrige side.

Produktmerknader for v24-feilretting (november 2012)

Reparerte feil for iOS-visningsprogram

 • Det er nå jevnere å navigere vertikalt til neste side i en artikkel når det er zoomet inn.
 • Gjennomsiktighet blir ikke lenger tapt når du zoomer inn til en vektorrullbar ramme som bruker gjennomsiktighet.
 • Kan nå gjenoppta nedlasting hvis WiFi-forbindelsen er mistet og gjenopprettet.
 • En feil som førte til at noen lysbildefremvisninger ikke støttet innstillingen for forsinkelse før automatisk avspilling på iOS 5, er rettet.
 • ITMS-koblinger fra en egendefinert butikk åpner nå koblingen i iOS App Store riktig.
 • Visningsprogrammet krasjer ikke lenger hvis en artikkel i en folio med HTMLResources.zip oppdateres.
 • Tynne hvite linjer er ikke lenger synlige i rullbart innhold når opprettet innhold bruker pikselmål som ikke er hele.
 • Abonnementsruten og rettighetsbanneret vises riktig ved første oppstart.
 • Meldingen Nytt innhold er tilgjengelig, kjøp eller avbryt vises ikke lenger når en bruker med rettigheter viser innhold mens nytt innhold publiseres.
 • Løste problemet som gjorde at visningsprogrammet krasjet etter å ha blitt rotert raskt flere ganger mens det viste en folio i iOS 6.
 • En feil som førte til at et bildesekvensoverlegg ser ut til å tilbakestille til første bilde når du drar til en annen side og kommer tilbake, men når du samhandler med det, hopper det tilbake til der det var midlertidig stoppet, er reparert.
 • Forbedret ytelsen for navigering i en folio med en oppløsning på 2048 x 1536 på en iPad med retinaskjerm, der artikkelformatet er angitt som JPEG, PNG eller Automatisk.
 • Reparerte et problem der PDF-artikler med rullbare rammer eller lysbildefremvisninger dirrer når de dras.

Reparerte feil for Android-visningsprogram

 • Folioer som er vist tidligere, er ikke lenger synlige bak navigeringsfeltet i bibliotek- og foliovisning.

Reparerte feil for Folio Producer

 • Hvis du avbryter dialogboksen for å dele en folio, vises ikke lenger en feilmelding.
 • Forbedret feilhåndtering i situasjoner der foliostørrelser feilaktig er angitt til 0 x 0.
 • Dialogboksen Folioegenskaper-dialogboksen beholder nå innstillingen Innbinding på høyre side.
 • Forhåndsvis på enhet fungerer slik den skal for folioer med artikler med jevn rulling.
 • Virkemåten for alternativet Jevn rulling er nå identisk mellom dialogboksene Importer artikkel og Artikkelegenskaper.
 • Skilletegn som . og / er ikke lenger tillatt i tekstboksen Størrelse i dialogboksen Ny folio.
 • Forbedret feilmelding for folioer med ugyldige forsider.
 • Feil verktøyinfo for asiatiske språk er rettet.
 • Reparerte problemet rundt det å laste opp en offline-folio til nettskyen.
 • Forsidedato oppdateres nå umiddelbart i grensesnittet.
 • Knappene i det franske Folio Producer-grensesnittet er nå riktig justert.
 • Miniatyrer oppdateres nå som de skal i Folio Builder-panelet når artikler er lastet opp.
 • Et mellomrom vises ikke lenger når du holder musepekeren over en artikkel med jevn rulling i miniatyrbildevisning.
 • Sorter-menyen og verktøyinfobeskrivelsen av “alfabetisk a-å” i Folio Builder-panelet er nå riktig lokalisert (oversatt).
 • Folioforsider har ikke lenger en hvit ramme i dialogboksen Folioegenskaper.

Reparerte feil for webvisningsprogram

 • Webvisningsprogrammet støtter nå å stoppe ved siste bilde i en bildesekvens.
 • Webvisningsprogrammet støtter nå hyperkoblingsoverlegg som inneholder URL-parametere.
 • Webvisningsprogrammet reparerte et problem for å støtte kjedede overlegg.

Hurtigreparasjoner for v23

Feilen “bruker eller valgt publikasjon er null” vises ikke lenger når du laster ned programmer fra DPS App Builder. Hvis du får denne feilen, fjern og installer det forrige DPS App Builder-programmet på nytt.

Produktmerknader for v23-feilretting (september 2012)

Opprettelse

 • Installasjonsprogrammer blir ikke lenger merket i Mac 10.8 via Gatekeeper.
 • De horisontale x-koordinatene for objekttilstander er nå riktige i forhold til InDesign-filen for kilde når skygge brukes.

iOS-visningsprogrammer

 • Når du trykker den aktive sonen på den første/siste siden i en artikkel med horisontal dra-bevegelse (flat), navigeres du nå til forrige/neste artikkel.
 • Rullbare rammer på uttrekksfanen fungerer nå mer pålitelig, uten å kreve et ekstra objekt med blindreferanse.
 • Overgang med “Skjul før avspilling” valgt, vises nå riktig når første objekttilstand vises.
 • Biblioteket er ikke lenger tomt hvis to folioer deler produkt-ID.
 • Dra-bevegelse med to fingre navigerer nå til neste artikkel i en PDF-folio selv om PDF-zooming er aktivert i visningsprogrammet.
 • Bakgrunnsnedlastinger for Newsstand starter selv om enheten er i en midlertidig 3G/datatilstand før den oppretter en WiFi-forbindelse.
 • Når brukere trykker Abonnement-knappen flere ganger, vises ikke flere abonnementsdialogbokser når den første er avvist.
 • Feil oversettelse for Bibliotek- og Viewer-ikoner for nederlandsk på iPad-er med Retina-skjerm er rettet.
 • Koblinger til ressurser i mappen HTMLResources fungerer slik de skal selv om de har et navn med et diakritisk tegn.
 • NårJa trykkes for å laste ned en foliooppdatering i foliovisning, vises ikke lenger en advarsel.
 • Når du blar raskt mellom sider i en PDF-artikkel, blir det ikke lenger forsinkelser i sidenavigeringen.

Android-visningsprogrammer

 • Feilmeldingen “Lasting av folio mislyktes” vises ikke lenger når du trykker Vis-knappen i modusen Forsidevisning.
 • Folioer uten tittel forsvinner ikke lenger fra bibliotekvisningen når du logger av.
 • Når du roterer enheten mens du spiller av en video og deretter går tilbake til foliovisningen, bytter ikke lenger visningsprogrammet kort til forrige orientering.
 • Det vises ikke lenger en linje over Abonner-knappen på enheter med 1024 x 600 i landskapsmodus.

Folio Producer-verktøy

 • Hvis du ikke var logget på Folio Builder-panelet og du endret artikler som var lastet opp, ved å bruke sidecar.xml-filen, ble artiklene oppdatert, men det ble vist en feilmelding. Dette problemet er nå løst.
 • Når du legger til et veldig stort forhåndsvisningsbilde for en folio, fryser ikke lenger panelet.
 • En feilmelding vises nå når du laster opp et veldig stort forhåndsvisningsbilde av forside i Folio Producer Organizer.
 • Det vises ikke lenger et ikon for uendelig lasting i Folio Builder-panelet hvis du prøver å legge til en ugyldig JPG-fil som et forsidebilde.
 • Dialogboksen Folioegenskaper tillater ikke lenger forhåndsvisning av forside-filstørrelser.
 • Folioer som inneholdt store MP4-filer, ble ikke lastet opp med feilmeldingen [svr.VirusDetected]. Dette problemet er nå løst.
 • Grensesnittet viser nå forhåndsvisning av innholdsfortegnelser i Folio Producer Editor.
 • Problemet med et .indd-dokumentnavn som forårsaker at Folio Builder-panelet blir tomt, er løst.
 • Feil datoformat vises ikke lenger i publiseringsdatoen, forsidedatoen og datoen for HTML-ressurser.
 • Når du oppdaterer en artikkel, blir ikke lenger innstillingenBeskyttet i Folio Producer Editor aktivert.
 • Feilmeldingen “Opplastingen mislyktes” vises nå riktig.
 • Feilmeldingen om feil bildestørrelse for forhåndsvisning av forside inkluderer nå krav om orientering.
 • Hvis du laster opp et egendefinert forhåndsvisningsbilde av innholdsfortegnelse som er større enn 70 x 70, vises en advarsel om størrelse.
 • Innstillingen for forsidedato er nå deaktivert når en folio publiseres.

Sosial deling

 • Når du spiller av en video i Internet Explorer 9, vises ikke “Video Error object” like ofte.
 • Rullbare rammer med tekst fungerer riktig i et objekt med flere tilstander.
 • Horisontal artikkelnavigering støttes nå.

Hurtigreparasjoner for v22

 • DPS-visningsprogrammer starter nå riktig på Android 4.1-enheter.
 • Folioer lastes nå ned riktig når folioer oppdateres.
 • Biblioteker i Android-visningsprogrammer mister ikke lenger nedlastingsstatus hvis programmet tvinges til å avslutte.
 • Visningsprogrammer på Android- og Amazon-enheter godtar nå objekter for store knapper for navigeringsverktøylinjen riktig.
 • Dialogboksen Logg på-dialogboksen vises riktig når brukeren trykker “Logg på” etter første oppstart på Kindle Fire.
 • Android-visningsprogrammer som er bygd i Viewer Builder, omfatter ikke lenger feilaktig ressurser for test-HTML.
 • Når du bygger et Android-visningsprogram for versjon 21 med verktøy for versjon 22, blir ikkeair lagt til i det eksporterte pakkenavnet.
 • “Flate” artikler (artikler angitt som Bare horisontal rulling) ruller riktig selv før folioen er fullstendig lastet ned.

Produktmerknader for v22-feilretting (august 2012)

iOS-visningsprogrammer

 • Når du drar horisontalt over en rullbar ramme i en PDF-folio, navigeres du nå til neste artikkel.
 • Når du drar når du er kommet nederst på en rullbar ramme, endres nå sidene i PDF-artikler samt PNG-/JPG-artikler.
 • INDD til HTML-forankringskobling fungerer nå riktig med blokkstruktur i iOS-visningsprogrammer.
 • Når du oppdaterer en artikkel som bruker Bare horisontal dra-bevegelse, fører det ikke lenger til at overlegg flytter seg fra sin opprinnelige side og over på den første siden i artikkelen.
 • Løste problemet med at iOS-visningsprogrammer av og til ble avsluttet på artikler med flere lydoverlegg.
 • iOS-visningsprogrammet blir ikke lenger avsluttet når du trykker på Abonner-knappen flere ganger når du har begrenset forbindelse.
 • Abonnementsruten vises riktig etter tvungen avslutning av visningsprogrammet i iOS.

Android-visningsprogrammer

 • Kjøpte enkeltfolioer vises nå automatisk når automatisk nedlasting er fullført.
 • Webvisningsprogrammer tar nå hensyn til Javascript onAppear og onDisappear på Android.
 • Forhåndsvisning på enhet mislykkes ikke lenger fra en Mac- til en Android-enhet hvis en artikkel i folioen har utvidede tegn som ikke vises, i navnet.
 • Android-visningsprogram slutter ikke lenger å reagere når en artikkelstakk har to objekttilstander med samme navn.
 • MSO-er nederst på sider med jevn rulling har nå bedre ytelse i Android.
 • Hvis du prøver å vise en folio for andre gang, blir resultatet nå Feil om mislykket lasting av folioen på Android.
 • Folioer som er lastet ned tidligere, trenger ikke lenger å bli lastet ned på nytt etter avslutning av et visningsprogram for flere utgaver i Android.
 • Et problem der overlegg av typen Panorer og zoom kunne låse seg og hindre brukeren å komme ut av tilstanden på Android, er løst.
 • Visningsprogrammer starter slik de skal på Nexus 7-enheter.

Opprettelse og Folio Producer-verktøy

 • Koblinger i en tekstramme med flere kolonner fungerer nå slik de skal.
 • Push-varslinger for Newsstand for Development-programmer støttes nå.
 • Forhåndsvisningsbilder som er lastet opp, tegnes riktig i webklienten uten å kreve at nettleseren oppdateres.
 • Folionavn, Publiseringsnavn, Folionummer og Beskrivelse kutter mellomrom ved lagring.
 • Det oppstår ikke lenger feil under nedlasting av utgaven når utgaven inneholder duplikatoppføringer.
 • Forhåndsvisningsbilder av artikler lastes nå på rull horisontalt i Folio Editor.
 • Publiser-grensesnitt for folio er nå tilgjengelig når en jobb mislykkes.
 • Hvis det mislykkes å legge en publiseringsjobb i kø, vises ikke lenger en uvennlig feilmelding.
 • Hvis du sletter en folio fra Folio Builder-panelet, fører det ikke lenger til feil i webklienttilstanden.
 • I Folio Producer fortsetter statuslinjen å oppdatere ved oppdaterings-/publiseringsforespørsler i IE9.
 • Når du oppdaterer en folio etter etiketten utløper, fører det ikke lenger til en evig feil.
 • Folio Producer Organizer gir nå brukeren en tidsavbrudd-/påloggingsdialogboks selv om etiketten er utløpt.

Sosial deling

 • Reparert feilen der deling av koblinger fra nettbrett for delte folioer i versjoner før v22 viste URL-koblingen for publikasjonen i stedet for den delte artikkelkoblingen.

Viewer Builder

 • Aktiv sone-funksjonen er nå tilgjengelig for alle kundene.
 • Egendefinert URL-oppsett fungerer nå i iOS-visningsprogram.
 • Flere Omniture-sporingsproblemer er løst.
 • Frakoblede bannerobjekter er nå riktig konfigurert for visningsprogrammer med rettigheter.
 • Rettighetsdetaljer i Android fjernes ikke lenger når du redigerer et visningsprogram.
 • Optional Create Account URL (Valgfri URL-adresse for oppretting av konto) er ikke lenger ansett som obligatorisk av serveren.

Hurtigreparasjoner for v21

 • Rettighetstjenesten genererte en advarsel når en folio ikke ble funnet. Dette problemet ble oppdatert for å håndtere denne saken elegant og oppdatere loggføringen på riktig måte.
 • Egenskapen til å skjule tittellinjen i den egendefinerte verktøylinjen i webvisningen (for Enterprise-utgivere).
 • Lagt til støtte for direkte rettighet API v2.
 • Forhåndskontroll på en ny Publiser har fortsatt noen problemer som må løses.
 • Noen artikler viser feilmeldinger som innhold etter oppdatering fra tidligere versjon.
 • iPhone Remote Banner Page URL-verdien angis nå riktig.
 • Egendefinerte verktøylinjeikoner for iPhone-bibliotek vises riktig på iPhone.
 • Kan nå aktivere aktive soner for v20-visningsprogrammer i v21 Viewer Builder.
 • Logg på og andre bibliotekdialogbokser vises nå slik de er utformet i Android v21-visningsprogrammer.

Produktmerknader for v21-feilretting (juni 2012)

DPS-opprettelse

 • Når du bruker en etterfølgende skråstrek (/) i en URL for webinnholdsoverlegg, mislykkes ikke lenger forhåndsvisning av folio.
 • Reparerte feilen der forsinkelsesverdien for lyd og video feilaktig ble angitt som 0 med mindre Overlay-panelet var åpent.

iOS-visningsprogrammer

 • Overlegg som spilles av automatisk i rullbart innhold som er kjedet i annet rullbart innhold, starter nå på riktig tidspunkt.
 • HTML-artikler stopper nå i riktig posisjon i Bla gjennom-visningen
 • Web-banner for rettigheter endrer nå størrelse riktig når du roterer enheten, og størrelse er ikke lenger angitt i prosent.
 • Det vises ikke lenger en hvit side når du roterer til en annen layout i en PDF-artikkel.
 • Reparerte en krasjfeil for abonnementskvittering fra iTunes.
 • Tittelen i øverste felt i et egendefinert webspor er nå midtstilt.
 • Det tas nå hensyn til Javascript onAppear-/onDisappear-hendelser når du navigerer til en side eller bort fra en side.
 • Et problem er løst der foliostatusen vises som“Utgave er ikke tilgjengelig” hvis en folio er merket “Public/Retail” (Offentlig/salg) når “Cleared for Sale”-statusen (Klar for salg) for iTunes-produkt-ID-en endres fra “Yes” til “No” og tilbake til “Yes”.
 • Programkrasj når du bytter til Bibliotek fra den egendefinerte butikken, er rettet.
 • Det tas hensyn til abonnementer hvis produkt-ID-en for abonnementet fjernes i en oppdatert versjon av visningsprogrammet.

Android-visningsprogrammer

 • Den første gangen en naviger til-hyperkobling som går til en bestemt side i en annen artikkel, ble trykket, gikk den til toppen av artikkelen isteden. Dette problemet er nå løst.
 • Løste problemet der Logg på-knappen ikke vises i visningsprogrammer for rettigheter som ikke har “Send App ID and Version” (Send program-ID og -versjon) aktivert i Viewer Builder.
 • Hvit firkant vises ikke lenger under abonnementsruten på Kindle Fire.

Folio Producer-verktøy

 • Forbedringer for analysetilkobling/spørringsfeil.
 • Ytelsesforbedringer for Folio Builder-panelet.
 • Folioer på acrobat.com som ikke inneholder noen artikler, er tilgjengelige for nedlasting og de fører til en feil.
 • Når du oppretter artikler med bestemte unicode-tegn i artikkelnavnet, importeres disse nå riktig.
 • Meldingen “Man ikke godkjenne” vises ikke lenger når visningen for publiseringsforespørsler er inaktiv.
 • Når Innbinding på høyre side er valgt, fungerer nå rullefeltet og miniatyrbildet slik det skal.
 • “Forhåndsvis på” vises nå for iPad-/iPhone-enheter under sidelasting.
 • iPad-visningsprogrammet viser ikke lenger stående visning når Ingen er valgt for layout.
 • Brukere som forsøker å forhåndsvise en v19-artikkel med Ad (reklame) valgt i et v20-panel, får ikke lenger en feilmelding ved første visning.
 • Fremdriftslinjen for Folio Builder-panelet viser ikke lenger “laster opp” når det sletter.
 • Grensesnittvisningen for publiseringsnavn er forbedret i Folio Builder-panelet.
 • Et tomt panel for Forhåndsvisning av folio skal ikke lenger vises når du velger Fil > Forhåndsvis folio.
 • Teksten for Publiser folio gjentas ikke lenger i dialogboksen.
 • Når du importerer en Sidecar.xml for online-folioer, tas det nå hensyn til innstillingen Skjul fra innholdsfortegnelse.
 • Handlinger for å eksportere og publisere fører ikke lenger til en feil når kontrollpanelet blir tidsavbrutt.

Viewer Builder

 • Forhåndsvisninger for Liggende og Stående er lagt til for Android.
 • Feltet Optional Remote Custom Dialog URL (Valgfri URL for ekstern kundedialogboks) er ikke lenger obligatorisk på detaljsiden for iPhone-abonnement.
 • Startskjermen for iPhone er nå tilgjengelig bare for Enterprise-kontoer.
 • Når du legger til en egendefinert butikk i et visningsprogram for flere folioer (uten rettigheter), vises ikke lenger Logg på-knappen i den egendefinerte butikken (øverst til venstre).
 • iOS-visningsprogram omfatter nå HD-ressurser for flere kontroller.

Sosial deling / webvisningsprogram

 • Problemer med lysbildefremvisninger, knapper, videoer og HTML-artikler er forbedret.

Hurtigreparasjoner for v20

 • (Viewer Builder) Når brukere abonnerte på eller gjenopprettet kjøp, ble ikke folioer i visningsprogrammer for abonnement vist som tilgjengelige uten å starte programmet på nytt. Når programmet er gjenoppbygget og sendt inn på nytt, er problemet løst.
 • (Viewer Builder) Du kan nå underskrive Android-visningsprogrammer med Keystores.
 • (Folio Producer-verktøy) Med v20 ble ikke lenger publisering og oppdatering av en folio kontrollert for orienteringskonsekvens. Hvis du for eksempel ved et uhell opprettet en folio med dobbel orientering med bare artikler med enkel orientering, ble folioen publisert med grå rastere i den alternative layouten. Med denne løsningen forhindrer forhåndskontroll at folioer med blandede orienteringer blir publisert.
 • (Folio Producer-verktøy) Ved oppdatering av en enkeltartikkel måtte brukere laste ned hele folioen i stedet for bare den endrede artikkelen når de oppdaterte folien. Denne feilen er rettet.
 • (Viewer) For WoodWing-programkonverteringer er det vertikale rullefeltet for tiden skjult til det aktiveres.
 • (Viewer) Problemer med forhåndsvisningsbildeskade er løst.
 • (Sosiale medier) Folioer med mer enn 195 artikler er nå aktivert for sosiale medier. Hvis du har dette problemet, oppdater folioen og så skal problemet være løst.
 • (Viewer Builder) Aktive soner er nå aktivert for Enterprise-utgivere.
 • (Adobe Content Viewer) Løste problemet med at folioer fra acrobat.com ikke vises.
 • (Adobe Content Viewer) Delte og upubliserte dokumenter vises nå riktig i Adobe Content Viewer.
 • (Viewer Builder) Gjenopprettet funksjonen om å angi bannerhøyde i piksler. Du kan nå angi bannerhøyden i piksler eller prosent av total høyde (opptil maksimalt 37,5 %).
 • (iPad-visningsprogram) Løste problemet med automatisk start.
 • (iPad-visningsprogram) En salgsfolio i iOS-abonnementsområdet har nå riktig tittel etter en programoppgradering hvis foliotilstanden før oppgraderingen var Gratis, men statusen ble endret til Salg.
 • (Redigering) Hyperkoblinger til elementer eller programmer i Apple-programbutikken fungerer nå slik de skal i v20.
 • (Folio Producer-verktøy) Eksisterende artikler i Folio Builder-panelet må kobles på nytt etter oppgradering.
 • (Folio Producer-verktøy) Innstillingen Skjul fra innholdsfortegnelse støttes nå i sidecar.xml.
 • (Folio Producer-verktøy) Det å åpne InDesign-dokumenter fra Folio Builder-panelet fungerer nå som det skal.

Produktmerknader for v20-feilretting (mai 2012)

iPad-visningsprogram

 • Edge-animasjoner som støttes, vises nå fullstendig uten forsinkelse i visningsprogrammet.
 • Navigeringsknappene for forsiden, innholdsfortegnelsen og hjelpen fungerer nå som de skal hvis brukere klikker dem én gang, drar til en annen artikkel og klikker den samme på nytt.
 • Når du roterer en PDF-artikkel med flere sider etter en dra-bevegelse, er opplevelsen nå jevn, og det vises ikke lenger en svart skjerm.
 • Løste problemet med at dra-bevegelser opp og ned i lange PDF-artikler gjorde at teksten forsvant.
 • I PDF-folioer vises innebygde videoer riktig når du vender enheten fra stående til liggende.
 • Dra-bevegelser over en webvisning som lastes, forblir nå i den samme artikkelen i stedet for å hoppe til en ny artikkel.
 • Lastetider for HTML-artikkel i iPad-visningsprogrammet er raskere.
 • Videodatametrikk vises ikke lenger for artikler som ikke omfatter videoer.
 • Visningen sitter ikke lenger fast mellom sider i en PDF-artikkel hvis brukeren drar ned for å vise litt av forrige side.
 • På en iPad 3 er problemet med å dra forbi den første artikkelen i en HTML-artikkel med høy oppløsning i bla gjennom-modus, løst.
 • Løste problemet med foliokrasj i v19 Adobe Content Viewer v19 som oppstod når en MSO ble opprettet til å bli vist i begge orienteringer, men bare ble vist i én orientering.
 • Tilfeldig førstegjengivelse av webside overlapper ikke lenger i webvisningen i programmet.
 • Enkelte webområder vises ikke lenger fragmentert når de først lastes inn i nettleseren i programmet.
 • Gratisfolioer vises ikke lenger som salgsfolioer når en iPad er angitt som et gjenopprettingspunkt fra en annen iPad.

Android-/Desktop-visningsprogrammer

 • Artikler med jevn rulling ruller nå alltid jevnt hvis du drar ned og deretter raskt opp øverst eller nederst i en artikkel.
 • Navigeringsfeltet sperres ikke lenger når rullekontrollminiatyr for gjeldende side vises og ikke flyttes av siden.
 • Hvis du trykker på enhetens tilbakeknapp mens den er i full skjerm eller webvisning i programmet, fungerer den selv når du gjør det flere ganger.
 • Kindle Fire: Når du trykker på skjermen for å vise videokontrollene, fører det ikke lenger til at videoen flytter seg.
 • Lysbildefremvisninger med automatisk avspilling viser tilstanden for første knapp ned riktig når siden blir synlig.
 • Det er ikke lenger mulig å havne i en tilstand der brukeren kan navigere gjennom en folio der innholdsfortegnelsen er aktiv.
 • Knappene for navigeringsfeltet er ikke lenger borte ved start etter en tvunget avslutning.
 • Virkningen til roterende tekst er nå den samme som for vertikal tekst.
 • Når du drar raskt, ser det ikke lenger ut til at enkelte dra-bevegelser blir ignorert.

Visningsprogramopprettelse

 • Visningsprogrammer for iPad og Android tar konsekvent hensyn til Slideshow Stop at Last Setting (Stopp lysbildefremvisning ved siste innstilling) med eldre eller nye lysbildefremvisninger etter Sprint 18.
 • Innhold med rullbare rammer er ikke lenger skalert feil hvis en rullbar ramme som er over montasjebordet, er kjedet i en rullbar ramme på siden.
 • En InDesign-fil med kjedede overlegg opprettet av den forrige versjonen med plugin-moduler, fører ikke lenger til feilen Ugyldig objektplassering.
 • (Bare Mac, CS5/5.5): Avmerkingsboksene fungerer riktig når Overlay Creator-panelet forankres med Knapp-panelet.
 • Overleggobjekter pakket i et Mac OS, kobles automatisk når InDesign-dokumentet åpnes på en Windows-maskin.
 • Handlingen til knappene Gå til side, Gå til første side og Gå til siste side er nå riktig opprettet.

Folio Producer-verktøy

 • Løste problemet med feilen “Kan ikke godkjenne med distribusjonstjenesten” etter å ha brukt webklienten.
 • De to delene i kontrollpanelet som rapporterer en planlagt nedetid, overlapper ikke lenger hverandre.
 • Hvis du gir nytt navn til en artikkel under opplastingsdelen av en import, mislykkes det ikke lenger å beholde det nye navnet.
 • Nedlastingsaktiveringsfeil vises ikke lenger feilaktig ved vellykket aktivering.
 • Du er ikke lenger forhindret fra å slette en publisert folio via webklienten i enkelte situasjoner.
 • Feil med Push-varslinger fører ikke lenger til at foliooppdateringer mislykkes.
 • Foliopublisering henger ikke lenger når folioen ikke har noen artikler.
 • Hvis du legger til en layout for en eksisterende artikkel i Folio Builder-panelet, blir det ikke lenger automatisk opprettet en alternativ layout i stedet for å overskrive den eksisterende.
 • Hvis du oppdaterer en publisert folio, mislykkes det når nye artikler legges til.
 • En ukjent feil vises ikke lenger når et ugyldig godkjenningsmerke brukes under publisering.
 • Mappen OverlayResources er ikke lenger fjernet fra foliofilen når overlegg inneholder følgende tegn: > “ * / | eller ?
 • Hvis du angir et ugyldig tegn, fører det ikke lenger til at enten en ny feildialogboks vises etter den første, eller at data slettes.
 • Komprimering av bilder for forhåndsvisninger av forsider er forbedret.
 • Forbedret støtte for opprettelse av artikler og dokumenter med spesialtegn som < og \.
 • En feilmelding i Folio Builder-panelet vises ikke lenger når du lukker panelet mens du laster opp artikler.
 • Løste problemet der det å plassere flere bilder på skjermen og klikke Forhåndsvis-knappen kunne føre til en krasj.

Hurtigreparasjoner for v19

 • (Viewer) Etter veiledning fra Apple er bruk av unik enhetsidentifikator (UDID) erstattet med universell unik identifikator (UUID) i DPS-programmer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan denne endringen kan påvirke deg, kan du se http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf.
 • (Viewer Builder) Løsning til visningsprogrammer bygget etter v19 der data ble rapportert, men ikke vist i Analytics-panelet. Disse dataene vises nå riktig.
 • (Viewer Builder) Når du oppretter visningsprogrammer for Android, legges ikke lenger prefikset “air.” automatisk til program-ID-en når du oppdaterer visningsprogrammer. I tidligere visningsprogrammer hadde ikke rettighetsprogram-ID-en prefikset “air.” selv om programnavnet ble lagt til med prefikset “air”.
 • Innhold i en rullbar ramme som er på en artikkel med jevn rulling, har nå riktig størrelse.
 • Når HD-gjengivelsen (2048 x 1536) for folioen ble lastet ned til biblioteket, ble av og til standardgjengivelsen vist i biblioteket. Dette problemet er nå løst. Bare den riktige gjengivelsen vises i iPad-biblioteket.
 • HD-programikoner brukes nå på iPad 3.
 • Adobe Content Viewer bruker nå HD-programikoner og -velkomstskjermer.
 • På Android-enheter avvises ikke lenger folioer som kunder har rettigheter til, når programmet sendes til bakgrunnen.

Produktmerknader for v19-feilretting (mars 2012)

Reparerte feil for generell opprettelse

 • Når InDesign-filer som inneholder overlegg, legges til en artikkel, er de ikke lenger i en ulagret tilstand.
 • Alternativene Gjenoppta, Stopp alle eller Spill av fra Navigasjonspunkt for lyd-/videohandlinger utløser ikke lenger feilen “Ugyldig parameter”.
 • Lysbildefremvisning med Gå til tilstand-knappene innenfor tilstandene pakkes nå riktig som en lysbildefremvisning. En knapp utenfor MSO-en for automatisk avspilling, dra eller trykk er ikke lenger nødvendig.
 • Krasj skjer ikke lenger når du oppretter en artikkel hvis hver orientering har et annet navn eller en annen knapp for MSO og det finnes et kjedet overlegg: video, lyd eller knapp.
 • Du får ikke lenger et tomt eller manglende lysbilde hvis MSO-navnet samsvarer mellom layouter, men et antall tilstander er ulike.
 • Virkemåten til knappen på en malside er forbedret.
 • Rullbare rammer eller knapper i MSO-en vises ikke hvis du laster ned fra ADC der tilstandsnavnene omfatter enkelte tegn isolert til kolontegn, kanskje andre.
 • Forhåndsvisning fra Overlay Creator-panelet i Mac OS utløser ikke lenger feilen “Lasting av folio mislyktes” hvis det er en ny knapp eller en endret handling.
 • En advarsel vises nå hvis banen for kontrollerfiler er gyldig, men ikke inneholder noen kontrollerfiler.
 • MSO-er i stående og liggende er ikke riktig koblet.
 • Krasjproblemer når du angir PDF-bildeformat i InDesign CS5.5, er rettet.
 • Avmerkingsboksen Spill av i full skjerm er nå aktivert.
 • Kjedet video/lyd i MSO-en stopper nå å spille av etter rotering når MSO-ID-en er den samme, men video-/lyd-objektet er ulikt.
 • Dobbelttrykk for å tilbakestille lysbildefremvisning gir ikke lenger gradvis uttoning.

Reparerte feil for opprettelse av iOS-visningsprogram

 • Når du trykker eldre lysbildefremvisninger med trykk=av og dra=på, aktiveres nå navigasjonsfeltene.
 • Automatisk avspilling med flere MSO-er fungerer som det skal.
 • Det er en forsinkelse før det andre lysbildet vises hvis du bruker en overgangsverdi.
 • Kjedet overlegg: Innhold i MSO-en forsvinner ikke lenger når tilstandsinnholdet er Panorer bare overlegg.
 • Lysbildefremvisning i en MSO-tilstand angitt som Stopp ved siste bilde, fungerer som det skal.
 • Rotering stopper ikke lenger avspillingen av en lysbildefremvisning.
 • Når skjul før avspilling er på og spill av baklengs er på, fungerer lysbildefremvisningen som den skal og starter ikke lenger fra det første lysbildet og spiller av baklengs.
 • Hvis en knapp som angir en MSO, er i en rullbar ramme, men ikke er synlig i InDesign, er den ikke lenger usynlig i visningsprogrammet når den rulles til visningen.
 • Visningsprogrammet krasjer ikke lenger mens du viser en oppdatert folio.
 • Gå til tilstand-knappene spiller av uansett intervall- og overgangsverdien som er knyttet til MSO-en.
 • Knapper med flere sekvensielle handlinger utfører nå alle handlinger før den svarer på neste trykk.
 • Stopphandlingen fungerer nå for MSO.
 • Lydstopp-handlingen stopper nå bare det lydklippet som er angitt.
 • Løste krasjproblemet når du drar rullekontrollen på en HTML-stakk.
 • Dra-bevegelse endrer nå MSO-tilstanden i en rullbar ramme.
 • Enkelte webområder (for eksempel http://www.interpv.net) vises nå i webvisningen i programmet.
 • Egendefinerte visningsprogrammer samt gratis Adobe Content Viewer krasjer ikke lenger når du roterer enheten på folioer med dobbel orientering som inneholder flate PDF-artikler.
 • Visningsprogrammet krasjer ikke lenger hvis WiFi-forbindelsen blir borte.

Reparerte feil for opprettelse for Desktop Viewer og Android-visningsprogram

 • Bildepanoreringer skaleres nå riktig når du zoomer.
 • Reparerte feilen der en lysbildefremvisning viste en svart skjerm etter rotering hvis den var skjult med automatisk avspilling av.
 • Forhåndsvis på enhet (Windows) fungerer nå slik det skal for folioer som inneholder artikkelnavn med dobbeltbyte- eller upper-ASCII-tegn.
 • Lysbildefremvisning fungerer slik den skal hvis du trykker den før den starter automatisk.
 • Når du trykker en rullbar ramme innenfor MSO-en med trykk aktivert, spilles MSO av i stedet for å anrope HUD.
 • Når du panorerer på to overlegg med horisontalt rullbart innhold med bare panorer i den samme stakken, blir du sittende fast mellom stakkene.
 • Lukk-knappen fungerer i full skjerm-video selv om videomålene samsvarer med dokumentstørrelsen.
 • MSO stopper ikke lenger avspilling eller spiller av i tilfeldig rekkefølge hvis du åpner den samme folioen uten å avslutte forhåndsvisningen i visningsprogrammet.
 • Knapp fungerer selv om et overlegg finnes oppå MSO-en.
 • Forsøk på å laste ned gjenopprettede kjøp fører ikke lenger feilaktig til feilenKan ikke bekrefte kjøpet.
 • Utgaver uten tittel fjernes fra biblioteket når brukeren logger av Adobe Content Viewer for Android.

Reparerte feil for Viewer Builder

 • Push-varslinger for Newsstand mislykkes ikke lenger når visningsprogrammet oppdateres.
 • Krasjproblemet med visningsprogrammet for gratisabonnement på Newsstand, er løst.
 • En mindre feil med abonnementsrute er reparert.
 • Understrektegn ( _ ) er nå tillatt i feltet Integrator-ID.
 • Reparerte feil for DPS-kontrollpanel
 • Hvis aktivering av nedlastingspakker mislykkes, vises en feilmelding som gir mer mening.
 • Et problem med Send-knappen på siden for aktivering av nedlastinger ble rettet slik at den bare kan klikkes én gang.
 • Reparerte feil for Folio Builder / Folio Producer
 • Rullbare rammer og knapper vises nå riktig når de er lastet opp gjennom acrobat.com uten å kreve løsningen med å endre navnet på objektene i Lag-panelet.
 • Forsidebilder komprimeres hvis nødvendig når folioen publiseres, noe som fører til bedre ytelse og mindre filstørrelse.
 • Publiser-dialogboksen godtar Produkt-ID-er hvis du bruker gyldige tegn (alfanumeriske tegn, understreker og punktumer).
 • Offline-folioer viser artikler riktig i Folio Builder-panelet.
 • En fremdriftslinje vises nå med Fil > Forhåndsvis folio.
 • Når du kobler en artikkel på nytt, vises nå en feilmelding hvis banen er ugyldig.
 • Folio Builder-panelet har forbedret virkemåte med verktøytips og oppdatering.
 • Når folioer filtreres i Folio Builder-panelet, kan du opprette folioer som er skjult fra visningen.
 • Innbindingsretning er aktivert for offline-folioer (lokale).
 • Når du laster opp en artikkel, skal det ikke lenger angis at lagrede kildedokumenter som er åpne, må lagres på nytt.
 • I versjoner for asiatiske språk vises nå brukernavnet riktig i dialogboksen Del.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din