Oversikt

Dette dokumentet inneholder mønsterpraksiser og mer informasjon om distribusjon av Creative Cloud for bedrifter i et utdanningsinstitusjonsmiljø. Hvis du ønsker mer omfattende informasjon om distribusjon, ser du hoveddokumentasjonssiden for Creative Cloud Packager. Distribusjon av Creative Cloud for bedrifter krever mer tekniske ferdigheter og kunnskaper enn for tidligere Creative Suite-produkter. Adobe anbefaler derfor at IT-personell utfører all installasjon av Creative Cloud for Enterprise.

Kunnskaper og ferdigheter som kreves

For vellykket distribusjon av Creative Cloud for Enterprise anbefaler Adobe følgende kunnskaper og ferdigheter:

 • Generelle kunnskaper om programvareinstallasjon og systeminstallasjonsverktøyet (msiexec på Windows, Installer på Mac OS).
 • Kunnskaper om implementering av hevede tillatelser og administratorrettigheter, inkludert Brukerkontokontroll i Windows og bruk av sudo-kommandoen på Mac OS.
 • Være kjent med systemets kommandolinjegrensesnitt (Ledetekst i Windows, Terminal på Mac OS), ha erfaring i å bruke systemets kommandoskall, vite hvordan du formaterer og angir instruksjoner på kommandolinjen ved hjelp av egnede parametere og hvordan du navigerer i systemkatalogstrukturen med kommandoskallet.
 • Kunnskaper om det administrerte distribusjonssystemet, hvis aktuelt.
 • Les følgende dokumenter i Packager-dokumentasjonen:
 • Forstå hvordan du navigerer i systemmapper, både med det grafiske skallet (Windows Utforsker, Finder) og kommandoskallet.

Scenario 1: IT-styrt distribusjon

Dette scenariet innebærer distribusjon av Creative Cloud for bedrifter med en administrert distribusjonsløsning. Vanlige løsninger omfatter:

Windows: SCCM (System Center Configuration Manager, levert av OS-forhandler) eller en tredjepartsløsning

Mac OS: ARD (Apple Remote Desktop, levert av OS-forhandler) eller en tredjepartsløsning (vanligvis: JAMF Casper Suite)

Scenario 2: Bilde- og klonedistribusjon

Dette scenariet innebærer installasjon av Adobe Creative Cloud for Enterprise på en målmaskin som har disken avbildet med en kloneløsning. Da blir det klonede bildet replikert på en rekke lignende maskiner. Denne metoden kalles noen ganger ghosting etter en av de vanlige løsningene for denne arbeidsflyten, Symantic Ghost Solution-serien.

 1. Klargjør en Creative Cloud for Enterprise-pakke. Se Opprette eller redigere pakker.
 2. Hvis brukerne skal selvstyre oppdateringer, endrer du innstillingene for oppdatering av pakken til Adminbrukere kan oppdatere via Adobe Update Manager.
 3. Distribuer pakken på målmaskinen. VIKTIG: Ikke start programmene før kloningsprosessen er fullført!

Du må eventuelt distribuere unntak separat. Se avsnittet Exceptions Deployer under.

 1. Klon målmaskinen til en testmaskin.
 2. Test den klonede distribusjonen. Hvis det ikke oppstår problemer, fortsetter du med massedistribusjon av det klonede bildet.

Scenario 3: Selvstyrt distribusjon

Installasjonsfil for Windows
Konfigurering kjørbar på Windows
Kjørbar på Mac
Kjørbar på Mac OS (samme navn som pakken)

Dette scenariet innebærer distribusjon av en pakke som er opprettet med Creative Cloud Packager og sendes til sluttbrukere for egendistribusjon.

Merk: Installasjonen av Creative Cloud for Enterprise krever tekniske IT-kunnskaper. Derfor anbefaler Adobe at IT-personale installerer produktet for sluttbrukeren, eller at de i det minste er tilgjengelige for sluttbrukeren som trenger pakken.

 1. Sett oppdateringsinnstillingene i Packager til Adminbrukere kan oppdatere via Adobe Update Manager.
 2. Hvis sluttbrukerne vil installere pakken, oppretter du et alias for installasjonsprogrammet (setup.exe på Windows, .pkg-fil på Mac OS med samme navn som pakken) på øverste nivå i pakkemappene. Du vil kanskje gi dette aliaset et beskrivende navn, for eksempel «Dobbelklikk for å installere».
 3. Etter at du har opprettet distribusjonspakken, flytter du den til mediet som sluttbrukeren skal bruke for å få tilgang til pakken. En full Creative Cloud-distribusjon er for stor til å få plass på DVD-medier, men du kan dele den opp. Du kan også bruke delte nettverksressurser eller USB-stasjoner.
 4. Kjør Exceptions Deployer i førbehandlingsmodus om nødvendig. Se avsnittet Exceptions Deployer under.
 5. Installer hovedinstallasjonspakken.
 6. Kjør Exceptions Deployer i etterbehandlingsmodus om nødvendig. Se avsnittet Exceptions Deployer under.
 7. Serialiserte pakker som ikke bruker en navngitt distribusjonsmodell, må spores sentralt av organisasjonen din fordi Adobe ikke har noen metode for å rapportere om disse distribusjonene. Følg organisasjonens standard for å angi hvilke produkter som er distribuert til sluttbrukeren.

Exceptions Deployer

På grunn av forskjeller i installasjonsmetoder kan ikke alle Adobe-produktene distribueres med den primære distribusjonspakken. Adobe tilbyr verktøyet Exceptions Deployer for å hjelpe deg med installasjonen av disse produktene. Exceptions Deployer er et verktøy for kommandolinjegrensesnitt og du må være kjent med systemskallet for å kunne bruke det. Derfor anbefaler Adobe at IT-personell utfører disse trinnene.

Førbehandlingsmodus for Exceptions Deployer og Acrobat-installasjon (Windows)

Pakker for Windows som inneholder Adobe Acrobat Professional, må kjøre Exceptions Deployer i forhåndsinstallasjonsmodus. Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-plattformen.

Endre parameteren «en_US» til riktig parameter for språket ditt. (Du finner mer informasjon i parameteravsnittet i Brukerhåndboken for Distribusjon av Acrobat Enterprise.) Du kan plassere denne kommandoen i en batchfil.

 • Kjør denne kommandoen med heving. For Windows starter du en hevet ledetekst. For Mac OS ser du instruksjoner for sudo-terminalkommandoen.
 • Bruk riktig egenreferanse for mappen (for eksempel %~dp0) på kommandolinjen eller i batchfilen
 

Etterbehandlingsmodus for Exceptions Deployer (Windows)

Etter at du har installert den primære MSI-filen (.msi)  (Windows), kjører du om nødvendig Exceptions Deployer i etter-installasjonsmodus for å fullføre installasjonen av produkter som ikke kan pakkes inn i hovedpakken.

Du kan plassere denne kommandoen i en batchfil.

 • Kjør kommandoen med heving. For Windows starter du en hevet ledetekst. For Mac OS ser du instruksjoner for sudo-terminalkommandoen.
 • Bruk riktig egenreferanse for mappen (for eksempel %~dp0) på kommandolinjen eller i batchfilen.

AIR-komponenter (Mac OS)

I stedet for Exceptions Deployer har Mac OS separate PKG-filer (.pkg) for AIR-komponenter som krever separat installasjon hvis alternativet «Deaktiver AIR-komponenter» ikke ble valgt i innstillingene for Creative Cloud Packager.

Støtte

Hvis du trenger hjelp med disse instruksjonene eller får problemer med distribusjonen, åpner du en tjenesteforespørsel på fanen Støtte i Administrasjonskonsoll.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet