Produktmerknader | September 2019-utgivelsen av Adobe Document Cloud-webapper og -tjenester

Valg for å bytte til klassisk Behandle-side i Adobe Sign

Behandle-veksleknappen i Adobe Sign () som ble brukt til å veksle mellom den integrerte Adobe Sign-visningen og DC Sign-avtaler og -maler, er nå fjernet. For signatur-siden vises per ditt gjeldende valg. Hvis du vil bytte visning fra DC Sign-avtaler og -maler til Adobe Sign-visning, eller omvendt, bruker du valget fra Document Cloud-innstillingene slik det er forklart nedenfor.

  1. Fra Document Cloud Hjem klikker du på profilen din og deretter på Innstillinger.

    Profilinnstillinger

  2. I Signatur-innstillingene,

    • Hvis du vil bruke den klassiske Adobe Sign-visningen for behandling av avtaler, velger du alternativet Bruk klassisk Adobe Sign Behandle og klikker på Lagre.
    • Hvis du vil bruke DC Sign-visningen av avtaler og maler, opphever du valget av Bruk klassisk Adobe Sign Behandle og klikker på Lagre.
    Opphev valget for å bruke klassisk Adobe Behandle

Adobe-logoen

Logg på kontoen din