Lagringsgrense for Document Cloud

Document Cloud inkluderer 2 GB gratis lagringsplass eller 100 GB lagringsplass med abonnement på Acrobat DC.

Begrensninger for filopplasting

Filstørrelse

Med unntak av Adobe Send tillater Document Cloud-tjenesten at du laster opp og konverterer filer som er opptil 100 MB.

Merk:

Tilkoblingshastigheten til Internett og kompleksiteten i dokumentet du konvertere (antall sider, innhold), har innvirkning på hvor stor fil du kan konvertere. Selv om filer er under grensen på 100 MB filstørrelse, kan det hende de ikke konverteres hvis de er svært komplekse.

Lagringskvote

Hvis du har brukt lagringsgrensen på 100 GB, kan du fortsette å surfe, laste ned og bruke innhold fra Document Cloud. Men hvis du bruker en funksjon som krever opplasting av innhold til Document Cloud, får du et varsel om at du har overskredet kvoten. Eksempel:

  • Laste opp en dokument til Document Cloud-lagring.
  • Operasjoner som lagrer resultatet i Document Cloud for senere nedlasting og bruk, som bruk av ett av PDF-verktøyene for konvertering/kombinering/organisering i Document Cloud på web eller Acrobat Reader DC og bruke Acrobat-plugin-modulen i Microsoft Office på Mac.
  • Konvertering av PSD-, INDD- og AI-filer til PDF i Acrobat, som bruker tjenesten Opprett PDF.
  • Alle PDF-konverteringer i Acrobat Reader-mobilappen.
  • Skanning med Adobe Scan, som lagrer resultatene i Document Cloud.

Bruk av Adobe Sign er ikke bundet av lagringskvote. Brukere som overskrider lagringskvoten, vil ikke oppleve noen endring i muligheten til å bruke Adobe Sign til å sende eller signere avtaler.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet