Dette dokumentet inneholder en veiledning for grunnskoler, videregående opplæring (K-12) og skoledistrikter for utrullering av navngitte brukerlisenser for Adobe Spark (kun engelsk), Alle applikasjoner eller andre Adobe-produkter til studenter, lærere og ansatte.

Dette dokumentet er en trinnvis veiledning. Du finner mer detaljert informasjon om Adobe Admin Console og om hvert av trinnene på Enterprise-siden.

Creative Cloud for utdanningssektoren

Komme i gang

Få tilgang til Spark med premiumfunksjoner

Som IT-administrator på en skole har du allerede tilgang til Spark med premiumfunksjoner fra Adobe Admin Console, hvis du har noen Adobe-produkter.

 1. Logg på Admin Console.

  I tillegg til de kjøpte lisensene viser oversiktssiden kort med nye gratistilbud på Spark med premiumfunksjoner.

  Kort med nye gratistilbud
 2. Klikk på Kom i gang.

 3. I skjermbildet Bekreft type organisasjon velger du kategorien som organisasjonen din tilhører.

  Godta vilkårene hvis du velger K-12, grunnskole og videregående.

  Bekreft organisasjonstypen
 4. Klikk på Bekreft og fortsett.

  Oversiktssiden viser kortet for Spark med premiumfunksjoner. Du kan nå begynne å utrullere Spark til brukerne dine.

  Kort for Spark med premiumfunksjoner

Forbered utrulleringen

 1. Identifiser domeneradministratoren på din skole / i ditt distrikt.

  Skolen/distriktet eier lisensene for de navngitte brukerne gitt til K-12-studenter (grunnskole/videregående) (for Adobe Spark eller Alle applikasjoner). Disse lisensene må derfor utrulleres ved å bruke Enterprise eller Federated ID-er. Som en del av oppsettet må du bevise at du eier domenet, ved å oppdatere DNS-postene. Hvis du ikke har tilgang, må du sørge for å gi beskjed til domeneadministratorene, slik at de kan utføre denne oppdateringen for deg.

 2. Planlegg identitetssystemet for din organisasjon. Bestem om du vil konfigurere Enterprise ID-brukere eller brukere av Federated ID-typen.

  Adobe ID Støttes ikke. Bare Enterprise og Federated ID-er er tillatt for K-12 (grunnskole/videregående).
  Enterprise ID Organisasjonen din eier og administrerer Enterprise ID-ene. Sluttbrukere logger seg på med passordene de oppgir for pålogging.
  Federated ID Med Federated ID-er kan brukere logge på med enkel pålogging (SSO) for organisasjonen. Sluttbrukere logger på med samme brukernavn og passord som de bruker for å logge på alle andre apper og tjenester. For eksempel Google eller Active Directory File System (ADFS).
 3. Hvis du vil konfigurere enkel pålogging (SSO), identifiserer du administratoren for ID-ene oppgitt av skolen (innloggingsinformasjon).

  Konfigurer SSO hvis elevene har fått tilordnede Google Suite ID-er og du vil bruke disse ID-ene for å logge på Adobe-apper. Hvis du ikke vil konfigurere enkel pålogging, bruker du Enterprise ID-er.

1. Konfigurer identitet

Start med å logge deg på Admin Console med administratorkontoen.

1.a. Opprett en katalog og legg til et domene

 1. Naviger til Admin Console > Innstillinger, og klikk på Start konfigurering av identitet.

  Start konfigurering av identitet
 2. Klikk på Opprett katalog, angi et navn for katalogen, velg en identitetstype og klikk på Opprett katalog.

  Lukk bekreftelsesskjermbildet.

  Opprett katalog
 3. Klikk på Legg til domener. Angi domenene og klikk på Neste.

  Sørg for at du krever domenene som brukerne dine har i sin påloggings-ID. Hvis en bruker logger seg på med joestudent@schoolabc.edu, krever du for eksempel schoolabc.edu.

  Hvis brukerne logger seg på med flere domener (for eksempel hvis du har separate domener for lærere og elever), krever du alle sammen her. Du kan krever mer enn ett domene om gangen ved å legge til kommaseparerte verdier. (For eksempel schoolabc.edu, abcteachers.edu og abc staff.edu)

  Legg til domener
 4. Bekreft listen over domener og klikk på Legg til domener.

  add-domain
 5. På Konfigurer identitet-skjermbildet som vises, klikker du på Hent DNS-token og klikker deretter på Kopier postverdi.

  Hent DNS-token
 6. Gå til oversikten du bruker for domeneadministrering (for eksempel Google Domains eller GoDaddy)

 7. Under Mine domener klikker du på Konfigurer DNS for domenet ditt.

  Konfigurer DNS
 8. Legg til en TXT-post og angi tokenet kopiert tidligere fra Adobe Admin Console.

  Angi verdiene for Navn, Type og TTL som vist på skjermbildet nedenfor.

  Legg til en TXT-post
 9. Gå tilbake til Adobe Admin Console. Hvis domenet ditt ikke har blitt validert automatisk, klikker du på Valider. Deretter klikker du på Valider nå.

  Valider

  Du mottar et e-postvarsel når domenet ditt er validert.

  • Hvis du har opprettet en katalog av Enterprise ID-identitetstypen, er du ferdig. Du kan teste oppsettet og gå videre.
  • Hvis du har opprettet en katalog for Federated ID-identitetstypen, konfigurerer du SSO etter at du har mottatt en e-post fra Adobe med bekreftelse på at katalogen din er klargjort.

1.b. Konfigurer enkel pålogging (valgfritt)

Følgende fremgangsmåte inneholder de grunnleggende trinnene for konfigurering av SSO. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner og konsepter, kan du se Konfigurer identitet.

Merk:

For illustrasjonsformål følger dette dokumentet trinnene for konfigurasjon av SSO med Google Suite for Education. Instruksjoner for noen vanlige identitetsleverandører (IdP-er) finner du her – Microsoft ADFSMicrosoft AzureShibboleth IdPOkta og InCommon. Hvis du ikke ser identitetsleverandøren din her eller hvis du trenger hjelp, kan du kontakte identitetsleverandøren din.

 1. Besøk identitetsleverandørens administrasjonskonsoll (for eksempel G-Suite)

 2. Naviger til Apper > SAML-apper > Aktiver SSO for en SAML-applikasjon.

  Aktiver SSO for en SAML-applikasjon
 3. Aktiver SSO for en SAML-applikasjon-skjermbildet klikker du på Konfigurer min egendefinerte app.

  Konfigurer min egendefinerte app
 4. Google IdP-informasjon-skjermbildet vises. Noter deg SSO URL-adresseEnhets-ID, last ned sertifikatet og klikk på Neste.

  Endre sertifikatets .pem-utvidelsen til .cer ved å gi filen nytt navn.

  Merk:

  Hvis det finnes flere sertifikattyper, velger du SHA-1-sertifikatet. Sertifikatet må også være i PEM-format. Hvis du er usikker på sertifikattype og -format, kontakter du identitetsleverandøren din.

  Google IdP-informasjon
 5. Gå tilbake til Adobe Admin Console. Naviger til Innstillinger Identitet > Kataloger og klikk på Konfigurer for den aktuelle katalogen.

  Konfigurer katalog-skjermbildet gjør du følgende:

  • Last opp sertifikatet.
  • Lim inn Enhets-ID og SSO URL-adresse.
  • Velg HTTP-post som IdP-binding.
  • Velg E-post som Brukerinnstilling for pålogging.
  • Klikk på Fullfør konfigurasjonen.
  Konfigurer domenet
  Tilordning av felt mellom Google Admin Console og Konfigurer katalog-skjermbilder.
 6. I Adobe Admin Console klikker du på Last ned metadata. Last opp denne XML-metadatafilen til Google Admin Console for å fullføre konfigurasjonen.

  For å vise at du forstår behovet for å fullføre konfigurasjonen i forhold til identitetsleverandøren, merker du av i boksen og klikker på Fullfør.

  Last ned metadata
 7. Åpne XML-filen i et vanlig tekstredigeringsprogram (for eksempel Notisblokk i Windows, eller TextEdit på Mac). Finn så strengene entityId(Enhets-ID) og Location (Sted) i metadatafilen.

  Forsiktig!

  Ikke åpne XML-filen i Microsoft Word.

  Metadata
 8. Gå tilbake til G-Suite-skjermbildet og fyll ut den grunnleggende informasjonen for din egendefinerte app. Klikk så på Neste.

  Grunnleggende informasjon for din egendefinerte app
 9. Lim inn entityId (Enhets-ID) og Location (Sted) i Tjenesteleverandørdetaljer-skjermbildet og klikk på Neste.

  Tjenesteleverandørdetaljer
 10. Legg til en ny tilordning på Attributtilordning-skjermbildet som vist nedenfor, og klikk på Fullfør.

  Tjenesteleverandørattributter Brukerprofilfelt
  FirstName Fornavn
  LastName Etternavn
  Email Primær e-postadresse
  Attributtilordning

  Merk:

  Attributtene skiller mellom store og små bokstaver.

 11. Konfigurere SSO for Adobe-skjermbildet som vises, klikker du på OK.

  Konfigurere SSO for Adobe
 12. Endre innstillingene for Adobe Creative Cloud til På for alle.

  Innstillinger for Adobe Creative Cloud
 13. Gå nå til Adobe Admin Console i Konfigurer katalog-skjermbildet. For å bekrefte at du har fullført konfigurasjonen med identitetsleverandøren, merker du av i boksen og klikker på Fullfør.

  Katalogen er nå konfigurert for enkel pålogging, og du kan begynne å legge til brukere i den.

2. Test konfigurasjonen

For å teste konfigurasjonen kan du legge til en bruker og logge deg på med den nye brukerkontoen. Du kan velge en eksisterende e-postadresse som du har tilgang til, eller opprette en ny for denne testen.

2.a. Legg til en bruker

Hvis du vil legge til en bruker, gjør du følgende:

 1. Admin Console navigerer du til Brukere Brukere og klikker på Legg til bruker.

 2. Angi brukerens e-postadresse. Velg Legg til som Federated ID-bruker eller Legg til som Enterprise ID-bruker.

  Forsiktig!

  Bruk en e-postadresse som tilhører ett av de påkrevde domenene. Ikke velg Legg til som en Adobe ID-bruker.

 3. Velg Land, og angi brukerens Fornavn og Etternavn.

  Forsiktig!

  Fornavn og Etternavn er obligatorisk, selv når feltene feilaktig angis som valgfrie.

  Legg til en bruker
 4. Hvis du vil tilordne produkter til brukeren, navigerer du til Tilordne produkter. Klikk på et produkt, velg en profil for produktet og lagre endringene.

  Listen over produkter som vises, er basert på organisasjonens kjøpsplan. Hvis du vil ha informasjon om produkter og profiler, kan du se Administrere produkter og profiler.

  Tilordne produkter

  Når du har opprettet brukeren og tilordnet et produkt, mottar du en e-post i den tilknyttede e-postkontoen. Følg instruksjonene i e-posten.

2.b. Logg på som den nye brukeren

Hvis du vil logge på som brukeren du opprettet, åpner du nettstedet for Adobe Spark, klikker på Logg på > Logg på med skolekonto. Deretter logger du på med e-postadressen og passordet.

Adobe Spark-pålogging

Merk:

Hvis e-postadressen har både en personlig Adobe ID (opprettet av sluttbrukeren) og en skole-ID (Enterprise ID eller Federated ID opprettet i Adobe Admin Console), ser du Kontovelger-skjermbildet. Når du vil logge deg på med din nye enterprisekonto, velger du Enterprise ID.

Hvis du bruker Federated ID-er, blir du omdirigert til påloggingsskjermbildet til identitetsleverandøren din (IdP) (for eksempel Google). Angi brukerens e-postadresse, klikk på Neste og følg instruksjonene på skjermen.

Logg på med Google-kontoen din

3. Administrer brukere

3.a. Opprett produktprofiler

Med produktprofiler kan du aktivere alle eller et delsett av Adobe-tjenestene som er tilgjengelige i planen du har kjøpt fra Adobe. De lar deg tilpasse innstillinger knyttet til et gitt produkt og en gitt plan.

For at en bruker skal ha rett til å bruke et produkt eller en tjeneste, må vedkommende være en del av en produktprofil. Du kan tilordne lisenser til en produktprofil ved å knytte den til en plan du har kjøpt. En bruker kan tilhøre flere produktprofiler, som alle gir brukeren ulike lisenser. En brukers endelige berettigelse er summen av alle lisenser som tildeles den aktuelle brukeren med hver produktprofil. Hvis du vil vite mer om produktprofiler, kan du se Administrere produkter og profiler.

 1. I Admin Console går du til Produkter.

  Det vises en liste over alle Adobe-produktplanene du er administrator for.

 2. Velg ønsket produktplan og klikk på Ny profil.

  Opprett en ny profil-veiviseren vises.

  Opprett en ny profil
 3. På Detaljer-skjermbildet angir du et profilnavn, et visningsnavn og en beskrivelse. Deretter klikker du på Neste.

  Hvis du vil varsle brukere automatisk via e-post når de legges til eller fjernes fra denne profilen, aktiverer du Brukervarsler.

 4. Kvoter-skjermbildet velger du målantallet lisenser som er tildelt for denne profilen, og klikker på Neste.

  Merk:

  Kvoter gjelder ikke for Adobe Spark for Education-planer.

 5. Tjenester-skjermbildet kan du velge å aktivere eller deaktivere enkelttjenester for produktprofilen.

  Tjenester-skjermbildet
 6. Klikk på Ferdig for å lagre den nye profilen.

3.b. Opprett brukergrupper og tilordne produktprofiler

Adobe anbefaler opprettelse av brukergrupper for å gi tilgang til produkter og tjenester. Du kan enten opprette én gruppe og legge til alle brukere i denne gruppen, eller opprette separate grupper for avdelinger, programmer eller roller (studenter, lærere eller ansatte).

Opprettelse av flere brukergrupper er nyttig:

 • Hvis du planlegger å gi forskjellige produkter til bestemte grupper av brukere. For eksempel Creative Cloud – Alle applikasjoner til videregående elever, og Adobe Spark til alle elever.
 • Hvis du vil gi begrensede administrative rettigheter. Avdelingssjefen kan for eksempel legge til eller fjerne brukere fra avdelingen slik at de IT-ansatte ikke trenger å gjøre det.

Hvis du vil opprette en brukergruppe, gjør du følgende:

 1. Admin Console navigerer du til Brukere > Brukergrupper og klikker på Ny brukergruppe.

  Ny brukergruppe
 2. Angi et navn og en beskrivelse for brukergruppen og klikk på Lagre.

  Beskrivelsen spiller ingen rolle i konfigurasjonen og er kun til orientering. Du må imidlertid oppgi et navn og en beskrivelse som angir formålet med gruppen.

  Navn og beskrivelse
 3. Du kan også legge til en administrator som er spesifikk for en brukergruppe og kalles Brukergruppeadministrator.

  Hvis du vil legge til en brukergruppeadministrator, klikker du på gruppenavnet. Naviger til Administratorer og klikk på Legg til administrator.

  Legg til administrator
 4. Angi e-postadressen for administratoren. Du kan søke etter eksisterende brukere eller legge til nye brukere ved å angi en gyldig e-postadresse og fylle ut informasjonen på skjermen.

  Klikk på Lagre.

  Legg til en administrator
 5. Når du vil administrere rettighetene som er gitt til brukere, tilordner du produktprofiler til brukergruppen.

  Klikk på gruppenavnet, naviger til Tilordnede produktprofiler og klikk på Tilordne produktprofil.

  Tilordne produktprofiler
 6. Legg til de ønskede produktprofilene i brukergruppen, og klikk på Lagre.

  Legg til produktprofiler i brukergruppen

Brukergruppen er nå klar. Du kan nå begynne å legge til brukere i gruppen.

Når du tilordner en administratorrolle eller en produktprofil til brukere, får de et varsel på e-post. Brukerne må klikke på koblingen i e-posten for å fullføre profilen, hvis de blir bedt om det.

3.c. Legg til brukere

Du kan legge til flere brukere i organisasjonen samtidig og klargjøre dem til produktprofiler ved å laste opp en kommaseparert liste med detaljer for alle brukerne. Med CSV-opplasting kan du importere opptil 5000 brukere samtidig.

Hvis du vil automatisere prosessen med å administrere brukere, kan du bruke Verktøyet for brukersynkronisering. Denne metoden krever at ytterligere programvare er installert på nettverket ditt for å synkronisere brukere mellom katalogen din og Adobe. For større enheter med tilstrekkelige IT-ressurser anbefaler Adobe imidlertid at dette verktøyet brukes. Hvis du vil vite mer, kan du se konfigurasjon av verktøyet for brukersynkronisering eller melde deg på kurset vårt i brukerautomatisering ved å bruke en gratis Adobe Captivate Prime-konto.

Hvis du vil legge til flere brukere samtidig via Admin Console, gjør du følgende:

 1. Gå til Admin Console og naviger til Brukere > Brukere. Klikk på og velg Legg til brukere med en CSV-fil fra rullegardinlisten.

 2. Legg til brukere med en CSV-fil-dialogboksen klikker du på Last ned CSV-mal og velger Standardmal.

  Legg til brukere med en CSV-fil
 3. Åpne den nedlastede CSV-malen i et regnearkredigeringsprogram som Microsoft Excel, og lim inn brukerne i malen som på skjermbildet nedenfor.

  Hvis du vil ha en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen, kan du se CSV-filformat.

  For Enterprise ID-er og Federated ID-er er kolonne A til G obligatorisk. 

  Hvis du bruker brukergrupper til å administrere tilgang til produkter, tilordner du brukere til de aktuelle gruppene ved hjelp av kolonnene K og L. I slike tilfeller kan du la de andre cellene være tomme.

  Nedlastet CSV-mal

  Merk:

  Denne funksjonen støtter ikke brukernavn med spesialtegn, som komma (,) og semikolon (;).

 4. Dra og slipp den oppdaterte CSV-filen i Legg til brukere med en CSV-fil-dialogboksen og klikk på Last opp.

  Klikk på Last opp

  Merk:

  Du kan laste opp en CSV-fil på opptil 10 MB.

  Hvis du vil ha mer informasjon om massehandlinger, kan du se Administrer brukere og massehandlinger.

3.d. Sluttbrukeropplevelse

Etter at du har tilordnet produktprofiler eller administrative rettigheter til brukerne, mottar de en velkomsthilsen på e-post.

Velkomsthilsen på e-post

Brukerne kan klikke på Kom i gang i e-posten, logge seg på og begynne å bruke de tildelte tjenestene. 

Hvis du vil logge på Adobe Spark, åpner du nettstedet for Adobe Spark, klikker på Logg på > Logg på med skolekonto. Deretter logger du på med e-postadressen din og passordet.

Logg på Adobe Spark

Feilsøking

Som et første skritt ved eventuelle problemer kan du se administratorveiledningen og søke etter artikler på Enterprise-siden for læring og støtte.

Feilsøk SSO-problemer

Hvis du kommer over en feil som er spesifikk for SSO, kan du se Feilsøk feil. For SSO-problemer relatert til identitetsleverandøren (IdP), kontakter du kundestøttesenteret for identitetsleverandøren.

Feilsøk masseopplasting

Hvis du vil feilsøke problemer knyttet til masseopplasting, kan du se Feilsøk masseopplasting.

Kontakt Adobes kundestøtte

Når du kontakter Adobes kundestøtte for å rapportere et mistenkt SSO-problem, må du oppgi følgende for å sikre rask og effektiv service fra Adobes kundestøtte.

 • Antallet berørte brukerkontoer
 • Adobe-domenenavn
 • Berørt påloggingsnavn og e-postadresse (må være identisk)
 • Brukerens fullstendige kontaktinformasjon
 • Dato og tidsperioden da problemet fant sted
 • Skjermbilder eller video av arbeidsflyten for brukeren vist fra en avlogget brukerstatus, deretter med forsøkt pålogging via www.adobe.com
 • SAML-sporutdata registrert i løpet av demonstrasjonsarbeidsflyten. SAML-spor krever ingen spesielle ferdigheter eller tillatelse for bruk (ikke-administratorer er OK) og er tilgjengelig på mange nettlesere. (For eksempel Firefox og Chrome)

Hvis du vil bruke SAML-spor-tillegget, gjør du følgende.

 1. Installer SAML-tillegget i brukerens nettleser.

 2. Kontroller at brukeren er logget ut av Adobe-kontoen.

 3. Finn og klikk på SAML-spor-vinduet fra SAML-ikonet i verktøylinjen.

  Et eget vindu vises. Flytt det ut av veien og la det være åpent.

 4. Naviger til www.adobe.com og klikk på Logg på og fortsett så langt som mulig via pålogging.

 5. Når problemet oppstår, navigerer du til SAML-sporvinduet som vist på skjermbildet nedenfor.

  Finn og klikk på POST-linjen i oransje med SAML-taggen som slutter på "accauthlinktest".

  SSO-sortering
 6. Klikk på SAML (ved siden av HTML og Parametere).

 7. Kopier alt innholdet til en tekstfil og legg ved tekstfilen i en ny kundestøttesak.

 8. For å kunne utføre SSO-sortering må du finne de fire obligatoriske SAML 2.0-deklarasjonene:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Bruken av store og små bokstaver må være identisk med det som vises i listen ovenfor.
  • Kontroller verdiene ved siden av hvert felt, og bekreft at hvert av feltene er fylt ut.
  • Kontroller at e-postadressen samsvarer med NameID, og omvendt.
  • Kontroller at formatet på både e-postadressen og NameID er korrekt og fullstendig.

  En konflikt mellom nettverksbrukerkontoen og Adobe-brukerkontonavnet fører til at SSO mislykkes.

  Et annet sted det kan være lurt å kontrollere når det oppstår problemer, er Adobe Admin Console under Innstillinger – Identitet – <klikk på domenet> – Hendelseslogger. Disse loggene leveres fra SP-systemloggen (Okta). Det kan være en forsinkelse på noen minutter før loggen oppdateres.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet