Material- og SKU-beskrivelsene oppdateresfor Enterprise-produkter.

Produktmaterialebeskrivelser brukes til å identifisere og henvise til produktene under ordrebehandling og finansarbeidsflyter eller i annen tilhørende dokumentasjon. Materialbeskrivelsene (SKU-beskrivelser) hadde flere alfanumeriske koder, som ikke var enkle å forstå eller dechiffrere.

Produktmaterialbeskrivelsene for Adobe Enterprise-produkter blir oppdatert. De nye beskrivelsene gjør det enklere å forstå hvilke produkter du har kjøpt. De nye produktbeskrivelsene er også tilordnet direkte til det som vises i administrasjonskonsollen.

Hvis du for eksempel har kjøpt Creative Cloud for Enterprise Alle apper, er den nye SKU-beskrivelsen mye mer brukervennlig: CCE Alle apper, i stedet for den eldre CCSV, ALL, MLP, SWSUB, ALL, RLY, ALL APPS 100G.

Kundepåvirkning

Denne oppdateringen har ingen innvirkning på produktet, bruken eller prisen. Hvis du har spørsmål, sender du en e-postmelding til Adobe Kundestøtte på ecs@adobe.com.

Denne endringen forventes å finne sted i 4. kvartal 2018. Du vil se endringer i salgsordrene og/eller fakturaene dine.

Liste over oppdaterte produktbeskrivelser

Her er en liste over noen gamle og nye beskrivelser. Dette er ikke en hovedliste over produkter. Hensikten med listen er å bare gi eksempler på endringene i materialbeskrivelsene.

Materialnr. Eldre materialbeskrivelse Ny materialbeskrivelse
65286686 Acrobat Pro DC T3 EDO Acrobat Pro
65286687 Acrobat Pro DC T3 EDO Acrobat Pro
65286688 Acrobat Pro DC T2 EDO Acrobat Pro
65286689 Acrobat Pro DC T2 EDO Acrobat Pro
65286690 Acrobat Pro DC T1 EDO Acrobat Pro
65286691 Acrobat Pro DC T1 EDO Acrobat Pro
65286692 Acrobat Pro DC EDO Acrobat Pro
65286693 Acrobat Pro DC EDO Acrobat Pro
65290894 DC Enterprise Acrobat Pro w/ Svcs T1 EDO DCE Acrobat Pro
65290895 DC Enterprise Acrobat Pro w/ Svcs T2 EDO DCE Acrobat Pro
65290896 DC Enterprise Acrobat Pro w/ Svcs T3 EDO DCE Acrobat Pro
65293238 DC Enterprise Acrobat Pro w/Svcs FTE EDO DCE Acrobat Pro
65293239 DC Enterprise Acrobat Pro w/Svcs USR EDO DCE Acrobat Pro
65287022 DC Enterprise Acrobat Pro w/Services EDO DCE Acrobat Pro
65291989 Acrobat Pro China EDO Acrobat Pro China
65286682 Acrobat Standard DC T1 EDO Acrobat Standard
65286683 Acrobat Standard DC T3 EDO Acrobat Standard
65286684 Acrobat Standard DC T2 EDO Acrobat Standard
65286685 Acrobat Standard DC EDO Acrobat Standard
65291990 Acrobat Standard China EDO Acrobat Standard China
65258105 CPTV,ALL,MLP,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Captivate
65291298 Captivate EDO Captivate
65258101 FM,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA FrameMaker 
65291612 Framemaker  EDO FrameMaker 
65258106 CPTL,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Presenter Licensed
65291299 Presenter Licensed EDO Presenter Licensed
65258097 RBHP,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA RoboHelp
65291616 RoboHelp EDO RoboHelp
65272765 Adobe Sign-Business Transactional Adobe Sign for business Transactional
65272766 Adobe Sign-Business Adobe Sign for business
65272754 Adobe Sign-Enterprise Transactional Adobe Sign for enterprise Transactional
65272755 Adobe Sign-Enterprise EDU T3 Adobe Sign for enterprise EDU Tier 3
65272756 Adobe Sign-Enterprise EDU T1 Adobe Sign for enterprise EDU Tier 1
65272757 Adobe Sign-Enterprise EDU Adobe Sign for enterprise Education
65272758 Adobe Sign-Enterprise EDU T2 Adobe Sign for enterprise EDU Tier 2
65272761 Adobe Sign-Enterprise Adobe Sign for enterprise
65275773 Adobe Sign-Enterprise POC Adobe Sign for enterprise POC
65258110 ATST,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Technical Communication Suite
65291614 Technical Communications Suite EDO Technical Communication Suite
65257921 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE After Effects CC 0GB
65259353 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G After Effects CC
65274478 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO After Effects CC 0GB
65274479 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO After Effects CC
65291996 After Effects China EDO After Effects CC China
65256952 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,N/A,0G K12 1S Alle apper for K12 0GB
65256953 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L4  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65256954 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L2 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65256955 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L3 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65256956 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L1  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65256959 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L1 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65256960 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L3  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65256961 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L2  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65274430 CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G ALL APPS  Alle apper
65274436 CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,0G ALL APPS E Alle apper 0GB
65275403 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L2 EDO  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65275404 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L3 EDO  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65275405 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L1 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65275407 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L1 EDO  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65275408 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L2 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65275409 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L4 EDO  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning 0GB
65275427 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G K12 EDO Alle apper for K12 0GB
65280291 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L4 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65280292 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L3 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65280288 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L4 Alle apper for studenter i høyere utdanning 0GB
65290653 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L1 1  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65290654 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290655 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290656 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290657 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L2 1  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65290658 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L3 1  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65290659 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L4 1  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65290660 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290661 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290662 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290663 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290664 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU Alle apper for studenter i høyere utdanning
65290665 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L3 E  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65290666 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L4 E  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65290667 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L1 E  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65290668 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L2 E  Alle apper for fakultet/medarbeidere i høyere utdanning
65292002 CCE All Apps China EDO Alle apper China
65257913 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Adobe Animate CC 0GB
65259335 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Adobe Animate CC
65274435 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Adobe Animate CC 0GB
65274437 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Adobe Animate CC
65292004 Animate/Flash Professional China EDO Adobe Animate CC China
65257917 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Audition CC 0GB
65259343 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Audition CC
65274449 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Audition CC
65274451 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Audition CC 0GB
65292003 Audition China EDO Audition CC China
65293310 Alle apper for K12 2G Alle apper for K12
65288078 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15GB K12 Alle apper for K12
65288080 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15G K12 N Alle apper for K12
65257923 CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 100G  Alle apper
65257929 CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 0G Alle apper 0GB
65286748 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Dimension CC
65286786 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Dimension CC 0GB
65286794 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE Dimension CC 0GB
65286795 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Dimension CC
65286694 Document Cloud for business EDO Document Cloud for business
65286703 Document Cloud for business T1 EDO Document Cloud for business
65286704 Document Cloud for business T3 EDO Document Cloud for business
65286705 Document Cloud for business T2 EDO Document Cloud for business
65286695 Document Cloud for enterprise T3 EDO Document Cloud for enterprise
65286696 Document Cloud for enterprise T3 EDO Document Cloud for enterprise
65286697 Document Cloud for enterprise T2 EDO Document Cloud for enterprise
65286698 Document Cloud for enterprise T2 EDO Document Cloud for enterprise
65286699 Document Cloud for enterprise T1 EDO Document Cloud for enterprise
65286700 Document Cloud for enterprise T1 EDO Document Cloud for enterprise
65286701 Document Cloud for enterprise EDO Document Cloud for enterprise
65286702 Document Cloud for enterprise EDO Document Cloud for enterprise
65257915 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Dreamweaver CC 0GB
65259340 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Dreamweaver CC
65274468 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Dreamweaver CC 0GB
65274471 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Dreamweaver CC
65291997 Dreamweaver China EDO Dreamweaver CC China
65257945 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Illustrator CC 0GB
65259368 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Illustrator CC
65274474 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Illustrator CC 0GB
65274483 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Illustrator CC
65291992 Illustrator China EDO Illustrator CC China
65257918 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE InCopy CC 0GB
65259344 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G InCopy CC
65274464 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO InCopy CC 0GB
65274465 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO InCopy CC
65291998 InCopy China EDO InCopy CC China
65257947 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE InDesign CC 0GB
65259334 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G InDesign CC
65274431 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO InDesign CC 0GB
65274432 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO InDesign CC
65292001 InDesign China EDO InDesign CC China
65293311 Lightroom with Classic 1TB Lightroom CC with Classic
65291994 Dimension China EDO Dimensjon CC China
65257940 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Photoshop CC 0GB
65259360 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Photoshop CC
65274452 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Photoshop CC 0GB
65274453 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Photoshop CC
65292006 Photoshop China EDO Photoshop CC China
65257936 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE Prelude CC 0GB
65259348 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G Prelude CC
65274484 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO Prelude CC 0GB
65274485 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO Prelude CC
65291991 Prelude China EDO Prelude CC China
65257938 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE Premiere Pro CC 0GB
65259352 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G Premiere Pro CC
65274456 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO Premiere Pro CC
65274458 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO Premiere Pro CC 0GB
65292005 Premiere Pro China EDO Premiere Pro CC China
65278837 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Adobe XD CC
65279097 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Adobe XD CC 0GB
65279099 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Adobe XD CC
65279100 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Adobe XD CC 0GB
65291995 XD China EDO Adobe XD CC China

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet