Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 1. Konfigurere lisenser for navngitte brukere
  1. Identitet
   1. Oversikt over identiteter
   2. Konfigurere identitet
   3. Bytte brukeridentitet
   4. Bekrefte eierskap av et domene
  2. Enkel pålogging (Single Sign-On)
   1. Konfigurere identitet
   2. Autentiser brukere med Microsoft Azure
   3. Legg til Azure Sync i en samlet katalog
   4. Konfigurere Google-sammenslutning for SSO med Adobe
   5. Konfigurere Microsoft AD FS for bruk med Adobe SSO
   6. Vanlige spørsmål om enkel pålogging (Single Sign-On)
 2. Innstillinger
  1. Innstillinger for ressurser
  2. Innstillinger for godkjenning
  3. Kontakter for personvern og sikkerhet
  4. Innstillinger for konsollen
  5. Administrere kryptering
  6. Dedikerte krypteringsnøkler | Vanlige spørsmål
 3. Administrere delte enhetslisenser
  1. Delte enhetslisenser | Nyheter 
  2. Delte enhetslisenser | Utrulleringsveiledning
  3. Opprette pakker med delte enhetslisenser
  4. Tilbakekalle delte enhetslisenser 
  5. Gå over fra enhetslisensering til delt enhets lisensiering
  6. Administrere profiler for delte enhetslisenser
  7. Verktøysett for delt enhetslisensiering
  8. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 4. Administrere brukere
  1. Administrere brukere – oversikt
  2. Administrative roller
  3. Administrere brukere | Enkeltvis   
  4. Administrere brukere | CSV-masseopplasting 
  5. Administrere brukergrupper 
  6. Administrere katalogbrukere 
  7. Administrere utviklere 
  8. Konfigurere verktøyet for brukersynkronisering
  9. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console 
  10. Overføre brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 5. Administrere produkter og produktprofiler
  1. Administrere produkter i Admin Console
  2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
  3. Administrere policyer for selvbetjening
  4. Administrere appintegreringer
  5. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
  6. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil 
  7. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
  8. Tilleggstjenester
 6. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forberede utrullering
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisenspakker for navngitte brukere 
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpasse pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet 
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Administrere og utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   3. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   4. Installere produkter i unntaksmappen
   5. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   6. Bruke Adobes verktøysett for klargjøring – bedriftsutgave
   7. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre administrering av Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
   3. AUSST-oversikt
   4. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   5. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   6. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   7. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
   8. Bruke Adobe Remote Update Manager
   9. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
  6. Feilsøking
   1. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   2. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   3. Feilmeldingen “Installasjonen mislyktes“ for Creative Cloud-pakke
   4. RUM: Feil 2
  7. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere apper)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 7. Administrere lagringsplass
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Administrere Adobe-lagring 
   3. Oppgradering av lagringsplass til 1 TB for bedrifter og arbeidsgrupper
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring 
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Hente ut ressurser fra en bruker
   4. Administrere overførte ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Spesialskrifter
  2. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for teams 
   2. Adobe Stock for bedrifter 
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter 
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  3. Adobe Sign
   1. Konfigurere Adobe Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Sign – Administrator for gruppefunksjoner 
   3. Administrere Adobe Sign i Admin Console
  4. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap | Oversikt
   2. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap | Komme i gang
 9. Utrullere Adobe Asset Link
  1. Adobe Asset Link
  2. Konfigurere Adobe Asset Link
   1. Opprette brukergruppe for Adobe Asset Link  
   2. Konfigurere Adobe Experience Manager 6.x-ressurser for Adobe Asset Link
   3. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
  3. Bruke Adobe Asset Link 
   1. Administrere ressurser ved hjelp av Adobe Asset Link 
   2. Adobe Asset Link for XD
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
  2. Endre kontrakteier
  3. Administrere fakturaer 
  4. Oppdatere betalingsinformasjonen
  5. Tildele lisenser til en teams-bruker
  6. Legge til produkter og lisenser
  7. Teams-medlemskap: Fornyelser
  8. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  9. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  10. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  11. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Tilordningsrapporter
  2. Innholdslogger
 12. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
  1. Creative Cloud for utdanningssektoren | Utrulleringsveiledning
  2. Integrere Adobe Creative Cloud og Spark med Canvas LMS
  3. Integrere Adobe Creative Cloud med Blackboard Learn
  4. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
  5. Vanlige spørsmål om Kivuto
  6. Retningslinjer for kvalifisering av grunnskoler
  7. Ressursoverføring
   1. Automatisk overføring av elevressurser for utdanning  
   2. Overføre elevressurser
 13. Kontakt Adobes kundestøtte
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Teams | Kundestøtte og ekspertøkter
  3. Enterprise | Kundestøtte og ekspertøkter
  4. Experience Cloud | Kundestøtte og ekspertøkter