iDIN

iDIN logo

Oversikt

iDIN er en digital identitet (digital ID) tilgjengelig for innehavere av nederlandske bankkontoer i Nederland. Underskrivere kan bruke iDIN-legitimasjonen til å autentisere identiteten deres og få følgende digitale signeringssertifikater fra Intesi Group til bruk med Adobe Acrobat Sign-skysignaturer:

  • Avansert (AES) – engangsbruk

Merk at når du bruker iDIN for å bruke en skysignatur i Acrobat Sign, vil digitale sertifikatdetaljer som fanges opp i dokumentrevisjonsrapporten bli levert av Intesi Group.

For administratorer

Gjennomgå Konfigurer skysignaturleverandører for mer informasjon om hvordan du best konfigurerer skysignaturer for bruk i organisasjonen din.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet