D-Trust

D-Trust

Oversikt

D-Trust, et selskap i Bundesdruckerei-konsernet, ligger i Berlin, Tyskland, og har vært en eIDAS-sertifisert kvalifisert pålitetlig tjenesteleverandør (QTSP) siden april 2016. D-Trust er akkreditert av Bundesnetzagentur (det tyske føderale nettverksbyrået) i samsvar med Vertrauensdienstegesetz eller VDG (tysk lov om tillitstjenester) og tilbyr flere metoder for eIDAS-kompatibel sanntidsvideo, salgssted og eID-identitetsverifiseringstjenester.

Ved å bruke den åpne standarden Cloud Signature Consortium, tilbyr D-Trust følgende signeringssertifikater som fungerer med Adobe Acrobat Sign-skysignaturer:

  • Kvalifiserte elektroniske signaturer (QES)

For underskrivere

Når du registrerer, fornyer og bruker D-Trust-signeringssertifikater, må du være oppmerksom på at du også kan bruke følgende merkevareapper og -tjenester:

Sign-me

sign-me er D-Trusts varemerke for sin eksterne, kvalifiserte autentiseringstjeneste for e-signatur. For en kort oversikt over sign-me, se Elektronische Unterschrift mit sign-me | Ein Produkt der Bundesdruckerei (video på tysk).

Identity-TM

D-Trust bruker Identity Trust Management AG (Identity TM), et selskap under IDnow, for video- og eID-identitetsverifisering.

For administratorer

Se gjennom Konfigurer skysignaturleverandører for mer informasjon om hvordan du best konfigurerer skysignaturer for bruk i organisasjonen din.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?