Finne serienummeret og løse problemer med ugyldige eller tilbakekalte serienumre

Finn serienummeret for å aktivere produktet ditt, installere det på nytt eller oppgradere det.

Hvis en Creative Cloud-applikasjon ber om et serienummer

Creative Cloud-applikasjoner krever ikke serienummer. Feilsøking når Creative Cloud-applikasjoner spør etter serienummer.

Dersom du kjøpte fra Adobe.com eller registrerte produktet ditt

  1. Under Registrerte produkter noterer du deg serienummeret til applikasjonen.

    Noter serienummeret ditt

Hvis du kjøpte en student- eller lærerutgave

Hvis du kjøpte en student- eller lærerutgave av produktet, kan du ha mottatt et serienummer eller en innløsningskode. Se Serienummer, innløsnings- og produktkoder | Student- og lærerutgaver

Hvis du kjøpte i butikk eller via en nettforhandler

Hvis du kjøpte fra en forhandler, fikk du kanskje en innløsingskode. Du kan bruke innløsningskoden for å skaffe serienummeret. 

Hva har du?

Slik finner du innløsingskoden eller serienummeret

E-post fra en butikk eller nettforhandler

Noen butikker sender deg en innløsningskode eller serienummeret på e-post:

Produkteske

Du kan ha et serienummer eller en innløsningskode, avhengig av produktet ditt og hvor du kjøpte det.

Innløsningskode (bruk den for å skaffe serienummeret)

Du finner innløsningskoden på et lite kort inne i esken. Innløsningskoden er en 24-sifret alfanumerisk kode. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, ser du Hjelp med innløsningskode.

Serienummer

Du finner serienummeret på platehylsen eller på produktesken. Serienummeret er en 24-sifret numerisk kode.

Merk: For Elements-produkter er serienummeret plassert på Windows DVD-etuiet.

Forhåndsbetalt kort

Det forhåndsbetalte kortet inneholder en kode du bruker for å få serienummeret og laste ned produktet. Du finner denne koden under skrapefeltet på baksiden av kortet.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, ser du Hjelp med innløsningskode.

Som en volumlisens 

Finn serienummeret ditt på Adobes lisensieringsnettsted.

Når du har funnet serienummeret ditt, registrerer du produktet.

Hvis du har et ugyldig eller tilbakekalt serienummer

Vi blokkerer serienummer vi ikke har utstedt, eller som er uredelige.  Lær mer om et ugyldig eller tilbakekalt serienummer

Adobe-logoen

Logg på kontoen din