Bruk dette dokumentet når du skal feilsøke lisensieringsfeil i Creative Cloud 2019.

Feil tall og beskrivelser

Velg et feilnummer for detaljer

Nettverksfeil

Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
102

Appen kan ikke koble til Adobe-serverne for å bekrefte lisensinformasjonen.

 • Kontroller nettverkstilkoblingen
 • Hvis du er en Enterprise-bruker, kontakter du derimot IT-administratoren for å se etter problemer med brannmur, DNS-server eller omdirigering av vertsfil.
106 Appen forsøkte å koble til Adobe-serverne, men ble tidsavbrutt.
  Vi kan ikke bekrefte abonnementsstatusen Hvis du er i frakoblet modus, forhindrer du at systemklokken synkroniseres med Internett-tiden.

Sertifikat- eller legitimasjonsfeil

Feil

Beskrivelse Slik feilsøker du
201

Appen kunne ikke laste ned profilen eller lisensdataene dine.

 • Start appen på nytt.
 • Hvis ikke, velger du Logg av og logger på appen igjen.
 • Hvis ikke, velger du Logg av og logger på appen igjen med en annen konto.
202 Adobe-utstedte sertifikater må være lastet ned på datamaskinen din for at Adobe-appene skal kunne kjøre. Denne feilen oppstår når disse sertifikatene mangler eller er ugyldige.
Slett sertifikater som starter med Adobe Intermediate CA og Adobe Content:
203 Appen kan ikke lese bruker- og lisensinformasjonen som mottas fra Adobe-serverne.
 • Start appen på nytt.
 • Hvis ikke, velger du Logg av og logger på appen igjen.
 • Hvis ikke, velger du Logg av og logger på appen igjen med en annen konto.
 • Slett ellers sertifikater som starter med Adobe Intermediate CA og Adobe Content. Hvis du bruker en macOS-datamaskin, bruker du Nøkkelringtilgang Hvis du har en Windows-datamaskin, bruker du Sertifikatbehandling.
204 Appen får ikke et gyldig svar fra Adobe-serverne.
 • Start appen på nytt.
 • Hvis ikke, velger du Logg av og logger på appen igjen.
 • Hvis ikke, velger du Logg av og logger på appen igjen med en annen konto.
205 Appen kan ikke lagre profil- og lisensinformasjonen din på et sikket lager (nøkkelring i macOS og Legitimasjonsbehandling i Windows) på datamaskinen.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

206 Appen har probemer med å lese autentiseringsrelatert informasjon fra Nøkkelringstilgang (macOS) eller Legitimasjonsbehandling (Windows).

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

207

Appen kan ikke lese bruker- og lisensinformasjonen på datamaskinen.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

208 Bruker- og lisensinformasjonen på datamaskinen er skadet.
 • Logg av og logg på appen igjen.
209 Appen kan ikke slette bruker- og lisensinformasjon på datamaskinen din.
 • Logg av og logg på appen igjen.
 • Hvis ikke:

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
210 Appen kan ikke lagre eller hente bruker- eller lisensdata på/fra Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.
 • Logg av og logg på appen igjen.
 • Hvis ikke:

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

211 Bruker- eller lisensdataene som er lagret i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling ser ut til å være ugyldige.
Slett sertifikater som starter med Adobe-bruker og Adobe-app:
212 Bruker- eller lisensdataene som er lagret i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling ser ut til å være ugyldige.

Slett sertifikater som starter med Adobe-bruker og Adobe-app:

 213 Bruker- eller lisensdataene som er lagret i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling ser ut til å være ugyldige.

Slett sertifikater som starter med Adobe-bruker og Adobe-app:

214

Appen kan ikke koble til Adobe-serverne og godkjenne brukere.

ELLER

Appen har kjørt lenge.

 • Logg av og logg på appen igjen.
 • Hvis ikke, logger du på en annen konto.
 • Hvis ikke:

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

215 Appen kan ikke lagre lisensinformasjonene på datamaskinen.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

216 En ugyldig pakke av appen er installert på datamaskinen.
 • Start appen på nytt.
 • Hvis ikke, må du av installere appen og installere den på nytt.
217 Det har oppstått et problem ved tilkobling til Adobe-serverne.
 • Start appen på nytt.
219 Appen kan ikke lagre data til Nøkkelring eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
220

Appen har kjørt lenge på datamaskinen og appøkten er utløpt.

Eller

Du har logget av denne datamaskinen eksternt fra aktiveringsdialogen.

 • Start appen på nytt.
 • Hvis ikke, venter du i 5–10 minutter til appen gjenopprettes.
221 Brukeren på denne datamaskinen samsvarer ikke.
222 Det ser ut til å være en feil på Adobe-serverne.
 • Start appen på nytt.
 • Hvis ikke, installerer du appen på nytt.
223 Det ser ut til å være en feil på Adobe-serverne.
 • Start appen på nytt.
224
Tillatelser for Nøkkelring eller Legitimasjonsbehandling er ugyldige.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

225  Tillatelser for Nøkkelring eller Legitimasjonsbehandling er ugyldige.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

226 Tillatelser for Nøkkelring eller Legitimasjonsbehandling er ugyldige.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

227

Appen kan ikke lagre, lese eller slette bruker- eller lisensdata i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

229 Det har oppstått et problem med appen under forsøk på å hente data relatert til kontoen din
 • Logg av og logg på appen igjen.
 • Hvis ikke, logger du på Creative Cloud-skrivebordsappen.
 • Hvis ikke, logger du på en annen konto.
Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
230  Appen kan ikke koble til Adobe-serverne.
 • Logg av og logg på appen igjen.
 • Hvis ikke, logger du på en annen konto.
 • Hvis ikke, starter du datamaskinen på nytt
232 Appen kan ikke koble til serverne i Adobe Kontobehandling.
233 Appen kan ikke koble til Adobe-serverne.
 • Logg av og logg på appen igjen.
 • Prøv å logge på en annen konto.
236 Appen forstår ikke svaret fra serveren.
237 Appdataene på datamaskinen er skadet.
 • Logg av og logg på appen igjen.
238 Appen kan ikke lagre, lese eller slette bruker- eller lisensdata i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

239 Appen kan ikke lagre, lese eller slette bruker- eller lisensdata i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
240   Appen kan ikke lagre bruker- eller lisensdata i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

241 Appen kan ikke slette bruker- eller lisensdata fra Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

243 Det har oppstått et problem ved lagring av data på datamaskinen.
 • Start appen på nytt.
 • Hvis ikke, starter du datamaskinen på nytt
244 Det har oppstått et problem ved lagring av data på datamaskinen.
 • Logg av og logg på appen igjen.
 • Hvis ikke, starter du appen på nytt.
 • Hvis ikke, starter du datamaskinen på nytt
245  Adobe-sertifikatene på datamaskinen er skadet.

Slett sertifikater som starter med Adobe Intermediate CA og Adobe Content:

246 Appen kan ikke lagre, lese eller slette bruker- eller lisensdata i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

247 Oppstår når det nedlastede installasjonsprogrammet er ugyldig.
 • Installer appen på nytt.
248 Appen kan ikke lagre, lese eller slette bruker- eller lisensdata i Nøkkelringstilgang eller Legitimasjonsbehandling.

Hvis du bruker en macOS-datamaskin:

Hvis du bruker en Windows-datamaskin:

Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
251 Appen har oppdaget et problem med datasystemets klokke.
 • Kontroller at klokken på datamaskinen viser riktig tid og er satt til riktig tidssone. Se dette dokumentet for mer informasjon.
 • Hvis ikke, kobler du til Internett og starter appen.

Identitetsfeil

Feil Beskrivelse

Slik feilsøker du

301

Du er logget av appen og påloggingsskjermen vises.
 • Logg på appen.
302

Det har oppstått en konfigurasjonsfeil på Adobe-serverne.

303 Det har oppstått en konfigurasjonsfeil på Adobe-serverne.
304

Det har oppstått en konfigurasjonsfeil på Adobe-serverne.

306

Oppstår på grunn av et serverkonfigurasjonsproblem.

307 Det har oppstått en konfigurasjonsfeil på Adobe-serverne.
308

Det er mottatt en feil fra Adobe-serverne.

 • Logg av og logg på appen igjen.
Feil Beskrivelse

Slik feilsøker du

312 Oppstår når e-postbekreftelsesstatusen ikke oppfyller nødvendige retningslinjer. 
 • Gå til adobe.com, logg på, og gå deretter til Administrer konto.
 • Hvis ikke, logger du av og på adobe.com.
313 Det har oppstått et problem med brukerkontoen.
 • Gå til adobe.com, logg på, og gå deretter til Administrer konto.
314 Oppstår når IT-administratoren har flagget kontoen din. Det kan være fordi det publiserte innholdet ble rapportert som upassende av leserne.
315               

Det har oppstått et problem med abonnementet.

For eksempel en betalingsfeil.

 • Gå til adobe.com, logg på, og gå deretter til Administrer konto.
316 Tjenesten er utilgjengelig med abonnementene som er tilknyttet kontoen.
 • Gå til adobe.com, logg på, og gå deretter til Administrer konto.
318 Passordet er endret.
 • Logg av og logg på appen igjen.
319 E-postadressen på kontoen din må oppdateres.
 • Gå til adobe.com, logg på, og gå deretter til Administrer konto.
Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
320 Din aldersbekreftelse er ventende. 
 • Gå til adobe.com, logg på, og gå deretter til Administrer konto.
321           Det har oppstått en konfigurasjonsfeil på Adobe-serverne.
322 Appen kan ikke koble til Adobe-serverne.

Serveinitierte feil

Feil Beskrivelse Slik feilsøker du
1010 Det har oppstått en konfigurasjonsfeil på Adobe-serverne.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet