Tom skjerm ved oppstart | Scene vises ikke i dokumenter

Problem

En eller flere av følgende problemer oppstår i Edge Animate CC, versjon 3.0:

 • Det vises en tom skjerm ved oppstart som bare viser den øverste menyen i stedet for startsiden. 
 • Scene- og innlimingsområdet vises ikke når du oppretter et dokument (Fil > Ny) eller åpner et eksisterende dokument. Det vises heller en tom skjerm.
 • Utdataene er tomme når du publiserer innhold.
 • Det oppstår en feil når du skrubber tidslinjen eller utfører handlinger:

Løsning

 1. Lukk Edge Animate.

 2. Åpne vertsfilen i et tekstredigeringsprogram og legg til følgende:

  127.0.0.1 localhost

  Du finner vertsfilen på følgende steder:

  • Mac OS X -  /etc/hosts
  • Win -  %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
  Merk:

  Sørg for at du åpner Notepad som administrator når du skal redigere filen med Notepad på Windows, slik at du kan lagre filen.

  Hvis den ovennevnte linjen finnes i vertsfilen, må du sørge for at den er uten kommentarer.

 3. Lagre filen. Påse at filendelsen ikke endrer seg ved lagring.

 4. Start datamaskinen på nytt for at endringene i vertsfilen skal tre i kraft.

 5. Åpne Edge Animate.

Tilleggsinformasjon

Dette problemet oppstår som følge av en feil i oppslaget for loopback-adresser.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din