iDIN

iDIN logo

Oversikt

iDIN er en digital identitet (digital ID) tilgjengelig for innehavere av nederlandske bankkontoer i Nederland. Underskrivere kan bruke iDIN-legitimasjonen til å autentisere identiteten deres og få følgende digitale signeringssertifikater fra Intesi Group til bruk med Adobe Acrobat Sign-skysignaturer:

  • Avansert (AES) – engangsbruk

Merk at når du bruker iDIN for å bruke en skysignatur i Acrobat Sign, vil digitale sertifikatdetaljer som fanges opp i dokumentrevisjonsrapporten bli levert av Intesi Group.

For administratorer

Gjennomgå Konfigurer skysignaturleverandører for mer informasjon om hvordan du best konfigurerer skysignaturer for bruk i organisasjonen din.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?