Følgende problemer som ble rapportert etter utgivelsen av Edge Animate 5.0 (oktober 2014) har blitt løst i 2014.1.1-oppdateringen (også kalt 5.0.1-oppdateringen).

 1. Det oppstår feilmeldinger når du justerer rekkefølgen på lagene i Elementer-panelet eller sletter nøkkelbilder.

 2. OAM-filer i Adobe Muse: Innstillinger for Edge Animates rulleeffekter virker ikke.

  (I påvente av neste Muse-oppdatering må du kanskje slå av AutoPlay i Edge Animate-komposisjonen før du publiserer OAM-filen.)

 3. Problemer med stopp, spill av og spill av baklengs når lagt til i første ramme.

 4. Løsninger for lyd-/videoavspilling på iOS-enheter.

 5. Lydkontroller er ikke synlige når AutoPlay er av.

 6. Edge Animate tilbakestiller ikke alle elementene ved avspilling av animasjon på nytt. I tillegg forblir klippede filer på skjermen og de tilbakestilles ikke.

 7. Når bindTriggerAction brukes, trigges bare den nyeste registrerte handlingen. Forventet oppførsel: Alle handlinger tilknyttet symbolet må trigges.

 8. Når HTM-filer åpnes i Edge Animate, vises det en feilmelding. Dette problemet oppstår ikke med HTML-filer.

 9. Publisert HTML-fil lastes ikke inn i nettleser. Filen lastes inn som tiltenkt ved å fjerne «use strict;» fra edge.js-filen.

 10. TextShadow og LineHight virker ikke som de skal.

 11. Feil syntaks genereres når visse komposisjoner oppgraderes.

 12. Ny tid strengere med bindinger av ikke-eksisterende symbolforekomst. En feilmelding vises når prosjekter med ikke-eksisterende symboler åpnes i Edge Animate 5.0.

 13. Uventet oppførsel ved forsøk på å veksle mellom , Av og Alltid på for visningen.

 14. Kosmetiske problemer med kommentarer etter klikk på Avspilling og veksling mellom play/pause.

 15. Edge API removeClass-funksjonen fjerner bare én klasse om gangen mens den samme funksjonen i jQuery kan fjerne flere. AddClass virker heller ikke som tiltenkt.

 16. La til den manglene API-en for symbolet getSymbolTypeNameog søk

 17. Egendefinerte skrifttyper virker ikke når innbyggingskoden brukes i stedet for CSS.

 18. Løsninger i APIer for createSymbolChild, createChildSymbol, deleteSymbol og getChildSymbols.

 19. Hjelpelinjer slettes ikke når de føres tilbake til linjen.

 20. Løsninger i bind og frigi API uten jQuery. Løsninger for delbildeanimasjoner for visse spesifikke opasitetsverdier.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet