BankID – Sverige

BankID–Sverige logo

Oversikt

BankID Sverige er en digital identitet (digital ID) tilgjengelig for innehavere av bankkontoer i Sverige.   Underskrivere kan bruke BankID Sverige-legitimasjon til å autentisere deres identitet og bruke en e-signatur via Digital Identity Gateway eller en digital signatur (skysignatur) i Adobe Acrobat Sign.

Når det brukes til applikasjon av en ekstern digital signatur (skysignatur med digitalt sertifikat)

Følgende type elektronisk signatur oppnås ved signering med BankID Sverige-tjenesten:

  • Avansert elektronisk signatur (AES) som samsvarer med EUs eIDAS-forordning

Denne tjenesten er tilgjengelig fra følgende leverandør:

Når du bruker BankID Sverige til å bruke en skysignatur i Acrobat Sign, utstedes et digitalt sertifikat av Intesi Group basert på underskriverens identitet godkjent av BankID Sverige-tjenesten. Disse detaljene registreres i dokumentrevisjonsrapporten. Hvis du vil vite mer om kjøp av denne tjenesten direkte fra Adobe, kan du kontakte din salgs- eller kundesuksessrepresentant. 

For administratorer: Hvis du bruker BankID Sverige til å bruke en ekstern digital signatur (skysignatur), kan du se gjennom dokumentasjonen på Konfigurere skysignaturleverandører for mer informasjon om hvordan konfigurere en begrenset identitetsleverandør.

Når brukt til å påføre en bekreftet e-signatur

BankID Sverige er tilgjengelig for bruk i Acrobat Signs Digital Identity Gateway fra to leverandører:

For administratorer: Hvis du bruker BankID Sverige til å bruke en verifisert e-signatur ved hjelp av Digital Identity Gateway, bes du gjennomgå Gateway for digital identitet-dokumentasjonen for mer informasjon om hvordan konfigurere en digital identitetsleverandør for bruk med Acrobat Sign i organisasjonen din.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet