Produktmerknader | September 2019-utgivelsen av Adobe Document Cloud-webapper og -tjenester

Valg for å bytte til klassisk Behandle-side i Adobe Sign

Behandle-veksleknappen i Adobe Sign () som ble brukt til å veksle mellom den integrerte Adobe Sign-visningen og DC Sign-avtaler og -maler, er nå fjernet. For signatur-siden vises per ditt gjeldende valg. Hvis du vil bytte visning fra DC Sign-avtaler og -maler til Adobe Sign-visning, eller omvendt, bruker du valget fra Document Cloud-innstillingene slik det er forklart nedenfor.

  1. Fra Document Cloud Hjem klikker du på profilen din og deretter på Innstillinger.

    Profilinnstillinger

  2. I Signatur-innstillingene,

    • Hvis du vil bruke den klassiske Adobe Sign-visningen for behandling av avtaler, velger du alternativet Bruk klassisk Adobe Sign Behandle og klikker på Lagre.
    • Hvis du vil bruke DC Sign-visningen av avtaler og maler, opphever du valget av Bruk klassisk Adobe Sign Behandle og klikker på Lagre.
    Opphev valget for å bruke klassisk Adobe Behandle

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet