Kjente problemer | Edge Animate 2014-utgivelser

Denne artikkelen inneholder en listen over kjente problemer for Adobe Edge Animate CC. Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på i denne artikkelen, kan du se hjelp- og støttesiden for Edge Animate samt Edge Animate-forumet for å få mer hjelp.

Oppdatere til Edge Animate CC 2014-utgaven (oktober 2014)

 • Noen ganger oppstår det feil ved oppgradering av komposisjoner som ble opprettet i tidligere versjoner enn Edge Animate CC 2014-utgaven. (3831007)

Løsning: Åpne komposisjonene i Edge Animate CC 2014 og lagre dem. Da kan du åpne dem i den siste oppdateringen for å oppgradere dem.

 • Hendelsestilhørere vil ikke fjernes dersom jQuery «off» brukes. (3830972)
 • Utvalgsrektangler vises ikke riktig for elementer underordnet andre elementer som har angitt grensebredde. (3831090)
 • Elementer som ikke har tilordnet «transform» svarer ikke som forventet dersom de har søskenelementer som er transformerte. Dette problemet oppstår grunnet problemer med noen få nettleserversjoner. (3833417)

Løsning: Endre prosjektet HTML for å legge til følgende stil etter <!--Adobe Edge Runtime End-->

 <style>
 .EDGE-443268152 * {
  -webkit-transform: translateX(0px);
 } 
  </style>

Endre komposisjons-ID-en for prosjektet i henhold til dette.

Edge Animate CC 2014-utgave (juni 2014)

Audio

  Egenskapene dempet, volum og avspillingshastighet støttes ikke på iOS og andre mobile enheter grunnet enhetsbegrensninger. (3637501)
  Justering av lydvolum og demping utføres på enheten av brukeren selv.
  Egenskapen automatisk avspilling for et lydelement støttes ikke av iOS og de fleste andre mobile enheter, grunnet enhetsbegrensninger (for å forhindre automatisk tillegg av uønskede datakostnader). (3618495)
  Av samme grunn støttes ikke forhåndslasting på de fleste mobile enheter. I stedet kan du legge en avspillingskommando til en brukerhendelse, som for eksempel touchstart.
  De fleste AAC-filer spilles ikke av i Animate-tidslinjen. (3628062)
  De burde imidlertid kunne spilles av i nettlesere som støtter AAC-formatet (Safari).

Responsiv layout

  Koordiner layout-kontrollen i panelet Egenskaper oppdateres ikke hvis et element med en overgang ikke har en posisjonsovergang i tillegg. Det ser ikke ut til å fungere å klikke på kontrollen. (3695098)
  Løsning: flytt elementet for så å angre flyttingen, eller konverter elementet til et symbol før du endrer koordinatplassen.
  Kun webkit-nettlesere (Safari, Chrome): Responsiv skalering med symboler bryter elementers z-rekkefølge når synsfeltet er større enn scenen. (3632270)
  Et plakatbilde tatt av en større komposisjon (større enn 800 piksler bredt) som er angitt til prosentbasert layout vil ha feil størrelse. (3691174)
  Løsning: Angi layoutenheter til piksler igjen, ta plakatbildet og tilbakestill dem til prosentenheter.
  Bilder og skrift i en responsiv komposisjon kan bli uskarpe når skala benyttes og du endrer størrelse på nettleseren. (3637583)
  Nettleserbegrensning

Nettleserrelaterte problemer

  Chrome: Klipping kan finne sted i nettleseren når et transformert element ikke har et filter. (3494343)
  Kindle-nettleseren viser ikke webskrifttyper. (3499262)
  Nettleserbegrensning.
  Når hjørneradius benyttes på et overordnet element med overflyt angitt til å skjules, vil ikke det underordnede elementet klippes ved det overordnedes hjørner i Safari og Chrome. (3474126)
  Løsning: hvis det underordnede elementet er et bilde, så vil det gjengis korrekt ved å endre fra en div til en img-tagg.
  IE9: roterte bilder viser ikke riktig posisjonering i IE9. (2951716)
  Nettleserbegrensning.
  IE9: nestet symbolrotasjon gjengis feil i IE9. (3025319)
  Nettleserbegrensning.
  Bilder som er roterte til negative verdier gjengis ikke riktig i IE9. (2929903)

Publiser problemer

  Edge webskrifttyper og Typekit-skrifttyper gjengis ikke ved publisering til iBooks. Dette skjer fordi de må lastes fra et domene over HTTP, og dette skjer ikke når de vises fra en iBook. (3496140)
  Workaround: bruk lokale skrifttyper eller Google-skrifttyper ved eksport til iBooks.

Annet

  CSS-bakgrunnsskyggefilter gjengis ikke utenfor elementgrenser hvis elementer har en opasitet på mindre enn 100 %. (3475948)
  Løsning: bruk boksskygge, eller senk opasiteten på elementet, konverter det til et symbol, og bruk CSS-bakgrunnsskyggefilter på symbolet.
  Pipetteverktøyet tar ikke prøver av farger utenfor scenegrensene. (3691963)
  Elementer på hovedscenen kan heller ikke tas fra en symbolunderscene.
  Posisjonsoverganger spilles ikke av på Animate-scenen når CSS-filteret uskarphet eller bakgrunnsskygge også er i bruk. (3681275)
  Disse overgangene spilles av riktig i Webkit-nettlesere.
  Kun Windows: import av et element med bane/filnavn som har mer enn 260 tegn vil utløse et unntak ved import til Animate. (3638845)
  Løsning: Lagre komposisjonen et annet sted slik at den har en kortere total banelengde. Hvis elementet har et veldig langt navn, kan det forkortes i Explorer før det importeres.
  Scene er for liten når den plasseres på en statisk side i et element som ikke har en definert høyde og bredde. (3637608)
  Løsning: Angi det overordnede elementets bredde.

Sikkerhetsshensyn ved åpning av Animate-prosjekter fra skrivebordet

  Animate bruker en HTTP-server til å levere innhold til nettleseren din når du bruker Forhåndsvisning i nettleseren. Animate leverer filer under kataloger som inneholder en åpen Animate-komposisjon. For å unngå at du gir tilgang til sensitive filer via serveren i Animate, anbefaler vi at du lagrer Animate-komposisjoner i en egen mappe.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din